Chầu Thánh Thể Chúa Nhật XVI Thường niên-Năm A: Gieo Hạt Giống Yêu Thương (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi).

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: Gieo Hạt Giống Yêu Thương

Lectio Divina con el Evangelio del domingo 15º del tiempo ordinario (Ciclo  A) · PÁGINA DE INICIO · Diócesis de Málaga : Portal de la Iglesia Católica  de Málaga

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát)

Hát: MẦU NHIỆM YÊU THƯƠNG – Lm. Nguyễn Duy

1. Thờ lạy Chúa giờ đây ngự trên bàn thờ. Vì yêu thương đoàn con trên đường dương thế. Ngài nên bánh nuôi hồn cho những ai đêm ngày đang khóc than trên đời đầy nguy nan. Nào ca hát ngợi khen tình Chúa cao vời. Ngài đã lấy thịt Máu nuôi đoàn con cái. Ngài tự hiến thân mình cho chúng con trót đời nên của ăn ở lại với chúng con.
ĐK. Con tin con thờ lạy Chúa đã vì yêu mến xuống nơi trần gian. Xin thương ban niềm tin yêu, ban niềm cậy trông và ơn tha thứ. Con tin đây là Nhiệm Tích cao vời khôn sánh Chúa đang ngự đây. Giêsu đã vì con cho con Lương Thần Linh.
2. Tiệc ly đó cùng với mười hai môn đồ cùng ăn uống, cùng chia lương thực ai nấy. Ngài cầm lấy ly rượu với bánh thơm, tuyên lời: Đây máu Ta, Đây Thịt của thân Ta. Và từ đó ngày đêm Ngài đã ở lại. Đoàn con sống nhờ chính lương thần cao quý. Dù con mắt đâu nào có thấy chi, nhưng lòng con vẫn tin Chúa ngự giữa chúng con.

II. Tôn vinh Thánh Thể

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Con tin Chúa đang hiện diện với chúng con. Chúa trở nên hình bánh trắng nhỏ bé trên bàn thờ vì yêu thương chúng con. Chúa luôn chờ đợi chúng con đến với Chúa đến Chúa ban ơn thần linh cho chúng con, để chúng con được sống nghĩa tình với Chúa như người cha luôn chờ đợi con cái của mình trở về sau những ngày học tập và làm việc vất vả. Ở với Chúa, để chúng con được cảm nếm hạnh phúc của tình cha yêu con. Ở với Chúa để, vì chúng con là một thành viên trong gia đình của Chúa, để chúng con được thuộc về Chúa luôn mãi.

     Trong giây phút thiêng liêng này, chúng con quỳ bên Chúa, xin được dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân vì Chúa đã tặng ban hồng ân sự sống qua tình yêu của cha mẹ. Tạ ơn Chúa đã đưa chúng con vào Giáo Hội qua bí tích Rửa Tội. Tạ ơn Chúa vì được trở nên một với Chúa trong bí tích Thánh Thể. Chúng con cũng thành tâm xin lỗi Chúa, giữa trước biết bao hồng ân của Chúa tặng ban, chúng con nhiều lúc vẫn thơ ơ, nguội lạnh, con lười biếng trong việc học tập, chưa chịu nỗ lực khi gặp khó khăn thử thách. Chúng con thành tâm xin Chúa thứ tha.

     Giờ đây, chúng con xin mượn tâm tình của Thánh Vinh 111 mà dâng lên Chúa lời tôn vinh, chúc tụng:

     (Cộng đoàn chia thành 2 bè thay nhau đọc: Bè 1 và Bè 2)

– Bè 1: 

     Tôi xin hết lòng cảm tạ CHÚA,
trong cộng đoàn chính nhân, giữa lòng đại hội.

– Bè 2:

     Việc CHÚA làm quả thật lớn lao,
     người mộ mến ra công tìm hiểu.

– Bè 1:

     Sự nghiệp Chúa oai phong hiển hách,
đức công chính của Người tồn tại thiên thu.

– Bè 2: 

     Chúa đã truyền tưởng niệm những kỳ công của Người.
     CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu.

– Bè 1:

     Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn;
giao ước đã lập ra, muôn đời Người nhớ mãi.

– Bè 2:

     Sức mạnh việc Người làm, Người cho dân thấy rõ,
     khi tặng ban cho họ gia sản của chư dân.

– Bè 1:

     Những công trình tay Chúa thực hiện
     quả là chân thật và công minh.
     Huấn lệnh Người ban đều chắc chắn,

– Bè 2: 

     bền vững đến muôn đời muôn thuở,
     căn cứ vào sự thật lẽ ngay.

Bè  1:

     Người đem lại cho dân ơn giải thoát,
thiết lập giao ước đến muôn đời.
Tôn danh Người thánh thiêng khả uý.

– Bè 2: 

     Kính sợ CHÚA là đầu mối khôn ngoan.
     Sáng suốt thay kẻ thực hành như vậy. 
     Mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen Người.

III. Đọc Tin Mừng và suy niệm

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Phúc Âm: Mt 13, 24-30
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu.

     Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất.

     Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lộ ra. Ðầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: “Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?” Ông đáp: “Người thù của ta đã làm như thế”. Ðầy tớ nói với chủ: “Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ”.

     Chủ nhà đáp: “Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: “Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta”.

 Suy niệm

 (Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)   

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể!

     Bài Tin Mừng mà chúng con vừa được nghe, Chúa mời gọi chúng con chiêm ngắm mầu nhiệm Nước Trời. Quả vậy, mầu nhiệm Nước Trời thực là quá cao siêu, vượt khả năng trí hiểu của chúng con. Chúa dùng dụ ngôn để nói với chúng con để tạ điều kiện thuận lợi cho chúng con tìm hiểu một cách sâu xa hơn. Và chỉ khi chúng con sống thân tình với Chúa thì chúng con mới hiểu được Mầu Nhiệm mà Chúa truyền dạy.

     Hôm nay, Chúa mời gọi chúng con bước vào trong Mầu Nhiệm cao cả này, sống với Chúa như là một người con thảo, luôn yêu mến và đóng góp phần mình vào để cho Nước Trời được lớn lên và sinh hoa kết quả. “Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình”.

     Nhìn lại hành trình ba năm rao giảng, chúng con nhận ra Chúa thật kiên nhẫn với hết mọi người: dù là họ ghét bỏ, chống báng nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi và yêu thương họ. Chúa mời gọi “sám hối và tin vào Tin Mừng”. Những bước chân của Chúa là những bước chân đầy yêu thương và trần ngập ơn phúc. Từng bước Chúa đi, Chúa ban phát ơn cứu độ: rao giảng Tin Mừng, cứu chữa và an ủi người đau khổ, chữa lành bệnh tật. “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa”. (Lc 4, 18-19)

     Với dụ ngôn cỏ lùng mà chúng con vừa được nghe, Chúa mời gọi chúng con chiêm ngắm Chúa, để học hỏi, noi gương và bước theo Chúa. Chúa luôn luôn quảng đại và kiên nhẫn “gieo” những hạt giống tốt nhất vào trong cuộc đời chúng con. Chúa luôn chờ đợi và ước mong những hạt giống đó được trổ sinh thành cây tươi tốt, sinh ra nhiều hoa trái. Dẫu cho, những việc làm phục vụ yêu thương nhỏ bé của chúng con âm thầm, không được người ta biết đến, nhưng hứa hẹn sẽ có một mùa thu hoạch bội thu.

     Chúa ước mong chúng con trở nên những người con ngoan của Chúa, luôn nỗ lực và kiên nhẫn trong học tập mới có ngày tiến bộ. Những vất vả trong học tập, thức khuya, dậy sớm từng ngày sẽ giúp chúng con có kết quả tốt ngày mai. Chúa không để chúng con học tập một mình nhưng luôn có bạn bè, thầy cô và đặc biệt là luôn có ơn Chúa trợ giúp. Chúa mời gọi chúng con dâng lên Chúa những khó khăn, vất vả, những hy sinh và những bổn phận trong tuổi thiếu nhi của chúng con cho Chúa. Chúa luôn mĩm cười với sự chăm chỉ của chúng con, đó như là những hạt giống mà mai này sẽ giúp ích cho bản thân chúng con, cho tổ quốc thân yêu của chúng con ngày càng bước ra với thế giới văn minh tình thương.
Lạy Chúa Giê-su! Chúng con yêu mến Chúa biết bao. Chúng con xin dâng lên Chúa hiện tại và tương lai của cuộc đời chúng con. Xin cho cuộc đời chúng con luôn trở nên dấu chỉ của tình yêu Chúa trong gia đình, giáo xứ, trường học, và tất cả những nơi chúng con đến, người người chúng con gặp gỡ. Xin Chúa chúc lành cho chúng con.

IV. Cầu nguyện

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

1. Này đây có người gieo giống. Chúng con xin dâng lên Chúa các mục tử trong hội thánh. Xin cho các ngài mục luôn gẫm niệm và sống lời Chúa dạy, để việc các ngài rao giảng luôn đi đôi hành động. Nhờ đó, ánh sáng tin mừng luôn được chiếu tỏ cho khắp mọi người.
Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
2. Chúng con xin dâng lên Chúa các vị lãnh đạo các quốc gia, xin cho các vị luôn biết ngồi lại với nhau, hầu xây dựng một thế giới được an bình – hạnh phúc.
– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
3. Chúng con xin dâng lên Chúa các tâm hồn tín hữu đang trong sống trong sự khủng hoảng về đức tin. Xin cho họ một lòng trung thành vào Chúa, mà bước đi trong niềm tin, niềm hy vọng vào Chúa như hạt giống chịu mục nát để đi đến sự tăng trưởng, sinh hoa kết trái.
– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
4. Chúng con xin dâng lên Chúa mọi người, mọi gia đình trong giáo xứ chung con. Xin cho hạt giống Lời Chúa đã được ươm trồng từ ngày chịu phép Rửa tội được lớn lên và sinh nhiều hoa trái là yêu thương và phục vụ.
– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

V. Ban phép lành

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2.Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1.Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2.Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

VI. Kết thúc

     (Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG – Lm. Vinh Hạnh

ĐK. Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui.

1. Nài xin tha thiết Thượng Đế muôn tình lân ái. Xin hãy đổ tràn linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng hết sức, hết cả trí khôn. Cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.

2. Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến yêu. Diệt tan căm thù, chia rẽ, oán hờn, ghét ghen. Gìn giữ đức ái yêu Chúa mến thương anh em.

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)