Chầu Thánh Thể Chúa Nhật XIII Thường niên-Năm A: CHÚA LÀ CHỖ NHẤT TRONG TIM CON (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi).

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: CHÚA LÀ CHỖ NHẤT TRONG TIM CON

Trò chơi ô chữ - Chúa nhật XVI thường niên 2022 - Năm C | Tổng Giáo Phận Hà  Nội

 

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát)

Hát: Ngắm Mình Thánh Chúa (Trúc Thủy Hùng – Lm. Hoài Đức)

1.Ngắm mình Thánh Chúa trên bàn thờ này. Nói gì cho thỏa tấm lòng yêu mến. Đây Chúa thiên cung xuống nơi gian trần. Hồn con tin mến lãng quên thời gian.
2.Dưới hình Rượu Bánh Chúa Trời ẩn mình. Mắt trần sao thấu Nhiệm Mầu uy linh. Trong suối linh ân mến tin vững vàng. Được hưởng nhan thánh giữa muôn hào quang.
3.Ôi tình yêu Chúa vô cùng ngọt ngào. Tháng ngày nương náu để gần con yêu. Xin Chúa yêu con xuống trong tâm hồn, và con yêu Chúa đâu mong gì hơn.
ĐK. Ôi Giê-su! Chúa hiển vinh! Tôi mong ước sống an bình. Mình Máu Chúa lương thực thần linh. Nuôi hồn con cái tháng năm no lành.

II. Tôn vinh Thánh Thể

     Lạy Chúa Giê-su Thánh thể! Chúng con tin Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con. Chúa trở nên hình bánh trắng để ở lại với chúng con mọi ngày cho tận thế. Chúa đã vì yêu mà chọn lựa ở lại với chúng con. Chúa muốn chúng con đáp lại tình Chúa bằng việc chọn Chúa trong tất cả suy nghĩ, lời nói và việc làm. Chúa muốn chúng con đi trên con đường của Chúa. Có như thế, chúng con mới tìm được hạnh phúc đích thực.
     Thật hạnh phúc cho chúng con vì được Chúa làm chủ cuộc đời chúng con, là mẫu gương để chúng con noi theo. Bên Thánh Thể Chúa giờ này, chúng con sấp mình thờ lạy, chúc tụng và ngợi khen Chúa.
      Là phận người yêu đuối, chúng con cũng dâng lên Chúa những lầm lỗi của mỗi chúng con, nhiều lúc vì ham chơi mà chúng con thờ ơ việc học giáo lý, việc đến với Chúa bằng tất cả lòng sốt mến nghiêm trang khi tham dự Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể.
     Xin Chúa thứ tha và ban cho chúng con lòng yêu mến chúa trên hết mọi sự. Xin dẫn đưa chúng con đến với Chúa và cho chúng con luôn cảm nghiệm tình yêu Chúa dành cho chúng con. Ước gì, Chúa luôn là người con yêu và là chỗ nhất trong trái tim con, để qua chúng con, những người bạn của chúng con được thêm lòng yêu Chúa.
     Giờ đây, chúng con xin mượn lời của tác giả Thánh Vịnh 24 mà dâng lên Chúa tâm tình mến yêu của đoàn con:

(Cộng đoàn chia thành 2 bè thay nhau đọc: Bè 1 và Bè 2)

– Bè 1: CHÚA làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư.

– Bè 2: Nền trái đất, Người dựng trên biển cả, đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.

– Bè 1: Ai được lên núi CHÚA? Ai được ở trong đền thánh của Người ?

– Bè 2: Đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng, không thề gian thề dối.

– Bè 1: Người ấy sẽ được CHÚA ban phúc lành, được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng.

– Bè 2: Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người, tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.

– Bè 1: Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính, để Đức Vua vinh hiển ngự vào.

– Bè 2: Đức Vua vinh hiển đó là ai?Là ĐỨC CHÚA mạnh mẽ oai hùng. ĐỨC CHÚA oai hùng khi xuất trận.
Bè  1: Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính, để Đức Vua vinh hiển ngự vào.

– Bè 2: Đức Vua vinh hiển đó là ai? Là Chúa Tể càn khôn: chính Người là Đức Vua vinh hiển, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.

III. Đọc Tin Mừng và suy niệm

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

PHÚC ÂM: Mt 10, 37-42

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mattheu

      Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: “Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.

    “Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu”.

 Suy niệm

       (Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)   

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Thánh Mát-thêu vừa thuật lại cho chúng con những chỉ thị và cũng là lời mời gọi sau hết của Chúa dành cho các môn đệ trong sứ vụ truyền giáo.
Lời mời gọi của Chúa không êm đềm, ngọt ngào nhưng đầy mạnh mẽ, kiên quyết. Chúa yêu cầu thái độ của những môn đệ tiếp tục sứ mạng rao truyền ơn cứu độ” “Ai yêu mến cha hay yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy”. Chúa không yêu cầu người môn đệ theo Chúa không được yêu cha mẹ mình. Trái lại, Chúa muốn nhấn mạnh về đời sống tình cảm gia đình thân thiết cũng không thể sánh bằng tình yêu mà môn đệ dành cho chính Chúa. Chúa muốn trái tim môn đệ phải dành Chúa vào chỗ nhất. Hơn nữa, người môn đệ phải ưu tiên lo cho Tin Mừng được rao giảng. Tin Mừng cứu độ phải ưu tiên trước hết và trên hết.

     Lạy Chúa Giê-su! Xưa Chúa đã kêu gọi các tông đồ bước theo con đường Chúa đi. Các ngài đã mau mắn vâng theo, từ bỏ gia đình, từ bỏ những tình cảm riêng tư để dấn thân cho Tin Mừng cứu độ. Không chỉ có vậy, các ngài còn sẵn sàng lấy chính cái chết của mình để minh chứng cho Tin Mừng Sự Thật. Giờ đây, Chúa cũng mời gọi chúng con dấn thân theo con đường Chúa đã đi, là để Chúa chiếm ngự chỗ nhất trong trái tim mỗi người chúng con.

      Điều ngày cũng có nghĩa là chúng con ưu tiên việc đến với Chúa trong Thánh Lễ và trong giờ Chầu Thánh Thể hơn là việc rong chơi. Yêu quý việc học hỏi giáo lý Lời Chúa hơn là thu thập những tri thức khoa học, giải trí. Còn trong việc thiết lập tình bạn với Chúa hơn là những buổi hẹn hò chóng qua.

       Nhưng lạy Chúa! Phận người thì yếu đuối, xin Chúa ban cho chúng con lòng mến Chúa và một ý chí quyết tâm để thực hiện những điều Chúa muốn, là để Chúa chiếm ngự chỗ nhất trong trái tim con.

IV. Cầu nguyện

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

1.Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã dạy chúng con rằng: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm sẽ thấy, hãy gõ sẽ mở cho”. Giờ đây, xin Chúa ban muôn ơn lành cho chúng con, cho gia đình và giáo xứ chúng con.
Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
2.Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa chúc lành cho việc học của chúng con, chúc lành cho từng công việc nhở bé hằng ngày, những bổn phận của chúng con với lòng nhiệt thành yêu mến Chúa.
– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
3.Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết yêu tinh thần nhỏ bé của tuổi thơ đơn sơ thú nhận mình yếu đuối, sung sướng nương tựa vào duy nhất một mình Chúa.
– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
4.Lạy Chúa Giê-su, chúng con xin dâng lên Chúa gia đình, giáo xứ chúng con. Xin cho chúng con luôn luôn yêu mến mọi người trong gia đình, giáo xứ chúng con, để Chúa luôn ở lại và làm vua chúng con, để chúng con luôn thuộc về vương quốc tình yêu của Chúa.
– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

V. Ban phép lành

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2.Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1.Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2.Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

VI. Kết thúc

     (Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lời Cầu Cho Xứ Đạo (Lm. Văn Chi)

1.Mẹ ơi xứ đạo con đây, nguyện xin dâng hiến Mẹ từ bi. Xin Mẹ luôn đỡ nâng phù trì và thương dẫn dắt trên đường đi.
ĐK. Mẹ Maria, xin thương đến xứ đạo con đây. Trong tình yêu Mẹ hiệp nhất yêu thương. Mẹ Maria, xin thương đến xứ đạo con đây. Trong tình yêu Mẹ liên kết muôn tâm hồn.

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)