Chầu Thánh Thể Chúa Nhật XXV Thường Niên-Năm A: Sống Quảng Đại Như Chúa (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi).

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: Sống Quảng Đại Như Chúa

Bộ Sưu Tập Top 999+ Hình Ảnh Chúa Giêsu và Trẻ Em Đầy Đủ Độ Phân Giải 4K Cực Đỉnh

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát)

Hát: Ngắm Mình Thánh Chúa (Trúc Thủy Hùng – Lm. Hoài Đức)

1. Ngắm mình Thánh Chúa trên bàn thờ này. Nói gì cho thỏa tấm lòng yêu mến. Đây Chúa thiên cung xuống nơi gian trần. Hồn con tin mến lãng quên thời gian.
2. Dưới hình Rượu Bánh Chúa Trời ẩn mình. Mắt trần sao thấu Nhiệm Mầu uy linh. Trong suối linh ân mến tin vững vàng. Được hưởng nhan thánh giữa muôn hào quang.
3. Ôi tình yêu Chúa vô cùng ngọt ngào. Tháng ngày nương náu để gần con yêu. Xin Chúa yêu con xuống trong tâm hồn, và con yêu Chúa đâu mong gì hơn.
ĐK: Ôi Giê-su! Chúa hiển vinh! Tôi mong ước sống an bình. Mình Máu Chúa lương thực thần linh. Nuôi hồn con cái tháng năm no lành.

II. Tôn vinh Thánh Thể  

      Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Tạ ơn Chúa đã ở lại với chúng con trong nhiệm tích Tình Yêu – Nhiệm tích Thánh Thể. Trong Thánh Thể, chúng con được tôn thờ, chúc tụng, cảm tạ Chúa. Chúng con xác tín rằng, việc cảm tạ Chúa không sinh ích gì cho vinh quang Chúa nhưng thêm ơn nghĩa cho chúng con. Chúa ngự trong Thánh Thể, để chúng con được kín múc tình yêu – là nguồn mạch của sự sống. Trong Thánh Thể, chúng con được đón lấy Chúa, được lớn lên trong ân nghĩa của Chúa và trong tình thương yêu của mọi người. Giờ đây, chúng con xin mượn lời Thánh Vinh 33 mà dâng lên Chúa lời ca tụng, tôn vinh:

(Cộng đoàn chia thành 2 bè Bè 1 và Bè 2, thay nhau đọc)

– Bè 1:
Tôi sẽ không ngừng chúc tụng CHÚA,
câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi.
– Bè 2:
Linh hồn tôi hãnh diện vì CHÚA
xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.
– Bè 1:

Hãy cùng tôi ngợi khen ĐỨC CHÚA,
ta đồng thanh tán tụng danh Người.
– Bè 2:
Tôi đã tìm kiếm CHÚA, và Người đáp lại,
giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.
– Bè 1:
Ai nhìn lên CHÚA sẽ vui tươi hớn hở,
không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi.
– Bè 2:
Kẻ nghèo này kêu lên và CHÚA đã nhậm lời,
cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.
– Bè 1:
Sứ thần của CHÚA đóng trại chung quanh
để giải thoát những ai kính sợ Người.
– Bè 2:
Hãy nghiệm xem CHÚA tốt lành biết mấy :
hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người !
– Bè 1:
10Kính sợ CHÚA đi, đoàn dân thánh hỡi,
vì ai kính sợ Người chẳng thiếu thốn chi.
– Bè 2:
Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ,
còn ai tìm kiếm CHÚA chẳng thiếu của gì.
– Bè 1:
Các con ơi, hãy đến mà nghe,
ta sẽ dạy cho biết đường kính sợ CHÚA.
– Bè 2:
Ai là người thiết tha được sống,
ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc chứa chan ?
– Bè 1:
Phải giữ mồm giữ miệng, đừng nói lời gian ác điêu ngoa ;
hãy làm lành lánh dữ, tìm kiếm bình an, ăn ở thuận hoà.
– Bè 2:
CHÚA đối đầu với quân gian ác,
xoá nhoà tên tuổi chúng trên đời,
– Bè 1:
nhưng để mắt nhìn người chính trực
và lắng tai nghe tiếng họ kêu.
– Bè 2:
Họ kêu xin, và CHÚA đã nhậm lời,
giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn.
– Bè 1:
19CHÚA gần gũi những tấm lòng tan vỡ,
cứu những tâm thần thất vọng ê chề.
– Bè 2:
Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân,
nhưng CHÚA giúp họ luôn thoát khỏi.
– Bè 1:
Xương cốt họ đều được CHÚA giữ gìn,
dầu một khúc cũng không giập gãy.
– Bè 2:
Quân gian ác chết vì tội ác,
kẻ ghét người lành chuốc án phạt vào thân.
– Bè 1:
CHÚA cứu mạng các người tôi tớ,
ai ẩn thân bên Chúa không bị phạt bao giờ.

III. Đọc Tin Mừng và suy niệm

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Phúc Âm: Mt 20, 1-16a
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu.

      Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng”. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy.

Ðến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: “Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế?” Họ thưa rằng: “Vì không có ai thuê chúng tôi”. Ông bảo họ rằng: “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta”.

Ðến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: “Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết.” Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng.

Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Ðang khi lãnh liền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: “Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao”? Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: “Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao?” Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết”.

 (Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)   

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Tin Mừng Thánh Mát-thêu vừa thuật lại cho chúng con dụ ngôn Chúa kể cho các môn đệ và những người theo Chúa về một ông chủ đi thuê người làm vườn cho mình. Khác với quy luật thường ngày, ông chủ này rất quảng đại. Ông quảng đại đến mức mà làm cho người được thuê phải ghen tức. Bởi ông trả tiền công cho người làm việc một giờ bằng người làm việc cả ngày. Tin Mừng thuật lại: Tảng sáng, ông chủ đã ra mướn thợ, rồi khoảng giờ thứ ba, tức khoảng 9 giờ sáng, ông chủ “trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó”. Ông bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho cho tôi”. Rồi khoảng giờ thứ sáu, tức khoảng 12 giờ trưa, rồi lại giờ thứ chín, tức khoảng 3 giờ chiều, và sau cùng là khoảng giờ thứ mười một, tức khoảng 5 giờ chiều, ông cũng lại trở ra và thuê người y như hồi sáng sớm.

     Người Do-thái thời bây giờ chia một ngày thành 12 giờ, giờ đầu tiên được tính từ lúc mặt trời mọc và kết thúc lúc mặt trời lặn. Chắc hẳn ông chủ rất nhiều việc, nên cứ ba giờ ông lại ra ngoài đường tìm người về giúp việc cho mình. Dù là cuối ngày, chỉ còn một giờ nữa là nghỉ nhưng ông vẫn ra ngoài đường thuê người về làm công.
Với người được thuê vào giờ thứ nhất, ông thoả thuận với họ là một quan tiền. Còn những người được thuê làm các giờ sau, ông chỉ hứa trả công xứng đáng. Khi hết ngày làm việc, ông đã trả tiền cho người được thuê vào lúc giờ thứ 11 là một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng mình được nhận nhiều hơn, thế nhưng họ cũng chỉ được một quan tiền.

     Lạy Chúa Giê-su! Ông chủ trong dụ ngôn, đó chính là Chúa. Chúa rất quảng đại và yêu thương hết thảy mọi người chúng con. Chúa yêu chúng con hơn chúng con nghĩ. Chúa yêu không phải do tài năng hay công trạng của chúng con mà yêu một cách nhưng không. Chúa biết chúng con cần gì, và điều gì ích lợi cho chúng con.

     Trước tình yêu bao la của Chúa, giờ đây, chúng con chỉ biết dâng lên Chúa niềm yêu mến Chúa thiết tha, vì biết bao hồng ân Chúa thương ban trên đất nước quê hương chúng con, trên giáo xứ, gia đình và trên mỗi người chúng con. Chúng con cũng hứa với Chúa quyết tâm sống xứng đáng với những ơn lành Chúa thương ban mà yêu thương cha mẹ, thầy cô, bạn bè để ngày càng trở nên người con ngoan hiền của Chúa. Amen!

– Hát: TÌNH YÊU THƯƠNG VỜI VỢI (Phanxico)

1. Chúa có tình yêu thương vời vợi. Tình vượt cao hơn ngàn vì sao. Mãi mãi luôn bao la. Muôn lời ca cảm tạ tình Cha.
ĐK: Mãi mãi Chúa là Cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi sống con.
2. Chúa đến cùng con đây tội tình. Từ ngàn năm không ngại tìm thăm. Chúa đến trong tim con. Ban thần lương giữ hồn đẹp luôn.

IV. Cầu nguyện

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Chiêm ngắm Chúa qua hình ảnh ông chủ đối xử quảng đại, đầy lòng xót thương với những người làm công, mỗi chúng con đều cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc khi làm con Chúa, được sống trong Giáo Hội mà Chúa đã thiết lập trên trần gian này.

     Quỳ Trước nhan Thánh Thể Chúa giờ này, chúng con xin Chúa ban ơn Thánh Thần xuống trên mỗi chúng con, thanh tẩy tâm hồn khỏi mọi tham lam, ích kỷ, ghen ghét. Xin mở tâm hồn chúng con để chúng con sống quảng hơn, biết yêu thương mọi người, đặc biệt là những người kém may mắn hơn chúng con: những bạn đang phải gồng mình với bệnh tật, đói nghèo, bị mất người thân yêu, không được người thân chăm sóc; xin Chúa nâng đỡ và xót thương đến các bạn, xin cho các bạn được nhiều bàn tay quảng đại giúp đỡ, để qua đó, các bạn có được niềm vui, hạnh phúc của tuổi thơ.

     Chúng con cũng xin dâng lên Chúa các quốc gia đang phải đối diện với chiến tranh, lũ lụt, nhiều gia đình đang phải sống trong cảnh khốn cùng. Xin Chúa cho các vị lãnh đạo các quốc gia biết cùng nhau thắt chặt tình huynh đệ mà tìm kiếm giải pháp an bình, thịnh vượng cho người dân.
– Xướng: Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
– Cộng Đoàn Đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

V. Ban phép lành

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

VI. Kết thúc

     (Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: BÀI CA HIỆP NHẤT (Lm. Thành Tâm)

ÐK: Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa, xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con xa điều bất hòa chia rẽ, xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha trên trời.
1. Vì Ngài được sai đến để tìm chiên khắp nơi xa xôi, vì rằng Cha sai đến, đến đưa về đoàn chiên duy nhất. Thì này nguyện xin Chúa hãy thương ban Thánh Linh của Ngài hiệp nhất chúng con trong Chúa

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)