Chầu Thánh Thể Chúa Nhật XXIV Thường Niên-Năm A: Tha Thứ Để Được Thứ Tha (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi).

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: Tha Thứ Để Được Thứ Tha

Thiếu Nhi Thánh Thể - Giáo Xứ Quảng Tâm | Biên Hòa

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát)

Hát: ÔI NHIỆM MẦU (Xuân Tưởng)

ĐK: Ôi nhiệm mầu Tình yêu Chúa nuôi con suốt đời. Ôi! Nhiệm mầu Tình yêu Chúa ru con tháng ngày.
1. Những lỗi lầm ngày tháng cũ tim con u buồn thống hối. Những bước đường mờ ám đó nay con xin nguyện chia phôi. Và, ngày ngày tháng tháng con cầu kinh. Và, chiều chiều sáng sáng con nguyện xin.
2. Cất bước tìm về với Chúa con đi trong miền nắng ấm. Áo mới tuyệt vời Chúa khoác cho con vui tiệc hiến tế, và ngày ngày với Chúa con cùng đi. Và, từng chiều có Chúa con ngại chi.

II. Tôn vinh Thánh Thể  

      Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Chúng con yêu mến và thờ lạy Chúa. Chúng con xác tín rằng Chúa đang ngự diện đối diện với chúng con. Chúa trở nên bánh trắng trên bàn thờ vì yêu thương chúng con. Chúa luôn chờ đợi chúng con đến với Chúa để Chúa bảo ban, chăm sóc và ban muôn ân sủng cho chúng con. Dù chúng con yếu đối, bất toàn và đầy tội lỗi nhưng tình yêu Chúa luôn bao trùm sự yếu đuối của chúng con. Chúa luôn tha thứ cho chúng còn dù chúng con chưa nói lời xin lỗi với Chúa. Vượt trên sự nhỏ nhen, ích kỷ của chúng con, Chúa dạy chúng con bài học yêu thương tất cả mọi người, đặc biệt là những người xúc phạm, làm tổn thương chúng con. Chúa mời gọi chúng con học gương yêu thương tha thứ của Chúa, để tha thứ và yêu thương tất cả mọi người mà chúng con sống cùng, sống với và sống cho..

      Trong giây phút linh thiêng bên Chúa giờ này, chúng con cúi mình trước Thánh Thể Chúa để thờ lạy, chúc tụng, tôn vinh tình Chúa dành cho chúng con. Giờ đây, chúng con xin mượn lời của tác giả Thánh Vịnh 23 mà ca tụng tình thương của Chúa dành cho chúng con:

(Cộng đoàn chia thành 2 bè Bè 1 và Bè 2, thay nhau đọc)
– Bè 1:
Tôi xin hết lòng cảm tạ CHÚA,
trong cộng đoàn chính nhân, giữa lòng đại hội.
– Bè 2:
Việc CHÚA làm quả thật lớn lao,
người mộ mến ra công tìm hiểu.
– Bè 1:
Sự nghiệp Chúa oai phong hiển hách,
đức công chính của Người tồn tại thiên thu.
– Bè 2:
Chúa đã truyền tưởng niệm những kỳ công của Người.
CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu.

– Bè 1:
Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn;
giao ước đã lập ra, muôn đời Người nhớ mãi.

– Bè 2:
Sức mạnh việc Người làm, Người cho dân thấy rõ,
khi tặng ban cho họ gia sản của chư dân.

– Bè 1:

Những công trình tay Chúa thực hiện
quả là chân thật và công minh.
Huấn lệnh Người ban đều chắc chắn,

– Bè 2:
bền vững đến muôn đời muôn thuở,
căn cứ vào sự thật lẽ ngay.

– Bè 1:
Người đem lại cho dân ơn giải thoát,
thiết lập giao ước đến muôn đời.
Tôn danh Người thánh thiêng khả uý.

– Bè 2:
Kính sợ CHÚA là đầu mối khôn ngoan.
Sáng suốt thay kẻ thực hành như vậy.
Mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen Người.

III. Đọc Tin Mừng và suy niệm

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Phúc Âm: Mt 18, 21-35
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu.

     Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần. Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.
“Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y.
“Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong.
“Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến vào bảo rằng: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ.
“Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

 (Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)   

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể!

     Tha thứ là một đòi hỏi xuyên suốt của tình yêu. Nhưng tha thứ như thế nào? Tha thứ bao nhiêu lần mới thể hiện được trọn vẹn của tình yêu.
Bài Ttin Mừng mà thánh sử Mát-thêu thuật lại việc thánh Phê-rô hỏi Chúa: “Nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?”

     Có lẽ, thánh Phê-rô nghĩ rằng, việc tha thứ cho anh em bảy lần là quảng đại lắm rồi. Nhưng Chúa lại trả lời khác như thánh Phê-rô tưởng: Đó là tha thứ đến bảy mươi lần bảy, nghĩa là tha thứ luôn mãi.

      Càng yêu thương ai, thì càng phải tha thứ cho họ luôn mãi, tha thứ tất cả. Chính Chúa đã làm gương cho chúng con. Trên thập giá, Chúa đang chịu đau khổ và nhục nhã nhưng Người đã cầu xin Chúa Cha tha thứ cho những những đã sỉ nhục, đánh đập và đóng đinh mình. Chúa không oán hận ai, nhưng lại còn biện hộ trước mặt Chúa Cha về những việc làm của họ: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”.

      Lạy Chúa Giê-su! Đấng chúng con tôn thờ và mến yêu. Mỗi chúng con thật yếu đuối và bất toàn, chúng con không thể tha thứ cho anh em chúng con nếu Chúa không giúp sức cho chúng con. Xin Chúa mở rộng tâm hồn chúng con, cho chúng con biết sống quảng đại hơn, biết đón nhận những lầm lỗi vô ý hay cố ý mà bạn bè dành cho chúng con. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, khi chúng con biết tha thứ là chúng con được Chúa thứ tha, như chính Chúa đã nói: “Ầy vậy, Cha của Thầy ở trên Trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh chị em mình”

IV. Cầu nguyện

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

1. Chúng con xin dâng lên Chúa các mục tử trong hội thánh. Xin cho các ngài mục luôn gẫm niệm và sống lời Chúa dạy, để việc các ngài rao giảng luôn đi đôi hành động. Nhờ đó, ánh sáng tin mừng luôn được chiếu tỏ cho khắp mọi người.
– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
2. Chúng con xin dâng lên Chúa các vị lãnh đạo các quốc gia, xin cho các vị luôn biết ngồi lại với nhau, hầu xây dựng một thế giới được an bình – hạnh phúc.
– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
3. Chúng con xin dâng lên Chúa các tâm hồn tín hữu đang trong sống trong sự khủng hoảng về đức tin. Xin cho họ một lòng trung thành vào Chúa, mà bước đi trong niềm tin, niềm hy vọng vào Chúa như hạt giống chịu mục nát để đi đến sự tăng trưởng, sinh hoa kết trái.
– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
4. Chúng con xin dâng lên Chúa mọi người, mọi gia đình trong giáo xứ chung con. Xin cho hạt giống Lời Chúa đã được ươm trồng từ ngày chịu phép Rửa tội được lớn lên và sinh nhiều hoa trái là yêu thương và phục vụ.
– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

V. Ban phép lành

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

VI. Kết thúc

     (Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG – Lm. Vinh Hạnh

ĐK. Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui.
1. Nài xin tha thiết Thượng Đế muôn tình lân ái. Xin hãy đổ tràn linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng hết sức, hết cả trí khôn. Cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.
2. Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến yêu. Diệt tan căm thù, chia rẽ, oán hờn, ghét ghen. Gìn giữ đức ái yêu Chúa mến thương anh em.

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)