Chầu Thánh Thể Chúa Nhật XI Thường niên-Năm A: Chúa là Mục Tử Nhân Lành (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi).

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: Chúa là Mục Tử Nhân Lành

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát)

Hát: Thành Tâm Thờ Kính (Lm. Kim Long)

1.Thành tâm thờ kính Chúa Giêsu suối mạch ân tình. Này rượu nho cùng bánh trắng tinh, Thịt Máu hiển vinh Vua uy linh.

ĐK. Một Tình yêu bao la, tháng năm lần bước qua, khúc ca thân ái còn trầm hòa. Nguồn yêu mến không bờ bến, đoàn con lấy chi báo đền. Hiệp lòng xin dâng lên tấm linh hồn trắng trong, sắt son yêu Chúa nguồn dịu hiền, quyết tâm theo bươc Người trung kiên.

2.Vì yêu trần thế, Chúa ân ban chính Thịt Máu mình, làm thần lương truyền ban sức thiêng, ngàn năm dưỡng muôi bao sinh linh.

3.Đoàn con cảm mến, tiến dâng lên trót cả xác hồn, nguyện từ đây ngày đêm náu thân, hiệp trong Chúa luôn, bao êm vui.

II. Tôn vinh Thánh Thể

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cùng với tất cả các bạn thiếu nhi trong giáo xứ, chúng con xin thờ lạy, ca tụng, ngợi khen Chúa. Việc thờ lạy, ca tụng, ngợi khen Chúa, không thêm ích gì cho Chúa nhưng thêm sinh ích cho ơn cứu độ của chúng con.

       Tạ ơn Chúa đã luôn yêu thương gia đình, xứ đạo chúng con. Chúa là mục tử nhân lành luôn lo cho đoàn chiên “được sống và sống dồi dào”.

      Trở về bên Chúa, sau một tuần học tập, làm việc; giờ đây, chúng con xin dâng lên Chúa những niềm vui, nỗi buồn, những thành công hay thất bại, những việc tốt lành mà chúng con làm cũng như những yếu đuối, sai sót mà chúng con vấp ngã. Xin Chúa tiếp tục ở lại trong tâm hồn chúng con, để mọi lời nói việc làm của chúng con ngày càng nên giống Chúa hơn. Lạy Chúa Giê-su, chúng con thờ lạy và chúc tụng Chúa.

(Cộng đoàn chia thành 2 bè thay nhau đọc: Bè 1 và Bè 2)

– Bè 1: Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.

– Bè 2: Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.

– Bè 1: Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi.

– Bè 2: Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người.

– Bè 1: Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.

– Bè 2: Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.

– Bè 1: Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa.

– Bè 2: Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên.

III. Đọc Tin Mừng và Suy niệm

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Tin Mừng: Mt 9,36 – 10,8
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu.

  9 36 Khi ấy, Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng : “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

  10 1 Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.

       2 Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ : đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông ; 3 ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô ; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế ; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô ; 4 ông Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người. 5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng : “Anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Sa-ma-ri. 6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.”

 Suy niệm

       (Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)   

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! hôm nay Phụng vụ Giáo Hội bước vào tuần XI thường niên năm A. Bài Tin Mừng mà chúng con vừa được nghe, thánh sử Mát-thêu cho chúng con biết về những thao thức và ước vọng của Chúa trong việc loan truyền ơn cứu độ cho nhân loại mà Chúa Cha đã giao phó.

     Sau bài giảng trên núi, cùng với việc Chúa làm nhiều phép lạ, Chúa chữa bệnh cho người dân. Càng chăm lo cho họ về thể xác cũng như về ơn cứu độ, càng gần gũi với họ, Chúa càng chạnh lòng thường “vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

     Cựu Ước cũng nói về Đức Chúa là mục tử chăn sóc dân Ít-ra-en. Chúa được ví như mục tử chăn sóc từng người và không ai phải lo thiếu thốn điều gì, được ăn uống và nghỉ ngơi, được sống trong khung cảnh thái bình. Ở đó, mọi người ngày càng ca tụng tình yêu thương của Chúa.

    Tình yêu mục tử của Chúa hôm nay, được thánh sử mô tả về tâm tình của Chúa khi thấy dân Ngài đang lầm than, vất vưởng, Chúa chạnh lòng thương họ. Để tiếp tục sứ vụ chăm sóc đoàn chiên mới, Chúa đã khởi sự việc chọn mười hai tông đồ. Chúa cho các ông thấy những thao thức, lo lắng của Chúa: Các con thấy đấy, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy, các con hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”

     Chúa không chọn chung chung nhưng Ngài đã gọi đích danh từng người, để họ cùng ăn, cùng ở và học hỏi cách làm việc của Chúa để sau này họ làm việc trên cách đồng truyền giáo cho Chúa. Đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông”. Tất cả đều đã đáp lời Chúa và sẵn sàng cho sứ vụ Chúa mời gọi.

     Lạy Chúa Giê-su! Chúa là vị mục tử nhân lành hằng ở với chúng con trong nhiệm tích Thánh Thể. Cũng giống như xưa Chúa mời gọi các tồng đồ đến với Chúa để được Chúa dạy dỗ, bảo ban; thì hôm nay Chúa cũng mời gọi chúng con đến với Chúa để Chúa ban lương thực là Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa, để chúng con hiểu được đường lối của Chúa. Từ Thánh Thể, Chúa mời gọi chúng con trở nên tông đồ tình yêu cho Chúa. Tông đồ cho chính các bạn cùng trang lứa, những bạn chưa biết về Chúa và cả những bạn chưa thực sự yêu, quyết tâm theo Chúa.

    Chiêm ngắm Chúa là mục tử nhân lành, chúng con cũng xin dâng lên Chúa ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè…là những người chăm sóc chúng con. Qua các ngài, chúng con được sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Chúng con cũng cầu xin Chúa lòng quyết tâm đáp lại lời Chúa mời gọi là trở nên tông đồ tình yêu cho Chúa qua đời sống chuyên chăm cầu nguyện, sống vui tươi, siêng học học tập. Và như thế, là chúng con đã cộng tác với Chúa và Giáo Hội trong sứ vụ loan báo Tin Mừng cho người khác.

IV. Cầu nguyện

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

1.Chúng con xin dâng lên Chúa đức Giáo Hoàng Phanxicô, các Đức Giám Mục và Linh mục trong Hội thánh luôn trở nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. Xin cho các ngài luôn sống thánh thiện, nhiệt thành để phục vụ Dân Chúa trong tình thương và niềm hy vọng.
– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
2.Chúng con xin dâng lên Chúa Giáo Hội Việt Nam, xin cho mọi Ki-tô hữu biết lắng nghe theo sự dẫn dắt của các vị mục tử để sống hiệp nhất và yêu thương nhau. Để giáo hội Chúa trở nên nhân chứng sống động cho tin mừng cứu độ.
– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
3.Chúng con xin dâng lên Chúa các quốc gia, dân tộc đang phải đương đầu với những cuộc chiến tranh do kỳ thị, hiềm khích hoặc bất đồng quan điểm. Xin Chúa ban cho các quốc gia, dân tộc đó tìm được tiếng nói chung để sống trong hòa bình và tự do, để nhờ đó nhân loại biết yêu thương và tôn trọng nhau hơn.
– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
4.Chúng con cầu xin cho các Ki-tô hữu, cách riêng là mọi thiếu nhi chúng con, luôn biết vâng nghe Lời Chúa dạy, chiến thắng sự ích kỷ trong tâm hồn và sẽ quảng đại hơn trong đời sống bác ái biết yêu thương thứ tha và sẵng sàng giúp đỡ cho các nhu cầu cần thiết của tha nhân như Chúa dạy.
– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

V. Ban phép lành

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2.Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1.Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2.Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

VI. Kết thúc

     (Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Tạ ơn Chúa với Mẹ (Tác giả: Thy Yên)

ĐK. Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng tình yêu Chúa nào biết chi báo đền. Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất ngàn vinh quang cao chiếu hiển trị đời đời.
1.Vì tình Chúa ôi miên man muôn tháng năm không tàn, dâng triều sóng vỗ lớp lớp biển khơi vang rền. Lòng Chúa thương ôi huyền diệu, quyền Chúa trên muôn thần lực, nguồn an vui chan chứa thánh ân không vơi.
2.Vì tình Chúa đã chất chứa trong trái tim Mẹ hiền luôn trìu mến mãi cứu giúp chở che nguyện cầu. Ngàn phúc ân vẫnnhờ Mẹ, ngàn khổ đau cũng nhờ Mẹ, nhờ Mẹ thương dâng Chúa trót đời tạ ơn.

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)