Chầu Thánh Thể Chúa Nhật XXVII Thường Niên- Năm A: THỢ VƯỜN NHO

THỢ VƯỜN NHO

Trang thơ: Làm Vườn Nho – HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐA MINH

I. Chủ Sự Đặt Mình Thánh Chúa

Hát: Thờ lạy Chúa – Hoài Đức

ĐK: Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái trong hình bánh hiến thân. Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái hiến mình cho thế trần.

1. Hồi tưởng xưa kia Chúa đã hi sinh nằm thánh giá, lòng thương mến bao la còn chưa thỏa tâm yêu, mà nay Chúa đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ, này của ăn quý giá Thần lương đây sẵn chờ, chúng con xin thành tâm mến tin, chúng con xin thành tâm kính thờ.

2. Và tổ tông xưa thu tích Man- na dành sức sống. Đường quê có lao công mà không quản long đong, Thần lương nuôi dưỡng khiến trên dương gian đầy gai chông. Ngàn hiểm nguy chất đống hồn con bước đến cùng, tới Quê Thiên Đàng con ước mong, có Giêsu nào con ngã lòng.

II. Tâm Tình Đầu   

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa như một loài thụ tạo thờ lạy Đấng Hóa Công. Chúa đã tạo dựng chúng con giống hình ảnh Chúa. Chúa đã mặc cho chúng con phẩm giá cao quý hơn mọi loài thụ tạo hữu hình khác. Chúa đã đặt chúng con vào giữa vườn để làm chủ và canh tác đất đai. Xin cho chúng con biết cộng tác vào chương trình sáng tạo của Chúa để làm cho khu vườn thế gian thêm tốt đẹp và thân thương. Lạy Chúa, chúng con xin chúc tụng Chúa.

Hát điệp khúc: Lạy Chúa, con xin chúc tụng danh Chúa từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa như người con thờ lạy Đấng Sinh Thành. Chúa không những cho chúng con được làm người, mà còn cho chúng con được làm con cái Chúa, và gia nhập Hội Thánh Người. Xin cho chúng con biết trở thành chi thể sống động và hữu dụng của Thân Mình Đức Kitô, để góp phần làm cho khu vườn Hội Thánh ngày càng bền vững và tươi xinh. Lạy Chúa, chúng con xin chúc tụng Chúa.

Hát điệp khúc: Lạy Chúa, con xin chúc tụng danh Chúa từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa như người môn đệ thờ lạy Vị Tôn Sư. Chúa đã yêu thương mời gọi chúng con bước theo đời sống thánh hiến và gia nhập Hội dòng chuyên tâm tôn thờ Thánh Thể Người. Xin cho chúng con biết nỗ lực rèn luyện bản thân để ngày thêm đồng hình đồng dạng với Người, và góp phần làm cho khu vườn Thánh Thể Người mau chóng được hiển trị khắp trần gian. Lạy Chúa, chúng con xin chúc tụng Chúa.

Hát điệp khúc: Lạy Chúa, con xin chúc tụng danh Chúa từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.

III. Đọc Tin Mừng Và Suy Niệm

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Mát-thêu ( Mt 21, 33-43)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Có gia chủ kia trồng được một vườn nho ; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông : chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng : “Chúng sẽ nể con ta.” Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau : “Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó !” Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi. Vậy xin hỏi : Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia ?” Họ đáp : “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.” Đức Giê-su bảo họ : “Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao ? “Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.

Suy niệm

“Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên tảng đá góc tường.”

      Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Dân tộc Israel được sánh ví như vườn nho mà Thiên Chúa đã yêu thương, tuyển chọn, và ươm trồng. Ngài hằng mong mỏi vườn nho này sẽ không ngừng phát triển và trổ sinh hoa trái, là sự vâng phục các mệnh lệnh, giới răn, và luật pháp của Ngài. Thế nhưng, dân tộc ấy đã chẳng nghe lời, đã chẳng sống theo “lời Người chỉ vẽ”, lại còn đánh đập, giết chết các đầy tớ, chính là các ngôn sứ được Thiên Chúa sai đến để chăm bón, cắt tỉa vườn nho qua các huấn lệnh và sấm ngôn. Sau cùng, Thiên Chúa đã sai chính Con Một yêu dấu của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến thế gian rao giảng, những mong họ vì nể phục quyền năng của Người mà sám hối hầu được ơn tha tội. Trái lại, chính Chúa Giêsu cũng bị họ chối bỏ, đánh đập, rồi giết chết trên thập giá. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã phục sinh và vinh thắng khải hoàn. Chúa Cha đã cho Người “vượt trỗi các đồng liêu mà xức cho dầu thơm hoan lạc.” Chúa Giêsu chính là tảng đá bị dân Do thái loại bỏ, nhưng rồi Ngài đã được tôn phong làm Vua, là Chủ muôn dân nước. Quả thật, đó chính là công trình kỳ diệu mà Thiên Chúa đã làm trước mắt thế gian.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mặc lấy sự hiện hữu nơi trần thế, mỗi người chúng con đều được Chúa trao cho một khu vườn để chăm sóc; đó chính là thể xác, tinh thần, tài năng, của cải, thời gian, sức khoẻ, và gia đình của chính mỗi người chúng con. Như xưa Chúa đã “rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh gác,” Chúa chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để các tá điền canh tác vườn nho; thì nay Chúa cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng con phát triển. Thế nhưng, cũng như các tá điền lạm dụng tự do mà làm những chuyện xấu, chúng con cũng thường xuyên lạm dụng tự do mà làm những điều trái mắt Ngài. Chúng con có nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ và xem thân xác như là đền thờ của Chúa Thánh Thần, nhưng chúng con cũng lắm khi coi thường, hủy hoại, hoặc nuông chiều, và nô lệ cho thân xác của mình. Chúng con có bổn phận nuôi dưỡng tinh thần bằng các giá trị thiêng liêng cao quý, hướng thượng vị tha, nhưng cũng không ít lần hạ giá nhân phẩm bằng các thói hư tật xấu, trần tục quy ngã. Chúa muốn chúng con đem tài năng và của cải, là những “ơn riêng Thiên Chúa đã ban mà phục vụ kẻ khác (1Pr 4, 10),” nhưng chúng con chỉ biết thu mình trong lối sống ích kỷ, ngoảnh mặt làm ngơ trước cảnh đói rát bần hàn của tha nhân.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cuộc sống là một trường giao tranh giữa hai mặt đối lập. Chúng con có lúc là những tá điền sát nhân chẳng kể gì luật Chúa, có lúc lại là đầy tớ trung thành hết lòng tuân giữ điều Chúa truyền ban; có lúc nâng tầm hồn lên cùng Thiên Chúa, có lúc lại vùi mình trong tình trạng ô nhơ của kiếp sống nhân sinh. Nếu như mâu thuẫn ngoại tại là điều kiện cho sự phát triển, là cơ sở để cái mới thay thế và phủ định cái cũ; thì những mâu thuẫn nội tại trong chính con người chúng con lại là sợi dây trói buộc khiến chúng con chẳng thể thuộc trọn về Chúa. Đó là mâu thuẫn giữa thiêng liêng cao quý và xác thịt hữu hạn, giữa những gì thuộc thượng giới và những gì thuộc hạ giới, mà như thánh Phaolô đã nói, đôi bên kình địch nhau, khiến chúng con chẳng thể làm điều chúng con muốn.

       Trong tương quan với chính mình, chúng con cảm nghiệm được sự cam go của một cuộc chiến đấu thiêng liêng dai dẳng. Hằng ngày chúng con phải chiến đấu giữa bản năng và nhân đức; giữa khao khát thánh thiện và xung năng tội lỗi, giữa việc tôn vinh người khác và tự đề cao chính mình. Chúa mời gọi chúng con “hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện,” và chúng con cũng khao khát sống “thánh thiện công chính mà phụng thờ Chúa suốt cả cuộc đời.” Thế nhưng, công cuộc ấy thật khó khăn biết bao; bởi lẽ hành trình đó không thể hoàn thành chỉ bằng một cảm xúc hay trong một thời gian tức thời, nhưng đòi hỏi sự nỗ lực và cố gắng trong cả một đời người chúng con.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa từng mang thân phận loài người, Chúa thấu triệt tình cảnh hèn yếu của mỗi người chúng con. Chúa đến thế gian để chỉ cho chúng con một con đường nên thánh, Chúa đã nêu gương cho chúng con một lối sống của người đầy tớ trung thành. Chúa biết chúng con sẽ lại quỵ ngã nếu không có Chúa. Thế nên Chúa đã ở lại với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể, để gìn giữ chúng con trong tương quan với Chúa, để nuôi dưỡng chúng con trong ý hướng ngay lành, để chữa lành chúng con trong tinh thần hoán cải, và hơn hết là để đồng hành với chúng con trên hành trình về Thiên Quốc – quê hương đích thực của chúng con.

Cầu nguyện:

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã lấy tình yêu mà đối xử thân tình với chúng con. Xin cho chúng con luôn cảm nghiệm được tình yêu ấy, để chúng con luôn sống trung thành trong ơn gọi phục vụ Thánh Thể Chúa. Xin cho chúng con biết năng kết hợp với Thánh Thể Người để được bình an và sức mạnh, ngõ hầu có thể trổ sinh hoa thơm trái ngọt từ những ân huệ Thiên Chúa đã thương ban. Amen.

       (Thinh lặng ít phút)

Hát: Tình ca vô tận – Ngọc Kôn

Tình Ngài như mạch sống chan chứa thắm thiết
như dòng sông rộng lớn bát ngát biển đông.
Tình Ngài cao thật cao như núi chất ngất tầng mây, cho con say sưa niềm vui mới, trong tay Ngài êm ái luôn bao bọc con mãi.

ĐK: Xin cho con một trái tim nồng say, xin cho con tình mến chẳng phai. Ngay trong hôm nay, hay trong tương lai, mến Chúa mãi chẳng phai, mến Chúa chẳng đổi thay.

Tình Ngài như mặt đất tươi tốt bát ngát rừng xanh
như gió quyến trời thanh. Tình Ngài bao bọc con như tiếng hát mẹ ru, vòng tay yêu thương Ngài như mơ, ôm con lạc bơ vơ, môi say niềm nhung nhớ.

IV. Lần Chuỗi Mân Côi

Chúng ta cùng với Đức Maria tôn thờ và ca tụng Chúa qua một chục kinh Mân côi mầu nhiệm năm sự sáng

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giê su chịu phép rửa tại sông Gio-đan, ta hãy xin cho được sống xứng đáng làm con cái Chúa.

(1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh sáng danh).

V. Lời Cầu 

(Như Lời Nguyện Tín Hữu ngày Chúa Nhật)

VI. Giờ Chầu Tiếp Diễn Như Thường Lệ