Chầu Thánh Thể Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa-Năm A: Ở Lại Với Chúa Thánh Thể (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi)

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: Ở Lại Với Chúa Thánh Thể

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát)

Hát: Về Bên Chúa – Sr. Trầm Hương

1. Tìm đâu giây phút dịu êm hơn bên Chúa đây. Lặng nghe khúc hát tình yêu ngây ngất say. Về đây bên Chúa Tình Yêu con lắng nghe, Chúa nói đi, giây phút này! Hồn con vươn tới trời quê hương, ôi sướng vui hạnh phúc Thiên Đường.

ĐK. Tìm về bên Chúa, ôi Chúa Giêsu! Nguồn tình yêu mến chan chứa vô bờ. Bừng bừng lửa cháy, trái tim ngời sáng. Thiết tha ân tình ngàn đời khôn vơi.

2. Từ nơi cung thánh vọng vang tiếng Chúa gọi. Đền bồi những tháng ngày vong ân hững hờ. Về đây bên Chúa Tình Yêu con lắng nghe, Chúa nói đi, giây phút này! Tình yêu Thiên Chúa thật bao dung, nhưng thế nhân vẫn mãi lạnh lùng.

3. Ngày qua trên biển đời phiêu lưu con đã quên. Hồng ân Thiên Chúa dìu con lên hiến thân. Về đây bên Chúa Tình Yêu con lắng nghe, Chúa nói đi, giây phút này! Chìm sâu trong suối lệ ăn năn, xin xót thương lạy Chúa nhân hiền.

4. Rồi đây trước ngưỡng cửa vô biên con có gì. Một khi tâm trí còn mê theo hão huyền. Về đây bên Chúa Tình Yêu con lắng nghe, Chúa nói đi, giây phút này! Chỉ tình yêu Chúa là thiên thu, luôn kính tin và mãi tôn thờ.

II. Tâm tình đầu

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đang diện đối diện với chúng con. Chúa đã yêu thương chúng con đến nỗi đã trao ban Máu Thịt của Chúa cho chúng con được sống và sống dồi dào. Giờ đây, chúng con quây quần bên Chúa như các tín hữu xưa kia đã ở bên các tông đồ để nghe các ông giảng dạy, rồi họ cũng hiệp thông với nhau, tham dự lễ bé bánh và cầu nguyện không ngừng. Chúng con xin được ở bên Chúa để lắng nghe Lời Chúa bảo ban, được chúc tụng, ca khen tình yêu vô biên của Chúa, được dâng lên Chúa những tâm tình của đoàn con. Xin Chúa ban thêm cho chúng con lòng sốt mến để từng giây phút bên Chúa chúng con ngày càng yêu mến Chúa hơn.

III. Tôn vinh Thánh Thể

Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ
Biết cả khi con đứng con ngồi
Con nghĩ tưởng gì Ngài thấu suốt từ xa
Đi lại hay nghỉ ngơi Chúa đều xem xét
Mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả
Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời
thì lạy Chúa ngài đã am tường hết.
Hồn con đây biết rõ mười mươi.
(Tv 138, 1-4)

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Chúa thấu biết mọi sự trong cuộc đời con, biết rõ từng tâm can cuộc đời con, những suy nghĩ, việc làm trong cuộc đời con. Chúa thấu rõ những yếu đuối, những lầm lỗi cuộc đời con. Chúa không chê trách hay đánh phạt chúng con khi chúng con sa ngã. Trái lại, Chúa luôn một dạ xót thương thân phận yếu đuối của kiếp người. Giờ đây, ở bên cạnh thánh nhan Thánh Thể, chúng con xin dâng lên Chúa những lầm lỗi, yếu đuối cũng từng người trong chúng con. Xin dâng lên Chúa những lời nói, việc làm thiếu yêu thương của chúng con. Xin dâng lên Chúa những lúc chúng con chưa chu toàn bổn phận là một người con trong gia đình: chưa chăm chỉ học tập, giúp đỡ cha mẹ và mọi người. Xin dâng lên Chúa những đam mê xấu của chúng con.

     Lạy Chúa Giê-su! Khi nhìn về lòng xót thương của Chúa, chúng con chỉ biết chúc tụng lòng thương xót, tình yêu vô bờ bến của Chúa. Chúng con biết rằng, việc chúc tụng Chúa không mang lại thêm gì cho Chúa nhưng thêm ơn cứu độ cho chúng con.

     Giờ đây, chúng con xin mượn lời thánh 34 mà dâng lên Chúa lời Chúc tụng, tạ ơn:

(Cộng đoàn chia thành 2 bè Bè 1 và Bè 2, thay nhau đọc)

– Bè 1:

    Tôi sẽ không ngừng chúc tụng CHÚA,
câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi.

– Bè 2: 

     Linh hồn tôi hãnh diện vì CHÚA
xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.

– Bè 1: 

     Hãy cùng tôi ngợi khen ĐỨC CHÚA,
ta đồng thanh tán tụng danh Người.

– Bè 2: 

     Tôi đã tìm kiếm CHÚA, và Người đáp lại,
giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.

– Bè 1: 

     Ai nhìn lên CHÚA sẽ vui tươi hớn hở,
không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi.

– Bè 2: 

     Kẻ nghèo này kêu lên và CHÚA đã nhận lời,
cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.

– Bè 1: 

     Sứ thần của CHÚA đóng trại chung quanh
để giải thoát những ai kính sợ Người.

– Bè 2: 

     Hãy nghiệm xem CHÚA tốt lành biết mấy:
hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người!

IV. Đọc Tin Mừng và Suy niệm

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Tin Mừng (Ga 6, 51-58) 

     51Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”.

     52Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” 53Đức Giê-su nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”.

   Suy niệm

     (Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể!

     Hôm nay bài Tin Mừng Chúa mời gọi chúng con đến với Chúa không chỉ để ở bên Chúa mà được đón lấy Chúa, ăn thịt và uống máu Chúa để được ở lại với Chúa và để Chúa ở lại trong chúng con. Như lời Chúa nói: “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy”. Chúa là Chúa, là đấng làm chủ cả vũ trụ này, nhưng vì yêu chúng con, muốn cho chúng con được nên một với Chúa mà đã trở nên Bánh và Rượu để nuôi ở trong chúng con luôn mãi.

     Ôi! Hạnh phúc nhất trong cuộc đời con là được Chúa ở trong chúng con, được Thịt, và Máu Chúa trở nên máu huyết của chúng con. Đây là mầu nhiệm quá cao với mà trí khôn chúng con không thể nào nói lên hết được.

     Yêu ai là muốn ở gần và nên một với người đó. Chúa yêu chúng con nên đã xuống thế làm người để ở với con người, cùng chia sẻ cho đến cùng thân phận giới hạn của chúng con. Ở với chúng con, Chúa cũng phải chịu đói, chịu khát, chịu khổ, chịu cực như mọi người. Đặc biệt là Chúa đã bước vào cuộc khổ nạn để đón nhận tất cả giới hạn, sự khốn cực của con người chúng con phải chịu.

     Tình yêu của Chúa không dừng lại ở những khổ cực nhật của chúng con mà Chúa còn trao tặng những gì tốt nhất cho chúng con. Ngày Chúa về trời, các tông đồ ngước mắt nhìn trời, các ông mong luôn được hướng về Chúa nhìn xem nhìn kỳ công tuyệt với của Chúa, kỳ công tạo dựng vũ trụ và đặc biệt là kỳ công cứu độ.

     Tác giả Thánh vịnh nói với chúng con rằng:

“Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,
muôn trăng sao Chúa đã an bài,
thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến,
phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?
“Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,
ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên,” (Tv 8,4-6)

     Chúa lên trời nhưng Chúa không bỏ rơi chúng con, Chúa ở lại với chúng con theo một cách thức khác, mà chỉ trong đức tin chúng con mới hiểu được. Đó là việc Chúa ở trong Mình Thánh và Máu Thánh.

     Lạy Chúa Giê-su! được ở lại với Chúa trong Thánh Thể đã đưa chúng con nên một với Chúa. Nhờ Thánh Thể Chúa, tình yêu trời đất nối kết làm một với nhau. Như Chúa đã trở nên bánh tinh tuyền, nguồn sống cho đời chúng con, xin cho chúng con có đủ tình yêu như Chúa đã làm, là đến với mọi người chúng con gặp gỡ, biết giúp đỡ những ai cần chúng con giúp đỡ, biết siêng năng học tập, làm việc bổn phận mỗi ngày trong gia đình. Như thế, tình yêu Chúa dành cho chúng con được trao ban đến cho mọi người.

Hát: ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG – Lm. Vinh Hạnh

ĐK. Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui.

1. Nài xin tha thiết Thượng Đế muôn tình lân ái. Xin hãy đổ tràn linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng hết sức, hết cả trí khôn. Cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.

2. Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến yêu. Diệt tan căm thù, chia rẽ, oán hờn, ghét ghen. Gìn giữ đức ái yêu Chúa mến thương anh em.

V. Cầu nguyện

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Chúa đến và ở lại với chúng con dưới dạng Tấm Bánh bình thường, không mùi vị, nhỏ bé. Tấm bánh quá đỗi mỏng manh, nhỏ bé, có thể bị ẩm mốc hư hoại, và tan rất mau sau khi được nhận lãnh. Tấm bánh chẳng nói gì, chỉ biết lặng lẽ chờ đợi chúng con đến và đón nhận.

     Lạy Chúa! Bánh Thánh Thể là sự hiện diện của Chúa. Bánh Thánh Thể dạy chúng con tình yêu hiến dâng, tình yêu phục vụ. Xin Chúa đổ trần đầy tình yêu, lòng mến phục vụ trên các vị bậc chủ chăn trong Hội Thánh, các vị lãnh đạo các quốc gia, trên quý thầy cô, các trưởng giáo lý và trên tất cả chúng con. Để mọi lời nói, việc làm của mọi người chúng con như tấm bánh thơm ngon trao ban cho mọi người.

VI. Ban phép lành

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

     Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

     (Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

VII. Kết thúc

     (Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: XIN VÂNG – Lm. Mi Trầm

1. Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi! Ðường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây dó. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.

ÐK. Xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời.

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)