Chầu Thánh Thể Chúa Nhật XXX Thường Niên-Năm A: SỐNG YÊU THƯƠNG (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi).

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: Sống Yêu Thương

Matthew 22:34–40

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát)

Hát: ÔI NHIỆM MẦU (Xuân Tưởng)

ĐK: Ôi nhiệm mầu Tình yêu Chúa nuôi con suốt đời. Ôi! Nhiệm mầu Tình yêu Chúa ru con tháng ngày.
1. Những lỗi lầm ngày tháng cũ tim con u buồn thống hối. Những bước đường mờ ám đó nay con xin nguyện chia phôi. Và, ngày ngày tháng tháng con cầu kinh. Và, chiều chiều sáng sáng con nguyện xin.
2. Cất bước tìm về với Chúa con đi trong miền nắng ấm. Áo mới tuyệt vời Chúa khoác cho con vui tiệc hiến tế, và ngày ngày với Chúa con cùng đi. Và, từng chiều có Chúa con ngại chi.

II. Tôn vinh Thánh Thể  

      Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Chúng con yêu mến và thờ lạy Chúa. Chúng con xác tín Chúa đang hiện diện với chúng con nơi tấm bánh trắng nhỏ bé trên bàn thờ. Chúa ở với chúng con không chỉ để ban ơn thần linh cho mỗi chúng con mà còn để dạy chúng con về bài học yêu thương. Chúa là Chúa, là Vua muôn vua mà vì yêu đoàn con bé nhỏ nên ở lại trong tấm bánh để chúng con được thờ lạy, chúc tụng, để chúng con được đón lấy Chúa vào lòng. Trước tình yêu bao la của Chúa, chúng con chỉ biết cúi mình cảm tạ – tri ân và chúc tụng tình yêu của Chúa đến muôn đời.

      Giờ đây, chúng con xin mượn lời của tác giả trong sách Đa-ni-en mà dâng lên Chúa lời ca ngợi, chúc tụng, tôn vinh Chúa:
(Cộng đoàn chia thành 2 bè: Bè 1 và Bè 2, thay nhau đọc)
– Bè 1:
Lạy Chúa, chúc tụng Ngài
là Thiên Chúa tổ tiên chúng con,
xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

– Bè 2:
Chúc tụng danh thánh Ngài vinh hiển,
xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.
– Bè 1:
Chúc tụng Chúa trong thánh điện vinh quang,
xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời.
– Bè 2:
Chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng,
xin dâng lời ca tụng suy tôn muôn đời.
– Bè 1:
Chúc tụng Chúa, Ðấng ngự trên các thần hộ giá
mà thấu nhìn vực thẳm,
xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.
– Bè 2:
Chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh,
xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời.
– Bè 1:
Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
– Bè 2:
Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
– Bè 1:
Chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
– Bè 2:
Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
– Bè 1:
Chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
– Bè 2:
Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.
– Bè 1:
Chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú trên trời,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

III. Đọc Tin Mừng và suy niệm

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Phúc Âm: Mt 22, 34-40
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu.

34 Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. – 35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: 36 “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất ?” 

37 Đức Giê-su đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38 Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. 39 Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: “ Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. 40 Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.”

 (Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)   

      Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Bài Tin Mừng mà chúng con vừa được nghe, Chúa mời gọi chúng con suy xét lại về lòng yêu mến mà chúng con dành cho Chúa và cho gia đình, anh em, bạn bè chúng con – những người chúng con sống và gặp gỡ mỗi ngày.

      Trong 613 khoản luật của người Do-thái, Chúa đã tóm lại hai điều:  “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn người. Đó là điều răn quan trọng nhất và là điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”.

      Hai điều răn quan trọng này là tóm kết toàn bộ Lề Luật và các Tiên Tri. Hai điều tưởng chừng là hai nhưng là một. Bởi nếu yêu Chúa mà lại ghét anh em thì sẽ trở thành kẻ nói dối. Thánh Gioan cũng dạy chúng con:  “Ai không thể yêu người anh em mà mình nhìn thấy, thì không thể nào yêu mến Thiên Chúa là Đấng mà họ không nhìn thấy.”

      Lạy Chúa Giê-su! Ở bên Chúa giờ này, chúng con quyết tâm mỗi ngày yêu mến Chúa hơn, yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, trí khôn của chúng con. Và chúng con cũng quyết tâm yêu mến cha mẹ, thầy cô, bạn bè chúng con như chúng con vậy.

      Chúng con hiểu rằng: chúng con thực sự yêu Chúa khi chúng con biết đến bên Chúa luôn, hiện diện bên Chúa, ở với Chúa, lắng nghe Lời Chúa dạy dỗ bảo ban. Chúng con thực sự yêu Chúa khi chúng con luôn đặt cuộc đời chúng con, quá khứ – hiện tại – tương lai của chúng con trong ánh mắt yêu thương của Chúa. Và như vậy, dù học tập, vui chơi và làm những bổn phận hằng ngày thì chúng con luôn làm vui lòng Chúa. Hơn thế nữa, khi chúng con thực sự yêu Chúa là khi chúng con khiêm tốn để Chúa Thánh Thần hướng dẫn cuộc sống chúng con, việc học tập và cầu nguyện của chúng con. Nhờ đó, ngày mỗi ngày chúng con luôn làm đẹp lòng Chúa, mang lại bình an và niềm vui cho mọi người. Xin Chúa chúc lành cho chúng con.

IV. Cầu nguyện

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)      

      Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Trong giây phút linh thiêng bên Chúa giờ này. Chúng con xin dâng lên Chúa những tâm tình nhỏ bé của đoàn con. Xin cho hết mọi thiếu nhi chúng con ngày càng yêu mến Chúa nhiều hơn. Biết siêng năng tham dự Thánh Lễ nghiêm trang và sốt mến hơn, biết mau mắn lắng nghe Lời Chúa, chăm chỉ đọc và suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày. Nhờ đó, chúng con được trở nên người con ngoan của Chúa, và được lớn lên trong tình thương của Chúa và tha nhân.

      Chúng con cũng xin dâng lên Chúa quý Cha, quý Thầy, quý Dì cùng tất cả những ai đã yêu thương nuôi dưỡng, dạy dỗ chúng con. Xin cho mọi người luôn được khỏe mạnh, an bình và hạnh phúc.

  • Xướng: Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
  • Cộng Đoàn Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

V. Ban phép lành

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

VI. Kết thúc

     (Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG – Lm. Vinh Hạnh

ĐK. Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui.
1. Nài xin tha thiết Thượng Đế muôn tình lân ái. Xin hãy đổ tràn linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng hết sức, hết cả trí khôn. Cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.
2. Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến yêu. Diệt tan căm thù, chia rẽ, oán hờn, ghét ghen. Gìn giữ đức ái yêu Chúa mến thương anh em.

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)