Chầu Thánh Thể Chúa Nhật XXXIII Thường Niên- Năm A: ĐẦY TỚ PHỤC VỤ

ĐỜI SỐNG PHỤC VỤ

Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật 33 Thường Niên – A – Giáo Phận ...

I. Chủ Sự Đặt Mình Thánh Chúa

Hát: Ôi Thần Linh Chúa

ĐK: Ôi Thần Linh Chúa, êm dịu khôn xiết, Chúa muốn thương yêu con cái nơi trần gian, ban bánh thơm ngon, ban bánh Thiên Thần. Người giàu đói nghèo, kẻ đói no giàu.

1- Chúa nuôi đoàn con, này đây bánh miến no lòng. Chúa cho đoàn con luôn luôn hưởng nếm mật ong. Ngợi khen cảm mến Thiên Chúa cứu tinh muôn đời. Tung hô Vua Trời tổ phụ Israen.

2- Nhớ trong rừng xưa đoàn người Hy-bá trở về. Uống ăn thoả thuê man-na nuôi sống toàn dân. Giờ đây đoàn con khao khát Thánh Thể Vua Trời. Tung hô muôn đời lòng Chúa khoan nhân.

II.TÂM TÌNH ĐẦU

      Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Cùng với Mẹ Maria và các thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng con quy tụ nơi đây để tôn vinh, chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa vì muôn vàn điều kỳ diệu Chúa đã làm cho chúng con. Chúng con chúc tụng tôn vinh Chúa vì công trình sáng tạo diệu kỳ Chúa dành cho nhân loại. Và càng đáng để chúng con chúc tụng tôn vinh hơn nữa là công trình cứu độ của Đức Giêsu, Con Chúa. Lạy Chúa! Chúa đã từ bỏ vinh quang, danh dự và uy quyền của Ngôi Hai Thiên Chúa, mặc lấy xác phàm trong thân phận con người yếu hèn để chịu nhục nhã, đau khổ, đánh đòn, chịu chết và phục sinh để cứu độ chúng con. Hơn thế nữa Chúa đã chấp nhận tan biến trong mỗi thân xác yếu hèn tội lỗi của chúng con, còn trở nên thần lương nuôi sống chúng con trên hành trình dương thế tiến về Quê Trời.

 CĐ hát: ĐK: Cùng Hiệp Nhau_Duy Tân

Cùng hiệp nhau, chúng con thờ lạy Chúa, đã ban Mình cực Thánh, hiến thân nuôi người ta. Cùng cầu xin, Máu Thịt truyền sức sống, ủi an người nguy khốn, dắt đưa con trên đường.

      Lạy Chúa, chúng con cũng biết rằng, những lời ca tụng tôn vinh của chúng con chẳng thêm lợi ích gì cho Chúa, nhưng đó lại cần thiết cho ơn cứu độ của chúng con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Giờ phút này, chúng con lại được Chúa thương kêu gọi và quy tụ về đây xung quanh Thánh Thể Chúa. Bên Thánh Thể Chúa, chúng con được bình an thư thái, được chiêm ngắm, tiên dự vào bữa tiệc Nước Trời, được no thỏa và hạnh phúc. Giờ đây, chúng con quy tụ bên Thánh Thể Chúa để tôn vinh, chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa và cầu xin tình yêu thương vô bờ của Chúa. Xin Chúa như suối nguồn sức mạnh, ân sủng để nâng đỡ và nuôi dưỡng đời sống chúng con, cộng đoàn chúng con, gia đình chúng con, bạn bè thân hữu chúng con và toàn thể nhân loại. Ammen.

CĐ hát: Cùng hiệp nhau, chúng con thờ lạy Chúa, đã ban Mình cực Thánh, hiến thân nuôi người ta. Cùng cầu xin, Máu Thịt truyền sức sống, ủi an người nguy khốn, dắt đưa con trên đường.

(thinh lặng ít phút)

III. Tâm Tình Thống Hối

Thánh vịnh 51: (xin đọc 2 bè)

Dẫn : (Xin mời cộng đoàn ngồi) Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu. Lòng thương xót của Chúa vượt quá sự bất trung, tội lỗi của nhân loại. Ngài muốn các tội nhân ăn năn, thống hối hơn là phải chết vì tội lỗi của mình. Cho dù tội lỗi của nhân loại có nặng nề đến đâu, thì lòng thương xót bao dung của Chúa cũng sẽ xóa hết những tội lỗi ấy. Ngài luôn chờ đợi để chúng ta ăn năn sám hối, trở về với Ngài. Với tâm tình đó, xin cộng đoàn cùng lắng nghe thánh vịnh 51.

A   Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,

      mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.

B   Xin rửa con sạch hết lỗi lầm,

      tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

A   Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.

B   Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,

      dám làm điều dữ trái mắt Ngài.

      Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,

      liêm chính khi xét xử.

A   Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,

      đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.

B   Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,

      dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.

A   Xin dùng cành hương thảo,

      rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền;

      xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết.

B   Xin cho con được nghe,

      tiếng reo mừng hoan hỷ,

      để xương cốt bị Ngài nghiền nát, được nhảy múa tưng bừng.

A   Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi,

      và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.

B   Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,

      đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.

A   Xin đừng nỡ đuổi con, không cho gần Nhan Thánh,

      đừng cất khỏi lòng con, thần khí thánh của Ngài.

B   Xin ban lại cho con, niềm vui vì được Ngài cứu độ,

      và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con;

A   đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,

      ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

B   Lạy Thiên Chúa con thờ, là Thiên Chúa cứu độ,

      xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Ngài công chính.

A   Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,

      cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

B   Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm,

      con có thượng tiến lễ toàn thiêu,

      Ngài cũng không chấp nhận.

A   Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,

      một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

B   Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xi-on,

      thành luỹ Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dựng lại.

A   Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền,

      lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế.

      Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ, dâng trên bàn thờ Chúa

IV. Suy Niệm Tin Mừng

Hát: Điệp khúc: XIN CHO CON BIẾT LẮNG NGHE – L.m Nguyễn Duy

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Tin Mừng theo thánh Mat-thêu (Mt 25, 14-30)

Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người, rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.

Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây”. Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm. Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh.”

Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.” Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm. Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh.”

Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này” Ông chủ đáp: “Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác. Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ. Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”

CĐ hát: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng. Là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui. Trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho đời ai

 

SUY NIỆM TIN MỪNG

      Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Bài Tin Mừng hôm nay là một dụ ngôn rất đặc biệt. Là dụ ngôn thứ 2 trong 3 dụ ngôn của chương 25, cũng là phần kết của diễn từ cuối cùng, diễn từ thứ năm của Chúa Giêsu trong Tin Mừng thánh Matthêu. Lời Chúa kêu mời cung cách sống cần phải có trong niềm hy vọng Cánh Chung: Tỉnh thức và sẵn sàng đón Chúa đến trong giờ sau hết. Chỉ những ai chu toàn nhiệm vụ làm sinh lợi cho Chúa bằng tất cả khả năng Chúa ban, mới được kể là đầy tớ tài giỏi và trung thành. Họ sẽ được hưởng hạnh phúc đời đời trong Nước Chúa.

      Dụ ngôn hôm nay kể chuyện một ông chủ phải đi xa, nên cấp vốn cho các đầy tớ của mình. Ông tin tưởng họ và giao cho họ những số vốn. Người được năm yến, người hai yến, người một yến. Ông muốn các đầy tớ dùng số vốn đó mà kinh doanh lấy lời. Hai anh đầy tớ đầu tiên quả xứng đáng với sự giao phó của ông. Anh lãnh năm yến đã sinh lợi được năm yến khác. Anh lãnh hai yến đã sinh lợi được hai yến nữa. Còn anh lãnh một yến thì đào lỗ chôn dấu yến bạc của chủ. Sau một thời gian dài, ông chủ trở về để xem kết quả đạt được. Hai anh đầy tớ: người được giao năm yến và người được giao hai yến, được ông chủ khen và rất hài lòng: “Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà anh trung thành, tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào hưởng niềm vui của chủ anh”. Đến lượt anh đầy tớ được giao một yến. Anh nghĩ rằng ông chủ là người hà khắc, bất công, quen gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Chính vì thế anh sợ, mới đem chôn giấu yến bạc đi. Anh bị chủ mắng là đầy tớ tồi tệ và biếng nhác, vì yến bạc còn nguyên, không sinh lợi được chút nào. Anh đầy tớ này đã bị ông chủ khiển trách nặng nề, bị tước đoạt hết mọi thứ và phải lãnh nhận hình phạt.

      Ông chủ ở trong dụ ngôn là hình ảnh của Đức Giêsu, những đầy tớ là chúng con. Những yến bạc là tài năng, ân huệ mà Chúa ban cho mỗi chúng con. Dù được giao nhiều hay ít, Chúa không muốn chúng con ngồi yên hay thụ động, giữ khư khư yến bạc vì sợ mất vốn hay thua lỗ. Ngài muốn chúng con cộng tác cách đắc lực với Ngài trong công việc kinh doanh này.

      Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Mỗi người chúng con đã biết dùng của cải, tài năng, ân huệ Chúa ban như thế nào để sinh nhiều lợi ích. Khi nhìn lại, chúng con đều thấy chưa có được sự chưa tương xứng giữa của cải, tài năng, ân huệ Chúa ban và hành động của mình. Cũng như người chủ mong người đầy tớ dùng tiền của đã được giao phó để sinh lời, Chúa cũng mong muốn chúng con dùng của cải, tài năng, ân huệ Chúa ban để làm vinh danh Chúa và phục vụ tha nhân. Chúa chỉ muốn chúng con có ý thức trách nhiệm về của cải tài năng đã được giao phó. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma nhắc nhở các Kitô hữu rằng: “Chúng ta được những ân huệ khác nhau tuỳ theo ân sủng đã ban cho chúng ta: nếu là ơn nói tiên tri, thì hãy xử dụng sao cho xứng đối với đức tin; nếu là chức phận giúp việc, thì hãy chuyên cần giúp việc; nếu là thầy dạy, hãy lo dạy dỗ; nếu là khuyên bảo, hãy lo khuyên bảo; nếu là người phân phát, hãy có lòng chân thành; nếu là người cai quản, hãy cần mẫn; nếu là kẻ thương giúp, hãy vui vẻ.” Như vậy, mỗi người chúng con tùy theo khả năng, cơ hội, hoàn cảnh và điều kiện khác nhau, được kêu gọi dùng những của cải, tài năng và ân huệ Chúa ban một cách khôn ngoan và với tinh thần trách nhiệm để sinh nhiều lợi ích, để làm vinh danh Thiên Chúa và phục vụ nhân loại.

      Các thánh tử đạo Việt Nam, cha ông của chúng ta, đã kiên trung hy sinh mạng sống mình cho Đức Kitô. Các ngài đã hân hoan đón nhận những: bắt bớ, tra tấn, tù ngục và cái chết để tuyên xưng danh Đức Kitô. Các ngài tin tưởng, phó thác nơi Đức Kitô, tin vào tình yêu và lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa, vì chính Đức Kitô cũng đã chết cho họ, để họ cũng được sống lại với Ngài. Các ngài đã dám chết cho Đức Kitô, chết cho Hội thánh Chúa. Các thánh Tử đạo Việt Nam đã can trường bước theo Đức Kitô. Để bảo vệ đức tin, các ngài đã chịu mất tất cả: cuộc sống an vui, danh vọng, chức quyền, của cải và tự do. Vì danh Đức Kitô, các ngài đã sẵn sàng chịu giam cầm, chịu nhục nhã, chịu hành hạ đau đớn và mất mạng sống. Các ngài tin tưởng rằng những đau khổ đời này rồi sẽ qua đi, hạnh phúc đời sau mới vĩnh cửu. Vì biết rằng Chúa sẽ ban lại sự sống mới, sự sống vĩnh cửu nên các ngài không xấu hổ, kêu than, oán trách trước bắt bớ, tra tấn, tù ngục và cái chết. Các ngài thật là những đầy tớ tài giỏi và trung thành. Các ngài đã biết làm sinh lời từ cái tầm thường để đạt điều cao quý, từ cái tạm bợ để đạt điều vĩnh cửu, từ những bắt bớ, tra tấn, tù ngục và cái chết để đạt tới Chúa, là vinh quang, là sự sống đời đời. Amen.

Dẫn: Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn Chúa vì những công trình sáng tạo diệu kỳ, tạ ơn Chúa vì công trình cứu độ của Người, và tạ ơn Chúa đã, đang và sẽ thánh hóa nhân loại. Xin cộng đoàn cùng hát:

LỤC HUYỀN CẦM TẤU VANG
Tác giả: Lm Kim Long

ĐK: (Lục huyền cầm con muốn tấu vang). Ôi Thiên Chúa con cảm tạ Ngài vì Ngài thành tín, Lậy Đấng thánh Israel môi con hớn hở reo mừng và hồn con ngợp trong vui sướng, vì có Chúa Đấng cứu tinh suốt ngày lưỡi con ca ngợi ngàn đời Chúa rất công minh

1. Con nương bóng Ngài ôi lạy Chúa không sợ hổ ngươi thẹn thùng, Công lý Ngài gìn giữ cứu nguy, luôn đáp lại từng tiếng khấn xin

2. Xin nên lũy đền con ẩn náu, nên thành đá con cậy nhờ, Ôi Chúa thực là chốn náu thân, cho thoát bọn độc ác dã man

V. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Lấy lời nguyện tín hữu ngày Chúa nhật

VI. HÁT (QUỲ): ĐÂY NHIỆM TÍCH – PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH

 (khi cha hay phó tế ban phép lành Thánh thể thì cúi đầu và làm dấu thánh giá)

VII. HÁT KẾT (ĐỨNG)

Hát: Thắp sáng lên – Sr. Trầm Hương (FMSR)

ÐK: Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.               

Ðể con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn, mưa hồng ân Chúa trên trần đời.

Ðể con say mê tim reo vang rộn ràng đi tới. Niềm tin cao dâng, ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời.