Chầu Thánh Thể Chúa Nhật Lễ Mẹ Thiên Chúa – Năm A: “Để Chúa Lớn Lên” (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi)

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: “Để Chúa Lớn Lên”

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát):

Hát: Phút Linh Thiêng – Lm. Thành Tâm

ÐK. Người ơi! Nào mau tới thờ lạy Chúa. Quỳ dâng lòng tôn kính Chúa trên cao. Linh thiêng ôi phút giây giờ đây khi đoàn con được chiêm ngắm nhan thánh Chúa chí nhân quyền uy. Người ơi! Nào mau tới thờ lạy Chúa. Ðồng thanh hợp chung tiếng hát ca khen. Cảm mến ơn Chúa ban tràn lan cho trần gian Mình Máu Thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm.

1. Này đây Ta ban cho Thân Xác Ta làm của ăn. Máu Ta, Ta ban cho làm của uống. Này ai, ai ăn Ta, uống Máu Ta trong tin yêu thì sẽ sống, sẽ sống mãi muôn đời liên.

2. Người ơi không như xưa tiên tổ ngươi thời Maisen đã ăn, ăn Manna và đã chết. Ngày nay ai tin Ta, ăn bánh đây Ta ban cho thì sẽ sống, sẽ sống mãi trong tình Ta.

II. Thờ lạy và chúc tụng

(Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)

Người dẫn:

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang ở với chúng con diện đối diện trong nhiệm tích Thánh Thể. Chúng con xin sấp mình thờ lạy, chúc tụng, tôn vinh Chúa. Chúa ở với chúng con để Chúa là trung tâm điểm của sự hiệp nhất và yêu thương. Chúa ở với chúng con để chúng con được đón nhận sức sống thần linh của Chúa. Chúa cứu độ chúng con qua việc Chúa hạ sinh nơi hang đá, Chúa sống 30 năm ẩn dật tại thành Na-da-rét, Chúa rao giảng 3 năm khắp niềm xứ Ga-li-lê, rồi Chúa chết trên thập giá. Và hằng ngày Chúa tiếp tục cứu độ chúng con trên bàn thờ, trở nên hình Bánh nhỏ, để chúng con rước lấy. Chúa đã trở nên máu huyết, thịt xương chúng con. Chúng con xin cảm tạ Chúa.

 (Cộng đoàn chia hai bè thay nhau đọc)

– Bè 1:       

     Lạy Chúa, chúc tụng Ngài

     là Thiên Chúa tổ tiên chúng con,

     xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

– Bè 2:      

     Chúc tụng danh thánh Ngài vinh hiển,

     xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

– Bè 1:      

     Chúc tụng Chúa trong thánh điện vinh quang,

     xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời.

– Bè 2:      

     Chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng,

     xin dâng lời ca tụng suy tôn muôn đời.

– Bè 1:      

     Chúc tụng Chúa, Đấng ngự trên các Kê-ru-bim

     mà thấu nhìn vực thẳm,

     xin dâng lời khen ngợi suy tôn muôn đời.

– Bè 2:      

     Chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh,

     xin dâng lời ca tụng tôn vinh muôn đời.

III. Thống hối

– Người dẫn:

   Lạy Chúa Giê-su! Chúng con hối hận vì những gì chúng con đã lầm lỗi, thiếu sót đối với Chúa và với mọi người. Những lầm lỗi, thiếu sót của chúng con trong tất cả tư tưởng, lời nói và việc làm. Chúa biết được những gì thầm kín nhất trong con. Trong giờ khắc thiêng liêng này, chúng con xin được đến với Chúa bằng tất cả tâm tình của con thảo, như người con thơ đối với người cha của mình. Xin Chúa thứ tha và đón nhận tâm tình thống hối của chúng con. Chúng con tin tưởng vào lòng xót thương, từ bi, nhân hậu của Chúa.

(Cộng đoàn chia hai bè thay nhau đọc)

– Bè 1:

     Chúa là mục tử chăn dắt tôi,

     tôi chẳng thiếu thốn gì.

     Trong đồng cỏ xanh tươi,

     Người cho tôi nằm nghỉ.

– Bè 2:

Người đưa tôi tới dòng nước trong lành

và bổ sức cho tôi.

Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính

vì danh dự của Người.

– Bè 1:

Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u

con sợ gì nguy khốn,

vì có Chúa ở cùng.

Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.

– Bè 2:

Chúa dọn sãn cho con bữa tiệc

ngay trước mặt quân thù.

Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,

ly rượu con đầy tràn chan chứa.

– Bè 1:

Lòng nhân hậu và tình thương Chúa

ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,

và tôi được ở đền Người

những ngày tháng, những năm dài triền miên.

IV. Lắng nghe Lời Chúa:

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: ‘Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?”

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Tin Mừng (Lc 2, 16-21)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

     16 Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. 18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. 19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.

     20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

     21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

V. Suy niệm

(Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)

     Lạy Chúa Giê-su!

     Để trở thành con người và đến như chúng con, Chúa có một gia đình. Chúa đã chọn cho mình một người Cha là thánh Giu-se và Mẹ là Ma-ri-a. Mẹ là thiếu nữ và là trinh nữ được Thiên Chúa tuyển chọn. Thánh Giu-se là người công chính, thuộc dòng dõi Đa-vít. Chúa được Mẹ cưu mang, được Mẹ sinh ra và được Mẹ dưỡng nuôi cho lớn khôn từng ngày.

     Bài tin mừng mà chúng con vừa được lắng nghe thuật lại cho chúng con việc các mục đồng đến hang đá Bê-lem. Các mục đồng đã thấy Mẹ Ma-ri-a, Cha thánh Giu-se và Hài Nhi nằm trong máng cỏ. Sau khi thấy, họ đã tin, và khi trở về các mục đồng “vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa”.

     Sau tất cả những sự kiện ấy Mẹ Ma-ri-a đã “hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng”. Trong thâm sâu cõi lòng, Mẹ luôn chúc tụng Chúa vì những điều kỳ diệu mà Chúa đã và đang thực hiện cho nhân loại. Khởi đi từ biến cố thiên thần truyền tin, biến cố Mẹ gặp bà chị họ E-ly-sa-bét, người chị họ của Mẹ đã đã già mà vẫn mang thai. Và giờ đây, Thiên Chúa mà Mẹ đã cưu mang được sinh ra trong cảnh nghèo khó, được sứ thần báo tin cho các mục đồng và họ đã vội vàng đến thăm viếng, cùng chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa cứu tinh.

     Lạy Chúa Giê-su!

     Để sinh ra Chúa, như bao người Mẹ khác, Mẹ đã cưu mang Con mình chín tháng 10 ngày. Con Thiên Chúa đã lớn lên từng ngày trong Mẹ.

     Lạy Chúa!

     Để Thiên Chúa được mọi người biết đến, để danh Chúa được mọi người ca tụng, tôn thờ; trước hết chúng con phải giống như Mẹ, “chúng con cưu mang Chúa” nghĩa là để cho Chúa đi vào trong cuộc đời chúng con. Chúng con “cưu mang Chúa” là mỗi khi chúng con lắng nghe Lời Chúa, và đón nhận Mình Thánh Chúa mỗi khi tham dự Thánh Lễ. Để Lời Chúa và Mình Thánh Chúa đi vào trở nên thân thể, khí huyết và hơi thở chúng con.

     Chúng con sinh ra Chúa là mỗi khi dùng con biết mang lời Chúa ra thực hành như Chúa đã nói: “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.” (Lc 3,35)

(Người dẫn mời các em thinh lặng khoảng 1 phút)

VI. Cầu nguyện

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

1. Chúng con xin dâng lên Chúa các quốc gia, các dân tộc. Xin cho mọi người luôn có một lương tâm đạo đức, một ý chí cá nhân, để từng ngày trong cuộc đời họ luôn cương quyết để xây dựng hòa bình, an bình và thịnh vượng cho nhân loại.

     – Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Chúng con xin dâng lên Chúa những tâm hồn đang tội lỗi, khô khan; trong năm mới này luôn làm mới tâm hồn mình, một tâm hồn biết lắng nghe và thực thi ý của Chúa; để cuộc đời họ luôn đầy ân sủng và bình an của Chúa.

     – Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Chúng con xin dâng lên Chúa các gia đình đang đối diện với sự bất hòa, ly tán, ly thân, ly dị. Xin Chúa cho các gia đình luôn biết tìm đến Chúa trong việc cầu nguyện, lắng nghe, giúp đỡ lẫn nhau, để gia đình luôn là mái ấm tình yêu, là chứng nhân của Chúa.

     – Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa năm mới này, xin Chúa ban cho chúng con luôn có một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, một tâm hồn thánh thiện, một đời sống được bình an. Xin ban cho chúng một năm mới đầy trí khôn ngoan, sự hiểu biết và niềm vui trong cuộc sống. Xin Chúa ở lại, lớn lên trong tâm hồn chúng con hầu mọi điều chúng con nghĩ, mọi việc chúng con làm đều làm vinh danh Chúa.

     – Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

VII. Ban phép lành

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

     – Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

(Linh Mục Ban Phép Lành)

VIII. Kết

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Kinh Hòa Bình – L.m Kim Long

     Lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm; để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng; để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.
     Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân; vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
     Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn an bình

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)