Chầu Thánh Thể Chúa Nhật V Mùa Chay Năm B: ĐỂ CHÚA LỚN LÊN (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi).

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: ĐỂ CHÚA LỚN LÊN

Giao ước mới" (Bài suy niệm Chúa nhật 5 Mùa Chay - Năm B của Đức TGM Giuse  Vũ Văn Thiên) - Giáo Phận Hải Phòng

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát)

Hát: MẦU NHIỆM YÊU THƯƠNG Lm. Nguyễn Duy

1. Thờ lạy Chúa giờ đây ngự trên bàn thờ. Vì yêu thương đoàn con trên đường dương thế. Ngài nên bánh nuôi hồn cho những ai đêm ngày đang khóc than trên đời đầy nguy nan. Nào ca hát ngợi khen tình Chúa cao vời. Ngài đã lấy thịt Máu nuôi đoàn con cái. Ngài tự hiến thân mình cho chúng con trót đời nên của ăn ở lại với chúng con.

ĐK. Con tin con thờ lạy Chúa đã vì yêu mến xuống nơi trần gian. Xin thương ban niềm tin yêu, ban niềm cậy trông và ơn tha thứ. Con tin đây là Nhiệm Tích cao vời khôn sánh Chúa đang ngự đây. Giê-su đã vì con cho con Lương Thần Linh.

2. Tiệc ly đó cùng với mưòi hai môn đồ cùng ăn uống, cùng chia luơng thực ai nấy. Ngài cầm lấy ly rượu với bánh thơm, tuyên lời: Đây máu Ta, Đây Thịt của thân Ta. Và từ đó ngày đêm Ngài đã ở lại. Đoàn con sống nhờ chính lương thần cao quý. Dù con mắt đâu nào có thấy chi, nhưng lòng con vẫn tin Chúa ngự giữa chúng con.

II. Tôn vinh Thánh Thể          

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, chúc tụng và tôn vinh Chúa. Tạ ơn Chúa đã ở lại với chúng con trong Thánh Thể và trong chính Lời Ngài.

       Có Thánh Thể và Lời Chúa mà chúng con được sống và sống dồi dào. Lời Chúa đã hướng dẫn chúng con đón nhận lấy Thánh Thể Chúa, để chúng con được kết hợp nên một với Ngài. Và nhờ đó, chúng con được lớn lên trong tình yêu và sự khôn ngoan mà Chúa ban tặng.

       Giờ đây, trước Thánh Thể Chúa, với lòng tin yêu, chúng con xin đồng thanh chúc tụng, ngợi khen quyền năng Chúa.

(Cộng đoàn chia thành 2 bè: thay nhau đọc)
– Bè Nữ:
CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.

– Bè Nam:
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
và bổ sức cho tôi.
– Bè Nữ:
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.
– Bè Nam:
Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.
– Bè Nữ:
Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa.
– Bè Nam:
Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những năm dài triền miên.

III. Đọc Tin Mừng và suy niệm

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: ‘Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?’

ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai. 

TIN MỪNG: Ga 12, 20-33
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gio-an

       “Khi ấy, trong số những người lên dự lễ, có mấy người Hy-lạp. Họ đến gặp Phi-líp-phê quê ở Bê-ta-ni-a, xứ Ga-li-lê-a, và nói với ông rằng: “Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Ðức Giê-su”. Phi-líp-phê đi nói với An-rê, rồi An-rê và Phi-líp-phê đến thưa Chúa Giê-su. Chúa Giê-su đáp: “Ðã đến giờ Con Người được tôn vinh”.

Quả thật, quả thật, Ta nói với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó. Bây giờ linh hồn Ta xao xuyến, và biết nói gì? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ này. Nhưng chính vì thế mà Con đã đến trong giờ này. Lạy Cha, xin hãy làm vinh danh Cha”.

Lúc đó có tiếng từ trời phán: “Ta đã làm vinh danh Ta và Ta còn làm vinh danh Ta nữa”. Ðám đông đứng đó nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại rằng: “Một thiên thần nói với Ngài”. Chúa Giê-su đáp: “Tiếng đó phán ra không phải vì Ta, nhưng vì các ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử, bây giờ là lúc thủ lãnh thế gian bị khai trừ và khi nào Ta chịu đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta”. Người nói thế để chỉ Người phải chết cách nào.”

 (Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)   

    Suy Niệm   

       “Nếu hạt lúa rơi vào lòng đất, mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu nó chết đi thì mới sinh nhiều bông hạt”

       Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Hạt lúa mang mầm sự sống, nhưng có chết đi mới sinh nhiều bông hạt, nếu không chết đi, nó chỉ trơ trọi một mình. Đó là quy luật mà Chúa đã thiết lập cho cả vũ trụ này.

       Chính Chúa đã sống với quy luật đó. Chính Chúa đã can đảm, tự nguyện chấp nhận chết treo trên cây thập giá và bị chôn vùi trong lòng đất, rồi ngày thứ ba sống lại vinh quang. Nhờ cái chết của Chúa, Hội Thánh mới được sinh ra và mọi người mới được kéo lên cùng Thiên Chúa.

       “Chết đi để được bước vào đời sống mới” là quy luật của sự sống tự nhiên và cũng là quy luật trong đời sống siêu nhiên.

       Để lớn lên trong đời sống đức tin, chúng con phải biết chết đi sự lười biếng, ham chơi; biết dành thời gian cho việc cầu nguyện, học tập giáo lý, tham dự Thánh Lễ. Có như thế, đức tin của chúng con mới được củng cố và gia tăng, ngõ hầu chúng con được sự sống đời đời..

       Lạy Chúa Giê-su, Chúa là hạt lúa mì mà Thiên Chúa Cha gieo xuống cánh đồng trần gian, đã vui lòng chết đi trên cây thập giá và phục sinh vinh hiển, để khai mở cho nhân loại một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sự sống và tình yêu. Xin cho con cũng biết đóng đinh tính xác thịt, đó là sự lười biếng, ích kỷ, và tội lỗi vào thập giá, để cùng Chúa chúng con được trỗi dậy trong đời sống mới, đời sống yêu thương và phục vụ, đời sống làm con chí ái của Chúa. Amen!

IV. Ban phép lành

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

V. Kết thúc

     (Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: CẦU CHO CHA MẸ 2 Phanxicô

1. Xin Chúa (í a) chúc lành, cho đời cha mẹ của con. Công ơn là như núi non, dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con sinh đến trong đời, an vui nhờ có ơn Trời. Và ơn cha mẹ, suốt đời coi nhẹ khổ đau.

ĐK. Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời. Cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan.

2. An vui cũng như đau buồn, luôn đẹp tấm lòng mẹ cha. Ai qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà? Mai con lớn lên rồi, ra đi tung cánh trong đời. Dù xa vô bờ, vẫn nhờ đến tình mẹ cha.

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)