Chầu Thánh Thể Chúa Nhật XVI Thường niên- Năm A: Bao dung và Chờ đợi

Chủ đề: Bao dung và Chờ đợi

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

II. Cộng đoàn hát:

(Hát một bài về Thánh Thể)

III. Tâm Tình Đầu:

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hầu cận Chúa giờ này, chúng con muốn thốt lên tâm tình của Cha Thánh Tổ Phụ của chúng con trong ngày ngài được rước lễ lần đầu:

     “Lạy Chúa Giêsu yêu dấu của con, con xác tín rằng, Mình Máu Ngài, linh hồn Ngài, thần tính Ngài đang hiện diện một cách thực sự và bản thể nơi Bánh Thánh trước mặt chúng con đây, vì chính Ngài đã phán với con như vậy… Con thờ lạy Ngài với tất cả lòng tôn kính của con”.

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con có được giờ phút hồng phúc này. Ở bên Chúa, chúng con cảm nhận được nguồn bình an tự trong sâu thẳm cõi lòng chúng con; chúng con nhận thấy mình như hạt cải bé nhỏ được Chúa ươm trồng, nâng niu, chăm sóc để chúng con mỗi ngày được lớn lên và thăng tiến trong sự quan phòng yêu thương của Chúa.

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con yêu mến Chúa!

IV. Đọc Tin Mừng và suy niệm

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Tin Mừng: Mt 13, 24-43

Tin Mừng Chúa Giê su Ki tô theo thánh Matthêu

     Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lộ ra. Đầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: “Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?” Ông đáp: “Người thù của ta đã làm như thế”. Đầy tớ nói với chủ: “Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ”. Chủ nhà đáp: “Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: “Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta”.

     Người lại nói với họ dụ ngôn khác mà rằng: “Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt đó bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó”. Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: “Nước trời giống như men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men”. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn, để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: “Ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn, Ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian”.

     Sau khi giải tán dân chúng, Người trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe”. Người đáp rằng: “Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong Nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.

Suy niệm 

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi đọc lại những dụ ngôn mà Chúa đã nói với dân chúng khi xưa, chúng con xác tín hơn về tình yêu thương của Chúa đối với nhân loại. Dụ ngôn cỏ lùng nhắc nhớ chúng con rằng ma quỷ vẫn hiện diện trong thế gian này. Ma quỷ hiện diện để gieo rắc điều xấu vào trong nhân loại, chúng khuấy đảo đời sống của chúng con và tìm cách kéo chúng con xa lìa Chúa. Chúa đã gieo những hạt giống tốt vào thửa ruộng nhân loại, Chúa chăm sóc để những hạt giống ấy lớn lên tươi tốt, sinh hoa kết trái. Thế nhưng, ma quỷ vốn xảo quyệt, chúng tìm cách gieo những hạt cỏ lùng giữa đám lúa xanh, làm hai thứ cây lớn lên lẫn lộn.

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã gieo vào lòng chúng con hạt giống Lời Chúa, hạt giống đức tin, hạt giống các nhân đức… Chúa đã tưới mát chúng con bằng nguồn nước ân sủng để chúng con vươn mình trổ bông kết trái. Thế nhưng ma quỷ cũng đã nhiều lần gieo vào tâm hồn chúng con những hạt giống của sự ươn lười, ích kỷ, tội lỗi… lắm lúc chúng con để cho những hạt giống xấu ấy lấn át và bóp nghẹt những giá trị tốt đẹp mà Chúa đã ban cho chúng con.

     Qua dụ ngôn, chúng con cũng nhận thấy tình thương của Chúa quá đỗi lớn lao. Chúa kiên nhẫn chờ đợi cho cả hai thứ cây cùng lớn lên, rồi mới cho người thu hoạch và phân loại. Chúng con cảm nhận được sự bao dung của Chúa đối với chúng con. Chúa vẫn âm thầm quan sát chúng con lớn lên, nhiều lúc chúng con ngả nghiêng theo từng đợt gió thổi, nhiều lúc chúng con núp mình dưới bóng của những thói hư tật xấu… nhưng Chúa chẳng bao giờ hết kiên nhẫn với chúng con, Chúa chẳng ngừng “âu yếm cảm thương chúng con”. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tạ ơn Chúa vì sự bao dung của Chúa.

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hành trình sống trên trần gian của chúng con vẫn còn nhiều trắc trở, sẽ có những lúc chúng con cảm thấy mình không còn đủ sức để bước tiếp, vì những mưu chước của ma quỷ thì có sức lôi kéo chúng con xuống tận đáy bùn nhơ. Nhưng chúng con xác tín một điều là Chúa vẫn luôn quan phòng trên cuộc đời của chúng con, Chúa không bao giờ thử thách quá giới hạn chịu đựng của chúng con, Chúa sẽ kéo chúng con dậy đúng vào lúc mà Chúa thấy là thích hợp nhất, rồi dẫn chúng con đi trên chính lộ của Ngài.

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất đáng mến yêu, chúng con nhận thấy mình vẫn còn là những bông lúa non, luôn cần được Chúa dưỡng nuôi và chăm sóc, xin cho chúng con mỗi ngày một phát triển lớn mạnh hơn. Xin cho chúng con biết hòa mình trong ruộng lúa mênh mông của Chúa, cùng lớn lên với những bông lúa Chúa đã gieo, đủ sức để vượt thắng đám cỏ lùng cứ bám theo chúng con, để sau này chúng con có thể trổ bông kết hạt, được Chúa đưa vào Nước Trời, sẽ “sáng chói như mặt trời trong Nước của Cha mình”. Amen.

V. Dâng Lời Cầu Khấn (như Lời Nguyện Tín Hữu ngày Chúa Nhật)

VI. Giờ Chầu Thánh Thể tiếp tục những phần còn lại như thường lệ.