Chầu Thánh Thể CHÚA NHẬT LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA NĂM B: “SỐNG KẾT HỢP VỚI THÁNH THỂ CHÚA” (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi).

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: “SỐNG KẾT HỢP VỚI THÁNH THỂ CHÚA”

Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh - Năm C | Tổng Giáo Phận Hà Nội

I. CHỦ SỰ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát)

Hát: Ta Là Bánh Hằng Sống (Lm. Kim Long)

ĐK. Ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống bởi trời. Ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời.

  1. Đây Mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống. Người ăn bánh này không còn đói khát chi, người uống máu này sẽ được trường sinh.
  2. Đây Mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống. Người không lãnh nhận ăn Thịt uống Máu Ta, sẽ chết hao mòn muôn đời trầm luân.

II. TÔN VINH THÁNH THỂ
        Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con, nơi Bánh Thánh Thể đây. Vì yêu thương chúng con, Chúa đã ban chính Thịt và Máu Chúa làm của ăn cho chúng con, để chúng con được sống và sống dồi dào.
Trong giây phút thiêng liêng bên Thánh Thể Chúa này, xin Chúa hãy gia tăng nơi tâm hồn mỗi thiếu nhi chúng con lòng yêu mến Thánh Thể Chúa, luôn dành thời gian đến bên Chúa. Qua đó, chúng con, được kín múc nguồn sự sống và tình yêu của Chúa. Nhờ đó, chúng con dành tình yêu chân thành đến với mọi người, nhất là ông bà, cha mẹ, thầy cô và bạn bè chúng con. Chúng con xin hết lòng thờ lạy, chúc tụng và yêu mến Chúa.

THÁNH VỊNH 114, 1 – 18

Bè Nữ:

Lòng tôi yêu mến Chúa, vì CHÚA đã nghe tiếng tôi khẩn nài,
Người lại lắng tai ngày tôi kêu cứu.

Bè Nam:

Dây tử thần đã bủa vây tôi chằng chịt,
lưới âm ty chụp xuống trên mình.

Bè Nữ:

Gặp gian truân sầu khổ, tôi đã kêu cầu danh CHÚA :
“Ôi lạy CHÚA, xin cứu gỡ mạng con !”

Bè Nam:

CHÚA là Đấng nhân từ chính trực,
Thiên Chúa chúng ta một dạ xót thương,

Bè Nữ:

hằng gìn giữ những ai bé mọn,
tôi yếu đuối, Người đã cứu tôi.

Bè Nam:

Hồn tôi hỡi, thôi bình tĩnh lại,
vì trên ngươi, CHÚA đã xuống ơn lành ;

Bè Nữ:

Chúa cứu gỡ mạng tôi khỏi chết,
giữ mắt này chẳng còn đẫm lệ,
ngăn ngừa tôi khỏi phải hụt chân.

Bè Nam:

Tôi sẽ bước đi trước mặt Người
trong cõi đất dành cho kẻ sống.

Bè Nữ:

Tôi đã tin cả khi mình đã nói : “Ôi nhục nhã ê chề !”
Đã thốt ra trong cơn hốt hoảng : “Mọi người đều giả dối !”

Bè Nam:

Biết lấy chi đền đáp CHÚA bây giờ
vì mọi ơn lành Người đã ban cho ?

Bè Nữ:

Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ
và kêu cầu thánh danh ĐỨC CHÚA.

Bè Nam:
Lời khấn nguyền với CHÚA, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người.

Bè Nữ:
Đối với CHÚA thật là đắt giá
cái chết của những ai trung hiếu với Người.

Bè Nam:
Vâng lạy CHÚA, thân này là tôi tớ,
tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài,
xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.

Bè Nữ:
Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn, và kêu cầu thánh danh ĐỨC CHÚA.
Lời khấn nguyền với CHÚA, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người,

III. ĐỌC TIN MỪNG VÀ SUY NIỆM
(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)
Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy
1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: ‘Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?’
ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Phúc Âm: Mc 14, 12-16. 22-26

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

      Ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giê-su: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu? “
Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ: “Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: “Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu? Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta.” Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua. Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy.” Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa.” Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra núi Ô-liu.

SUY NIỆM

(Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)

      Lạy Chúa Giê-su!
      Chúa là nguồn sống thiêng liêng của Giáo Hội và của mỗi thiếu nhi chúng con.
Trong bữa Tiệc Ly năm xưa, Chúa đã thánh hiến chính mình, trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng chúng con. Như trong bài Tin Mừng hôm nay kể lại: Chúa đã cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: Anh em hãy cầm lấy, đây là Mình Thầy. Và Chúa cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi cũng trao cho các ông.
Trong mỗi Thánh Lễ, qua bàn tay Linh mục, Bánh và Rượu đã trở thành Mình và Máu Thánh Chúa. Mỗi khi chúng con đón lấy Bánh Thánh là chúng con đón lấy Chúa, được ở lại trong Chúa dù chúng con có bất xứng nhưng Chúa vẫn đến và ở lại với chúng con.
Lạy Chúa Giê-su mến yêu!
Tạ ơn Chúa đã lập ra Bí tích Thánh Thể cực trọng. Tạ ơn Chúa đã mời gọi chúng con đến với Thánh Thể Chúa, để được Chúa trao ban Thịt Máu Chúa làm của ăn, cho chúng con được sống dồi dào, được hạnh phúc.
Giờ đây, mỗi chúng con xin hướng về Thánh Thể Chúa với tất cả tấm lòng yêu mến, tín thác, cảm tạ Chúa, vì Chúa đã yêu thương trao ban Mình Máu Chúa cho hết thảy chúng con.

IV. CẦU NGUYỆN
(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)
       Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa đến và ở lại với chúng con dưới hình dạng tấm bánh bình thường. Tấm bánh thật nhỏ bé, và dễ dàng ở trên bàn tay mỗi chúng con, khi chúng con đón lấy Chúa.
Xin Chúa hãy gia tăng nơi con lòng yêu mến Thánh Thể Chúa, để con luôn biết tìm
đến bên Chúa, nhờ đó kín múc được nguồn sức sống phong phú và dồi dào cho con, cho anh chị em bạn hữu con.
Xin Chúa luôn lôi kéo con đến với Thánh Thể Chúa luôn, để được Chúa dạy cho
con biết cách làm cho cuộc sống đơn sơ, bé nhỏ và khiêm hạ của con trở nên như tấm bánh thơm ngon, mang lại niềm vui, hạnh phúc và tình yêu cho mọi người mà chúng con gặp gỡ.
Xin cho chúng con luôn biết chuẩn bị tâm hồn mình thật xứng đáng, sạch tội lỗi để được kết hiệp mật thiết với Chúa, được Chúa ở lại trong chúng con luôn mãi. Amen!

 

V. BAN PHÉP LÀNH
Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức
1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù
Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Cộng đoàn đáp: Amen.
Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.
1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.
Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Cộng đoàn đáp: Amen.
(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)
VI. HÁT KẾT

THẮP SÁNG TRONG CON (Sr. Trầm Hương (FMSR)

ÐK: Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.
1. Ðể con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn, mưa hồng ân Chúa trên trần đời.

2. Ðể con say mê tim reo vang rộn ràng đi tới. Niềm tin cao dâng, ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời.

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)

Tải file tại đây!