Chầu Thánh Thể Chúa Nhật XIX Thường niên-Năm A: Có Chúa rồi! đừng sợ (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi).

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: Có Chúa rồi! đừng sợ

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát)

Hát: Thờ Lạy Chúa – Lm. Hoài Đức

ĐK. Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái trong hình bánh náu thân. Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần.

1. Hồi tưởng xưa kia Cha đã hy sinh nằm thánh giá, lòng thương mến bao la còn chưa thỏa tâm Cha, mà nay Cha đến dưỡng nuôi bao hồn bơ vơ, này của an quý giá mình Cha đây sẵn chờ, chúng con xin thành tâm mến Cha, chúng con xin thành tâm kính thờ.

2. Và tổ tông xưa thu tích Man-na dành sức sống. Đường quê có lao công mà không quản long đong, nhờ Cha nuôi dưỡng khiến trên dương gian đầy gai chông. ngàn hiểm nguy chất đống hồn con bước đến cùng, Tới Quê Thiên Đàng con ước mong, Có Cha lẻ nào con nản lòng.

II. Tôn vinh Thánh Thể

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, đấng chúng con hằng thờ lạy và yêu mến. Trong mọi hoàn cảnh, Chúa luôn kết hợp mật thiết với Chúa Cha. Đó là mẫu gương để chúng con để ngày mỗi ngày chúng con dành thời gian bên Chúa và cách đặc biệt hơn là đến và ở với Chúa trong Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể. Chúng con tin rằng, Chúa luôn ở ngay bên chúng con, dù chúng con chứa nhận ra Chúa. Kể cả những biến cố vui buồn, khó khăn, gian khổ, ngay cả lúc chúng con đang gặp thử thách trong đức tin, thì Chúa luôn ở đó với chúng con, luôn đón lấy chúng con và ẵm chúng con vào lòng.

     Có Chúa, chúng con không sợ hãi gì, có Chúa chúng con chẳng phải lo lắng chi. Giờ đây, xin cho chúng con được dâng lên Chúa lời của tác giả Thánh Vịnh 26 mà ca tụng tình yêu Chúa:

(Cộng đoàn chia thành 2 bè Bè 1 và Bè 2, thay nhau đọc)

– Bè 1:         

     CHÚA là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi,

     tôi còn sợ người nào?

     CHÚA là thành luỹ bảo vệ đời tôi,

     tôi khiếp gì ai nữa?

– Bè 2:          

     Khi ác nhân xông vào, định nuốt sống thân tôi,

     ai ngờ chính đối phương, chính những thù địch ấy,

     lại lảo đảo té nhào.

– Bè 1:         

     Dù cả một đạo quân vây đánh, lòng tôi chẳng sợ gì.

     Dù có phải lâm vào chiến trận, tôi vẫn cứ cậy tin.

– Bè 2:          

     Một điều tôi kiếm tôi xin,

     là luôn được ở trong đền CHÚA tôi

     mọi ngày trong suốt cuộc đời,

     để chiêm ngưỡng CHÚA tuyệt vời cao sang,

     ngắm xem thánh điện huy hoàng. 

– Bè 1:    

     Ngày tôi gặp tai ương hoạn nạn,

     Người che chở tôi trong lều thánh,

     đem giấu tôi thật kín trong nhà,

     đặt an toàn trên tảng đá cao.

– Bè 2:            

     Nên giờ đây tôi ngẩng đầu đắc ý,

     nhìn quân thù vây bủa chung quanh.

     Tôi sẽ dâng lễ tế trong thánh điện,

     lễ tạ ơn, nhã nhạc vang lừng,

     tôi sẽ đàn ca mừng kính CHÚA.

 – Bè 1:   

     Lạy CHÚA, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu,

     xin thương tình đáp lại.

– Bè 2:          

     Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ: hãy tìm kiếm Thánh Nhan.

     Lạy CHÚA, con tìm thánh nhan Ngài, 

– Bè 1:  

     xin Ngài đừng ẩn mặt.

     Tôi tớ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy,

     chính Ngài là Đấng phù trợ con.

     Xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi,

     lạy Thiên Chúa, Đấng cứu độ con.

– Bè 2:          

     Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa,

     thì hãy còn có CHÚA đón nhận con. 

– Bè 1:

     Xin dạy con đường nẻo Ngài, lạy CHÚA,

     dẫn con đi trên lối phẳng phiu,

     vì có những người đang rình rập.   

– Bè 2:   

     Xin đừng phó mặc con cho kẻ thù hung hãn,

     vì lũ chứng gian đứng dậy tố con,

     giương bộ mặt hằm hằm sát khí.

– Bè 1:  

     Tôi vững vàng tin tưởng

     sẽ được thấy ân lộc CHÚA ban trong cõi đất dành cho kẻ sống.

 

– Bè 2:           

     Hãy cậy trông vào CHÚA, mạnh bạo lên, can đảm lên nào! 
     Hãy cậy trông vào CHÚA.

III. Đọc Tin Mừng và suy niệm

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Phúc Âm: Mt 14, 22-33
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu.

     Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Đến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió.

     Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: “Ma kìa!”, và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!” Phêrô thưa lại rằng: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Chúa phán: “Hãy đến!” Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: “Lạy Thầy, xin cứu con!” Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: “Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ ?” Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa”.

 (Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)   

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Sau khi Chúa hóa bánh và cá ra nhiều cho hơn năm ngàn người người ăn no nê. Chúa không ở đó để mọi người ca tụng, tôn vinh quyền năng của Chúa. Trái lại, Chúa vội vàng thúc giục các môn đệ rời đám đông mà đi trước Chúa trong khi Chúa giải tán họ. Giải tán họ xong, Chúa lên núi để cầu nguyện, gặp gỡ riêng tư một mình Chúa với Chúa Cha. Đây là khoảnh khắc thiêng liêng nhất mà Chúa dành một mình với Chúa Cha, Chúa dâng lên Chúa Cha và tạ ơn Người vì sau một ngày làm việc mệt mỏi. Chúa dâng lên Chúa Cha những thành công cũng như thất bại trong chuỗi ngày trong sứ vụ cứu độ. Tin Mừng thánh Mát-thêu thuật lại: “Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán đám đông. Sau khi giải tán đám đông, Người đi riêng lên núi mà cầu nguyện. Chiều đến, Người vẫn ở đó một mình”.

     Chiêm ngắm Chúa cầu nguyện một mình với Chúa Cha, Chúa làm gương cho chúng con học cách cầu nguyện với Chúa luôn. Cầu nguyện giúp cho chúng con luôn sống trong tình yêu thương với Chúa. Cầu nguyện giúp chúng con học cách từ bỏ những gì làm cản trỏ chúng con đến với Chúa. Cầu nguyện làm cho chúng con luôn tìm ý Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời chúng con.

     Hành trình sứ vụ của Chúa là hành trình của đời sống cầu nguyện. Chúa luôn cầu nguyện với Chúa Cha trước mọi biến cố của cuộc sống: trước khi thi hành sứ vụ công khai, Chúa vào hoang địa bốn mươi ngày để kết với với Chúa Cha. Trước khi chọn 12 tông đồ, Chúa thức suốt đêm để cầu nguyện, hầu chọn các môn đệ theo ý Chúa Cha muốn. Khi cầu nguyện, Chúa tìm kiếm chỗ thinh lặng, để chỉ còn một mình Chúa với Chúa Cha mà thôi.

     Hôm nay, Chúa cầu nguyện một mình từ chiều đến khoảng 3-4 giờ sáng và rồi Chúa đo trên mặt biển mà đến với các tông đồ. Tưởng Chúa là ma, các môn đệ hoảng hồn sợ hãi, nhưng Chúa đã lên tiếng trấn an các ông: “Cứ an tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”. Thánh Phêrô khi biết là Thầy mình liền bạo gan xin với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, nếu quả là Thầy thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy”.

     Biển hồ sóng gió trong đêm tối được Kinh Thánh diễn tả như quyền lực của sự dữ, đối nghịch lại với Chúa. Không có Chúa trên thuyền, các môn đệ sợ hãi. Nhưng khi có Chúa xuất hiện, mọi thứ trở lại yên bình.

     Qua bài Tin Mừng, một lần nữa Chúa mời gọi Chúng con tin tưởng vào quyền năng của Chúa. Như thánh Phê-rô đã tin vào Chúa mà đi trên mặt biển. Có niềm tin vững mạnh vào Chúa, đặt hết cả cuộc đời mình vào tay Chúa, luôn kết hợp với Chúa trong đời sống cầu nguyện, mọi lúc, mọi nơi, dù đang làm gì học hành, làm việc hay kể cả lúc nghĩ ngơi thì cuộc đời chúng con luôn được an bình và hạnh phúc.

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Còn hạnh phúc nào hơn, khi Chúa luôn ở bên chúng con, khi Chúa luôn dõi theo bước đường chúng con đi, dù khi chúng con có lãng quên Chúa thì Chúa vẫn luôn ở đó với chúng con, luôn mỉm cười với chúng con. Giờ đây, chúng con biết nói gì hơn, chỉ xin Chúa thêm cho chúng con lòng yêu mến Chúa trên hết mọi sự và từ tình yêu Chúa, chúng con yêu mến mọi người như Chúa đã yêu mến chúng con.

Hát: SỐNG TRONG TÌNH CHÚA – Lm. Nguyễn Duy

1. Sống trong mái nhà Chúa, là sống miên man an bình, được hưởng phúc ân hiển vinh. Sống trong mối tình của Ngài, hồn mãi êm nhẹ câu ca, vút xa gieo niềm tin mới.

ĐK. Tình yêu vượt qua biên giới Chúa ơi năm tháng nào ngơi. Đời con tựa nương nơi Chúa tháng năm sẽ không tàn úa. Tình Chúa yêu thương vô bờ cho dẫu xa xôi muôn trùng Chúa ơi, tình yêu đỡ nâng bước không ngại ngùng.

2. Những ai kiếm tìm Chúa, được thấy biết bao kho tàng, được nếm biết bao ủi an. Những ai mãi nhọc nhằn, tìm thấy an nhàn nơi Cha, ách ta nhẹ nhàng êm ái.

3. Phúc thay có lời Chúa, bừng sáng soi cho muôn người, được vững bước sang ngày mai. Những ai vẫn đợi chờ, tình Chúa bao lời dịu êm, giữa đêm soi người đi tới.

IV. Cầu nguyện

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

1. Xin Chúa cho các Mục tử trong Hội Thánh luôn vững bước trên con đường của Chúa, luôn kiên trì trong đức tin và xác tín vào quyền năng của Chúa là Đấng thống trị gian trần, để giữa cơn sóng gió làm chao đảo con thuyền Giáo Hội, các ngài vẫn vững tin có Chúa hiện diện với các ngài.
– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
2. Xin Chúa chiếu giải ánh sáng trên mọi tâm hồn ki-tô hữu, để giữa những cám dỗ, những thử thách trong đức tin họ luôn nhận ra Chúa đang đồng hành ngay bên, như các Tông Đồ, họ luôn được an ủi và bình an.
– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
3. Xin Chúa cho những người đau khổ, những người đang bị bỏ rơi, không nơi nương nữa luôn được những người hảo tâm giúp đỡ và xin cho họ luôn biết tín thác vào Chúa hằng nâng đỡ và trấn an như các môn đệ xưa trong cơn sợ hãi.
– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
4. Xin Chúa cho mọi người, mọi gia đình trong giáo xứ chúng con luôn có được một đức tin kiên vững, lòng phó thác cậy trông vào Chúa, để sống giữa biển trần gian đầy sóng thần tà thuyết ào tới, họ luôn xứng đáng là những anh hùng đức tin trong hành trình tiến về quê hương Nước Trời.
– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

V. Ban phép lành

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

VI. Kết thúc

     (Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: DÂNG MẸ – Lm. Hoài Đức

ĐK: Lạy Mẹ Ma-ri-a Mẹ Thiên Chúa Mẹ Đồng Trinh. Đoàn con chung tiếng hát chung tấm lòng dâng đời sống. Lạy Mẹ Ma-ri-a Mẹ nhân ái Mẹ hiển vinh. Mẹ chính là Nữ Vương là trạng sư là Mẹ con.

1. Con dâng Mẹ đây tâm hồn đây trí khôn. Cả dĩ vãng cả hiện tại với tương lai. Đức thiện toàn con cương quyết gắng đi tới. Trông lên Mẹ là gương mẫu của đời con.

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)