Chầu Thánh Thể Chúa Nhật XXXI Thường Niên-Năm A: SỐNG CHÂN THÀNH (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi).

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: Sống Chân Thành

Lời Chúa Chúa nhật tuần XXXI Mùa Thường Niên - Năm A - Giáo Phận Hải Phòng

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát)

Hát: Đoàn Con Đến Đây (Ns: Hoài Chiên)

1. Ðoàn con đến đây dâng lời ước nguyện, ngày đêm mến Cha cho trọn khối tình con. Ðược yêu mến Cha bao là êm đềm. Hồn con sướng vui, tháng năm hết ưu phiền.

2 Nguyện xin Thánh Tâm thương người thế trần, giờ đây xuống ơn ban lại phúc bình yên, và soi lối cho bao đoàn chiên lầm. Ðồng tâm thiết tha mến yêu Chúa nhân hiền

ĐK: Kính dâng Cha tình yêu chúng con, vững tin Cha niềm tin sắt son. Ðem hết tâm hồn dẫn dắt chiên lạc đường về cùng Cha hưởng bao mối tình thương. Kính dâng Cha tình yêu chúng con, vững tin Cha niềm tin sắt son. Cho đến khi nào ly thoát khỏi cõi đời, về cùng Cha hưởng vinh phúc trên đời

II. Tôn vinh Thánh Thể  

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con yêu mến thờ lạy Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì đã ở lại với chúng con trong Nhiệm Tích Thánh Thể. Chúa ở lại với chúng con để ban ơn thần linh của Chúa trên chúng con, để chăm sóc, dạy dỗ chúng con. Có Chúa, chúng con không cô đơn trên hành trình tiến về quê hằng sống. Có Chúa, chúng con sẽ ngày càng lớn lên trong tình yêu thương. Nhờ đó, cuộc sống chúng con luôn chan chứa niềm vui, sự an bình và hạnh phúc.

       Ở bên Chúa giờ này, chúng con không thể nói hết được niềm vui của chúng con. Lạy Chúa! Là phận người, chúng con rất yếu đuối và bất toàn. Xin Chúa ban thêm đức tin, lòng cậy trông và yêu mến. Để trong giờ Chầu này và suốt cuộc đời chúng con, chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, dù đi đâu, làm gì, ở nhà hay nơi học đường, Chúa luôn cạnh bên chúng con.

       Trong niềm yêu mến thẳm sâu, chúng con xin dâng lên Chúa lời ca khen chúc tụng bằng Thánh Vịnh 144:
(Cộng đoàn chia thành 2 bè: Bè 1 và Bè 2, thay nhau đọc)
– Bè 1:
Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, con nguyện tán dương Chúa và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.
– Bè 2:
Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa
và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời.
– Bè 1:
CHÚA thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng.
Người cao cả khôn dò khôn thấu.
– Bè 2:
Đời nọ tới đời kia, thiên hạ đề cao sự nghiệp Chúa
và truyền tụng những chiến công của Ngài,
– Bè 1:
tuyên bố Ngài oai phong vinh hiển,
kể lại rằng : Ngài thực hiện những kỳ công,
– Bè 2:
bảo cho nhau : sức mạnh Ngài đáng sợ,
loan truyền rằng : Ngài cao cả lắm thay !
– Bè 1:
Nhắc nhở luôn : Ngài nhân ái vô cùng,
hoan hô Ngài công chính.
– Bè 2:
CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương.
– Bè 1:
CHÚA nhân ái đối với mọi người,
tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.
– Bè 2:
Lạy CHÚA, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ,
kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài,
– Bè 1:
nói lên rằng : triều đại Ngài vinh hiển,
xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng,
– Bè 2:
để nhân loại được tường những chiến công của Chúa,
và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang.
– Bè 1:
Triều đại Ngài : thiên niên vĩnh cửu,
vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.
Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán,
đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.
– Bè 2:
Ai quỵ ngã, CHÚA đều nâng dậy,
kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên.
– Bè 1:
Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa,
và chính Ngài đúng bữa cho ăn.
– Bè 2:
Khi Ngài rộng mở tay ban,
là bao sinh vật muôn vàn thỏa thuê.
– Bè 1:
CHÚA công minh trong mọi đường lối Chúa,
đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.
– Bè 2:
CHÚA gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa,
mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người.
– Bè 1:
Kẻ kính sợ Người, Người cho toại nguyện,
nghe tiếng họ kêu than, và ban ơn giải cứu,
– Bè 2:
CHÚA gìn giữ mọi kẻ mến yêu Người,
nhưng lại diệt trừ hết bọn ác nhân.
– Bè 1:
Môi miệng tôi, hãy dâng lời ca ngợi CHÚA,
chúng sinh hết thảy, nào chúc tụng Thánh Danh
đến muôn thuở muôn đời !

III. Đọc Tin Mừng và suy niệm

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Phúc Âm: Mt 23, 1-12
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu.

       Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy: vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là “Thầy”. Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là Thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha: vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo: vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Ðức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi.
“Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

 (Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)   

       Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Chúa là nguồn mạch Sự Thật và chính Chúa là Sự Thật. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa nhắc nhở các môn đệ và cũng là mỗi thiếu nhi chúng con về một số người chỉ nói mà không chịu làm, mà nếu họ có làm thì cũng là để được người khác ca khen và vinh danh mình. Hơn nữa, Chúa cũng nhắc nhở mỗi người, những người thuộc gia đình của Chúa về thái độ hay khoe khoang, thích phô trương, thích được người khác ca tụng mình vì những công đức, những việc đạo đức mình làm.

       Theo phong tục và cũng là luật Môsê dạy, người Do thái quen việc đeo hộp kinh, nhất là với những người đạo đức, các thầy luật sĩ – biệt phái, các kinh sư. Người Do thái làm những hộp nhỏ, viết các lời kinh, lời căn bản của luật Môsê rồi bỏ vào đó mà đeo ở tay trái, gần trái tim mình, hay đeo ở trên trán, như một nhắc nhở mình phải luôn sống luật của Chúa.

       Chúa cách giác mọi người về những tập tục bên ngoài, không phải vì Chúa đả kích hay phê phán những lề luật hay phong tục tập quán nhưng Chúa nhắc nhở mọi người đừng làm mất đi ý nghĩa tốt đẹp của phong tục tập quán đó, đừng lạm dụng nó để khoe mình, để tự hào mình là người thánh thiện. Đừng dựa vào đó để coi kinh người khác, nhất là những người nghèo, những người thất học, không có điều kiện để học biết luật Chúa.

       Hôm nay, Chúa thật buồn khi một số người lạm dụng luật Chúa để tôn vinh chính mình, làm gương xấu cho người khác: “Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội trường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là Rabbi”.

       Lắng nghe giáo huấn của Chúa hôm nay, chúng con biết Chúa luôn mời gọi chúng con là người môn đệ chân chính, người con ngoan luôn làm vui lòng Chúa, biết sống noi gương Chúa: sống chân thành với mọi người, sống thật với lòng mình, khiêm tốn giúp đỡ người khác vì tình yêu và hạnh phúc của người khác.

IV. Cầu nguyện

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)      

       Lạy Chúa Giê-su rất yêu mến!
Tạ ơn Chúa đã nhắc nhở chúng con cần tránh xa lối sống giả hình, chỉ biết kiếm tìm tiếng khoe mà quên đi lòng yêu mến Chúa từ tận đáy lòng. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được chiêm ngắm Thánh Thể Chúa, được học hỏi về sự khiêm tốn hạ mình của Chúa về việc Chúa cúi mình rửa chân cho các môn đệ, về việc Chúa hạ mình ngự trong Hình Bánh trên bàn thờ.

       Xin tha thứ cho những yếu đuối của chúng con, khi chúng con hay khoe khoang về bản thân, hay tìm cách nói xấu bạn bè. Xin ban ơn cho mỗi chúng con biết sống khiêm tốn hơn, biết làm mọi việc vì lòng yêu mến, đặc biệt xin cho chúng con biết đến với Chúa mỗi ngày qua việc tham dự Thánh Lễ hằng ngày. Và Trong mỗi Thánh Lễ, xin cho chúng con tham dự bằng tất sự nghiêm trang và lòng yêu mến. Có như thế, chúng con luôn thuộc về gia đình Chúa, được lớn lên trong tình yêu Chúa và mọi người.

  • Xướng: Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
  • Cộng Đoàn Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

V. Ban phép lành

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

VI. Kết thúc

     (Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: THẮP SÁNG TRONG CON (Sr. Trầm Hương (FMSR)

ÐK: Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.
1. Ðể con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn, mưa hồng ân Chúa trên trần đời.

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)