Chầu Thánh Thể Chúa Nhật V Thường niên-Năm A: Trở Nên Muối Mặn Cho Đời (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi)

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: Trở Nên Muối Mặn Cho Đời

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

II. Cộng đoàn hát:

Hát: Phút Linh Thiêng – Lm. Thành Tâm

ĐK. Người ơi! Nào mau tới thờ lạy Chúa! Qùy dâng lòng tôn kính Chúa trên cao. Linh thiêng ôi phút giây giờ đây khi đoàn con được chiêm ngắm nhan thánh Chúa chí nhân quyền uy. Người ơi! Nào mau tới thờ lạy Chúa! Đồng thanh hợp chung tiếng hát ca khen. Cảm mến ơn Chúa ban tràn lan cho trần gian mình Máu Thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm.

1. Này đây Ta ban cho thân xác Ta làm của ăn Máu Ta, Ta ban cho làm của uống. Này ai, ai ăn Ta uống Máu Ta trong tin yêu thì sẽ sống, sẽ sống mãi muôn đời liên.

2. Người ơi! Không như xưa tổ tiên ngươi thời Mô – sê đã ăn, ăn Man – na và đã chết. Ngày nay ai tin Ta ăn bánh đây Ta ban cho thì sẽ sống, sẽ sống mãi trong tình Ta.

III. Tâm tình thờ lạy

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con tin thật và thờ lạy Chúa đang ngự trọng bí tích cực thánh. Chúa hiện diện giữa chúng con để quy tụ chúng con gần bên Chúa hơn, để Chúa tiếp tục sống ban an ơn thần linh của Chúa cho chúng con. Thật hạnh phúc khi chúng con là con Chúa, được gọi Chúa là Cha. Chua mời gọi chúng nên giống Chúa ngày từng ngày trong suy nghĩ, lời nói, việc làm. Mỗi khoẳng khắc trong đời sống Chúa luôn mỉm cưởi bảo ban chúng con: “Chúng con hãy nên thánh như Cha chúng con ở trên trời là Đấng Thánh”. Trong giây phút linh thiêng này, xin Chúa đổ tràn ân sủng của Chúa trên chúng con, để chúng con được kết hợp mật thiết hơn Chúa hơn, để mỗi khi chúng con ra đi đến với nơi chúng con ở, trưởng chúng con học, chúng con luôn được trở nên muối men cho đời và anh sáng cho trần gian.

(1 người xướng và cộng đoàn đáp)

Xướng: Chúa Giêsu Thánh Thể ngự thật trong Bánh và Rượu

Đáp: Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể

Xướng: Chúa Giêsu Thánh Thể là Con Thiên Chúa hằng sống

Đáp: Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể

Xướng: Chúa Giêsu Thánh Thể là Ngôi Hai Thiên Chúa

Đáp: Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể

Xướng: Chúa Giêsu Thánh Thể là Bánh Trường Sinh từ trời

Đáp: Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể

Xướng: Chúa Giêsu Thánh Thể là Mục Tử nhân lành

Đáp: Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể

Xướng: Chúa Giêsu Thánh Thể là Mục Tử hiến mình vì đàn chiên

Đáp: Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể

Xướng: Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng Cứu Độ trần gian

Đáp: Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể

Xướng: Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng Chữa Lành

Đáp: Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể

Xướng: Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng khoan dung

Đáp: Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể

Xướng: Chúa Giêsu Thánh Thể là đại dương Lòng Thương Xót

Đáp: Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể

Xướng: Chúa Giêsu Thánh Thể là kho tàng nguồn ân sủng

Đáp: Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể

Xướng: Chúa Giêsu Thánh Thể là tình yêu của mọi tâm hồn

Đáp: Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể

Xướng: Chúa Giêsu Thánh Thể là chốn náu thân của các linh hồn

Đáp: Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể

Xướng: Chúa Giêsu Thánh Thể khiêm nhường và dịu dàng trong lòng

Đáp: Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể

IV. Tâm tình thống hối

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa luôn mời gọi chúng con trở nên thánh, nhưng phận người chúng con đầy yếu đuối, trong giây phút bên Chúa giờ này, chúng con xin dâng lên Chúa những yếu đuối, những lầm lỗi thiếu sót của chúng con với Chúa, với cha mẹ và những người dưỡng dục chúng con, những người mà chúng con gặp gỡ. Những cử chỉ thiếu vâng lời, không chăm ngoan trong việc học, những việc làm thiếu quan tâm tới bạn bè mà các bạn cần sự giúp đỡ của chúng con. Xin Chúa thứ tha cho chúng con. Chúng con xin dốc lòng quyết từ đây, với ơn Chúa giúp, chúng con không phạm tội làm mất lòng Chúa nữa.

ÐK. Hãy trở về với Ta nối kết tình cách xa bao năm qua. Hãy trở về với Ta, nối kết tình cách xa thêm đậm đà.

1. Về đây, hỡi người, nào về đây! Tình thương Chúa Trời luôn nối kết. Về đây Thiên Chúa Ðấng từ bi, Người xóa hết tội ta, Người dẫn lối đời ta.

2. Ðời con đã nhiều lần bội vong, về đây Chúa Trời ban sức sống. Tình Cha nung nấu trí lòng con, ngày tháng mãi nỉ non, Ngài hãy giữ lòng son.

V. Tâm tình Chúc tụng – tạ ơn

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! giữa cuộc sống luốn có nhiều thử thách, có lúc vui vì thành công, có lúc buồn vì thất bại, bị mọi người chê cười và xa lánh. Nhưng giữa những thử thách khó khăn đó, chúng con an tâm vì có Chúa là nơi chúng con nương ẩn. Chúng con an vui, vì Chúa thấu hiểu và thông cảm nhữn yếu đuối của chúng con. Chúng con hạnh phúc vì giữa những bất toàn Chúa luôn ban ơn nâng đỡ cho chúng con, để chúng con ngày càng được lớn lên trong ơn nghĩa của Chúa và niềm vui của mọi người. Chúng con xin chúc tụng và tạ ơn Chúa.

– Nam:         Lạy Chúa là Thiên Chúa tổ tiên chúng con, *
                   xin chúc tụng và ca ngợi Chúa,
                   cùng tôn vinh Danh Thánh mãi muôn đời.

– Nữ:            Vì trong mọi việc Chúa làm cho chúng con,
                   Chúa đã xử rất công minh chính trực.

– Nam:         Quả chúng con đã phạm tội, đã làm điều gian ác,
                   khi dám lìa xa Ngài, *
                   trong mọi sự, chúng con đã nặng nề sai lỗi.

– Nữ:            Ôi ! Vì danh thánh Chúa,
                   xin đừng mãi mãi bỏ rơi chúng con, *
                   đừng huỷ bỏ giao ước của Ngài !

– Nam:         Vì tình nghĩa với bạn thân Ngài là Áp-ra-ham,
                   với tôi tớ Ngài là I-xa-ác
                   và kẻ Ngài thánh hoá là Ít-ra-en, *
                   xin Ngài đừng rút lại
                   lòng thương xót đã dành cho chúng con.

– Nữ:            Ngài đã hứa làm cho dòng dõi họ
                   đông đảo như sao trên bầu trời,
                   như cát ngoài bãi biển.

– Nam:         Thế mà nay, lạy Chúa,
                   vì tội lỗi chúng con,
                   chúng con đã thành dân nhỏ nhất, *
                   đã nếm mùi ô nhục trên khắp hoàn cầu.

– Nữ:            Ngày nay chẳng còn vị thủ lãnh,
                   chẳng còn bậc ngôn sứ,
                   chẳng còn người chỉ huy.

– Nam:         Lễ toàn thiêu lễ hy sinh đã hết,
                   lễ tiến lễ hương cũng chẳng còn. *
                   Chẳng còn nơi dâng của đầu mùa lên Chúa
                   để chúng con được Chúa xót thương.

– Nữ:            Nhưng xin nhận tâm hồn thống hối
                   và tinh thần khiêm nhượng của chúng con, *
                   thay của lễ toàn thiêu chiên bò
                   và ngàn vạn cừu non béo tốt.

– Nam:         Ước gì hy lễ chúng con thượng tiến Ngài hôm nay
                   cũng làm đẹp ý Ngài như vậy, *
                   vì những ai tin cậy vào Ngài
                   đâu có phải ê chề thất vọng.

– Nữ:            Và giờ đây, chúng con hết lòng đi theo Chúa,
                   kính sợ Ngài và tìm kiếm Thánh Nhan.

VI. Đọc Tin Mừng và Suy niệm

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Tin Mừng (Mt 5, 13-16)

        13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

     14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. 15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.”

     Suy niệm

     (Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể!

     Khi Chúa nói đến muối, chúng con tưởng nhớ về những món ăn ngon, được ướp và nấu bởi nhiều gia vị, trong những gia vị đó, muối không thể thiếu. Không có muối, món ăn trở nên nhạt nhẽo, chỉ muốn đổ ra ngoài.

     Lạy Chúa! muối được tích tụ từ nước biển, khi biển dâng lên, người ta đắp đập, be bờ để giữ nước, rồi chờ cho ánh sáng mặt trời chiếu vào, và sau đó, nước biển se lại thành muối.

     Từ một khối nước không lồ, nhưng khi thành muối, chúng con thấy nó trở thành những hạt li ti, bé nhỏ. Khi đưa vào thức ăn, muối không còn trơ trọ một mình mà hòa tan vào từng món ăn, muốn và thức ăn trở thành một. Chúng con chỉ biết thức ăn có muối, khi chúng con cảm nghiệm đến vị mặn của từng món ăn.

     Muối thật có nhiều công dụng làm sao, không chỉ chế biến các món ăn mà con các bác sĩ còn dùng muối để trị bênh, sát trùng và diệt khuẩn. Trong cơ thể con người, muối giúp tiêu hóa tốt và ngăn ngừa bệnh tật. Thực vậy, muối trở nên quan trọng và có tác dụng là nhờ vào vị mặn của nó. Nếu không còn vị mặn, muối không còn tác dụng mà chỉ còn quăng ra đường để người ta chà đạp.

     Lạy Chúa!

     Bài tin mừng hôm nay, Chúa ví chúng con là muối đất. Chúa muốn muối chúng con phải có vị mặn. Vị mặn mà Chúa muốn chúng con là sự yêu thương, biết tha thứ, bao dung và bác ái với mọi người. Nếu không còn những vị mặn đó thì Chúa bảo chúng con giống như muối, nếu mà nhạt đi, thì trở thành vô dụng, để người khác chà đạp. Chúa luôn mong ước chung con trở thành muối, để ướp cho bản thân chúng con, sau là ướp cho mọi người.

     Lạy Chúa!

     Cuộc đời thiếu nhi chúng con thật hạnh phúc vì luôn được sự yêu thương của Chúa qua tình yêu thương của cha mẹ và mọi người. Hôm nay, Chúa muốn chúng con trở thành muối, muối ướp cho chính bản thân chúng con. Vị mặn, đó là lòng yêu mến Chúa thiết tha. Lòng mến Chúa thiết tha ướp mặn đời chúng con, nhờ vậy, lòng mến Chúa lan tỏa đi khắp mọi nơi, mọi người mà chúng con gặp gỡ. Từ lòng mến Chúa thiết tha, chúng con biết yếu mến mọi người, biết giúp đỡ những bạn bè đang gặp khó khăn, luôn chân thành vâng lời bố mẹ và những người giáo dục chúng con.

     Nhờ ướp mặn chính mình, và ướp mặn đời, chúng con được trở nên môn đệ đích thích của Chúa như Chúa từng nói: “Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy nếu anh em biết thương yêu nhau” (Ga 13,35).

Hát: Thắp Sáng Trong Con – Sr. Trầm Hương

ÐK: Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.

1. Ðể con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn, mưa hồng ân Chúa trên trần đời.

2. Ðể con say mê tim reo vang rộn ràng đi tới. Niềm tin cao dâng, ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời.

3. Trần gian hôm nay ôi bao nhiêu mây mờ giăng lối. Tựa như cơn mê, tâm hồn con quá xa tình Người.

4. Rồi hôm mai đây khi lâm nguy con thuyền tan vỡ. Hồn con chơi vơi, xin tình thương Chúa luôn hộ phù.

VII. Cầu nguyện

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

1. Chúng con xin dâng lên Chúa các vị lãnh đạo trong Hội Thánh: Đức giáo hoàng Phan-xi-cô, các giám mục và linh mục trên toàn thế giới. Xin Chúa luôn ở với các Ngài. Xin thần khí Chúa luôn tác động trên suy nghĩ, lời nói, việc làm của các ngài, để các ngài trở thành muối ướp mặn cho đời và ánh sáng soi vào trần gian, để trần gian khỏi đi vào con đường sai trái.

– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 2. Chúng con xin dâng lên Chúa các nhà truyền giáo. Xin cho các ngài trở thành dụng cụ đắc lực của Chúa, để các ngài luôn trở thành chứng nhân sốt mến cho Tin Mừng.

– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Chúng con xin dâng lên Chúa hết thảy mọi Ki-tô hữu. Xin cho mọi tín hữu luôn thấm nhuần lời Chúa, biết thực thi bác ái, yêu thương đến hết thảy mọi người, để qua những lời nói, việc làm của họ mà mọi người nhận biết Tin mừng cứu độ.

– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Chúng con xin dâng lên Chúa hết thảy mọi thiếu nhi chúng con. Xin cho mọi thiếu nhi chúng con luôn ý thức mình là muối ướp trần gian, là ánh sáng bằng sự vâng lời đối với những người sinh dưỡng, giáo dục chúng con, bằng sự giúp đỡ những ban bè kém may mắn hơn chúng con.

– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

VIII. Ban phép lành

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

     Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

     (Linh Mục Ban Phép Lành)

IX. Kết thúc

     (Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

     Hát: Đâu Có Tình Yêu Thương – Lm. Vinh Hạnh

ĐK. Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui.

1. Nài xin tha thiết Thượng Đế muôn tình lân ái. Xin hãy đổ tràn linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng hết sức, hết cả trí khôn. Cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.

2. Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến yêu. Diệt tan căm thù, chia rẽ, oán hờn, ghét ghen. Gìn giữ đức ái yêu Chúa mến thương anh em.

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)