Chầu Thánh Thể Chúa Nhật XXII Thường niên-Năm A: Hy Sinh Để Theo Chúa (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi).

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: Hy Sinh Để Theo Chúa

Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát)

Hát: Con Thờ Lạy (Hoài Chiên)

1. Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong Phép Thánh. Yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh. Nuôi hồn con tháng ngày, cho lòng vui say, dâng hiến Vua Trời khúc hoan ca tràn đầy.
ĐK. Lòng con hân hoan mến tin một Chúa, trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ơn Chúa giúp con mau vượt qua. Đời con tin yêu thắm trong tình Chúa, ngày đêm vang lên biết bao lời ca: dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.
2. Chúa ngự trong phép mầu. Chỉ vì ơn thương mến, ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin tháng ngày, thương đoàn con yếu đuối. Tha thứ muôn tội lỗi xưa nay tràn đầy.

II. Tôn vinh Thánh Thể

      Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Con yêu mến và thờ lạy Chúa. Tạ ơn Chúa đã quy tụ chúng con về bên Chúa, để được lắng nghe Lời Chúa dạy, để được sống tình thân mật với Chúa. Chúng con tin Chúa đang diện đối diện với chúng con dưới hình bánh trắng nhỏ bé trên bàn thờ. Chúa là Chúa, là Vua trên hết muôn vua, là Đấng dựng nên đất trời nhưng vì đoàn con Chúa đã hiến mình đến với nhân loại trong thân xác con người. Hơn thế nữa, vì muốn ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế, Chúa đã ở lại trong trong bánh và rượu để chúng con đến với Chúa, đón lấy Chúa vào từng người chúng con. Để Chúa trở nên chúng con, và để chúng con được thuộc trọn về Chúa.

      Ở bên Chúa giờ này, chúng con cung kính thờ lạy, cảm tạ Chúa. Chúng con biết rằng, việc thờ lạy – tạ ơn Chúa không thêm ích gì cho Chúa nhưng thêm ơn cứu độ chúng con. Xin ban cho chúng con lòng yêu mến Chúa hơn, để ngày mỗi ngày chúng con được lớn lên trong ơn nghĩa của Chúa và trong tình thương yêu của mọi người.

      Giờ đây, chúng con xin được mượn lời trong Thánh vịnh 33 mà dâng lên Chúa niềm tin tưởng và phó thác, cùng với niềm tạ ơn vì giữa muôn nẻo cuộc đời, Chúa vẫn ở bên chúng con: 

(Cộng đoàn chia thành 2 bè Bè 1 và Bè 2, thay nhau đọc)

– Bè 1:
Người công chính, hãy reo hò mừng CHÚA,
kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.

– Bè 2:
Tạ ơn CHÚA, gieo vạn tiếng đàn cầm,
kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt.

– Bè 1:
Nào dâng Chúa một khúc tân ca,
rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng.

– Bè 2:
Vì lời CHÚA phán quả là ngay thẳng,
mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin.
– Bè 1:
Chúa yêu thích điều công minh chính trực,
tình thương CHÚA chan hoà mặt đất.
– Bè 2:
Một lời CHÚA phán làm ra chín tầng trời,
một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú.

– Bè 1:
Chúa dồn đại dương về một chỗ,
Người đem biển cả trữ vào kho.

– Bè 2:
Cả địa cầu phải kính sợ CHÚA,
mọi thế nhân hãy khiếp oai Người.

– Bè 1:
Vì Người đã phán, và muôn loài xuất hiện,
Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên.

– Bè 2:
CHÚA đảo lộn chương trình muôn nước,
Người phá tan ý định chư dân.

– Bè 1:
Chương trình CHÚA ngàn năm bền vững,
ý định của lòng Người vạn kiếp trường tồn.
– Bè 2:

Hạnh phúc thay quốc gia được CHÚA làm Chúa Tể,
hạnh phúc thay dân nào Người chọn làm gia nghiệp.
– Bè 1:
Từ trời cao nhìn xuống, CHÚA thấy hết mọi người.
Từ thiên cung Chúa ngự, Chúa dõi theo người thế.

– Bè 2:
Lòng mỗi người, chính Chúa dựng nên,
việc họ làm, Chúa thông suốt cả.

– Bè 1:
Vua thắng trận đâu phải bởi hùng binh,
tráng sĩ thoát nguy đâu nhờ dũng lực.

– Bè 2:
Hão huyền thay, mong thắng nhờ chiến mã,
nó mạnh đến đâu cũng không cứu nổi người.

– Bè 1:
CHÚA để mắt trông nom người kính sợ Chúa,
kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương,

– Bè 2:
hầu cứu họ khỏi tay thần chết
và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

– Bè 1:
Tâm hồn chúng tôi đợi trông CHÚA,
bởi Người luôn che chở phù trì.

– Bè 2:
Vâng, có Người, chúng tôi mừng rỡ,
vì hằng tin tưởng ở Thánh Danh.

– Bè 1:
Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy CHÚA,
như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

III. Đọc Tin Mừng và suy niệm

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Tin Mừng: Mt 16, 21-27
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu.

21 Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. 22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” 23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

24 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình ?

27 “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.

 (Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)   

      Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể!
     Sau khi thánh Phê-rô tuyên xưng Chúa là Đấng Ki-tô – Con Thiên Chúa hằng sống. Chúa hướng cho các môn đệ thân tín của Chúa đến sứ mạng mà Chúa sắp nhận lấy. Đó là phải chịu nhiều đau khổ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Đây là điều trái ngược với quan niệm về Đấng Mê-si-a mà người dân Ít-ra-en thời đó đang mong đợi – là một vị cứu tinh được sinh ra để giải phóng dân tộc họ khỏi ách ngoại bang, và vinh quang của họ được mọi người biết đến, được thống trị các dân tộc như thời vua Đa-vít đã từng làm.

     Cùng với giáo huấn về sứ mạng của Chúa, Chúa tiếp tục mời gọi các ông: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo”. Chúng con không thể hiểu được con đường của Chúa: tại sao Chúa lại chọn con đường đau khổ mà đến với chúng con, để cứu độ và ban tình yêu cho chúng con. Chúa là Đấng toàn năng và Ngài có nhiều cách để cứu độ chúng con mà không cần qua đau khổ. Chúa có thể tha thứ cho chúng con mà không cần phải trở thành người như chúng con, cùng ăn cùng ở, cùng chịu đói khát, chịu sỉ nhục và chịu chết trên cây thập giá.

     Đường lối của Chúa không chỉ làm cho các tông đồ không hiểu, mà cho đến hôm nay, hơn hai ngàn năm, sau khi Chúa chết và phục sinh vinh hiển, chúng con cũng không hiểu được. Dù không hiểu nhưng chúng con xác tín rằng, việc làm của Chúa là tất cả vì yêu chúng con và Chúa luôn dành cho chúng con điều tốt đẹp nhất. Qua đó, Chúa cũng mời gọi chúng con đi theo Chúa, can đảm dấn bước để thực thi giáo huấn của Chúa trong từng giây phút cuộc sống hằng ngày.

     Qua sự phục sinh, Chúa đã biến cây thập giá thành “thánh giá”. Chúa cũng mời gọi chúng con biến những thử thách, đau khổ hằng ngày thành “thánh giá” – của lễ tình yêu dâng lên Chúa, bằng việc đón nhận mọi biến cố trong cuộc đời chúng con với tất cả niềm yêu mến.

     Trong giây phút thiêng liêng này, chúng con xin dâng lên của tâm tình yêu mến, thờ lạy của đoàn con. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ cho những ai đang chịu đau khổ, bần cùng đói khát, cách riêng là những người đang đánh mất đi ý nghĩa của cuộc đời mình và cho họ luôn biết tín thác và kiên vững trong niềm tin của mình.

IV. Cầu nguyện

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

1. Chúng con xin dâng lên Chúa Hội Thánh mà Chúa đã thiết lập trên trần gian. Xin cho Hội Thánh luôn trung thành với giao ước trong máu Chúa Kitô, để qua Hội Thánh, muôn dân nước được Thiên Chúa chúc phúc.
– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
2. Chúng con xin dâng lên Chúa các vị lãnh đạo các quốc gia trên thế giới. Xin cho Tin Mừng mà Chúa Kitô đã dùng để tiêu diệt sự chết và tỏ bày sự sống thấm nhập vào lương tri của những vị lãnh đạo chính quyền, để họ biết yêu chuộng và hành động cho hòa bình và thăng tiến sự sống con người.
– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
3. Chúng con xin dâng lên Chúa những ai đang gặp đau khổ về thể xác cũng như tinh thần. Xin Chúa an ủi họ để họ đủ sức để vượt qua trong niềm hy vọng. Xin họ cũng gặp được sự quan tâm giúp đỡ họ của các nhà hảo tâm. Để nhờ đó, cuộc sống của họ được luôn an bình và hạnh phúc.
– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
4. Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! ba Tông Đồ được Chúa tỏ hiện vinh quang của Chúa. Xin cho mỗi thiếu nhi chúng con luôn cảm nghiệm tình Chúa yêu thương. Xin cho mỗi ngày chúng con biết ưu tiên dành thời gian để đến với Chúa và ở lại với Ngài khi chúng con cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể. Xin cho chúng con biết khiêm tốn, siêng năng chạy đến với Bí tích Giải Tội để được Chúa thứ tha và ban thêm sức mạnh, hầu giúp chúng con ngày càng trở nên được Chúa yêu thương. Xin Chúa cũng chúc lành cho việc học tập cũng như mọi việc làm của chúng con, để qua việc học tập, qua cách sống của chúng con để mọi người nhận biết chúng con là môn đệ của Chúa.
– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

V. Ban phép lành

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

VI. Kết thúc

     (Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: THẮP SÁNG TRONG CON (Sr. Trầm Hương)

ÐK: Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.
1. Ðể con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn, mưa hồng ân Chúa trên trần đời.
2. Ðể con say mê tim reo vang rộn ràng đi tới. Niềm tin cao dâng, ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời.
3. Trần gian hôm nay ôi bao nhiêu mây mờ giăng lối. Tựa như cơn mê, tâm hồn con quá xa tình Người.
4. Rồi hôm mai đây khi lâm nguy con thuyền tan vỡ. Hồn con chơi vơi, xin tình thương Chúa luôn hộ phù.

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)