Chầu Thánh Thể Chúa Nhật XV Thường niên-Năm A: Để Lời Chúa Lớn Lên Trong Con (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi).

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: Để Lời Chúa Lớn Lên Trong Con

Lectio Divina con el Evangelio del domingo 15º del tiempo ordinario (Ciclo A) · PÁGINA DE INICIO · Diócesis de Málaga : Portal de la Iglesia Católica de Málaga

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát)

Hát: Thờ Lạy Chúa – Lm. Hoài Đức 

ĐK: Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái trong hình bánh náu thân. Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần.
1. Hồi tưởng xưa kia Cha đã hy sinh nằm thánh giá, lòng thương mến bao la còn chưa thỏa tâm Cha, mà nay Cha đến dưỡng nuôi bao hồn bơ vơ, này của an quý giá mình Cha đây sẵn chờ, chúng con xin thành tâm mến Cha, chúng con xin thành tâm kính thờ.
2. Và tổ tông xưa thu tích Man- na dành sức sống. Đường quê có lao công mà không quản long đong, nhờ Cha nuôi dưỡng khiến trên dương gian đầy gai chông. ngàn hiểm nguy chất đống hồn con bước đến cùng, Tới Quê Thiên Đàng con ước mong, Có Cha lẻ nào con nản lòng.

II. Tôn vinh Thánh Thể

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể!

     Chúa đang diện đối diện với chúng. Chúa yêu thương chúng con và muốn ở lại với chúng con nên Chúa đã trở nên hình bánh trắng nhỏ trên bàn thờ. Giờ đậy, quỳ trước nhan thánh Chúa, chúng con hết lòng cung kính thờ lạy với tất cả lòng yêu mến của chúng con.
Ở với Chúa, thật hạnh phúc làm sao khi được lắng nghe Lời Chúa, được Chúa đi vào từng tâm hồn chúng con, để ngày mỗi ngày Hạt Giống Lời Chúa lớn lên trong chúng con. Để ngày từng ngày, chúng con ngày càng trở nên nghĩa thiết với Chúa hơn.

     Tuy nhiên, Lạy Chúa Giê-su, là phận người chúng con thật yếu đuối, không có ơn Chúa chúng con chẳng làm gì được. Vì vậy, xin Chúa khơi lên trong tâm hồn mỗi chúng con niềm tin và lòng mến yêu lắng nghe Lời Chúa và chiêm ngắm Thánh Thể Chúa.

     Giờ đây, xin cho chúng con dùng lời của Thánh vinh 145 mà dâng lên lời ca tụng, tôn vinh Chúa:

     (Cộng đoàn chia thành 2 bè thay nhau đọc: Bè 1 và Bè 2)

– Bè 1: 

Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con,

con nguyện tán dương Chúa

và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

– Bè 2:

Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa

và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời.

– Bè 1:

CHÚA thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng.

Người cao cả khôn dò khôn thấu.

– Bè 2: 

Đời nọ tới đời kia, thiên hạ đề cao sự nghiệp Chúa

và truyền tụng những chiến công của Ngài,

– Bè 1:

Tuyên bố Ngài oai phong vinh hiển,

kể lại rằng: Ngài thực hiện những kỳ công,

– Bè 2:

 bảo cho nhau: sức mạnh Ngài đáng sợ,

loan truyền rằng: Ngài cao cả lắm thay!

– Bè 1:

Nhắc nhở luôn: Ngài nhân ái vô cùng,

hoan hô Ngài công chính.

– Bè 2: 

CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu,

Người chậm giận và giàu tình thương.

Bè  1:

CHÚA nhân ái đối với mọi người,

tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.

– Bè 2: 

Lạy CHÚA, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ,

kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài,

– Bè 1: 

nói lên rằng: triều đại Ngài vinh hiển,

xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng,

– Bè 2: 

để nhân loại được tường những chiến công của Chúa,

và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang.

 

III. Đọc Tin Mừng và suy niệm

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Phúc Âm: Mt 13, 1-23
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu.

     Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.

     Người nói: “Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên liền khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi. Ai có tai thì hãy nghe”.

     Các môn đệ đến gần thưa Người rằng: “Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?” Người đáp lại: “Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có, thì ban thêm cho họ được dư dật; còn kẻ không có, thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ: vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói về họ rằng: “Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa chúng cho lành”. Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe.

     “Vậy, các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó, đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết nghẹt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi”.

 Suy niệm

 (Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)   

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Bài Tin Mừng mà chúng con vừa được nghe, thánh Mát-thêu thuật lại việc Chúa ngồi ở ven biển hồ, có rất nhiều người tụ lại chung quanh Người, để lắng nghe giáo huấn của Chúa. Vì quá nhiều người nên Chúa phải xuống thuyền rồi ngồi giảng dạy.

     Và để cho dân chúng hiểu về sứ điệp Tin Mừng nên Chúa đã dùng dụ ngôn mà nói: “Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống: Kìa người gieo giống ra đi gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường… có những hạt rơi trên nơi sỏi đá… có những hạt rơi vào bụi gai… và có những hạt rơi vào đất tốt nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục”.

     Sau khi kết thúc bài giảng, các môn đệ đến thắc mắc hỏi vì sao Chúa lại dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng. Chúa đã giải thích cho các ông, và Chúa giải nghĩa cho mọi người được hiểu về ý nghĩa dụ ngôn đó.

     Chúa ví mỗi người là những mảnh đất được hạt giống Lời Chúa gieo vãi. Có người là hạt giống trên vệ đường, có người là hạt giống nơi sỏi đá, hay nơi bụi gai và có người là hạt giống nơi đất tốt. Ở mỗi mảnh đất khác nhau thì hạt giống được lớn lên khác nhau.

     Những người nghe Lời Chúa mà thờ ơ, không thực hành, hoặc có nghe nhưng để những tính toán lợi ích cá nhân lấn án. Và như thế, Lời Chúa không còn là trọng tâm hay đích điểm mà trở thành điều thứ yếu. Những người này được ví như hạt giống gieo ở vệ đường.

     Và thật quý giá làm sao, khi hạt giống được gieo vào đất tốt. Đất tốt chính là những người chăm chỉ lắng nghe, suy niệm Lời Chúa, luôn để Lời Chúa “LÀ NGỌN ĐÈN SOI CHO CON BƯỚC, LÀ ÁNH SÁNG CHỈ ĐƯỜNG CON ĐI”. (TV 119,105). Mỗi suy nghĩ, lời nói, việc làm đều được đặt trên nền tảng là lời Chúa. Và như thế, cuộc sống của họ sinh ra nhiều hoa trái.

     Người biết thực thi Lời Chúa thì trở nên gia đình mới của Chúa. Như lời Chúa phán: “ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”. Mẹ Ma-ri-a đã trở nên Mẹ của Chúa hai lần, vì Mẹ đã sinh ra Chúa và Mẹ vì đã sống trọn thánh ý của Người.
Các thánh mà hằng năm chúng con mừng kính cũng đã trở nên thành viên gia đình mới của Chúa, vì trọn cả cuộc đời của các ngài chỉ sống cho Chúa và vì Chúa mà thôi. Lời Chúa đã đi vào con tim, hơi thở của các ngài. Để mỗi lời nói, việc làm của các ngài trở thành tấm gương sáng ngời cho chúng con mỗi ngày noi theo.

     Lạy Chúa Giê-su! Chúa luôn mời gọi chúng con trở nên hạt giống tốt trong tay Chúa Cha, để Chúa gieo vào chúng con chính Lời Chúa và Thánh Thể Chúa, hầu chúng con trở nên nhiều bông hạt.
Chúa cũng mời gọi chúng con nói gương các mẹ Ma-ri-a, thánh cả Giu-se và các thánh. Các ngài là những chứng nhân trong việc học hỏi và sống lời Chúa.

     Giờ đây, xin cho chúng con luôn ý thức giá trị cao quý của Lời Chúa mà chuyên chăm học hỏi Lời Chúa qua việc siêng năng đọc Kinh Thánh, tham dự các lớp giáo lý, và các buổi cử thánh phụng vụ: Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể. Để nhờ đó, Lời Chúa từng ngày lớn lên trong mỗi chúng con. Qua đó, chúng con được trở nên nghĩa thiết với Chúa, và thuộc về gia đình mới của Ngài.

IV. Cầu nguyện

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

1. Này đây có người gieo giống. Chúng con xin dâng lên Chúa các mục tử trong hội thánh. Xin cho các ngài mục luôn gẫm niệm và sống lời Chúa dạy, để việc các ngài rao giảng luôn đi đôi hành động. Nhờ đó, ánh sáng tin mừng luôn được chiếu tỏ cho khắp mọi người.
Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
2. Hạt giống được gieo trên vệ đường là những người nghe mà không hiểu Lời Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người chưa nhận biết Chúa được ơn đón nhận Đức Tin, để họ hiểu và sống lời Chúa dạy.
– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
3. Hạt giống được gieo trên sỏi đá là những người nghe và hiểu, nhưng không đem ra thực hành. Chúng con xin dâng lên Chúa những tâm hồn đang bị hoàn cảnh xã hội đưa đẩy mà chưa để Lời Chúa hướng dẫn cuộc đời họ. Xin cho họ luôn có một tâm hồn biết lắng nghe, và ngày từng ngày họ được lớn lên trong ân nghĩa của Chúa.
– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
4. Hạt giống gieo vào đất tốt và sinh hoa kết quả. Chúng con xin dâng lên Chúa mọi người, mọi gia đình trong giáo xứ chúng con. Xin cho tất cả mọi chúng luôn luôn yêu mến, say mê Lời Chúa, ngang qua việc siêng năng đọc Lời Chúa trong các giờ kinh của gia đình, để Lời Chúa biến đổi mỗi người trở nên hoa trái thánh thiện, luôn sống vâng phục thánh ý Chúa. 
– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

V. Ban phép lành

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2.Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1.Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2.Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

VI. Kết thúc

     (Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát:  XIN VÂNG – Lm. Mi Trầm

1. Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi! Ðường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây dó. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.

ÐK. Xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời.

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)