Chầu Thánh Thể Chúa Nhật XXVIII Thường Niên-Năm A: MẶC LẤY ĐỨC KI-TÔ (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi).

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: Mặc Lấy Đức Ki-tô

Vài phút thinh lặng - Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – Năm A - Tiệc Nước Trời

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát)

Hát: Ngắm Mình Thánh Chúa (Trúc Thủy Hùng – Lm. Hoài Đức)

1.Ngắm mình Thánh Chúa trên bàn thờ này. Nói gì cho thỏa tấm lòng yêu mến. Đây Chúa thiên cung xuống nơi gian trần. Hồn con tin mến lãng quên thời gian.

2.Dưới hình Rượu Bánh Chúa Trời ẩn mình. Mắt trần sao thấu Nhiệm Mầu uy linh. Trong suối linh ân mến tin vững vàng. Được hưởng nhan thánh giữa muôn hào quang.

3.Ôi tình yêu Chúa vô cùng ngọt ngào. Tháng ngày nương náu để gần con yêu. Xin Chúa yêu con xuống trong tâm hồn, và con yêu Chúa đâu mong gì hơn.

ĐK: Ôi Giê-su! Chúa hiển vinh! Tôi mong ước sống an bình. Mình Máu Chúa lương thực thần linh. Nuôi hồn con cái tháng năm no lành.

II. Tôn vinh Thánh Thể  

      Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể rất đáng mến yêu! Chúng con thờ lạy và chúc tụng Chúa. Chúa ở đây với chúng con, diện đối diện trong hình bánh nhỏ trên bàn thờ, để chúng con được gần thật gần bên Chúa, để được Chúa ban ơn thần thiêng cho chúng con. Chúa là Tình Yêu, để từ chính Chúa, chúng con biết sống yêu thương nhau từ chính trong gia đình, giáo xứ và với những người chúng con sống cùng, sống với.

      Lạy Chúa Giê-su! Thật hạnh phúc cho chúng con vì chúng con là con người, là thụ tạo thấp hèn mà được thờ lạy Chúa là Vua trên hết các vua, là Chúa trên hết các chúa. Như các tông đồ xưa đã xin cùng Chúa: “ Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con”. Giờ đây, chúng con cũng xin Chúa ban thêm cho chúng con lòng tin, lòng mến và lòng cậy trông vào Chúa. Nhờ đó, chúng con cảm nếm được tình yêu ngọt ngào, bao dung của Chúa mà trọn nghĩa tình con thảo với Chúa hơn.

      Với tâm tình yêu mến, thờ lạy; giờ đây, chúng con xin mượn thánh vịnh 144 mà dâng lên Chúa lời ca khen, chúc tụng:
(Cộng đoàn chia thành 2 bè: Bè 1 và Bè 2, thay nhau đọc)

– Bè 1:
Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, con nguyện tán dương Chúa và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.
– Bè 2:
Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa
và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời.
– Bè 1:
CHÚA thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng.
Người cao cả khôn dò khôn thấu.
– Bè 2:
Đời nọ tới đời kia, thiên hạ đề cao sự nghiệp Chúa
và truyền tụng những chiến công của Ngài,

– Bè 1:
tuyên bố Ngài oai phong vinh hiển,
kể lại rằng : Ngài thực hiện những kỳ công,
– Bè 2:
bảo cho nhau : sức mạnh Ngài đáng sợ,
loan truyền rằng : Ngài cao cả lắm thay !

– Bè 1:
Nhắc nhở luôn : Ngài nhân ái vô cùng,
hoan hô Ngài công chính.
– Bè 2:
CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương.
– Bè 1:
CHÚA nhân ái đối với mọi người,
tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.
– Bè 2:
Lạy CHÚA, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ,
kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài,

– Bè 1:
nói lên rằng : triều đại Ngài vinh hiển,
xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng,
– Bè 2:
để nhân loại được tường những chiến công của Chúa,
và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang.
– Bè 1:
Triều đại Ngài : thiên niên vĩnh cửu,
vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.
Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán,
đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.
– Bè 2:
Ai quỵ ngã, CHÚA đều nâng dậy,
kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên.

– Bè 1:
Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa,
và chính Ngài đúng bữa cho ăn.
– Bè 2:
Khi Ngài rộng mở tay ban,
là bao sinh vật muôn vàn thoả thuê.
– Bè 1:
CHÚA công minh trong mọi đường lối Chúa,
đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.
– Bè 2:
CHÚA gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa,
mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người.

– Bè 1:
Kẻ kính sợ Người, Người cho toại nguyện,
nghe tiếng họ kêu than, và ban ơn giải cứu,

– Bè 2:
CHÚA gìn giữ mọi kẻ mến yêu Người,
nhưng lại diệt trừ hết bọn ác nhân.

– Bè 1:
Môi miệng tôi, hãy dâng lời ca ngợi CHÚA,
chúng sinh hết thảy, nào chúc tụng Thánh Danh
đến muôn thuở muôn đời !

III. Đọc Tin Mừng và suy niệm

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Phúc Âm: Mt 22, 1-10
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu.

      Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: “Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: “Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới”. Những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán; những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: “Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới”. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.

 (Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)   

       Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể!
      Bài Tin Mừng chúng con vừa được nghe, thánh sử Mát-thêu thuật lại cho chúng con về việc Chúa kể cho các vị tư tế và những người lãnh đạo Do-thái về dụ ngôn tiệc cưới. Chúa cho các ông biết về những người thuộc gia đình Chúa cần phải có một đời sống mới thực sự, một sự đổi mới tận căn trong tâm hồn chứ không ở dáng vẻ bề ngoài. Và đây cùng là điều mà Chúa mời gọi chúng con là những thiếu nhi của Chúa cần được biến đổi mỗi ngày.

      Chúa ví Nước Chúa như tiệc cưới được ông vua mở ra cho hoàng tử. Tiệc cưới gợi ra cho chúng con niềm vui, niềm hân hoa. Mọi người đến chia sẻ niềm vui này cùng gia chủ, cô dâu và chú rể. Niềm vui trong tiệc cưới không chỉ dừng lại trong gia đình của cô dâu và chú rể mà còn lan tỏa ra khắp cùng ngõ hẻm trong làng xóm hay khu phố.

      Tiệc cưới làm chúng con liên hệ tới tiệc Thánh Thể của Chúa mà linh mục dâng lễ mỗi ngày. Trong Thánh Lễ, bánh và rượu trở nên Mình và Máu Thánh Chúa. Trong Thánh Lễ, Chúa ban Mình và Máu Chúa cho chúng con. Có niềm vui nào hơn niềm vui Chúa là vua vũ trụ đã ở lại trong Bánh và Rượu, để chúng con đón lấy. Niềm vui đón lấy Chúa phải được lan tỏa khắp muôn nơi từ gia đình, trường học, và tất cả những người chúng con gặp gỡ.

      Việc đón lấy Chúa trở nên niềm hạnh phúc cho đời chúng con. Để chúng con được niềm vui đó, Chúa mời gọi chúng con bỏ đi những thói quen xấu….biết tha thứ cho những ai làm cho chúng con buồn khổ, luôn thực thi sống yêu thương, bao dung với tất cả mọi người; sống hiền lành, đơn sơ; sẵn sàng giúp đỡ những ai cần chúng con giúp đỡ trong khả năng của mình

IV. Cầu nguyện

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

      Lạy Chúa Giê-su! Chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được tham dự vào tiệc cưới của Chúa, chính là Thánh Lễ mà Linh mục dâng lên mỗi ngày.

      Xin cho chúng con biết ước ao được mặc lấy Chúa qua việc dọn mình sốt sắng mỗi khi rước lễ. Xin cho chúng con cũng biết cảm tạ và tôn vinh Chúa khi được rước Chúa mỗi ngày. Xin biến đổi cuộc đời chúng con, giúp chúng con sống xứng đáng là con của Chúa qua việc siêng năng học tập, biết vâng lời cha mẹ và những người dạy dỗ chúng con. Xin cho chúng con cũng biết sống yêu thương với hết mọi người, dù họ có làm cho chúng con buồn lòng.

      Chúng con cũng xin dâng lên Chúa: cha xứ, cha mẹ và những người thân yêu của chúng con, xin cho các ngài luôn được khỏe mạnh, bình an, và đầy ân sủng Chúa.

      Chúng con cũng xin dâng lên Chúa: các quốc gia, dân tộc đang sống trong đau khổ vì chiến tranh, xin Chúa cho các nhà lãnh đạo các quốc gia biết ngồi lại với nhau, cùng tìm kiếm một giải pháp hoà bình, thịnh vượng cho thế giới.

– Xướng: Chúng con cùng cầu xin Chúa.
– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

V. Ban phép lành

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

VI. Kết thúc

     (Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: THẮP SÁNG TRONG CON (Sr. Trầm Hương)

ÐK: Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.

1. Ðể con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn, mưa hồng ân Chúa trên trần đời.

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)