Chầu Thánh Thể Chúa Nhật VII mùa Phục Sinh-Năm A: SỐNG LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi)

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: SỐNG LỆNH TRUYỀN CỦA CHÚA

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát)

Hát: Con Thờ Lạy – Hoài Chiên

1. Con thờ lạy hết tình Chúa ngự trong phép Thánh. Yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh. Nuôi hồn con tháng ngày cho lòng con vui say: Dâng Chúa nhân lành khúc hoan ca tràn đầy.

ĐK: Lòng con hân hoan mến tin ngợi ca. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ở Chúa giúp con mau vượt qua. Hiệp thông tin yêu thế nhân gần xa. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca: Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.

2. Nay ngự trong phép mầu Chúa vì ơn thương mến. Ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin tháng ngày thương đoàn con yếu đuối: Xin Chúa tha tội lỗi xưa nay tràn đầy.

II. THỜ LẠY

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!

    Chúng con thờ lạy, chúc tụng Chúa đã phục sinh khải hoàn, đã vinh hiển bên Chúa Cha và đã ở lại với chúng con mọi ngày trong cho đến tận thế trong nhiệm tích Thánh Thể. Chúa về với Chúa Cha. Đó là niềm hy vọng cho chúng con. Nhưng Chúa, cũng ở lại với chúng con trong Hình Bánh Trắng nhỏ trên bàn thể, để chúng con không trở nên mô côi. Ngày mỗi ngày, chúng con thật hạnh phúc vì được đến bên Chúa, được sống với Chúa và được Chúa trở nên người bạn đồng hành với chúng con, được Chúa ban vô số ân ban thần sinh cho chúng con. Đến với Chúa, linh hồn chúng con không chỉ được sống mà còn sống dồi dào. Xin khơi lên trong tâm hồn chúng con lửa yêu mến, để cả cuộc đời chúng con chỉ sống cho Chúa và chỉ một mình Chúa thôi.

Đọc Kinh rước lễ thiêng liêng.

     Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Phép Mình Thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn, xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen

III. TÔN VINH THÁNH THỂ

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể!

     Được ở trước nhan thánh Chúa giờ này, chúng con nhận được sức sống tươi mát không bao giờ cạn, tâm hồn chúng con được đổi mới, lòng chúng con được hân hoàn. Chúa là đấng cao cả, vượt muôn ngàn trùng. Còn chúng con, chỉ là những con người bé nhỏ không đáng là gì. Nhưng Chúa đã lưu tâm đến chúng con, ban cho chúng con vinh quang danh dự hầu như không một thụ tạo nào sánh được. Được chúc tụng Chúa không mang lại ích gì cho Chúa, nhưng đem lại niềm vui và ơn cứu độ cho chúng con. Giờ đây, chúng con xin mượn lời ca trong thánh vịnh 8 mà dâng lên lời Tôn Vinh Chúa.

– Bè 1: Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa chúng con,

     lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!

     Uy phong Ngài vượt quá trời cao.

– Bè 2: Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ

     cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù,

     khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan.

– Bè 1: Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,

     muôn trăng sao Chúa đã an bài,

     thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến,

     phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?

– Bè 2: Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,

     ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên,

     cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,

     đặt muôn loài muôn sự dưới chân:

– Bè 1: Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng

     nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.

     Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa chúng con,

     lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu!

IV. Đọc Tin Mừng và Suy niệm

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Tin Mừng (Mt 28, 16-20) 

     16 Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. 17 Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi.

     18 Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy.

     19 Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, 20 giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con.

     Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

   Suy niệm

     (Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)

    Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể!
Bài Tin Mừng mà chúng con vừa được nghe, thánh Mát-thêu thuật lại biến cố và lời sau hết của Chúa. Các môn đệ đi đến xứ Ga-li-lê, đến núi mà Ngài đã chỉ định trước cho các ông. Các ông vừa đến thì đã thấy Chúa, họ phục lạy Chúa. Tại đây, Chúa đã trao cho các ông lệnh truyền để các ông ra đi rao giảng Tin Mừng. Đây là sứ mạng quan trọng mà Chúa đã trao cho các ông, điều này cũng nói lên: sứ vụ của Chúa ở trên gian đã hoàn thành và các ông từ nay sẽ tiếp tục sứ mạng của Ngài.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể!

     Thánh sử Mát-thêu ghi lại lệnh truyền rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

     Giờ này, Chúa cũng mời gọi chúng con thực thi lệnh truyền của Chúa là ra đi rao giảng tin mừng. Hơn hai ngàn năm qua, bao nhiêu thế hệ, biết bao nhiêu tông đồ đã nhiệt thành ngày đêm thực thi lệnh truyền của Chúa, gieo trên những cánh đồng truyền giáo giữa những khó khăn thử thách, và nhiều người trong các ngài đã đổ máu trên chính quê hương đất nước chúng con. Nhờ đó mà chúng con mới biết Chúa, được sống trong Đức Tin, được làm con cái Chúa. Giờ đây, chúng con chỉ biết thờ lạy, chúc tụng Chúa đã phục sinh, đã chiến thắng trên sự dữ và sự chết, để cho chúng con có niềm hy vọng được cùng sống lại với Chúa. Nhờ đó, giữa những thất bại, đâu khổ của kiếp người chúng con có nơi nương tựa mà vượt qua trong niềm vui, niềm hạnh phúc, vinh quang phục sinh với Chúa.

     Chúa cũng mời gọi chúng con quyết tâm sống theo lệnh truyền của Chúa, loan báo Tin Mừng cho những người chúng con sống, những người mà chúng con gặp gỡ. Chúa mời gọi chúng con loan báo Chúa phục sinh bằng đời sống chứng nhân vui tươi, hiền hòa, khiêm tốn, biết giúp đỡ, yêu thương những người cần chúng con gặp gỡ. Nhờ đó, chúng con được tiếp bước cha ông chúng con, những người đã quảng đại dấn thân để thực thi lệnh truyền của Chúa.

Hát: Nhân Chứng Tình Yêu – Lm. Nguyễn Duy

1. Khi con nghe tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến thánh hiến cho con Ngài. Sai con đi khắp mọi nơi rắc gieo tin vui cho muôn người.
ĐK. Này đây Chúa ơi con hiến dâng cho Ngài, niềm tin tâm tư cùng trái tim nồng cháy, từ đây hăng say theo bước chân của Ngài trung kiên làm chứng nhân Nước Trời thắp lên hạnh phúc cho muôn người.
2. Con say sưa với tháng ngày tình yêu cho con nguồn sức sống. Con hân hoan bước trên đường hồng phúc bát ngát xanh đồi nương. Để tìm lại những tình thương quá khứ héo úa trong muôn lòng. Cho quên đi những sầu vương Chúa ơi xin thương ai đoạn trường.
3. Ôi đau thương những tâm hồn ngày đêm trông mong tìm nhan Chúa, đang bơ vơ kiếp đơn nghèo cuộc sống quá đắng cay lầm than. Chừng cuộc đời những thở than, tiếng khóc chất chứa trong muôn vàn. Xin cho con đến ủi an đỡ nâng mong quên đi cơ hàn.

V. Cầu nguyện

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

1. Trước khi về trời Chúa đã trao sứ mạng loan báo Tin Mừng cho Hội Thánh. Xin cho các mục tử luôn chu toàn sứ mạng Chúa trao phó, luôn tận tình hướng dẫn dân Chúa nhớ rằng, quê hương chúng ta ở trên trời, để luôn biết sống thánh thiện và khao khát tìm kiếm Nước Trời. Xin Chúa cho các tín hữu hăng say rao giảng Tin Mừng bằng chính đời sống yêu thương bác ái, để nhiều người sớm nhận ra tình yêu cứu độ của Chúa.

– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Chúng con cùng cầu xin Chúa cho các nhà truyền giáo luôn giữ được lửa nhiệt thành và lòng mến, để trên từng bước đường loan báo Tin Mừng các ngài hăng say đem niềm vui và tình yêu của Chúa đến cho muôn người.

– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Hôm nay là Ngày Thế Giới Truyền Thông. Xin cho chúng con và những người có trách nhiệm với mạng lưới thông tin biết nghe theo tiếng lương tâm chân chính, để dùng phương tiện truyền thông mà hướng dẫn con người sống theo sự thật, công lý và tình thương.

– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Chúa đã phán:“Thầy sẽ ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”. Xin cho chúng con biết siêng năng tham dự Thánh Lễ để đón nhận Thân Mình Chúa, được Chúa nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Nhờ đó, chúng con ngày càng nên vững vàng trong niềm tin, lòng cậy trông và lòng mến trên hành trình bước về quê hương thật là Nước Trời.

– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

VI. Ban phép lành

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

     Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

     (Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

VII. Kết thúc

     (Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Con Xin Dâng Mẹ – Lm. Văn Chi

ÐK. Mẹ ơi trước nhan Mẹ con dâng về Mẹ. Một tràng hoa mân côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời con tiếng ca hòa dâng lên Mẹ hiền. Tựa ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên Mẹ thương yêu.
1. Trong khi an vui con dâng lên Mẹ tình yêu xin dâng trọn niềm trìu mến. Khi con cô đơn xin dâng về Mẹ đời những gian truân Mẹ sẽ ủi an.

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)