Chầu Thánh Thể CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN NĂM B: “Lắng nghe và thực hành Lời Chúa” (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi).

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: “Lắng nghe và thực hành Lời Chúa

 

I. CHỦ SỰ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát)

– Hát: Mầu Nhiệm Yêu Thương (Lm. Nguyễn Duy)

  1. Thờ lạy Chúa giờ đây ngự trên bàn thờ. Vì yêu thương đoàn con trên đường dương thế. Ngài nên bánh nuôi hồn cho những ai đêm ngày đang khóc than trên đời đầy nguy nan. Nào ca hát ngợi khen tình Chúa cao vời. Ngài đã lấy thịt Máu nuôi đoàn con cái. Ngài tự hiến thân mình cho chúng con trót đời nên của ăn ở lại với chúng con. 

 ĐK. Con tin con thờ lạy Chúa đã vì yêu mến xuống nơi trần gian. Xin thương ban niềm tin yêu, ban niềm cậy trông và ơn tha thứ. Con tin đây là Nhiệm Tích cao vời khôn sánh Chúa đang ngự đây. Giê-su đã vì con cho con Lương Thần Linh.

  1. Tiệc ly đó cùng với mưòi hai môn đồ cùng ăn uống, cùng chia luơng thực ai nấy. Ngài cầm lấy ly rượu với bánh thơm, tuyên lời: Đây máu Ta, Đây Thịt của thân Ta. Và từ đó ngày đêm Ngài đã ở lại. Đoàn con sống nhờ chính lương thần cao quý. Dù con mắt đâu nào có thấy chi, nhưng lòng con vẫn tin Chúa ngự giữa chúng con.

II. TÔN VINH THÁNH THỂ
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể!

Vì yêu thương chúng con mà Chúa đã ở lại với chúng con trong Tấm Bánh nhỏ bé trên bàn thờ.

  • Chúa ở lại với chúng con, để chúng con không còn lẻ loi trên hành trình tiến về Nước Trời.
  • Chúa ở lại với chúng con để ban ơn Thần Linh cho chúng con.
  • Chúa ở lại với chúng con để nuôi dưỡng linh hồn chúng con.
  • Chúa ở lại với chúng con, để chúng con được đến với Chúa, được sống trong tình yêu với Chúa, để chúng con được sống và sống dồi dào.

Xin cho chúng con trong giây phút thiêng liêng này, được đụng chạm tới tình yêu của Chúa. Xin ban thêm lòng tin, cậy, mến trong mỗi chúng con, để chúng con thêm lòng sốt mến mà thờ lạy, chúc tụng, tôn vinh Chúa đến muôn đời.

(Cộng đoàn chia thành 2 bè Bè 1 và Bè 2, thay nhau đọc)

THÁNH VỊNH 114, 1 – 18

Bè Nữ:

Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy CHÚA,

muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con.

Bè Nam:

Dám xin Ngài lắng tai để ý

nghe lời con tha thiết nguyện cầu.

Bè Nữ:

Ôi lạy CHÚA, nếu như Ngài chấp tội,

nào có ai đứng vững được chăng ?

Bè Nam:

Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ

để chúng con biết kính sợ Ngài.

Bè Nữ:

Mong đợi CHÚA, tôi hết lòng mong đợi,

cậy trông ở lời Người.

Bè Nam:

Hồn tôi trông chờ Chúa,

hơn lính canh mong đợi hừng đông.

Bè Nữ:

Hơn lính canh mong đợi hừng đông,

trông cậy CHÚA đi, Ít-ra-en hỡi,

Bè Nam:

bởi CHÚA luôn từ ái một niềm,

ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.

Bè Nữ:

Chính Người sẽ cứu chuộc Ít-ra-en

cho thoát khỏi tội khiên muôn vàn.

III. ĐỌC TIN MỪNG VÀ SUY NIỆM
(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

– Hát: Lắng Nghe Lời Chúa (Lm Nguyễn Duy)

  1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: ‘Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi ?’

ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Phúc Âm: Mc 3,20-35

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

   Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, nên Người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.

Còn các kinh sư từ Giêrusalem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám, và người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.

Ðức Giêsu liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: “Xatan làm sao trừ Xatan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Xatan mà chống Xatan, Xatan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.

“Tôi bảo thật các ông: mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời”. Ðó là vì họ đã nói: “Ông ấy bị thần ô uế ám”.

Mẹ và anh em Ðức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!” Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Ðây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”.

SUY NIỆM

(Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)

   Lạy Chúa Giê-su! Chúa không bao giờ coi nhẹ tình cảm gia đình. Chúa cũng không hề lãnh đạm với Mẹ và anh em của Chúa. Khi Chúa nói: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”; Là Chúa đề cao mối liên hệ thiêng liêng trong niềm tin và lòng yêu mến. Chúa khẳng định quan hệ máu mủ ruột thịt không quan trọng bằng niềm tin khi biểu lộ thực thi ý Chúa.

Gia đình mới của Chúa lấy tiêu chuẩn là nghe và thi hành thánh ý Thiên Chúa. Và chính Mẹ Maria là người tiên phong, là người lắng nghe và thực hành ý Chúa, chính Mẹ đáp trả lời Sứ Thần truyền tin: “Vâng, này tôi đây là nữ tì của Chúa, xin hãy thực hiện nơi tôi điều Sứ Thần truyền”, lời xin vâng đã khai mở ơn cứu rỗi và sự sống mới cho thế giới. Mẹ đã trở nên gương mẫu cho nhân loại trong việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa.

Đại gia đình thiêng liêng là các thành viên đều mang tiêu chuẩn lắng nghe và thi hành ý Thiên Chúa. Khi khẳng định mẹ và anh em Ngài chính là người nghe và thực hành Lời, Chúa Giêsu muốn cho mọi người thấy Mẹ Maria chính là người lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành hơn ai hết.

Suốt cả cuộc đời, Mẹ đã sống trọ thánh ý Thiên Chúa. Mẹ đã bước theo Chúa trên chẳng đường khổ giá, đón nhận nỗi đau thương khi Chúa trút hơi thở cuối cùng.  Trên phương diện gia đình đức tin: Nghe và thực hành Lời Chúa, Mẹ Maria xứng đáng là Mẹ hơn ai hết.

Chiêm ngưỡng về việc Nghe và thực hành Lời Chúa của Mẹ. Chúng con tự hỏi mình: Mỗi ngày chúng con đã đón nhận Lời Chúa ra sao? Chúng con đã để Lời Chúa đi vào trong cuộc sống như thế nào?

Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng con nhận ra rằng, chúng con thực sự là anh chị em với Chúa khi cả cuộc đời chúng con biết: Xin vâng theo thánh ý Chúa (Lc 1,38)

IV. CẦU NGUYỆN
(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ

Lạy Chúa Giê-su! Khi đón nhận bí tích Rửa Tội, chính là lúc chúng con được chính thức thuộc về gia đình của Chúa, gia đình mà mọi người cùng nhau lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Càng thực thi thánh ý của Chúa bao nhiêu, chúng con càng gần gũi với Chúa bấy nhiêu.

Việc thực thi thánh ý Chúa không làm cho chúng con thiệt thòi, nhưng làm cho chúng con sống thêm niềm vui, thêm hạnh phúc và bình an. Nhờ Lời Chúa soi dẫn, chúng con tìm được ý nghĩa sống cho chính mình, làm cho gia đình chúng con thêm hoà thuận yêu thương hơn, bạn bè chúng con thương mến nhau hơn.

Xin Thánh Thể Chúa ban ơn nâng đỡ chúng con, ban cho chúng con thêm lòng mến yêu Lời Chúa, siêng năng đọc và suy gẫm Lời Chúa, để Lời Chúa khắc ghi vào tâm hồn chúng con, và để chúng con luôn tìm thực thi Lời Chúa trong từng giây phút và hoàn cảnh của mỗi ngày chúng con sống. Amen!

V. BAN PHÉP LÀNH
Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức
1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù
Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Cộng đoàn đáp: Amen.
Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.
1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.
Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Cộng đoàn đáp: Amen.
(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)
VI. HÁT KẾT

Xin Vâng 1 (Lm.Mi Trầm)
1. Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi! Ðường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây dó. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.
ÐK. Xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời.

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)

Tải file tại đây!