Chầu Thánh Thể Chúa Nhật XXXII – Năm C: “Chúa Ở Với Con” (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi)

Chủ đề: “Chúa Ở Với Con”

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát):

Hát:  Mầu Nhiệm Yêu Thương – Lm Nguyễn Duy

II. Tâm sự với Chúa Giêsu Thánh Thể

(Xin mời cộng đoàn ngồi)

1. Tâm Tình Thờ Lạy

    Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúng con tin Chúa đang ngự thật trong Mình Thánh. Chúng con tin Chúa đang hiện diện với chúng con. Chúa hiện diện vì yêu thương chúng con. Chúa yêu thương giáo xứ chúng con, yêu thương gia đình chúng con, yêu thương cha mẹ, thầy cô và bạn bè chúng con. Đức tin chúng con còn non yếu. Chúng con tin nhưng niềm tin chúng con chưa đủ mạnh. Vì vậy, lạy Chúa chúng con tin, nhưng xin Chúa ban thêm niềm tin cho chúng con.

2. Tâm Tình Thống Hối

    Lạy Chúa Giê-su, Chúa đang hiện diện với chúng con như một người bạn tri kỷ. Chúa ơi, tuổi thiếu nhi chúng con với biết bao lầm lỗi: lỗi tham dự thánh lễ thiếu nghiêm trang; lỗi thiếu vâng lời Cha xứ, các trưởng giáo lý viên; lỗi quên chưa vâng cha mẹ, thầy cô; lỗi không giúp đỡ các bạn khi các bạn cần giúp đỡ. Lạy Chúa, xin thứ lỗi cho chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con có một tâm hồn biết lắng nghe: lắng nghe những lời dạy bảo của cha xứ, các trưởng giáo lý viên; lắng nghe những bảo ban của cha mẹ, thầy cô ở trường, để chúng con trở thành những người con được Chúa yêu thương.

3. Tâm Tình Tạ Ơn

     Lạy Chúa, tuổi thiếu nhi là tuổi của hồng ân. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con có gia đình, chúng con có cha mẹ yêu thương chúng con. Chúng con được tới trường và học được nhiều điều bổ ích, có bạn bè cùng vui chơi. Chúng con có nhà thờ, có giáo xứ để hằng tuần đến tham dự thánh lễ…Lạy Chúa, tất cả điều đó là hồng ân Chúa ban. Và giờ đây, trong khoảng khắc thiêng liêng này, chúng con lại sắp được nghe Lời Chúa dạy bảo.

III. Lắng nghe Lời Chúa:

(Xin mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

Tin Mừng (Lc 20, 27-38)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

     27 Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Chúa Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. 28 Mấy người ấy hỏi Chúa Giê-su: “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. 29 Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết. 30 Người thứ hai, 31 rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. 32 Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. 33 Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ ?”

     34 Chúa Giê-su đáp: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, 35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. 36 Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. 37 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham, Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp. 38 Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống”.

IV. Cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể qua đoạn Lời Chúa.

(Xin mời cộng đoàn quỳ)

     Lạy Chúa, bài tin mừng hôm nay kể lại việc ngày xưa có người đến hỏi Chúa về việc, có một gia đình có bảy người con trai, người anh cả lấy vợ, rồi bị chết, để vợ lại mà chưa có con; rồi anh thứ hai, thứ ba… và số phận của bảy người đều như vậy.

     Thật đáng thương cho người vợ, lấy chồng mà không có con.

     Rồi, người đó lại hỏi Chúa, đến ngày sống lại, chị ấy là vợ của ai; vì lúc sống chị ấy đã từng là vợ của cả bảy người.

     Chúa trả lời cho họ rằng, đời sau thì không lấy vợ, gả chồng mà sống như thiên thần. Thiên thần thì chỉ lo chiêm ngưỡng tôn nhan Chúa và phụng thờ Chúa mà thôi.

     Lạy Chúa, thật hạnh phúc cho chúng con, ở đời này, và ngay bây giờ chúng con đã được chiêm ngưỡng tôn nhan Chúa và phụng thờ Chúa.

     Vì yêu thương chúng con, mà Chúa ở lại với chúng con dưới tấm bánh trắng trên bàn thờ. Hơn thế nữa, chúng con còn được rước Chúa vào lòng mỗi khi được tham dự thánh lễ.

     Nhưng lạy Chúa, đức tin chúng con còn yếu lắm, nhiều lúc chúng con chưa đủ tin rằng: Chúa đang ngự trong hình bánh trên bàn thờ nên chúng con thỉnh thoảng chưa sốt sắng tham dự thánh lễ, chưa dọn mình sốt mến đủ để rước Chúa vào lòng.

     Chúng con tin Chúa luôn yêu thương chúng con. Xin Chúa tiếp tục ở lại với chúng con, không phải chỉ ở trong hình bánh mà con ở lại nơi gia đình và trường học chúng con. Xin cho chúng con luôn cảm nghiệm được Chúa hiện diện với chúng con trong từng việc làm, việc học, và cả những lúc chúng con vui chơi. Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con yêu mến Chúa.

(Người dẫn mời gọi thiếu nhi thinh lặng cầu nguyện riêng với Chúa Giê-su Thánh Thể khoảng 1 phút)

V. Ban phép lành

(Xin mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm Kim Long.

Linh Mục Ban Phép Lành

VI. Kết

Hát: Cầu Cho Cha Mẹ 2 – Phanxicô

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)