Chầu Thánh Thể Chúa Nhật XXVI Thường Niên-Năm A: Trở Nên Người Làm Vườn Nho Cho Chúa (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi).

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: Trở Nên Người Làm Vườn Nho Cho Chúa

Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 26 Thường niên – Lòng Chúa thương xót

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát)

Hát: THỜ LẠY CHÚA – Hoài Đức

ĐK: Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái trong hình bánh hiến thân. Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái, nương mình dưới thế trần.
1. Hồi tưởng xưa kia khi Chúa hy sinh nằm Thánh Giá, lòng nhân ái bao la, tựa trời thẳm cao xa. Mà đem thân đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ, này của nuôi quý giá; Thần lương đây sẵn chờ. Chúng con xin tạ ơn thiết tha, chúng con xin thành tâm kính thờ.
2. Và tổ tông xưa thu tích Man-na dành sức sống, đường quê có lâu công, mà không quản long đong. Thần lương nuôi dưỡng khiến trên dương gian đầy gai chông, ngàn hiểm nguy chất đống, hồn con bước tới cùng. Tới quê thiên đàng con ước mong, Chúa đây lẽ nào con ngã lòng.
3. Rồi trải bao lâu Thiên Chúa không quên lời đã phán, rằng ai mắc gian nan, tìm yên ủi ân ban. Thì nay con đến với phép Thánh Thể đầy khoan nhân, mà kể cơn túng bấn, cầu mong Chúa đỡ đần. Chúa Thánh Thể ngự nơi thế gian, xót thương nhân loại không có ngần.

II. Tôn vinh Thánh Thể  

      Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Chúa là Đấng đáng ngợi khen và chúc tụng. Chúng con thờ lạy và yêu mến Chúa. Chúng con xác tín rằng Chúa đang ở đây, trong hình bánh trắng nhỏ trên bàn thờ. Chúa ở đây với chúng con để quy tụ chúng con gần thật gần bên Chúa, để Chúa ban ơn thần thiêng dưỡng nuôi linh hồn chúng con; để chúng con được sống với Chúa trong tâm tình con thảo; để ngày mỗi ngày chúng con được lắng nghe và đón lấy Chúa. Xin ban thêm lòng mến trên mỗi chúng con, để trong giây phút ngắn ngủi bên Thánh Thể Chúa, lòng chúng con trổi lên lòng mến Chúa hơn, từ đó chúng con yêu thương anh em, bạn bè hơn.

      Giờ đây, chúng con xin mượn lời của tác giả trong sách Đa-ni-en mà dâng lên Chúa lời ca ngợi, chúc tụng, tôn vinh Chúa:

(Cộng đoàn chia thành 2 bè Bè 1 và Bè 2, thay nhau đọc)

– Bè 1:

Lạy Chúa, chúc tụng Ngài
là Thiên Chúa tổ tiên chúng con,
xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

– Bè 2:

Chúc tụng danh thánh Ngài vinh hiển,
xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

– Bè 1:
Chúc tụng Chúa trong thánh điện vinh quang,
xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời.

– Bè 2:
Chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng,
xin dâng lời ca tụng suy tôn muôn đời.

– Bè 1:
Chúc tụng Chúa, Ðấng ngự trên các thần hộ giá
mà thấu nhìn vực thẳm,
xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

– Bè 2:
Chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh,
xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời.

– Bè 1:
Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

– Bè 2:
Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

– Bè 1:
Chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

– Bè 2:
Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

– Bè 1:
Chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

– Bè 2:
Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

– Bè 1:
Chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú trên trời,
muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

III. Đọc Tin Mừng và suy niệm

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Phúc Âm: Mt 21, 28-32
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu.

      Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!” Nó thưa lại rằng: “Con không đi”. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: “Thưa cha, vâng, con đi”. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?” Họ đáp: “Người con thứ nhất”. Chúa Giêsu bảo họ: “Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài”.

 (Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)   

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Tin Mừng Thánh Mát-thêu vừa thuật lại cho chúng con dụ ngôn hai người con, với hai thái độ khác nhau qua lời nói và việc làm.

     Cùng một câu nói: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha!”. Người con đầu tiên thì phản ứng lại ngay: “Con không đi”. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Cũng một câu nói ấy, người con thứ nói: “Thưa cha, vâng, con đi”. Nhưng sau đó, anh ta lại không đi.

     Qua dụ ngôn về hai người con, một lần nữa Chúa muốn nhắc bảo chúng con, những người luôn tự hào luôn cho mình là đạo đức, thánh thiện, nhiệt thành công việc nhà Chúa nhưng lại coi khinh anh chị em mình thì cần phải kiểm điểm, xem xét lại lời nói, việc làm của họ. Biết đâu, những hình thức bề ngoài chỉ là cái vỏ còn bên trong chẳng có gì, cũng giống như người con thứ hai, trước mặt cha vì vâng lời nhưng sau đó lại không đi làm, mặc cho ch một mình vất vả với vườn nho.

     Bên cạnh đó, nhiều người, lúc đầu là người tội lỗi nhưng sau đó lại ý thức được sự tội lỗi mà mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa để thi hành thánh ý Ngài. Họ xứng đáng được trở nên con cái gia đình của Chúa là anh, chị, em của Chúa.

     Lời mời gọi “Hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho Cha”, Không bỏ qua bất cứ ai, dù họ là thánh thiện hay tội lỗi, là giáo sĩ hay giáo dân, là người giáo hay người lương. Vườn nho của Chúa thật bao la và luôn cần mọi người sẵn sàng bước vào. Trở nên người làm vườn nho cho Chúa là mau mắn đón nhận Lời Chúa mời gọi bằng tất cả tâm tình vâng lời và yêu mến.

     Thực vậy, khi chúng con luôn cố gắng sống tốt, làm vui lòng cha mẹ, ông bà; phụ giúp anh chị, và các em nhỏ; giúp đỡ bạn bè học tập….sống chân thành, ngay thẳng, không gian dối….Quyết tâm đem Lời Chúa ra thực hành đó chính là lúc chúng con đang làm việc trong vườn nho của Chúa, cộng tác với Chúa để vườn nho của Ngài thêm xinh đẹp và sinh nhiều hoa trái.

     Lạy Chúa Giê-su rất đáng mến yêu! Tạ ơn Chúa đã nhắc nhở chúng con về bổn phận làm vườn nho cho Chúa. Chúng con xin lỗi Chúa, vì nhiều lần trong cuộc sống chúng con đã không mau mắn đón nhận Lời Chúa, bao lần chúng con quyết tâm nhưng bỏ dở, bao lần chúng con hứa với Chúa rồi lại thất hứa. Xin giúp chúng con ngày mỗi ngày yêu mến Chúa hơn, để nhờ lòng yêu mến Chúa mà chúng con trở nên người làm vườn nho được Chúa yêu thương.

– Hát: XIN CHỈ CHO CON (Hùng Lân)

ÐK. Xin chỉ cho con (xin chỉ cho con) đường đi của Chúa (đường đi của Chúa). Xin dạy bảo con (xin dạy bảo con) nước bước của Ngài (nước bước của Ngài). Xin hướng dẫn con trong chân lý. Xin dạy bảo con những điều cao quý, vì Chúa là Ðấng cứu độ con, là Ðấng ngày đêm con cậy trông.

1. Tất cả đường nẻo Chúa là tình yêu và chân lý dành cho những ai giữ trọn minh ước, điều răn Chúa ra nghiêm chỉnh thực thi.

2. Xin mở lượng từ bi từ ngàn xưa Ngài vẫn có, mà quên hết những lỗi lầm con mắc hồi niên thiếu vươn lên trong dại thơ.

3. Xin đừng để kẻ hại con ngày nào reo mừng chiến thắng. Thẹn thay khốn thay cho bọn thất tín, làm sao thoát tay Thiên Chúa toàn năng.

IV. Cầu nguyện

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả tâm tình yêu mến của mọi thiếu nhi chúng con trong giờ chầu này. Xin dâng lên Chúa mọi thành phần dân Chúa: các giám mục, các linh mục và tất cả mọi tín hữu. Xin cho mọi người trở nên người làm vườn nho nhiệt thành của Chúa. Xin cho mọi người luôn trung thành thực thi giáo huấn của Chúa. Cách riêng là hết thảy mọi thiếu nhi chúng con luôn mau mắn lắng nghe Lời Chúa, chăm chỉ đọc và suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày. Nhờ đó, chúng con được trở nên người con ngoan của Chúa, và được lớn lên trong tình thương của mỗi người. Xin cho các bạn thiếu nhi vì lý do khác nhau mà không thể đến với Chúa trong giờ chầu này, xin cho các bạn có lòng sốt mến, biết sắp xếp thời gian, ưu tiên cho việc thờ lạy, chúc tụng và yêu mến Chúa. Có như vậy, tất cả mỗi chúng con được hiệp nhất trong tình yêu, có Chúa là Cha hằng yêu thương và chăm sóc chúng con.

– Xướng: Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
– Cộng Đoàn Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

V. Ban phép lành

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

VI. Kết thúc

     (Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: XIN VÂNG – Lm.Mi Trầm

1. Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi! Ðường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây dó. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.
ÐK. Xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời.

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)