Chầu Thánh Thể Chúa Nhật Lễ Maria Mẹ Thiên Chúa – Năm A: ĐỨC MARIA – MẸ THIÊN CHÚA

Chủ đề: ĐỨC MARIA – MẸ THIÊN CHÚA

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

II. Cộng đoàn hát:

Hát: Con Mến Yêu – Thiên Phụng, Tam Thảo

1. Con mến yêu tin thờ trong lòng, cùng chút tình ngây thơ ngắm trông, trong Thánh Thể Chúa cả càng khôn hằng náu thân tù hãm vì con.
2.Con phó dâng tâm hồn thật thà , Cùng với lòng đội ơn thiết tha, Nơi Thánh Thể Chúa cả là Cha hằng xót thương phù giúp người ta.
3. Con khấn xin cho bậc tu trì, hằng dõi đường chông gai Chúa đi, Luôn tiến thẳng tới đỉnh tuyệt cao miệng hát ca lòng thỏa dường bao.
4. Con khấn xin cho đoàn chiên lành, Hắng quyết đường noi gương ái nhân, yêu Chúa cả lánh bỏ lợi danh, vì Chúa không hề chút từ nan .
5. Con khấn xin cho đoàn chiên lành, tìm thấy đường quang minh phúc Âm, Yêu Chúa cả dứt bỏ tà tâm. cùng với chiên lành nối tình thân.
6.Xin Chúa thương ban nhiều ơn lành phù giúp đoàn con trên thế gian, Qua kiếp khổ trí tỉnh lòng thanh, về tới quê đầy phúc bình an.
ĐK: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con, Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn, Lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa, Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn.

III. Tâm Tình Thờ Lạy, Tạ Ơn, Và Chúc Tụng:

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã từ bỏ uy quyền của Ngôi Hai Thiên Chúa, mặc lấy xác phàm trong thân phận con người thấp hèn, Giáng sinh nơi máng cỏ bò lừa, khó khăn, lạnh giá. Vì yêu thương chúng con và không muốn để chúng con phải hư nát vì tội lỗi, Người  đã Giáng sinh làm người hầu cứu độ chúng con. Hơn thế nữa, người còn chấp nhận hạ mình hiện diện trong tấm bánh bé nhỏ, đơn hèn để ở lại với chúng con; trở nên thần lương nuôi dưỡng chúng con mọi ngày cho đến tận thế.

     Cộng đoàn hát: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con, Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn, Lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa, Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn.

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ phút này, chúng con lại được Chúa thương kêu gọi và quy tụ về đây xung quanh Thánh Thể Chúa. Chúa đang hiện diện nơi tấm bánh đơn sơ bé nhỏ này, để nuôi dưỡng chúng con, để chúng con được chiêm ngắm và để chúng con được kín múc nguồn ân sủng và bình an. Bên Thánh Thể Chúa, chúng con được tái sinh, được trợ sức. Chúng con quỳ đây để tôn vinh, chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ và cầu xin tình yêu thương vô bờ của Chúa, như suối nguồn sức mạnh, ân sủng để nâng đỡ và nuôi dưỡng đời sống cộng đoàn chúng con cũng như mỗi người chúng con. Amen.

Cộng đoàn hát: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con, Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn, Lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa, Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn.

IV. Thinh lặng giây lát trước Chúa Giêsu Thánh Thể

V. Đọc thánh vịnh 96 (hai người đọc)

A Hát lên mừng CHÚA một bài ca mới,

    hát lên mừng CHÚA, hỡi toàn thể địa cầu!

B Hát lên mừng CHÚA, chúc tụng Thánh Danh !

    Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ.

A Kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển,

    cho mọi nước hay những kỳ công của Người.

B CHÚA thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng,

    khả tôn khả uý hơn chư thần

vì chư thần các nước thảy đều hư ảo.

A Hãy dâng CHÚA, hỡi các dân các nước,

    dâng CHÚA quyền lực và vinh quang,

hãy dâng CHÚA vinh quang xứng danh Người.

 B Hãy bưng lễ vật, bước vào tiền đình Chúa,

và thờ lạy CHÚA uy nghiêm thánh thiện,

    toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước Thánh Nhan.

A Hãy nói với chư dân : CHÚA là Vua hiển trị,

    Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng chuyển lay,

    Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng.

B Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng,

    biển gầm vang cùng muôn hải vật,

ruộng đồng cùng hoa trái, nào hoan hỷ.

A Hỡi cây cối rừng xanh,

    hãy reo mừng trước tôn nhan CHÚA,

    vì Người ngự đến, Người ngự đến xét xử trần gian.

B Người xét xử địa cầu theo đường công chính,

    xét xử muôn dân theo chân lý của Người.

VI. Đọc Tin Mừng và Suy niệm

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Tin Mừng (Lc 2, 16-21)

   16 Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. 18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. 19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.

     20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

     21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ.

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

     Suy niệm

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, bài Tin Mừng hôm nay đưa chúng con đến hành trình của những con người đi tìm Chúa. Các mục đồng đã ra đi, đã tìm và đã gặp. Họ như những đại diện cho nhân loại, cho người nghèo của Thiên Chúa, đi về phía ánh sáng, nơi đem lại hạnh phúc cho hành trình cuộc đời của họ. Như lời thiên thần đã báo tin, các mục đồng đã đi tìm và gặp Đấng Cứu Độ. Họ vô cùng kinh ngạc: Vị Thiên Sai đến cứu độ trần gian lại là một hài nhi mới sinh được cuốn tã đặt nằm trong máng cỏ. Họ đã ra về với niềm tin được đổ tràn trong tiếng tung hô, ca ngợi Chúa. Họ rất hân hoan vui mừng không chỉ là vì họ đã được thấy Đấng Emmanuel cách nhãn tiền như những gì họ loan báo mà họ còn cảm nhận sâu xa niềm vui vì Vị Cứu Tinh họ mong đợi đang cùng sẻ chia với họ kiếp người, trong thân phận nghèo hèn, đang ở với họ tại nơi đây, vào thời khắc này.

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì chúng con tội lỗi nên Thiên Chúa đã trao ban chính Con Một của Người nhập thế để yêu thương và cứu độ chúng con. Một Thiên Chúa toàn năng, quyền uy đã từ bỏ ngai vàng, địa vị Thiên Chúa, sinh xuống nơi thân phận nhân loại tội lỗi, mỏng giòn, yếu đuối và thấp hèn của chúng con. Một Thiên Chúa sáng tạo và làm chủ toàn thể vũ trụ vạn vật lại sinh xuống với hình hải một hài nhi nhỏ bé, yếu đuối. Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, ngày nay Chúa vẫn tiếp tục giáng sinh nơi nhân loại. Người vẫn bé nhỏ nằm nơi máng cỏ là tâm hồn chúng con, và nhất là nơi Bí tích Thánh Thể. Nhưng nhiều lúc chúng con thờ ơ, chẳng muốn ra đi, tìm và gặp Chúa; thậm chí chúng con khô khan đến độ không cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa nơi tha nhân, nơi Bí tích Thánh Thể. Chúng con được gặp chúa, được đón Chúa mỗi ngày, nhưng chúng con chưa biết hân hoan, vui mừng, tôn vinh và chúc tụng Chúa cho xứng, chưa biết đem Chúa đến cho những người chung quanh. Chúng con còn chất chứa trong máng cỏ tâm hồn mình biết bao thứ bề bộn, thậm chí không còn nơi cho Chúa ngự đến.

     Hôm nay, Giáo Hội long trọng mừng lễ Mẹ Thiên Chúa. Mừng lễ này, Giáo Hội tôn vinh vị trí của Mẹ Maria, nhưng trên hết là tôn thờ, khẳng định vai trò của người Con: Đấng là Thiên Chúa thật, là Ngôi Hai Thiên Chúa và là người thật. Công đồng Êphêsô (năm 431) đã tuyên tín Đức Giêsu là Thiên Chúa thật thì Mẹ của Người xứng đáng được gọi là Mẹ Thiên Chúa. Đó là niềm vinh dự của Mẹ, và là niềm an ủi cho nhân loại chúng con. Đấng Tạo Thành lại để mình được cưu mang trong một thụ tạo. Như thế, bản thân mỗi người chúng con, những người con của Mẹ cũng được cưu mang, được tiếp xúc với Người Con, sức sống thần linh của Thiên Chúa.

     Ơn Cứu Độ vẫn tỏ hiện rõ rệt nơi Bí tích Thánh Thể, mà giờ đây chúng con đang cung kính chiêm ngưỡng, tôn thờ. Chính nhờ Chúa Giêsu Kitô, mà chúng con dù là những tội nhân, đã lìa xa Thiên Chúa, hay không còn sống trong tình nghĩa với Thiên Chúa, thì nay chúng con lại được thông phần vào sự sống ở nơi Thiên Chúa, trở nên gần gũi mật thiết với Chúa và được tham dự vào sức sống thần thiêng của Ngài.

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chiêm ngắm máng cỏ Bêlem, xin Chúa cho chúng con cũng biết trở nên những mục đồng luôn thao thức tìm gặp Chúa Hài Đồng nơi Bí tích Thánh Thể cũng như nơi tha nhân. Xin thánh hoá đời sống của chúng con, với biết bao hoạch định, ưu tư và thao thức, để biết hân hoan vui mừng khi rước Thánh Thể Chúa. Xin cho chúng con biết dẹp bỏ những bộn bề của kiếp nhân sinh là lỗi lầm, thiếu sót của chúng con mà trở nên như máng cỏ đơn hèn để đón Chúa ngự vào. Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ Maria để biết lắng nghe, biết ghi nhớ và suy niệm, để sẵn sàng vâng nghe thánh ý của Thiên Chúa trong những biến cố của cuộc đời. Lạy Mẹ Maria, xin thương che chở cộng đoàn cũng như mỗi người chúng con như xưa Mẹ đã gìn giữ Đức Giêsu Kitô, Con của Mẹ. Amen.

VII. Dâng Lời Cầu Khấn

Chủ tế: Thiên Chúa Cha nhân từ đã ban cho chúng con Ngôi Hai Thiên Chúa – Con Một Duy nhất – Vua Bình An qua sự cộng tác của Mẹ Maria. Cùng với Mẹ, chúng con cảm tạ, tôn vinh Thiên Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin :

1. Chúng con cùng cầu xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, ban bình an cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, để các Ngài luôn noi gương Mẹ, dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ Giáo Hội.

Cộng đoàn thưa: Xin Chúa nhậm lời chúng con

2. Chúng con cùng cầu xin Chúa soi sáng cho các nhà lãnh đạo quốc gia, giúp họ biết kiến tạo hòa bình, tôn trọng sự sống cũng như phẩm giá của con người, để mọi người được sống bình an và hạnh phúc.

3. Chúng con cùng cầu xin Chúa cho những người khổ đau, những người gặp thử thách gian nan, có được sức mạnh vượt qua mọi khó khăn nhờ lắng nghe và suy gẫm thánh ý Chúa.

4. Chúng con cùng cầu xin Chúa cho những anh chị em đang khao khát kiếm tìm chân lý, được gặp Chúa Giêsu Hài Đồng là nguồn ơn cứu độ và ở lại với Người, hầu mau mắn bước theo Người trên con đường phục vụ.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng, ngày Ðức Trinh Nữ Maria sinh hạ Ðấng Cứu Thế, Chúa đã tặng ban cho nhân loại, kho tàng ơn cứu độ muôn đời. Nhờ Ðức Mẹ chúng con mới được nhận lãnh nguồn sức sống vĩnh cửu là Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

VIII. Giờ Chầu Thánh Thể tiếp tục những phần còn lại như thường lệ.