Chầu Thánh Thể Chúa Nhật V Mùa Chay- Năm A: Đón nhận “Mầu Nhiệm Thánh”

Chủ đề: Đón nhận “Mầu Nhiệm Thánh”

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

II. Cộng đoàn hát:

(Hát một bài về Thánh Thể)

III. Tâm Tình Đầu:

Tạ ơn:

     Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Thành kia mà Chúa không phòng giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm (Tv 127,1).

     Vâng, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa vì chẳng có chi chúng con đang có mà không nhờ bởi ân huệ và tình thương của Chúa, nhất là trong giây phút hiện tại này, khi chúng con được hiện diện nơi đây để cùng chiêm ngắm Chúa đang hiện diện thực sự trong tấm bánh trên bàn thờ.

     Cộng đoàn cùng hát:

Thánh Thể gọi mời – Lm. Nguyên Hòa

1. Chúa mời con, hãy đến với Ngài, Ngài sẽ cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Chúa mời con, hãy đến với Ngài, Ngài sẽ cho thỏa no tình Chúa.

     Lạy Chúa! Chúng con tạ ơn Chúa, vì khi chiêm ngắm Chúa cũng có nghĩa là chúng con đang được Chúa ngắm nhìn. Đây chẳng phải là một vinh dự lớn lao đến từ Chúa hay sao? Chúng con là gì mà lại có được vinh dự như vậy? Chúa luôn đi bước trước, mời gọi chúng con đến với Chúa để được Chúa làm cho no thỏa sự sống của Chúa.

     Cộng đoàn cùng hát:

Thánh Thể gọi mời – Lm. Nguyên Hòa

1. Chúa mời con, hãy đến với Ngài, Ngài sẽ cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Chúa mời con, hãy đến với Ngài, Ngài sẽ cho thỏa no tình Chúa.

     Lạy chúa! Trong tâm tình tạ ơn, chúng con đến trước nhan Ngài. Nguyện xin Chúa thanh tẩy lòng trí chúng con để chúng con nhận ra lời mời gọi Chúa dành cho mỗi người chúng con, để chớ gì chúng con biết tận dụng thời gian còn lại của Mùa Chay thánh này mà ra sức thực thi, hầu chúng con được biến đổi mỗi ngày trong Chúa. Nhờ đó, chúng con có đủ sức làm lan tỏa sự biến đổi ấy, để thế giới cũng được biến đổi và no thỏa tình Chúa. Amen.

     Cộng đoàn cùng hát:

Thánh Thể gọi mời – Lm. Nguyên Hòa

1. Chúa mời con, hãy đến với Ngài, Ngài sẽ cho nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Chúa mời con, hãy đến với Ngài, Ngài sẽ cho thỏa no tình Chúa.

(Thinh lặng giây lát)

Chúc tụng:

     Giờ đây chúng con xin mượn lời Thánh ca Đaniel (Đn 3,58-88.56) để nói lên tâm tình chúc tụng Chúa, đồng thời cũng là để nhắc nhớ chúng con luôn biết sống tâm tình chúc tụng Chúa trong mọi cảnh huống của cuộc đời.

(xin cộng đoàn cùng đọc chung đối đáp 2 bè)

     57 Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

     58 Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

     59 Chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

     60 Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

     61 Chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

     62 Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

     63 Chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú trên trời, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

     64 Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

     65 Chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

     66 Chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

     67 Chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

     68 Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

     69 Chúc tụng Chúa đi, kìa thời đông tiết giá, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

     70 Chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

     71 Chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

     72 Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

     73 Chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

     74 Chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

     75 Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

     76 Chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

     77 Chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

     78 Chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

     79 Chúc tụng Chúa đi, kình ngư cùng thủy tộc, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

     80 Chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

     81 Chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

     82 Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

     83 Chúc tụng Chúa đi, dòng dõi Ít-ra-en, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

     84 Chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

     85 Chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

     86 Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

     87 Chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

     88 Chúc tụng Chúa đi, này Kha-na-ni-a, A-da-ri-a và Mi-sa-ên hỡi, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. Vì Người đã kéo ta ra khỏi âm phủ, đã cứu ta khỏi tay tử thần, và đã giải thoát ta khỏi lò lửa nóng bừng, khỏi lửa hồng đốt cháy.

     56 Chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh, xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời.

(Thinh lặng giây lát)

Thống hối

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!

     Giờ đây chúng con xin hướng lên lòng thương xót Chúa với tất cả tâm tình ăn năn và lòng thống hối của chúng con vì những thiếu sót và lỗi lầm phạm đến Chúa cũng như với tha nhân. Xin Chúa thêm sức cho chúng con để chúng con có được lòng ăn năn thực sự, nhờ đó, chúng con luôn biết hướng lòng lên Chúa và kín múc sự sống nơi Chúa. Trong thinh lặng, mỗi người chúng con cùng dâng lên Chúa lòng thống hối và những quyết tâm của mình.

 (Thinh lặng giây lát)

Xin ơn

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Đó là tất cả những tâm tình chúng con muốn dâng lên Chúa trong giờ thánh này. Xin Chúa thương đoái nhận và ban cho chúng con những ơn cần thiết, đặc biệt là ơn kính sợ Chúa để chúng con luôn bước đi theo đường lối Chúa và trở nên chứng tá cho Chúa bằng chính đời sống của mỗi người chúng con. Amen.

(Thinh lặng giây lát)

IV. Thinh lặng giây lát trước Chúa Giêsu Thánh Thể

V. Đọc Tin Mừng và Suy niệm

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Tin Mừng (Ga 11,1-45)

     1 Khi ấy, có một người bị đau nặng, tên là La-da-rô, quê ở Bê-ta-ni-a, làng của hai chị em cô Mác-ta và Ma-ri-a.

     2 Cô Ma-ri-a là người sau này sẽ xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Anh La-da-rô, người bị đau nặng, là em của cô.

     3 Hai cô cho người đến nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, người Thầy thương mến đang bị đau nặng.”

     4 Nghe vậy, Đức Giê-su bảo : “Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa : qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh.”

     5 Đức Giê-su quý mến cô Mác-ta, cùng hai người em là cô Ma-ri-a và anh La-da-rô.

     6 Tuy nhiên, sau khi được tin anh La-da-rô lâm bệnh, Người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở.

     7 Rồi sau đó, Người nói với các môn đệ : “Nào chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê !”

     8 Các môn đệ nói : “Thưa Thầy, mới đây người Do-thái tìm cách ném đá Thầy, mà Thầy lại còn đến đó sao ?”

     9 Đức Giê-su trả lời : “Ban ngày chẳng có mười hai giờ đó sao ? Ai đi ban ngày thì không vấp ngã, vì thấy ánh sáng mặt trời.

     10 Còn ai đi ban đêm, thì vấp ngã vì không có ánh sáng nơi mình !”

     11 Nói những lời này xong, Người bảo họ : “La-da-rô, bạn của chúng ta, đang yên giấc ; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây.”

     12 Các môn đệ nói với Người : “Thưa Thầy, nếu anh ấy yên giấc được, anh ấy sẽ khoẻ lại.”

     13 Đức Giê-su nói về cái chết của anh La-da-rô, còn họ tưởng Người nói về giấc ngủ thường.

     14 Bấy giờ Người mới nói rõ : “La-da-rô đã chết.

     15 Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã không có mặt ở đó, để anh em tin. Thôi, nào chúng ta đến với anh ấy.”

     16 Ông Tô-ma, gọi là Đi-đy-mô, nói với các bạn đồng môn : “Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy !”

     17 Khi đến nơi, Đức Giê-su thấy anh La-da-rô đã chôn trong mồ được bốn ngày rồi.

     18 Bê-ta-ni-a cách Giê-ru-sa-lem không đầy ba cây số.

     19 Nhiều người Do-thái đến chia buồn với hai cô Mác-ta và Ma-ri-a, vì em các cô mới qua đời.

     20 Vừa được tin Đức Giê-su đến, cô Mác-ta liền ra đón Người. Còn cô Ma-ri-a thì ngồi ở nhà.

     21 Cô Mác-ta nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết.

     22 Nhưng bây giờ con biết : Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.”

     23 Đức Giê-su nói : “Em chị sẽ sống lại !”

     24 Cô Mác-ta thưa : “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.”

     25 Đức Giê-su liền phán : “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.

     26 Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không ?”

     27 Cô Mác-ta đáp : “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”

     28 Nói xong, cô đi gọi em là Ma-ri-a, và nói nhỏ : “Thầy đến rồi, Thầy gọi em đấy !”

     29 Nghe vậy, cô Ma-ri-a vội đứng lên và đến với Đức Giê-su.

     30 Lúc đó, Người chưa vào làng, nhưng vẫn còn ở chỗ cô Mác-ta đã ra đón Người.

     31 Những người Do-thái đang ở trong nhà với cô Ma-ri-a để chia buồn, thấy cô vội vã đứng dậy đi ra, liền đi theo, tưởng rằng cô ra mộ khóc em.

     32 Khi đến gần Đức Giê-su, cô Ma-ri-a vừa thấy Người, liền phủ phục dưới chân và nói : “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết.”

     33 Thấy cô khóc, và những người Do-thái đi với cô cũng khóc, Đức Giê-su thổn thức trong lòng và xao xuyến.

     34 Người hỏi : “Các người để xác anh ấy ở đâu ?” Họ trả lời : “Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem.”

     35 Đức Giê-su liền khóc.

     36 Người Do-thái mới nói : “Kìa xem ! Ông ta thương anh La-da-rô biết mấy !”

     37 Có vài người trong nhóm họ nói : “Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư ?”

     38 Đức Giê-su lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại.

     39 Đức Giê-su nói : “Đem phiến đá này đi.” Cô Mác-ta là chị người chết liền nói : “Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày.”

     40 Đức Giê-su bảo : “Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao ?”

     41 Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức Giê-su ngước mắt lên và nói : “Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con.

     42 Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con.”

     43 Nói xong, Người kêu lớn tiếng : “Anh La-da-rô, hãy ra khỏi mồ !”

     44 Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Đức Giê-su bảo : “Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi.”

     45 Trong số những người Do-thái đến thăm cô Ma-ri-a và được chứng kiến việc Đức Giê-su làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người.

Suy niệm 

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Mùa Chay đã dần tiến về những ngày cuối cùng để chuẩn bị bước sang một mùa Phụng vụ mới với tràn đầy hy vọng. Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng con có thêm hy vọng khi nhận ra con đường dẫn tới hạnh phúc, dẫn tới sự thành toàn cho cuộc đời chúng con. Con đường ấy khởi đi từ việc đón nhận “Mầu Nhiệm Thánh” đến việc sống sự sống mới.

     Thứ nhất, chúng con đón nhận được “Mầu Nhiệm Thánh”.

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trong khung cảnh ảm đạm của Mùa Chay, cùng với khung cảnh u sầu và bi ai của gia đình chị em Matta, Maria, và Lazarô, chúng con cảm nhận được chút nào đó của sự mất mát, của sự thương nhớ. Một không gian của sự luyến tiếc, của sự bất lực phủ xuống gia đình ba anh chị em trong Tin Mừng. Không gian mà chỉ còn lại âm thanh là tiếng khóc của chị Matta, Maria và những người hàng xóm láng giềng. “Chị Chết” ôm hết không gian như mùa đồng phủ đầy tuyết trắng. Mọi thứ đều trơ trọi chỉ còn lại những cơn gió lạnh thổi qua. Khung cảnh ấy thật quen thuộc trong cuộc hành trình của chúng con. Thế nhưng, “Chị Chết” đâu phải đến lần thứ nhất là kết thúc. Ngoài kia, mùa đông đang chiếm hữu, lớp tuyết đang phủ trắng cả rặng núi. Nhưng dưới lớp tảng băng ấy, sự sống vẫn còn âm ỉ chờ đợi mùa xuân đến, ngày chúng sẽ được vươn lên khỏi mặt đất để đâm chồi nảy lộc. Sự sống lại của anh Lazarô cho chúng con biết rằng chính Chúa mới là “sự sống lại và là sự sống”; “Ai tin vào Ngài thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Ngài sẽ không bao giờ phải chết.” Chúng con đón nhận “Mầu Nhiệm Thánh” là đón nhận chính con người thật, Thiên Chúa thật nơi Đức Giêsu Kitô. Như chính Matta và Maria đã đón nhận: “Vâng, con đã tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian.”

      Thứ hai, nhờ đón nhận “Mầu Nhiệm Thánh,” chúng con sẽ được sống sự sống mới.

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Sự sống mới đâu phải chỉ là được sống viên mãn nơi Chúa vào thời sau hết. Chị Matta, Maria, và anh Lazarô đâu phải chờ đợi tới ngày sau hết, mà chính Chúa Giêsu đang hiện diện với họ. Không chỉ anh Lazarô được sống lại về thể xác nhưng cả gia đình họ đều có được sự sống mới về phần tinh thần. Qua niềm tin, họ đang đón nhận “Mầu Nhiệm Thánh,” và đang sống như những con người mới – chỉ quy hướng về Chúa và sống cho niềm tin của mình. Vinh Danh Chúa! Chúng con cũng được lãnh nhận sự sống mới ấy. Sự sống mới được bắt đầu khi chúng con được lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, được trở thành những Kitô hữu sống trong gia đình Hội Thánh. Sự sống mới mà chúng con lãnh nhận được triển nở, được tăng tiến khi chúng con lãnh nhận các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể – nguồn mạch và chóp đỉnh đời sống của Hội thánh.

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Mùa Chay thật sự là cơ hội để chúng con cùng làm triển nở sự sống mới trong tâm hồn chúng con, để đón nhận Mầu Nhiệm Phục Sinh. Bởi nơi tâm hồn mình, chúng con đã đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể qua các thánh lễ, qua việc rước lễ thiêng liêng. Và Chúa Thánh Thần đang làm việc như thánh Phêrô đã xác tín: “Nếu Đức Kitô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, Thần Khí cũng ban cho anh em được sống, vì anh em đã được trở nên công chính.”

     Lạy Chúa! Thiên Chúa của chúng con. Xin thực hiện và làm triển nở sự sống mới nơi chúng con và những người xung quanh chúng con. Amen.

VI. Dâng Lời Cầu Khấn (như Lời Nguyện Tín Hữu ngày Chúa Nhật)

VII. Giờ Chầu Thánh Thể tiếp tục những phần còn lại như thường lệ.