Chầu Thánh Thể Chúa Nhật XXX Thường Niên- Năm A: YÊU CHÚA TRỌN XÁC HỒN

YÊU CHÚA TRỌN XÁC HỒN

Chúa nhật 30 Thường niên năm A - Yêu thương (Mt 22,34-40)

I. Chủ Sự Đặt Mình Thánh Chúa

Hát: Thờ lạy Chúa – Hoài Đức

ĐK: Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái trong hình bánh hiến thân. Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái hiến mình cho thế trần.

1. Hồi tưởng xưa kia Chúa đã hi sinh nằm thánh giá, lòng thương mến bao la còn chưa thỏa tâm yêu, mà nay Chúa đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ, này của ăn quý giá Thần lương đây sẵn chờ, chúng con xin thành tâm mến tin, chúng con xin thành tâm kính thờ.

2. Và tổ tông xưa thu tích Man- na dành sức sống. Đường quê có lao công mà không quản long đong, Thần lương nuôi dưỡng khiến trên dương gian đầy gai chông. Ngàn hiểm nguy chất đống hồn con bước đến cùng, tới Quê Thiên Đàng con ước mong, có Giêsu nào con ngã lòng.

II. Tâm Tình Đầu   

      Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin Chúa đang hiện diện với chúng con giờ đây trên bàn thờ, nơi tấm bánh nhỏ bé đơn sơ, chúng con thờ lạy Chúa là Thiên Chúa, Chúng con ca ngợi Chúa vì tình yêu mà Chúa đã ở lại với chúng con.

Hát: Chúc tụng Ngài là Chúa tể càn khôn, đã rộng tình nuôi sống con từng ngày. Chúc tụng Ngài là Chúa khắp mọi nơi. Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.

      Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa mời gọi chúng con “phải yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn và phải yêu thương anh em như chính mình”. Xin cho chúng con giây phút này nhận ra tình yêu mà Chúa đã tận hiến cho chúng con, để chúng con luôn tín thác cuộc đời chúng con vào trong tình thương của Chúa; qua đó mỗi người chúng con ý thức được Chúa là cùng đích của cuộc đời chúng con.

Hát: Chúc tụng Ngài là Chúa tể càn khôn, đã rộng tình nuôi sống con từng ngày. Chúc tụng Ngài là Chúa khắp mọi nơi. Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.

      Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa không chỉ mời gọi chúng con dừng lại ở việc yêu mến Chúa. Nhưng nơi Thánh Thể Chúa còn mời gọi chúng con hãy thương yêu anh em như chính mình vậy. Ước mong mỗi chúng con luôn sống tình liên đới với nhau trong sự kết hợp với Chúa, qua đó chúng con luôn biết sống tình bác ái với nhau, hầu nước Chúa được hiển trị.

Hát: Chúc tụng Ngài là Chúa tể càn khôn, đã rộng tình nuôi sống con từng ngày. Chúc tụng Ngài là Chúa khắp mọi nơi. Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.

Thinh lặng ít phút

III. Tâm Tình Thống Hối     

      Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước tình yêu bao la của Chúa chúng con cảm thấy mình thật bất xứng và tội lỗi. Trong giây phút linh thiêng này, quì trước tôn nhan Chúa chúng con xin Chúa thứ tha những lỗi lầm, bất xứng của chúng con. Trong cuộc sống hằng ngày, không ít lần chúng con thờ ơ trước tình yêu của Chúa, chúng con thiếu lòng yêu mến Chúa; không ít lần chúng con bàng quan trước những đau khổ của tha nhân, nhất là những người thấp kém, bần cùng cần đến sự giúp đỡ, cần đến sự cảm thương của chúng con. Vậy giờ đây trước sự hiện diện của Chúa nơi Thánh Thể, chúng con xin lỗi Chúa, xin Chúa thứ tha cho chúng con.

  • Kinh: Tôi thú nhận
  • Sau đó thinh lăng ít phút

IV. Đọc Tin Mừng Và Suy Niệm

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Tin mừng: Mt 22,34-40

34 Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. – 35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: 36 Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất ?” 37 Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38 Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. 39 Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: “ Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. 40 Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.”

Suy niệm

        Thánh Gioan định nghĩa: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,16). Một tình yêu tự hiến, trao ban chính mình cho nhân loại. Thiên Chúa đã đến, hành động, yêu thương, và ngõ lời với con người trước: “Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta” (1 Ga 4,10).     

         Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, thật hạnh phúc khi chúng con có Chúa là Thiên Chúa của tình yêu, là Đấng chúng con tôn thờ, Đấng đã hết lòng yêu thương chúng con. Như Tin Mừng chúng con vừa nghe thuật lại việc Chúa khẳng định hai điều luật quan trọng nhất: “mến Chúa và yêu người” cho nhà thông luật và những ai bước theo Chúa. Như thế, Chúa cũng mời gọi chúng con đi vào trong tương quan với Chúa và với tha nhân.

       Điều trước hết, Chúa mời gọi chúng con sống tâm tình kính mến Chúa trên hết mọi sự. Đây là bổn phận căn bản nhất và quan trọng nhất của chúng con để sống tâm tình của người con thảo với Chúa là Đấng chủ tể muôn loài. Chúa là Thiên Chúa là Đấng hằng có, tự hữu từ muôn đời. Như vậy, việc chúng con kính mến Chúa không đem lại gì cho vinh quang Chúa nhưng điều đó mang lại hạnh phúc cho chúng con. Chưa kể đến, tình yêu Chúa vượt qua mọi lý luận của lý trí con người. Nhìn lên Thánh Thể, chúng con nhận ra ở đó không những là một huyền nhiệm mà còn là đỉnh điểm của tình yêu tự hiến chính mình. Vì yêu Chúa đã hạ mình mặc lấy xác phàm như chúng con. Như lời thánh Gioan khẳng định: Ngôi lời đã làm người (1 Ga 1,11).” Vì yêu Chúa đã tự hủy chính mình đến nỗi nát cả và mình ra trên thập giá để minh chứng cho tình yêu ấy, để nhờ đó sự sống mới được bắt đầu và nguồn ơn cứu độ được trao ban cho toàn thể nhân loại. Cũng vì yêu Chúa đã không sợ bị xúc phạm khi hiện diện đích thực trong hình bánh đơn sơ, để đưa chúng con đi trọn hết con đường dương thế. Trong mối tương quan tình yêu này, Chúa không nhận lại bất cứ một điều gì, nhưng để minh chứng cho một tình yêu trao ban, một tình yêu dâng hiến, một tình yêu đến hy sinh cả mạng sống mình.

         Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mến Chúa thì phải yêu người. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng con yêu thương tha nhân như chúng con yêu chính Chúa. Yêu Chúa là nền tảng cho mọi tình yêu, là điểm quy chiếu cho mọi hoạt động của chúng con “vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa (1 Ga 4,7).” Yêu Chúa phải được diễn tả qua tình liên đới với anh em mình. Nghĩa là sống cho, sống với người khác bằng sự cảm thông, chia sẻ, cùng vui với người vui, khóc với người khóc. Nếu chúng con chỉ dừng lại việc yêu Chúa mà không quan tâm đến anh em thì điều này chỉ là hư ảo, gian dối như thánh Gioan nhắc nhở: “Nếu ai nói: Tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy (1 Ga 4,20).” Ngoài ra, nếu ai còn bất hòa với anh em mình thì cũng không thể yêu mến Chúa cách trọn hảo được: “Khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình (Mt 5,23-24).” Do đó, Chúa mời gọi chúng con hãy làm hòa với tha nhân, hãy mở lòng ra trước khi đến với Chúa, như là cách thế để diển tả tình yêu với Đấng chúng con tôn thờ.

        Tuy nhiên, là phận người chúng con còn nhiều bất toàn. Với bản tính yếu đuối và hay sa ngã chúng con giữ trọn điều răn yêu thương  không dễ chút nào. Đôi khi việc yêu Chúa yêu anh em chỉ dừng lại ở cái biết nơi lí trí hay lời nói nơi môi miệng, còn thực hành thì thật sự khó khăn với chúng con. Điều dễ hiểu vì cái tôi ích kỉ cản trở chúng con rất nhiều trên hành trình yêu thương. Cái tôi ấy lừa lọc và gây ảo tưởng khiến chúng con chưa thể mở lòng. Nhiều lúc chúng con còn xem mình là trung tâm nên qui tất cả về mình, tôn thờ mình. Nên yêu thương người khác thường kèm theo những điều kiện, hay đôi khi chúng con yêu vì có lợi cho mình. Thế nên, đó cũng chỉ là tình yêu vị kỉ, có điều kiện trái ngược với tình yêu vô điều kiện của Chúa. Do đó, chúng con dễ lạnh lùng trước nỗi đau trước tha nhân, thiếu sẻ chia và hay độc đoán; đôi khi dùng tha nhân như phương tiện để tiến thân. Như thế, để mến Chúa và yêu người, chúng con cần phải ra khỏi mình, ra khỏi sự ích kỉ, tự ái của mình, để trao ban và chấp nhận mọi hy sinh mà tình yêu đòi hỏi.

         Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chiêm ngắm sự hiện diện của Chúa nơi Thánh Thể, chúng con cảm nhận tình yêu mà Chúa trao ban cho tất cả mọi người, không phân biệt, không loại trừ ai; Chúa muốn tất cả đều nên một với Chúa và ở trong Chúa. Như thánh Phaolô đã diễn tả trong thư gửi tín hữu Côrintô rằng: “Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1Cr 10, 17). Như thế, Nước Thiên Chúa là một bữa tiệc tập họp tất cả những người yêu thương nhau, cùng nhau chia sẻ sự sống và hiệp thông trong hiến lễ vượt qua của Người. Sự hiện diện của Chúa tạo nên sự hiệp nhất, trong đó Chúa vừa là chủ phòng tiệc vừa là lương thực thiết đãi. Điều đặc biệt trong bữa tiệc thánh này, không có sự phân biệt giàu nghèo; thông thái hay dốt nát; đàn ông hay đàn bà; bữa tiệc thánh này chỉ đòi hỏi thực khách lòng tin và niềm khao khát trước lời mời gọi của ông chủ nhân lành. Thế nên, mỗi người chúng con cũng được mời đến dự tiệc Thánh Thể để được kết hợp với Chúa; song song với đó, chúng con cũng được mời gọi hãy đón nhận, tha thứ và yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng con.

        Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho Lời Chúa như ánh lửa hồng biến đổi lòng chúng con. Xin Chúa ban thêm lòng tin và lòng mến để chúng con luôn trung thành, tin tưởng, phó thác nơi Chúa. Để chúng con luôn xác tín rằng Chúa yêu thương và tha thứ cho chúng con vô bờ bến, đến nỗi hiến mạng sống vì chúng con. Xin cho tình yêu của chúng con thấm đẫm tình yêu của Chúa để chúng con trao ban tất cả vì anh em mình. Lạy Chúa, chúng con đang sống trong thế giới đầy bạo lực, hận thù, chia rẽ, xin Chúa ban bình an và tình yêu cho thế giới. Xin tình yêu Chúa phủ lấp hận thù, để khắp nơi muôn dân nhận ra tình Chúa và tình người nơi mỗi người tự xưng mình là con của Chúa. Amen.

       (Thinh lặng ít phút)

Hát: Tình ca vô tận – Ngọc Kôn

1.Tình Ngài như mạch sống chan chứa thắm thiết
như dòng sông rộng lớn bát ngát biển đông.
Tình Ngài cao thật cao như núi chất ngất tầng mây, cho con say sưa niềm vui mới, trong tay Ngài êm ái luôn bao bọc con mãi.

ĐK: Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay, hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay.

2.Tình Ngài như mặt đất tươi tốt bát ngát rừng xanh
như gió quyến trời thanh. Tình Ngài bao bọc con như tiếng hát mẹ ru, vòng tay yêu thương Ngài như mơ, ôm con lạc bơ vơ, môi say niềm nhung nhớ.

V. Lần Chuỗi Mân Côi

Chúng ta cùng với Đức Maria tôn thờ và ca tụng Chúa qua một chục kinh Mân côi mầu nhiệm năm sự sáng

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể, ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh sáng danh).

VI. Lời Cầu 

(Như Lời Nguyện Tín Hữu ngày Chúa Nhật)

VII. Giờ Chầu Tiếp Diễn Như Thường Lệ