Chầu Thánh Thể Chúa Nhật XXX – Năm C : HAI THÁI ĐỘ CẦU NGUYỆN

Chủ đề: HAI THÁI ĐỘ CẦU NGUYỆN

 

hai thái độ cầu nguyện
Hai thái độ cầu nguyện

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

II. Cộng đoàn hát: (bài hát về Thánh Thể)

III. Tâm Tình Thờ Lạy, Tạ Ơn, Và Chúc Tụng:

     Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Thiên Chúa nhưng đã đến trần gian để ban Sự Sống Thần Linh cho chúng con, để chúng con được thông phần vào Sự Sống Thần Linh của Chúa.

     Cộng đoàn: Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa.

     Hát: (điệp khúc một bài thờ lạy Thánh Thể)

    Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Tôi Tớ của Chúa Cha. Chúa đã uống cạn chén đắng khổ nạn để cho chúng con được uống Chén Máu Thánh Thể của Chúa.

     Cộng đoàn: Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa.

     Hát: (điệp khúc một bài thờ lạy Thánh Thể)

     Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là hiện thân của Chúa Cha. Chúa đã đến để dạy chúng con biết yêu mến Thiên Chúa và yêu thương anh chị em mình cho dù phải hy sinh mạng sống.

     Cộng đoàn: Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa.

     Hát: (điệp khúc một bài thờ lạy Thánh Thể)

IV. Thinh lặng giây lát trước Chúa Giêsu Thánh Thể

V. Hát: ĐK: “Lời Ngài là sức sống của con”

VI. Đọc Tin Mừng và Suy niệm 

     Tin Mừng: (Lc 18,9-14)

      “Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: ‘Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi’. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: ‘Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội’. Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên.”

Suy niệm:

      Lạy Chúa, dụ ngôn trong đoạn Tin Mừng chúng con vừa nghe đã mô phỏng lại thái độ của chính chúng con mỗi khi chúng con cầu nguyện.

      Có những lúc, ở trước nhan thánh Chúa, Chúng con đã nêu lên những nhân đức, những việc làm tốt lành của chúng con, như một lý do đáng để tự hào, giống như người biệt phái đã kể lể: “Ông không tham lam, không bất công, không ngoại tình; ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của ông.”

      Lạy Chúa, những lúc kể lể như thế, chúng con đã không cảm tạ Chúa bởi vì Chúa đã gìn giữ chúng con khỏi điều dữ và đã ban cho chúng con có khả năng làm điều thiện. Những lúc như thế, chúng con như xác tín rằng, chúng con nên công chính là do sức riêng mình và như thế là chúng con đã lãng quên ân nghĩa của Chúa. Chúng con không ý thức được rằng, mọi thứ mà “chúng con có” và “chúng con là” đều nhờ bởi ơn Chúa đã ban nhưng không. Chúng con đã không nhận ra mình là người tội lỗi, để biết đứng đàng xa, nhìn xuống, đấm ngực, và xin Thiên Chúa đoái thương giống như người thu thuế. Mà ngược lại, nhiều lúc chúng con lại còn biện minh về những lỗi lầm của mình. Chúng con chưa có được phong thái cầu nguyện của người thu thuế là nhận định đúng đắn về hoàn cảnh và tình trạng của mình.

      Lạy Chúa Giê su Thánh Thể, thật đáng khen cho chúng con khi chúng con biết tránh những điều xấu và làm những điều tốt; cũng thật đáng khen khi chúng con biết tạ ơn Chúa về những ân huệ Người ban. Nhưng chúng con sẽ không bao giờ có thể tạ ơn Chúa cho đủ được. Xin cho chúng con biết tránh khuynh hướng của người biệt phái là coi những điều mình đã làm được như là những công trạng riêng, chứ không phải là ơn Chúa; coi những điều làm được như một điểm tựa cho phép mình được đánh giá cao hơn và từ đó nhìn xuống kẻ khác với ánh mắt khinh bỉ.

      Mỗi khi cầu nguyện, Thánh Eymard thường để tâm lắng nghe thánh ý Chúa và thường được lôi cuốn để làm theo thánh ý Người. Không những thế, ngài còn cảm nhận được tình yêu lớn lao mà Chúa đã dành cho bản thân cũng như nhân loại, để rồi từ đó ngài đã tự hiến hoàn toàn con người mình cho Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con cũng có được tâm tình như thánh Eymard – cảm nhận sâu sắc về tình yêu lớn lao của Chúa, để từ đó chúng con có thể vượt qua mọi thách đố mà dẫn thân cho tình yêu của Chúa. Amen.

VII. Bài hát (bài hát về tâm tình tin tưởng, cậy trông vào Chúa)

VIII. Dâng Lời Cầu Khấn (như Lời Nguyện Tín Hữu ngày Chúa Nhật)

IX. Giờ Chầu Thánh Thể tiếp tục những phần còn lại như thường lệ.