Chầu Thánh Thể Chúa Nhật XXVI Thường Niên- Năm A: MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI

ĐỨC MARIA- MẪU GƯƠNG TÔN THỜ THÁNH THỂ

Ngày 7/10: Lễ Đức Mẹ Mân Côi | Tổng Giáo Phận Hà Nội

I. Chủ Sự Đặt Mình Thánh Chúa

HÁT: TÌNH YÊU MÌNH MÁULm. La Thập Tự

1. Nào ai ở trên thế gian, dám chết đi cho người mình yêu, mà Ngài là Đức Kitô, đã chết đi cho người mình yêu. Ôi tình Ngài bao la, tựa trời vươn xa, vì đây chính Ngài đem thịt mình trao ban, để thành của ăn nuôi sống nhân trần

ĐK: Ngày từng ngày Ngài luôn thương con, chiều từng chiều Ngài luôn bên con, mà sao con quá vô tình, quên Chúa nhân lành chết cho nhân trần, gục đầu lạy Ngài xin thương tha, vì cuộc đời trần gian bôn ba, nhưng hôm nay con xin hứa rằng yêu Chúa hết tình, trọn hiến hy sinh.

2. Nào ai ở trên thế gian, lấy máu thân trao tặng người yêu, mà Ngài là Đức Kitô, lấy máu thân trao tặng nhân gian. Ôi tuyệt vời bao nhiêu, tình Ngài cao siêu, nào ai thấu hiểu, xin loài người hôm nay, hãy về đây yêu Chúa đêm ngày

II. Tâm Tình Đầu

       Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, giờ này, lúc này, giữa bầu khí thinh lặng, chúng con tin rằng bên chúng con, có Mẹ Maria, Đấng đầy ân sủng, cùng thờ lạy Chúa với chúng con. Mỗi sáng thức dậy, chúng con khởi sự lại cuộc đời, với tất cả niềm hăng say và lạc quan, chúng con cùng cất lên lời cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa vì chúng con được vinh phúc làm con cái Chúa. Cảm tạ Chúa vì hồng ân đức tin, và luôn được Chúa đồng hành, và đặc biệt là Chúa đang hiện diện thật sự nơi đây với chúng con. Để rồi mỗi khi chúng con bị thế gian “bắt nạt”, “chèn ép,” chúng con lại chạy đến kể lể, tỉ tê, thầm thĩ cùng Chúa như trẻ thơ nép mình lòng mẹ. Bình an chỉ đến thật sự khi chúng con trông cậy, phó dâng hoàn toàn vào Chúa, tôn thờ Chúa như Mẹ Maria – mẫu gương tôn thờ Thánh Thể hoàn hảo nhất. ” Amen.

(Thinh lặng ít phút)

 Hát: “Chúc tụng Chúa”- Minh Hoàng

Chúc tụng Chúa Ngàn đời, mừng chúc Thánh danh Ngài hồn tôi ơi,

Chúc tụng Chúa ngàn đời, người dẫn dắt tôi về nguồn vui.

III. Đọc Tin Mừng Và Suy Niệm

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Lu ca ( Lc 1, 26-38)

Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người contrai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Suy niệm 

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Tin Mừng hôm nay cho chúng con biết Thiên thần Gap-ri-en vào nhà trinh nữ Maria và cất lời chào: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Thật vậy, lúc khởi đầu, con người đã gây ra nhiều tội lỗi, bi thương, nhưng Thiên Chúa vẫn một mực yêu thương qua lời hứa ban ơn cứu độ: “Ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy, dòng giống ấy sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó (St 3, 15).” Và bây giờ, thánh Lu-ca cho chúng con thấy lời hứa đó được thực hiện qua việc Chúa thông ban ân sủng trên một người trinh nữ. Trinh nữ đó chính là Đức Maria, Đấng đầy ân sủng, mẫu gương tôn thờ Thánh Thể tuyệt vời dành cho chúng con.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, theo trình thuật Tin Mừng, Thánh Luca cho chúng con nhận ra được Đức Maria là Đấng đầy ân sủng vì:

       Thứ nhất, Mẹ đầy ân sủng là vì Mẹ mang thai Đức Giêsu, Đấng Ban Ân Sủng bởi quyền phép Chúa Thánh Thần: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.”  “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà.” Như vậy, Mẹ Maria chính là người mẹ vĩ đại thực sự, được đẹp lòng Thiên Chúa, được Thiên Chúa ở cùng. Cung Lòng Mẹ giờ đây, chính là nhà tạm đầu tiên để Chúa ngự vào, và Mẹ là người đầu tiên tôn thờ Ngôi lời nhập Thể nên Mẹ đầy ân sủng. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao Lô II, trong thông điệp “Eccesia de Eucharistia” đã nói đến điều này, rằng: “Trong mầu nhiệm Nhập Thể, Đức Maria đã đón nhận trước lòng tin nơi Thánh Thể,” Mẹ là “nhà tạm” đầu tiên của lịch sử (EE 57).

       Thứ hai, Mẹ đầy ân sủng là vì Mẹ đã nghe và thực hành Lời Chúa. khi được sứ thần Gabriel truyền tin, Mẹ đã hỏi “việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” không phải với thái độ lưỡng lự hay sự hoài nghi, nhưng là với sự kinh ngạc. Mẹ là người lắng nghe tiếng Chúa đích thực. Nhờ lắng nghe và suy đi nghĩ lại trong lòng mà Mẹ trở nên người tôn thờ, chiêm ngắm Thánh Thể Chúa đầu tiên ở Bê lem, nơi hang bò lừa. Mẹ tôn thờ Ngài với tình yêu hoàn hảo của người Mẹ đầy ân sủng, một tình yêu trinh khiết.

       Thứ ba, Đức tin của Mẹ trỗi vượt hơn tất cả thụ tạo nên Mẹ là Đấng đầy ân sủng để trở thành Người tôn thờ đích thực Đức Giêsu. Chính Đức tin là nền tảng vững chắc để Mẹ cất cao lời “Fiat” “xin vâng”. Lời thưa “xin vâng” trình bày một thông điệp tuyệt diệu là hình mẫu của đức tin cho những ai tôn thờ Thánh Thể. Một sự tôn thờ và cầu nguyện liên lỉ suốt cuộc đời. Từ khi Chúa Giêsu sinh ra, khi tại Narareth, khi Chúa Đi rao giảng Tin Mừng, Khi đứng dưới thập giá, và cuối cùng khi trong phòng tiệc ly, Mẹ – Đấng đầy ân sủng, đã tôn thờ Chúa với nhiều cung bậc cảm xúc từ vui sướng đến khổ đau trong suốt cả cuộc đời, như Cha Thánh Eymard đã ghi lại điều đó cho cô Marguerite Guilot: “từ Nadaret, Chúa Giêsu đến phòng Tiệc Ly, và Mẹ Maria ở đó như nơi ở cuối cùng của Mẹ.”

       Thứ tư, Mẹ đầy ân sủng vì Mẹ là trinh nữ duy nhất đã được tuyển chọn, vinh dự cưu mang, sinh hạ và dưỡng nuôi con một Thiên Chúa nhân loại “phúc thay người Mẹ đã cưu mang và cho thầy bú mớm (Lc 11,27).” Nhờ đó Mẹ trở thành người tôn thờ Chúa Giê-su hoàn hảo nhất như Cha Eymard đã nói: “Mẹ của những người thờ phượng và hoàng hậu phòng tiệc ly”.

       Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con nhận ra rằng “Đấng đầy ân sủng” mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ không những là danh hiệu đẹp nhất, mà còn là mẫu gương “tôn thờ” tuyệt diệu. Qua đó, chúng con nhận ra từ muôn thuở cho đến muôn đời, Mẹ luôn là Người tôn thờ Thánh Thể đầu tiên và hoàn hảo nhất, được Thiên chúa ở cùng, được Thiên Chúa yêu thương, và tuyển chọn. Nhờ Thánh thể là chất men gắn kết Mẹ Đầy ân sủng, nên Mẹ không tách rời Thánh thể, Mẹ sống trong Thánh Thể, và sống cho Thánh Thể. Do đó, Mẹ đầy ân sủng vì Mẹ tôn thờ Thánh Thể cách hoàn hảo nhất, hết tất cả các trạng thái con người mình.

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Khi suy niệm về Mẹ đầy ân sủng, chúng con xin Chúa ban cho chúng con noi gương Mẹ luôn biết tôn thờ Thánh Thể suốt cả cuộc đời, lúc an vui cũng như lúc đau buồn. Để qua đó, chúng con nhận ra rằng vì để thực hiện chương trình của Chúa Cha và cứu độ chúng con, Chúa đã hạ mình nhập thể làm con một người nữ mọn hèn. Vì thế, chúng con xác tín rằng, Chúa là Thiên Chúa toàn năng đầy lòng nhân ái, luôn tuôn trào tình yêu và rất đỗi dịu dàng với hết mọi loài chúng con. Amen.

       (Thinh lặng ít phút)

Hát: LINH HỒN TÔI 2 – Lm. Kim Long

ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (i-a). Thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng cứu chuộc tôi. Chúa đà rủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tá. (Vì vậy đến muôn đời) Vì vậy đến muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời đến muôn đời, đến muôn đời.

1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng, danh Người là thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.

2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc. Bọn quyền quí tự kiêu Người triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.

3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời xưa mà độ trì Ít-ra-en, cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.

IV. Lần Chuỗi Mân Côi

Chúng ta cùng với Đức Mẹ tôn thờ và ca tụng Chúa qua một chục kinh Mân côi mầu nhiệm năm sự vui

Thứ nhất thì ngắm: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được ở khiêm nhường

(1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh sáng danh).

V. Lời Cầu 

Chủ tế: Anh Chị Em thân mến! Lễ Đức Mẹ Mân Côi là dịp để chúng ta khám phá ra vị trí của Đức Mẹ trong mầu nhiệm cứu rỗi, và chào mừng Mẹ Thiên Chúa qua kinh Kính Mừng. Nhờ Mẹ chuyển cầu chúng ta cùng dâng lời nguyện xin :

1. “Kính chào Bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà” – Xin cho người tín hữu siêng năng đọc kinh Kính Mừng, vì đó là lời Thiên Sứ Gabrie nhân danh Chúa ca ngợi Đức Mẹ một cách xứng đáng và tôt đẹp nhất.

2. “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Đấng tối cao sẽ bao trùm Bà” – Xin cho các các vị Mục tử luôn biết trao phó cuộc đời và sứ vụ cho Chúa Thánh Thần, để Ngài hướng dẫn và soi sáng cho công tác tông đồ được thành quả tôt đẹp.

3. “Hãy cải thiện đời sống, hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy siêng năng lần hạt Mân Côi”. – Xin cho mọi thành phần trong giáo phận tích cực thực thi lệnh truyền của Đức Mẹ, hầu thăng hoa bản thân và cứu vãn thế giới.

4. “Này tôi là tôi tá Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền” – Xin cho các tông đồ giáo dân, biết sẵn lòng đón nhận lời Chúa và trở thành khí cụ tuyệt vời cho mầu nhiệm Nhập Thể.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã chúc phúc cho Đức Mẹ vì Ngài đã tin vào Lời Chúa, xin Chúa đón nhận những ước nguyện của chúng con, để đức tin chúng con được củng cố mà phục vụ Chúa trong mọi hoàn cảnh và môi trường. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

VI. Giờ Chầu Tiếp Diễn Như Thường Lệ