Chầu Thánh Thể Chúa Nhật XXVII Thường Niên-Năm A: Chăm Sóc Vườn Nho Tâm Hồn (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi).

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: Chăm Sóc Vườn Nho Tâm Hồn

Lời nguyện chung Chúa Nhật XXVII Mùa Thường Niên Năm A | Giáo Phận Phú Cường

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát)

Hát: MẦU NHIỆM YÊU THƯƠNG (Lm. Nguyễn Duy)

1. Thờ lạy Chúa giờ đây ngự trên bàn thờ. Vì yêu thương đoàn con trên đường dương thế. Ngài nên bánh nuôi hồn cho những ai đêm ngày đang khóc than trên đời đầy nguy nan. Nào ca hát ngợi khen tình Chúa cao vời. Ngài đã lấy thịt Máu nuôi đoàn con cái. Ngài tự hiến thân mình cho chúng con trót đời nên của ăn ở lại với chúng con.
ĐK. Con tin con thờ lạy Chúa đã vì yêu mến xuống nơi trần gian. Xin thương ban niềm tin yêu, ban niềm cậy trông và ơn tha thứ. Con tin đây là Nhiệm Tích cao vời khôn sánh Chúa đang ngự đây. Giê-su đã vì con cho con Lương Thần Linh.
2. Tiệc ly đó cùng với mười hai môn đồ cùng ăn uống, cùng chia lương thực ai nấy. Ngài cầm lấy ly rượu với bánh thơm, tuyên lời: Đây máu Ta, Đây Thịt của thân Ta. Và từ đó ngày đêm Ngài đã ở lại. Đoàn con sống nhờ chính lương thần cao quý. Dù con mắt đâu nào có thấy chi, nhưng lòng con vẫn tin Chúa ngự giữa chúng con.

II. Tôn vinh Thánh Thể  

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Tạ ơn Chúa đã ở lại đây với chúng con. Dù chúng con chẳng xứng đáng để thờ lạy, ca khen, chúc tụng Chúa. Dù việc thờ lạy, chúc tụng Chúa không sinh thêm ích gì cho vinh quan Chúa nhưng vì ơn cứu độ của chúng con mà Chúa đã ở lại trong nhiệm tích Thánh Thể. Thật hạnh phúc cho chúng con, là phàm nhân, thấp hèn, bất toàn lại được thờ lạy Chúa, là vua, là chủ muôn loài, muôn vật. Chúng con tin rằng: Chúa luôn quan tâm, lo lắng cho vườn nho của Chúa là chính chúng con đây. Chúa không để chúng con mồ côi ngay tại thế. Chúa ở cạnh chúng con, quan tâm, nâng đỡ và ngự vào tâm hồn chúng con để chúng con không còn là mình mà là được nên một trong Chúa.

       Giờ đây, chúng con xin mượn lời Thánh Vịnh 23 mà dâng lên Chúa tâm tình chúc tụng sự quan phòng yêu thương của Chúa:

(Cộng đoàn chia thành 2 bè Bè 1 và Bè 2, thay nhau đọc)

– Bè 1:

CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
– Bè 2:
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
và bổ sức cho tôi.
– Bè 1:
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.
– Bè 2:
Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.
– Bè 1:
Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa.
– Bè 2:
Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những năm dài triền miên.

III. Đọc Tin Mừng và suy niệm

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Phúc Âm: Mt 21, 33-43
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu.

       Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh, đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa. Ðến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác.
Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: “Ðứa con thừa tự kia rồi, nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó”. Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào?” Các ông trả lời, “Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó, và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi”.
Chúa Giêsu phán: “Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh: “Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc. Ðó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta!” Bởi vậy, Tôi bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái”.

 (Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)   

       Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Ông chủ, trong dụ ngôn những người tá điền nổi loạn mà thánh sử Mát-thêu vừa thuật lại, tượng trưng cho Thiên Chúa, Ngài đã rào dậu và chăm sóc cho vườn nho nhân loại. Những tá điền nổi loạn mà Chúa nói hôm nay là dân Do-thái, dân tộc được Thiên Chúa chọn làm dân riêng để thực hiện chương trình cứu độ của Ngài. Dân tộc được Thiên Chúa yêu thương cách đặc biệt và trao bao muôn vàn ân sủng. Các đầy tớ chính là các tiên tri. Qua các tiên tri, Thiên Chúa biểu lộ thánh ý Ngài nhưng đã bị dân riêng Chúa đối xử dã man. Phần đa, các ngôn sứ bị đánh đập và giết đi.

       Sau cùng, chính Thiên Chúa đã sai Người Con yêu dấu, duy nhất của mình để bày tỏ lòng xót thương vô biên. Người Con đó chính là Chúa Giê-su Thánh Thể, đang hiện diện trước mặt chúng con đây. Thánh Thể Chúa đã bị dân riêng của Chúa loại trừ, đánh đập và giết chết trên thập giá. Thánh Thể Chúa đã vinh hiển sau ba ngày nằm trong mồ. Thánh Thể Chúa đã ở lại với chúng con trong hình bánh trắng trên bàn thờ. Thánh Thể Chúa ban sức sống thần linh cho chúng con mỗi khi chúng con đến với Chúa.

       Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Đấng làm chủ tâm hồn vườn nho mỗi chúng con. Vì yêu, Chúa đã ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Chúa luôn mong ước tâm hồn vườn nho chúng con luôn được tươi tốt và sinh nhiều hoa trái. Trong giây phút thiêng liêng bên Chúa giờ này, xin cho chúng con luôn biết tỉnh thức, biết dừng lại những thói hư tật xấu, biết hồi tâm xét mình, kiểm điểm đời sống mình mỗi này mà quyết tâm canh tân để sống xứng đáng cho đẹp lòng Chúa. Xin ban ơn nâng đỡ cho chúng con, để giữa những yếu đuối và tội lỗi, chúng con luôn sẵn sàng cắt tỉa để vườn nho tâm hồn chúng con luôn sinh hoa trái trĩu cành.

IV. Cầu nguyện

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

       Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Chúa luôn quan phòng công trình cứu độ, để nhân loại được trở về với nguồn sống yêu thương của Chúa Cha. Chúng xin dâng lên Chúa tất cả mọi thiếu nhi chúng con. Xin ban ơn nâng đỡ cho mỗi thiếu nhi chúng con được lớn lên trong ân nghĩa của Chúa và trong tình thương yêu của mọi người qua việc từ bỏ nết xấu, siêng năng học tập, vâng lời cha mẹ, biết giúp đỡ những người cần chúng con giúp đỡ. Xin cho chúng con luôn biết chăm sóc vườn nho tâm hồn chúng con qua việc siêng năng đọc và suy gẫm lời Chúa. Siêng năng tham dự Thánh Lễ, chầu Thánh Thể.

       Chúng con cũng dâng lên Chúa: cha xứ, quý thầy, quý sơ, quý trưởng và cả cha mẹ của chúng con xin cho các ngài luôn được bình an, khỏe mạnh vì chính nhờ các ngài mà chúng con được sinh ra, được lớn lên và được sống hạnh phúc. Amen!

V. Ban phép lành

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

VI. Kết thúc

     (Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lời Cầu Cho Xứ Đạo (Lm. Văn Chi)

1. Mẹ ơi xứ đạo con đây, nguyện xin dâng hiến Mẹ từ bi. Xin Mẹ luôn đỡ nâng phù trì và thương dẫn dắt trên đường đi.
ĐK : Mẹ Maria, xin thương đến xứ đạo con đây. Ban nguồn an bình hiệp nhất yêu thương. Mẹ luôn thăm viếng giúp đỡ mãi xứ đạo con đây. Trong tình yêu Mẹ liên kết muôn tâm hồn.

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)