Chầu Thánh Thể Chúa Nhật VI mùa Phục Sinh-Năm A: Yêu Như Chúa Đã Yêu (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi)

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: Yêu Như Chúa Đã Yêu

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát)

Hát: Thờ Lạy Chúa Giêsu – Cao Đệ

ÐK. Con thờ lạy Chúa Giêsu con tin Chúa muôn loài ngự giữa đoàn con dương thế. Con thờ lạy Chúa Giêsu con tin Chúa muôn loài đang ngóng chờ con mọn hèn. Ôi tình Chúa yêu thương chúng con nơi dương gian như mạch nước trong tuôn xuống lòng con khi khát. Bên lòng Chúa con vui sống trong muôn thương đau con nguyện vững tâm yêu Chúa luôn luôn không rời.
1.
Bên bàn thánh con say đắm muôn ơn. Hưởng nguồn vui Thiên Ðàng giữa gian trần. Ðây mạch sống giúp con lúc gian nan. Chúa gần con, con đấu tranh bền gan.
2.
Dâng lòng mến lên Thiên Chúa Ba Ngôi. Khắp trần gian ca ngợi đến muôn đời. Quê cực thánh ước mong mãi không thôi. Chúa cùng con liên kết trong niềm vui.

II. TÔN VINH THÁNH THỂ

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!

     Chúa đang ở đây với chúng con. Chúa đang nhìn đoàn thiếu nhi chúng con quây quần bên Chúa. Sau một tuần sống với gia đình, với cha mẹ và với những người thân yêu của chúng con. Sau những ngày chúng con bận rộn với việc học tập và những bổn phận hằng ngày; giờ đây, chúng con được “ở lại” trong tình yêu của Chúa, lòng chúng con rộn ràng niềm vui, hạnh phúc vì được sống với Chúa, được hưởng nếm tình Chúa bao la trên cuộc đời chúng con. Tạ ơn Chúa đã Chúa ở đây với chúng con, để thông ban nguồn ân phúc thần linh cho chúng con, để ngày mỗi ngày chúng con được lớn lên trong tình yêu thương của Chúa. Xin cho chúng con giây phút linh thiêng này, thêm lòng sốt mến hơn, để thờ lạy, ca khen, chúc tụng Chúa.

– Bè 1:  Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
            muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

– Bè 2: Ít-ra-en hãy nói lên rằng :
            muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

– Bè 1:  Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng :
            muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

– Bè 2:  Ai kính sợ CHÚA hãy nói lên rằng :
            muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

– Bè 1:  Giữa cảnh gian truân, tôi đã kêu cầu CHÚA,
            CHÚA đáp lời và giải thoát tôi.

– Bè 2: Có CHÚA ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì,
            hỏi người đời làm chi tôi được ?

– Bè 1:  Có CHÚA ở cùng tôi mà bênh đỡ,
            tôi dám nghênh lũ địch thù tôi.

– Bè 2: Ẩn thân bên cạnh CHÚA TRỜI,
            thì hơn tin cậy ở người trần gian.

– Bè 1:  Cậy vào thần thế vua quan,
            chẳng bằng ẩn náu ở bên CHÚA TRỜI

– Bè 2:  Chư dân xúm lại bủa vây tôi,
            nhờ danh CHÚA, tôi đã trừ diệt chúng.

– Bè 1:  Chúng bủa vây tôi, trùng điệp tư bề,
            nhờ danh CHÚA, tôi đã trừ diệt chúng.

– Bè 2:  Chúng bủa vây tôi như thể bầy ong,
            chúng như lửa bụi gai cháy bừng bừng,
            nhờ danh CHÚA, tôi đã trừ diệt chúng.

– Bè 1:  Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã,
            nhưng CHÚA đã phù trợ thân này.

– Bè 2: CHÚA là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi,
            chính Người cứu độ tôi.

– Bè 1:  Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng
            trong doanh trại chính nhân :

– Bè 2: “Tay hữu CHÚA đã ra oai thần lực, tay hữu CHÚA giơ cao,
            tay hữu CHÚA đã ra oai thần lực.”

– Bè 1:  Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống,
            để loan báo những công việc CHÚA làm.

– Bè 2:  Sửa phạt tôi, vâng CHÚA sửa phạt tôi,
            nhưng không nỡ để tôi phải chết.

– Bè 1:  Xin mở cửa công chính cho tôi
            để tôi vào tạ ơn ĐỨC CHÚA.

– Bè 2:  Đây là cửa dẫn vào nơi CHÚA ngự,
            chỉ những người công chính mới được qua.

– Bè 1:  Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài
            vì đã đáp lời con và thương cứu độ.

– Bè 2: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ
            lại trở nên đá tảng góc tường.

– Bè 1:  Đó chính là công trình của CHÚA,
            công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.

– Bè 2: Đây là ngày CHÚA đã làm ra,
            nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.

– Bè 1:  Lạy CHÚA, xin ban ơn cứu độ,
             lạy CHÚA, xin thương giúp thành công.

– Bè 2: Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành
            cho người tiến vào đây nhân danh CHÚA.
            Từ nhà CHÚA, chúng tôi chúc lành cho anh em.

– Bè 1:  ĐỨC CHÚA là Thượng Đế, Người giãi sáng trên ta.
            Tay cầm lá, hãy sắp thành đám rước đến bên cạnh bàn thờ.

– Bè 2:  Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con,
            xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ ;
            lạy Thiên Chúa con thờ, xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh.

– Bè 1:  Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
             muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

III. Đọc Tin Mừng và Suy niệm

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Tin Mừng (Ga 14, 15-21) 

     15 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy.

     16 Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi.

     17 Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con.

     18 Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con.

     19 Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống.

     20 Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con.

     21 Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó”.

   Suy niệm

     (Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể!

     Thánh sử Gio-an vừa thuật lại cho chúng con về những lời biệt ly đầy tâm huyến mà Chúa dành cho các tông đồ. Những người mà từng ăn, cùng ở, cùng chia sẻ sứ mạng cứu độ của Chúa. Chúa mời gọi các ông làm mới lại tình yêu như thuở ban đầu Chúa kêu gọi các ông. Trong giờ hội ngộ đầu tiên ấy, các ông gặp gỡ Chúa trong niềm vui mừng khôn xiết, niềm yêu mến khôn tả. Hôm nay, giờ biệt ly, Chúa nhắc lại cho các ông: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy”. Tình yêu mà các ông dành cho Chúa không dừng lại ở lời nói mà cần những việc làm cụ thể, đó chính là giữ những giáo huấn, những lời giảng dạy của Chúa, đặc biệt là sống trọn tình giới luật yêu thương: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy là đã yêu thương anh em”.

     Chính Chúa đã đi bước trước, đã yêu thương các tông đồ trước. Chúng con nhớ lại bữa tiệc ly, trước đêm chịu nạn, Chúa đã rửa chân cho các tông đồ, kể cả ông Giu-đa, người mà Chúa đã biết trước ông sẽ dùng nụ hôn mà bán Chúa với giá ba mươi đồng bạc. Sau khi Chúa rửa chân, Chúa nói với các ông: “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau”. Hôm nay, giờ biệt ly, Chúa nhắc lại tình yêu mà Chúa dành cho các ông. Chúa dặn dò các ông: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”. Chúa mời gọi các ông lấy tình yêu của Chúa làm chuẩn mực cho tình yêu của mình. Đó là tình yêu hy sinh cả mạng sống cho người mình yêu. Bởi, Chúa cũng từng nói:“Không có tình yêu nào cao quý cho bằng tình yêu của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”.

     Lạy Chúa Giê-su, khi chúng con yêu mến cha mẹ, chúng con luôn tìm các làm vui lòng đấng sinh thành chúng con. Chúng con luôn vâng lời và luôn chăm ngoan học hành. Chúng con luôn cố gắng tránh làm những gì làm cho cha mẹ buồn. Hôm nay, giờ biệt ly với các tông đồ, Chúa dặn dò các ông nếu các ông, nếu các ông yêu mến Chúa thì luôn tuân giữ lời Chúa. Chúng con được Chúa yêu thương, được Chúa ban cho có gia đình hạnh phúc, có cha mẹ, có thầy cô, bạn hữu, có mái trường thân yêu để học tập…Đặc biệt, Chúa ban cho chúng con chính Thánh Thể Chúa để chúng con đến thờ lạy, chúc tụng, tạ ơn Chúa. Không chỉ có vậy, chúng con còn được đón Chúa vào trong lòng chúng con, để Chúa nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Chúa yêu chúng con đến như vậy, hôm nay qua bài Tin Mừng, Chúa cũng mời gọi chúng con yêu Chúa bằng việc yêu mến và tuân giữ những giáo huấn, những giới răn của Chúa.

     Lạy Chúa Giê-su Thánh thể, Đấng chúng con yêu mến! Xin ban cho chúng con lòng yêu mến Lời Chúa và tuân giữ giới răn Chúa truyền qua việc chăm chỉ đọc Kinh Thánh và siêng năng học giáo lý, cố gắng thực thi Lời Chúa dạy. Xin ban thêm ơn cho chúng con, để chúng con biết từ bỏ những ý riêng, những đam mê sở thích làm quên đi bổn phận của chúng con hằng ngày. Xin ban thêm lòng mến Thánh Thể Chúa trên mỗi chúng con, để chúng con biết năng đến với Thánh Thể Chúa qua việc tham dự Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể. Xin Chúa cũng ban cho chúng con biết sống yêu thương mọi người, luôn biết giúp đỡ những ai cần chúng con giúp đỡ. Xin cho con được mãi trở nên người con ngoan hiền của Chúa. Amen!

IV. Cầu nguyện

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! khi nhìn lại đời sống của mình, chúng con nhận ra mình còn nhiều thiếu sót với Chúa, với cha mẹ, thầy cô và những người chúng con gặp gỡ. Khi chúng con đến với Chúa thiếu nghiêm trang sốt mến. Khi sống với cha mẹ mà thiếu vâng lời. Khi gặp gỡ, học tập với bạn bè thì chúng con thiếu quan tâm, giúp đỡ. Chúng con tha thiết xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin ban thêm ơn cho chúng con để ngày mỗi ngày chúng con sống tốt hơn, đẹp lòng Chúa và trong tình thương mến của mỗi người.

– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! giữa những thành công hay thất bại, giữ những niềm vui hay nỗi buồn, giữ những hạnh phúc hay khổ đau. Chúng con tin rằng, mỗi ngày sống của chúng con đều là quà tặng tình yêu của Chúa. Trong chiều kích đức tin, Chúa luôn mời gọi chúng con đến gần với Chúa hơn, sống cho Chúa và làm đẹp lòng Chúa. Xin Chúa cho cuộc đời mỗi thiếu nhi chúng con nên lời tạ ơn chân thành, nên chứng chân trong tình yêu thương của Chúa.

– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể – Đấng mà chúng con yêu mến, tôn thờ. Chúa đã nói: “Nếu các con yêu mến Thầy, con sẽ sẽ giữ các điều răn của Thầy”. Xin cho chúng con được yêu mến Chúa không phải bởi những lời nói suông mà qua những việc làm cụ thể như chăm chỉ học tập, siêng năng học giáo lý, biết vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cồ, biết sẵn sàng giúp đỡ bạn bề. Và như thế, chúng con thật hạnh phúc vì được trở nên chứng nhân tình yêu của Chúa.

– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Chúng con xin dâng lên Chúa cha mẹ chúng con, những người thay mặt Chúa yêu thương, chăm sóc chúng con vô điều kiện. Xin cho cha mẹ chúng con luôn được khỏe mạnh, luôn sống yêu thương nhau, để gia đình chúng con luôn là dấu chỉ tình Chúa yêu thương.

– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

V. Ban phép lành

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

     Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

     (Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

VI. Kết thúc

     (Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Tạ ơn Chúa với Mẹ – Thy Yên

ÐK. Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng tình yêu Chúa nào biết chi báo đền. Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất ngàn vinh quang cao chiếu hiển trị đời đời.

1. Vì tình Chúa ôi miên man muôn tháng năm không tàn, dâng triều sóng vỗ lớp lớp biển khơi vang rền. Lòng Chúa thương ôi huyền diệu, quyền Chúa trên muôn thần lực, nguồn an vui chan chứa thánh ân không vơi.
2. Vì tình Chúa đã chất chứa trong trái tim Mẹ hiền luôn trìu mến mãi cứu giúp chở che nguyện cầu. Ngàn phúc ân vẫnnhờ Mẹ, ngàn khổ đau cũng nhờ Mẹ, nhờ Mẹ thương dâng Chúa trót đời tạ ơn.
(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)