Chầu Thánh Thể Chúa Nhật VIII mùa Phục Sinh-Năm A: Sống Dưới Sự Hướng Dẫn Của Chúa Thánh Thần (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi)

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: Sống Dưới Sự Hướng Dẫn Của Chúa Thánh Thần

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát)

Hát: Đây Phép Nhiệm Mầu – Hoài Chiên

1. Đây phép nhiệm mầu cực linh khôn sánh. Thiên Chúa cao quang bởi nơi thiên đình. Ngự trong hình bánh để nuôi trần gian. Chúng con ngày đêm mến yêu thành tâm.

ĐK. Ôi Cha nhân lành đoàn con kính thờ. Cha là thần lương ban cho con cái. Qua nơi lưu đầy về nơi mong chờ. Say nguồn tình Cha thiết tha suốt đời.

2. Con cái trên đời cùng ăn một bánh, thân xác Giêsu xuống muôn ơn lành. Đoàn con âu yếm kết hợp cùng nhau. Sống trong tình Cha đến muôn đời sau.

II. TÂM TÌNH ĐẦU

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Tạ ơn Chúa đã ở đây với chúng con. Chúa ở đây để chờ đợi chúng con đến với Chúa, để gặp gỡ, tâm sự với Chúa. Bao nỗi vất vả, lo lắng trong một tuần qua, Chúa muốn chúng con đến với Chúa để Chúa san sẽ gánh nặng với Chúa, học với Chúa “hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Chúa chờ đợi chúng con đến với Chúa để ban sự sống mới cho chúng con, sự sống của chính Thánh Thần Chúa. Nhờ Thánh Thần Chúa, lòng chúng con được sốt lên tình yêu Chúa, tâm hồn chúng con không còn khỏi những giá lạnh của ích kỷ, tham lam, lười biếng. Giờ này đây, xin Chúa Thánh Thể tiếp tục đong đầy trái tim con lửa Thánh Thần tình yêu Chúa, nhờ đó, chúng con càng yêu mến và yêu mến Chúa thiết tha.

(1 người xướng và cộng đoàn đáp)

Xướng: Chúa Giêsu Thánh Thể  là Con Thiên Chúa hằng sống

Cộng Đoàn Đáp: Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể

Xướng: Chúa Giêsu Thánh Thể là Ngôi Hai Thiên Chúa

Cộng Đoàn Đáp: Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể

Xướng: Chúa Giêsu Thánh Thể  là Bánh Trường Sinh từ trời

Cộng Đoàn Đáp: Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể

Xướng: Chúa Giêsu Thánh Thể là Mục Tử nhân lành

Cộng Đoàn Đáp: Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể

Xướng: Chúa Giêsu Thánh Thể là Mục Tử hiến mình vì đàn chiên

Cộng Đoàn Đáp: Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể

Xướng: Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng Cứu Độ trần gian

Cộng Đoàn Đáp: Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể

III. TÂM TÌNH TẠ ƠN

     Tạ ơn và chúc tụng là một trong những tâm tình thờ phượng đặc biệt của người Do thái đối với Đức Chúa Giavê. Trong các dịp đại lễ, người Do thái thường tụ tập về Giêrusalem. Họ cùng nhau tưởng niệm, tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa vì Người đã nhiều lần can thiệp vào lịch sử để giải phóng dân tộc và đã máu chiên, dê để làm lễ ký kết Giao Ước với họ. Đặc biệt, trong bầu khí của đại lễ Vượt Qua, sau khi đã sát tế chiên và cùng nhau tưởng niệm biến cố xuất hành khỏi Ai Cập, người Do thái luôn kết thúc bữa tiệc chiên mừng lễ bằng các thánh vịnh tạ ơn và ngợi khen.

     Giờ đây, chúng con xin được mượn thánh vịnh tạ ơn, ngợi khen vì những gì Chúa đã ban cho giáo xứ, gia đình và từng người trong chúng con.

– Bè 1:

    Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

– Bè 2: 

    Ai kính sợ CHÚA hãy nói lên rằng:
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

– Bè 1: 

    Ẩn thân bên cạnh CHÚA TRỜI,
thì hơn tin cậy ở người trần gian

– Bè 2: 

    Cậy vào thần thế vua quan,
chẳng bằng ẩn náu ở bên CHÚA TRỜI

– Bè 1: 

    Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ
lại trở nên đá tảng góc tường.

– Bè 2: 

     Đó chính là công trình của CHÚA,
công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.

– Bè 1: 

     Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con,
xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ;
lạy Thiên Chúa con thờ, xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh.

– Bè 2: 

     Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

IV. Đọc Tin Mừng và Suy niệm

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Tin Mừng (Ga 20,19-23) 

   19Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do thái. Ðức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” 20Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” 22Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

   Suy niệm

     (Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể!

     Bài tin mừng mà chúng con vừa nghe, thánh Gio-an thuật lại biến cố Chúa Phục sinh hiện ra với các Tông Đồ và ban thánh thần cho các ngài: “Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo ‘Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”.

     Trở về những trang đầu của Kinh Thánh, Khi Chúa tạo dựng nên muôn loài muôn vất, Chúa đã phán một lời thì liền có mọi sự. Nhưng khi Chúa tạo dựng nên con người chúng con thì lại lấy đất mà nặn thành hình người, rồi Chúa dùng chính hơi thở của ngài mà thổi sinh khí vào chúng con, nhờ đó con người chúng con được sống và có sự sống.

     Hôm nay, trong khung cảnh, sau khi trao sứ vụ cho các Tồng Đồ, một lần nữa Chúa “thổi hơi” trên các ngài. Ngày xưa, Chúa thổi hơi để tạo dựng nên con người chúng con, ngày nay Chúa “thổi” hơi để ban Thánh Thần của Ngài trên chúng con. Nhờ Thánh Thần Chúa, các tông đồ trở nên chứng nhân đích thực, can đảm và nhiệt thành, sẵn sàng ra đi rao giảng Tin Mừng mà không còn sợ hãi. Có Chúa Thánh Thần ở với các ông, lời các ông phát ra không phải là của các ông mà chính là Chúa Thánh Thần dùng lời các ông mà nói. Những ai nghe và đón nhận lời các tông đồ thì đến lượt họ cũng trở thành nhân chứng, trở thành tông đồ mới làm chứng cho tình yêu cứu độ của Chúa Phục Sinh. Chính qua Chúa Thánh Thần, Chúa đã thực hiện công trình sáng tạo mới, Chúa mời gọi chúng con cùng cộng tác với Chúa để công trình sáng tạo mới của Chúa được hoàn thành.

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Chúa đang hiện diện với chúng con, Chúa mời gọi chúng con luôn mở rộng tâm hồn để đón nhận lấy Thánh Thần. Thánh Thần mà chúng con đón nhận ngày chịu phép thêm sức cũng chính là Thánh Thần đã hướng dẫn Chúa trong suốt cuộc đời của Chúa khi ở trần gian, đó cũng là Thánh Thần hướng dẫn các tông đồ những ngày các ông ra đi rao giảng Tin Mừng cứa độ.

     Đón nhận Chúa Thánh Thần, chúng con ngày càng trở nên giống Chúa hơn, sống hiền lành và khiêm nhường, yêu thương như Chúa. Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng con trở nên con người can đảm, dám sống cho những điều thật, dám mạnh dạn nói thật, làm thật, dám khước từ những cám dỗ làm chúng con quên đi việc học, việc tham dự Thánh Lễ….nhờ đó chúng con ngày càng trở nên người con được Chúa yêu thương.

     Lạy Chúa Giê-su rất đáng mến yêu! Xin cho chúng con biết khao khát được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, bảo ban, xin giúp chúng con yêu mến Chúa và luôn ước mong giúp đỡ những ai cần chúng giúp đỡ.

V. Cầu nguyện

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

1. Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xưa Chúa đã thổi hơi và các tông đồ và bảo: “anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Nhờ ơn Thánh Thần, các tông đồ hăng say rao giảng Tin Mừng và sẵn sàng chết cho tình yêu Chúa. Xin Chúa trợ lực Hội Thánh Chúa, ban Thánh Thần xuống trên Hội Thánh, hằng gìn giữ, hướng dẫn, thánh hóa và canh tân Hội Thánh. Nhờ đó, Hội Thánh luôn đi trên con đường mà Chúa đã đi.

– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Xin Chúa cũng tiếp tục ban Thánh Thần hướng dẫn các nhà cầm quyền trên thế giới biết hiệp thông với nhau để luôn luôn phục vụ công lý và hòa bình cho mọi người.

– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Xin Chúa tiếp tục sai Thánh Thần Chúa trên những tâm hồn đang sống trong đam mê của tội lỗi, biết trở về với đường ngay nẻo chính, đem yêu thương vào nơi oán thù, đem niềm tin cho người đau khổ, đêm tình yêu vào những nơi oán thù, ganh gét.

– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Xin ban Thánh Thần xuống trên mỗi thiếu nhi chúng con, nhờ Thánh Thần Chúa chúng con thêm lửa sốt mến yêu mến Chúa và yêu mến mỗi người, nhờ Thánh Thần Chúa chúng con trở nên con ngoan trong gia đình, siêng năng học tập để sau này chúng con trở nên người có ích cho Giáo Hội và xã hội.

– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

VI. Ban phép lành

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

     Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

     (Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

VII. Kết thúc

     (Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: XIN VÂNG – Lm. Mi Trầm

1. Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi! Ðường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây dó. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.

ÐK. Xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời.

2. Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin Vâng. Mẹ ơi! Ðường đi phủ đầy bóng tối, bẫy chông giăng tràn muôn lối. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.

3. Mẹ ơi! Mẹ tin nơi Chúa an bài. Mẹ nên phúc ân muôn loài, nơi Mẹ đoàn con tuôn đến nương thân. Mẹ ơi! niềm tin bên Mẹ rạng rỡ. Lòng con sao còn bỡ ngỡ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.
(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)