Chầu Thánh Thể Chúa Nhật VI Thường Niên- Năm A: Sống Theo Sự Thật

Chủ đề: Sống Theo Sự Thật

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

II. Cộng đoàn hát:

Hát: Mầu Nhiệm Yêu Thương (Lm Nguyễn Duy)

1. Thờ lạy Chúa giờ đây ngự trên bàn thờ. Vì yêu thương đoàn con trên đường dương thế. Ngài nên bánh nuôi hồn cho những ai đêm ngày đang khóc than trên đời đầy nguy nan. Nào ca hát ngợi khen tình Chúa cao vời. Ngài đã lấy thịt Máu nuôi đoàn con cái. Ngài tự hiến thân mình cho chúng con trót đời nên của ăn ở lại với chúng con.

ĐK. Con tin con thờ lạy Chúa đã vì yêu mến xuống nơi trần gian. Xin thương ban niềm tin yêu, ban niềm cậy trông và ơn tha thứ. Con tin đây là Nhiệm Tích cao vời khôn sánh Chúa đang ngự đây. Giê-su đã vì con cho con Lương Thần Linh. 

2. Tiệc ly đó cùng với mưòi hai môn đồ cùng ăn uống, cùng chia luơng thực ai nấy. Ngài cầm lấy ly rượu với bánh thơm, tuyên lời: Đây máu Ta, Đây Thịt của thân Ta. Và từ đó ngày đêm Ngài đã ở lại. Đoàn con sống nhờ chính lương thần cao quý. Dù con mắt đâu nào có thấy chi, nhưng lòng con vẫn tin Chúa ngự giữa chúng con.

III. Tâm Tình Thờ Lạy, Tạ Ơn, Và Chúc Tụng:

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể!

     Chúa đang ở đây với chúng con, và giờ phút này, chúng con đang quây quần bên Chúa, trước sự hiện diện của Chúa. Khi quan Phi-lô-tô hỏi Chúa: “Vậy ông là Vua ư?”. Chúa đáp lại rằng: “Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng tôi”.

     Lạy Chúa!

     Bước theo chân Chúa là bước theo Chân lý. Con đường chân lý của Chúa là một hành trình. Hành trình ấy khởi đi từ Bê-lem – nơi Chúa được sinh ra; đỉnh cao trên thập giá – nơi Chúa chết để cứ độ chúng con; tiếp diễn trên bàn thờ mỗi ngay trong Thánh Lễ – để ở lại, nuôi sống chúng con.

     Trong Thánh Thể, Chúa mời gọi chúng con sống Chân lý của Chúa, “ở lại” với Chúa, để Chúa ban phát tình yêu thần linh của Chúa. Nhiều lúc chúng con ước vọng xa xôi sống thiên đàng với Chúa ở đời sau, nhưng nhìn lại, thiên đàng không ở đâu khác, mà là ngay chính lúc này, lúc Chúa đang ở cạnh đây với chúng con, lúc Chúa sống trong chúng con và lúc Chúa trở nên xương thịt nuôi dưỡng chúng con. Còn hạnh phúc nào hơn, khi chúng con có được Chúa, có được Thánh Thể Chúa. Cảm nghiệm về điều này, cha thánh Eymard đã thốt lên: “có Chúa Giê-su Thánh Thể là có tất cả”. Và giờ đây, chúng con xin được cùng tâm tình với cha thánh Eymard, vị tông đồ Thánh Thể, người đã nhận ra hồng phúc Chúa Giê-su Thánh Thể tặng ban cho mình với ơn gọi đặc biệt: “Chúa đã gọi tôi phụng vụ Thánh Thể, dù tôi bất xứng”.

     Lạy Chúa, cùng với tâm tình của cha thánh Eymard, chúng con xin được thờ lạy, thống hối, chúc tụng và tạ ơn Chúa, cũng xin Chúa ban nhiều ơn lành xuống trên chúng con, để chúng con ngày càng xứng đáng hơn với ơn gọi phụng sự Thánh Thể Chúa.

IV. Thinh lặng giây lát trước Chúa Giêsu Thánh Thể

V. Đọc Tin Mừng và Suy niệm

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Tin Mừng (Mt 5, 17-37)

     17 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.

     18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.

     19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

     20 “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

     21 “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà.

    22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Bất cứ ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.

     23 Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, 24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.

     25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục.

     26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.

     27 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình.

     28 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.

     29 Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.

     30 Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục.

     31 “Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị.

     32 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, bất cứ ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.

     33 “Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa.

     34 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa.

     35 Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả.

     36 Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được.

     37 Nhưng hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’; thêm thắt điều gì là do ác quỷ.”

     Suy niệm

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!

     Là con người, ai cũng có thần tượng cho riêng mình. Có người chọn thần tượng  cho mình là cầu thủ bóng đá, người thì chọn là một danh hài nổi tiếng, kẻ khác lại chọn là một hoa hậu hay ca sĩ nổi tiếng. Khi họ chọn thần tượng, họ học theo cách nói, dáng đi, cách ăn mặc của thần tượng mà mình chọn lựa.

     Lạy Chúa!

     Chúng con cũng chọn cho mình một thần tượng, đó chính là Chúa. Và khi chọn Chúa là thần tượng chúng con ước ao được giống Chúa trong tư tưởng, lời nói, việc làm. Bởi Chúa từng phán: “Thầy là Đường, là Sự Thật, là Sự Sống”. Lời phán dạy của Chúa giúp chúng con thêm xác tín về lựa chọn của chúng con.

     Tuy vậy, Lạy Chúa!

     Là phận người, chúng con dễ dàng theo khuynh hướng dối trá với những người chúng con sống, những người chúng con gặp gỡ và kể cả bản thân chúng con cũng có khuynh hướng dối trá với chính mình.

     Bài Tin Mừng hôm nay là tổng hợp nhiều nội dung giáo huấn của Chúa, nhằm giúp con người sống ngay thẳng trước mặt Chúa và đối với anh chị em đồng loại. “hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’; thêm thắt điều gì là do ác quỷ”. Khởi điểm của việc sống Sự Thật chính là lòng bác ái và trung thực đối với tha nhân. Lòng bác ái thì quan trọng hơn của lễ dâng cho Chúa. Bởi thế, khi dâng lễ, nếu trong lòng còn những uẩn khúc và mâu thuẫn đối với người khác, thì điều ưu tiên là hãy làm hòa với nhau, vì Chúa chỉ nhận của lễ dâng của người có tâm hồn bình an thanh thản.

     Lạy Chúa, khuynh hướng của con người thường dễ dàng nói những lời hoa mỹ đối với Chúa, nhưng lại dùng những lời thô tục hoặc cứng cỏi với anh em. Bởi vậy, Sống theo sự thật là tạo mối tương quan chân thành với Chúa cũng như với anh chị em mình.

     Nhờ sống theo sự thật mà chúng ta dễ dàng thực thi Luật Chúa. Chúa dạy chúng con không dừng lại ở chữ nghĩa hay những công thức lý thuyết khô cứng, mà chú trọng đến tinh thần, đến cái tinh túy của người giữ luật.

     Chúa luôn mời gọi chúng con: “Các con hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là đấng hoàn thiện”. Để trở nên hoàn thiện, chúng con không chỉ giữ con mắt giác quan bề ngoài, nhưng còn giữ tâm hồn và ý tưởng ngay thẳng trung thực. Nếu sống ngay thẳng thì con người không cần thế thốt. Gương sống của một số Luật sĩ và biệt phái thời bấy giờ là một lời cảnh báo cho chúng con. Họ thường lấy Danh Thiên Chúa hoặc Đền thờ Giêrusalem để thề, để chứng minh cho sự trung thực của mình. Chúa dạy chúng con: đừng thề chi cả, nhưng có thì nói có, không thì nói không; thêm thắt đặt điều là do ác quỷ mà ra.

     Lạy Chúa, là phận người, mỗi chúng con vẫn có “ác quỷ” tức là mầm mống của sự dối trá ở trong mình. Bổn phận của chúng con, những người sống và tin Chúa là phải làm sao để mầm mống của sự thật lớn lên và sinh hoa kết trái, đẩy lui ảnh hưởng của sự dối trá đang hủy hoại tâm hồn và làm cho con người lạc hướng; để hình ảnh tốt đẹp của Thiên Chúa lớn lên trong chúng con.

     Theo Chúa là một hành trình, một hành trình của đức tin, một hành trình tiến theo Sự Thật và tìm kiếm sự  Khôn Ngoan của Thiên Chúa. Xin Chúa cho chúng con được ơn kiên trung, để mặc dầu giữa những biến động của trần gian, chúng con vẫn luôn gắn bó với Chúa, Đấng là Đường, là Sự thật và là Sự sống. Một khi trung thành với Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ dễ dàng sống trung thực đối với anh chị em mình.

Hát: Cho Con Biết Yêu Thương (Lm. Từ Duyên)

1. Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người, Chúa ơi. Cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say yêu tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi.

ÐK: Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, tình yêu con tôn thờ, tình yêu ôi cao vời vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ, dù gian nguy trong đời tình con vẫn rạng ngời.

2. Cho con mãi trung kiên ngàn đời. Cho con chẳng khi nào phụ tình, tim luôn mở rộng mời trong say đắm tình Ngài thiết tha. Cho con vẫn tin yêu một đời, cho con biết thứ tha thật nhiều, quên đi cả khổ sầu vì lòng yêu Chúa thôi.

3. Cho con mãi ghi sâu tình Chúa, cho con mãi yêu thương mọi người, thân con đã thiệt thòi, nhưng con vẫn trọn tình Chúa ơi. Thân con dẫu bao nhiêu khổ đau, thân con dẫu bao nhiêu muộn phiền, con xin Ngài dủ tình, và Ngài luôn đỡ nâng

VI. Dâng Lời Cầu Khấn (như Lời Nguyện Tín Hữu ngày Chúa Nhật)

VII. Giờ Chầu Thánh Thể tiếp tục những phần còn lại như thường lệ.