Chầu Thánh Thể Chúa Nhật Lễ Giáng Sinh – Năm A: “Gặp Chúa Hài Nhi” (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi)

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: “Gặp Chúa Hài Nhi”

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát):

Hát: Mầu Nhiệm Yêu Thương – Lm. Nguyễn Duy

1. Thờ lạy Chúa giờ đây ngự trên bàn thờ. Vì yêu thương đoàn con trên đường dương thế. Ngài nên bánh nuôi hồn cho những ai đêm ngày đang khóc than trên đời đầy nguy nan. Nào ca hát ngợi khen tình Chúa cao vời. Ngài đã lấy thịt Máu nuôi đoàn con cái. Ngài tự hiến thân mình cho chúng con trót đời nên của ăn ở lại với chúng con.
ĐK. Con tin con thờ lạy Chúa đã vì yêu mến xuống nơi trần gian. Xin thương ban niềm tin yêu, ban niềm cậy trông và ơn tha thứ. Con tin đây là Nhiệm Tích cao vời khôn sánh Chúa đang ngự đây. Giê-su đã vì con cho con Lương Thần Linh
3. Thờ lạy Chúa ngự trong Nhiệm tích cao vời. Đoàn con cái quỳ đây dâng lòng kính bái. Niềm tin mến để bù cho giác quan con nào đâu thấy chi cảm nghiệm được ơn Thánh. Tạ ơn Chúa ngàn năm chẳng nói hết lời. Hằng mong ước ngày đêm ăn Mình Máu Chúa. Nguyện đoan hứa trung thành yêu Chúa thôi, muôn đời chẳng dám quên ân tình Cha đã ban.

II. Thờ lạy và chúc tụng

(Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)

Người dẫn:

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! hôm nay, trong niềm hân hoan mừng Chúa đến với chúng con là Hài Nhi bé nhỏ như chúng con. Chúa đến và ở với con người để thông chia niềm vui, nỗi buồn với kiếp người chúng con. Giờ đây, Chúa ở với chúng con qua nhiệm tích Thánh Thể. Chúa ban sức sống tình yêu của Chúa cho chúng con. Chúng con xin thờ lạy và chúc tụng Chúa.

 (Cộng đoàn chia hai bè thay nhau đọc)

– Bè 1:         Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
                     muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

– Bè 2:         Ít-ra-en hãy nói lên rằng :
                     muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

– Bè 1:         Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng :
                     muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

– Bè 2:         Ai kính sợ CHÚA hãy nói lên rằng :
                     muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

– Bè 1:         Giữa cảnh gian truân, tôi đã kêu cầu CHÚA,
                     CHÚA đáp lời và giải thoát tôi.

– Bè 2:         Có CHÚA ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì,
                     hỏi người đời làm chi tôi được ?

– Bè 1:         Có CHÚA ở cùng tôi mà bênh đỡ,
                     tôi dám nghênh lũ địch thù tôi.

– Bè 2:         Ẩn thân bên cạnh CHÚA TRỜI,
                     thì hơn tin cậy ở người trần gian.

– Bè 1:         Cậy vào thần thế vua quan,
                     chẳng bằng ẩn náu ở bên CHÚA TRỜI

– Bè 2:         Chư dân xúm lại bủa vây tôi,
                     nhờ danh CHÚA, tôi đã trừ diệt chúng.

– Bè 1:         Chúng bủa vây tôi, trùng điệp tư bề,
                     nhờ danh CHÚA, tôi đã trừ diệt chúng.

– Bè 2:         Chúng bủa vây tôi như thể bầy ong,
                     chúng như lửa bụi gai cháy bừng bừng,
                     nhờ danh CHÚA, tôi đã trừ diệt chúng.

– Bè 1:         Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã,
                     nhưng CHÚA đã phù trợ thân này.

– Bè 2:         CHÚA là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi,
                     chính Người cứu độ tôi.

– Bè 1:         Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng
                     trong doanh trại chính nhân :

– Bè 2:         “Tay hữu CHÚA đã ra oai thần lực, tay hữu CHÚA giơ cao,
                     tay hữu CHÚA đã ra oai thần lực.”

– Bè 1:         Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống,
                     để loan báo những công việc CHÚA làm.

– Bè 2:         Sửa phạt tôi, vâng CHÚA sửa phạt tôi,
                     nhưng không nỡ để tôi phải chết.

– Bè 1:         Xin mở cửa công chính cho tôi
                     để tôi vào tạ ơn ĐỨC CHÚA.

– Bè 2:         Đây là cửa dẫn vào nơi CHÚA ngự,
                     chỉ những người công chính mới được qua.

– Bè 1:         Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài
                     vì đã đáp lời con và thương cứu độ.

– Bè 2:         Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ
                     lại trở nên đá tảng góc tường.

– Bè 1:         Đó chính là công trình của CHÚA,
                     công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.

– Bè 2:         Đây là ngày CHÚA đã làm ra,
                     nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.

– Bè 1:         Lạy CHÚA, xin ban ơn cứu độ,
                     lạy CHÚA, xin thương giúp thành công.

– Bè 2:         Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành
                     cho người tiến vào đây nhân danh CHÚA.
                     Từ nhà CHÚA, chúng tôi chúc lành cho anh em.

– Bè 1:         ĐỨC CHÚA là Thượng Đế, Người giãi sáng trên ta.
                     Tay cầm lá, hãy sắp thành đám rước đến bên cạnh bàn thờ.

– Bè 2:         Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con,
                     xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ ;
                     lạy Thiên Chúa con thờ, xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh.

– Bè 1:         Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
                     muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

III. Thống hối

– Người dẫn:

     Lạy Chúa, để đến với con người chúng con, Chúa đã trở nên một Hài Nhi bé nhỏ. Để sống và lớn lên như chúng con, Chúa cũng cần sự nuôi dưỡng của cha mẹ. Nhưng Chúa khác với chúng con, Chúa luôn vâng lời cha mẹ, luôn lớn lên trong ân nghĩa của Chúa Cha; còn chúng con, mặc dù còn nhỏ bé, nhưng đã phạm biết bao nhiêu lầm lỗi, làm buồn lòng cha mẹ và mọi người. Lạy Chúa, xin tha thứ cho những sai phạm của chúng con và ban cho chúng con một lòng quyết tâm chừa bỏ vì yêu mến Chúa.

(Cộng đoàn chia hai bè thay nhau đọc)

– Bè 1: Lạy CHÚA, con nâng tâm hồn lên cùng CHÚA.

– Bè 2: Lạy Thiên Chúa của con, con tin tưởng nơi Ngài,
            xin Ngài đừng để con tủi nhục,
            đừng để quân thù đắc chí nhạo cười con.

– Bè 1: Chẳng ai trông cậy Chúa,
            mà lại phải nhục nhằn tủi hổ,
            chỉ người nào tự dưng phản phúc
            mới nhục nhằn tủi hổ mà thôi.
– Bè 2: Lạy CHÚA, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết,
            lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con.
– Bè 1:: Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài
            và bảo ban dạy dỗ,
            vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con.
            Sớm hôm con những cậy trông Ngài, bởi vì Ngài nhân ái.
– Bè 2: Lạy CHÚA, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu
            Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời.
– Bè 1: Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến,
            nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng.
– Bè 2: CHÚA là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân,
– Bè 1: dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính,
            dạy cho biết đường lối của Người.
– Bè 2: Tất cả đường lối CHÚA đều là yêu thương và thành tín
            đối với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa.
– Bè 1: Lạy CHÚA, tội con thật nặng nề,
            vì danh Ngài, xin lượng thứ cho con.
– Bè 2: Phàm ai kính sợ CHÚA,
            Người chỉ cho thấy đường phải chọn.
– Bè 1: Họ sẽ được an vui hạnh phúc một đời,
            và con cháu thừa hưởng đất tổ tiên.
– Bè 2: CHÚA xử thân tình với những ai kính sợ Chúa
            và cho họ biết giao ước của Người.
– Bè 1: Mắt tôi nhìn CHÚA không biết mỏi
            vì chính Người sẽ gỡ chân tôi khỏi dò lưới.
– Bè 2: Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con,
            vì thân này bơ vơ khổ cực.
– Bè 1: Lòng đau như thắt, xin làm cho thanh thoả,
            và giải thoát con khỏi bước ngặt nghèo.
– Bè 2: Xin Chúa thấy cho cảnh lầm than khổ cực
            và tha thứ hết mọi tội con.
– Bè 1: Xin Chúa thấy cho: thù địch con đông vô kể,
            chúng ghét thân này, ghét cay ghét đắng.
– Bè 2: Xin bảo toàn sinh mạng và giải thoát con,
            đừng để con tủi nhục, bởi vì con ẩn náu bên Ngài.
– Bè 1: Ước gì lòng trong sạch và ngay thẳng
            che chở giữ gìn con, vì con trông cậy Chúa.
– Bè 2: Lạy Thiên Chúa, xin Ngài cứu Ít-ra-en
            thoát mọi nỗi truân chuyên ngặt nghèo

IV. Lắng nghe Lời Chúa:

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: ‘Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?”

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Tin Mừng (Lc 2, 15-20)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

15Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: “Nào chúng ta sang Bêlem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết.” 16Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. 18Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. 19Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. 20Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.

V. Suy niệm

(Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)

– Người dẫn 1:

      Lạy Chúa Giê-su!

    Bài tin mừng mà chúng con vừa nghe, kể về việc các thiên thần loan báo cho các mục về việc Chúa hạ sinh của của tại Bê-lem. Sau khi nghe, các mục đồng đã hối hạ đến nơi mà các thiên thần chỉ cho. Họ bảo với nhau: “Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết”.

     Khi đến nơi, họ đã thấy: Mẹ Ma-ri-a, Cha thánh Giu-se và Hài Nhi Giê-su nằm trong máng cỏ. Họ thấy, họ gặp và họ đã tin.

     Các mục đồng tin rằng em bé nằm trong máng cỏ đó là Thiên chúa, là Đấng Cứu Độ mà mọi người đang mong đợi.

– Người dẫn 2:

     Lạy Chúa! Chúa xuất hiện trong trần gian, không phải trong giáng vẽ huy hoàng rực rỡ như vua chúa trần gian. Chúa đến với chúng con âm thầm và khiêm tốn. Chúa tỏ mình cho những ai khiêm tốn như Chúa.

     Chúa đã tỏ mình đầu tiên cho các mục đồng. Lạy Chúa! Các mục đồng không phải là những nhà thông thái, những vị lãnh đạo trong tôn giáo, những bậc quan quyền trong xã hội. Các mục đồng là những người thấp kém về địa vị xã hội, những người ít học. Nhưng họ là những người đơn sơ, chất phát. Cuộc sống của họ gắn liền với đàn súc vật. Họ được Chúa yêu thương cách đặc biệt. Vì vậy, họ được diễm phúc đầu tiên đón nhận tin vui cứa độ, được diên kiến Đấng Cứu Thế.

– Người dẫn 1:

     Chúa mặc khải mầu nhiệm yêu thương của Chúa khác với những gì chúng con nghĩ. Thông thường, chúng con nghĩ rằng Chúa phải được sinh ra nơi cung điện huy hoàng, được mọi người chào đón đầy tiếng pháo hoa và lời tung hô. Nhưng ngược lại, Chúa giáng thế trong cảnh túng thiếu, bần cùng.

     Chúa đến với chúng con như vậy, để thấu hiểu và sẽ chia phận người với chúng con. Đó là cách Chúa yêu thương chúng con.

– Người dẫn 2:

     Lạy Chúa! sau khi thấy Chúa sinh trong máng cỏ, các mục đồng đã trở về. Họ trở về để loan báo những kỳ công của Chúa. Họ thuật lại cho mọi người điều họ đã nghe và đã thấy. Và họ đã ca tung tôn vinh Ngài.

     Chúa ơi! Chúng con là những người bé nhỏ như các mục đồng. Chúng con chẳng có gì hết ngoài tình yêu thương của Chúa qua bàn tay yêu thương của cha mẹ và mọi người.

– Người dẫn 1: 

     Chúa yêu thương chúng con và đến với chúng con hằng ngày qua Bí tích Thánh Thể. Ước gì chúng con luôn luôn thức tỉnh để tìm kiếm Chúa như các mục đồng đã tìm kiếm Chúa khi nghe các thiên thần loan báo cho họ.

     Xin cho chúng con biết tỉnh thức và tìm kiếm Chúa bằng việc cầu nguyện chung với gia đình và cầu nguyện riêng với Chúa mỗi ngày.

     Xin cho chúng con biết tỉnh thức và tìm kiếm Chúa bằng việc tham dự Thánh Lễ và chầu Thánh Thể thật nghiêm trang và sốt mến.

– Người dẫn 2:

     Lạy Chúa! Sau khi các mục đồng gặp Chúa, các ngài đã thuật lại cho người khác những gì họ đã nghe, đã thấy; và ra về, họ vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa. Ước gì chúng con sau mỗi thánh lễ, linh mục đọc: “thánh lễ đã xong, chúc anh chị em về bình an”. Xin Chúa cho chúng con sau trở về với gia đình, về với môi trường hằng ngày; chúng con luôn ca tụng tôn vinh Chúa, luôn làm chứng và loan báo tin vui cho mọi người. Ước gì chúng con biến đời sống của bản thân thành lời minh chứng cho Chúa bằng đời sống vâng lời, sống thành thật, chăm chỉ học tập, yêu thương và giúp đỡ mọi người.

     Lạy Chúa! Xin cho lời ca tụng, tôn vinh của các thiên thần vào mùa đông năm xưa trở thành lời ca tụng, tôn vinh Chúa trong cuộc sống chúng con: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”.

(Người dẫn mời các em thinh lặng khoảng 1 phút)

VI. Cầu nguyện

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

1. Chúng con xin dâng lên Chúa thế giới thân yêu mà Chúa đã xuống cứu độ. Xin Chúa cho mọi người chung sức, chung lòng xây dựng một thế giới luôn tươi đẹp, hòa bình và đầy tình yêu thương. Cách riêng, chúng con xin dâng lên Chúa các quốc gia đang xung đột và chiến tranh. Xin Chúa là hoàng tử bình ban, ban cho các vị lãnh đạo các quốc gia luôn tìm mọi phương cách để bảo vệ và giúp người dân được an vui và hạnh phúc.

     – Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa các em nhỏ, những ban không được may mắn như chúng con. Các bạn đó không được quyền sinh và và lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ và mọi người vì nhiều lý do khác nhau. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ ủi an đến cha mẹ của các bạn ấy. Xin Chúa cho mọi người biết trân trọng và yêu mến món quà tuyệt vời nhất của Chúa ban, đó là sự sống.

     – Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Chúng con xin dâng lên Chúa gia đình chúng con, ông bà, cha mẹ và anh chị em chúng con. Xin cho gia đình chúng con luôn tràn ngập tình yêu của Chúa qua việc sống đời sống cầu nguyện, siêng năng tham dự Thánh Lễ, để kín múc nguồn sống thánh thánh từ Chúa Giêsu Hài Đồng mà mà sống hòa thuận, yêu thương nhau.

    – Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Chúng con xin dâng lên Chúa mọi suy nghĩ, lời nói, việc làm của chúng con cho Chúa. Như các mục đồng sau khi gặp Chúa đã luôn chúc tụng danh Chúa khắp mọi nơi, xin Chúa ban cho chúng con, trong mọi suy nghĩ, lời nói, việc làm của chúng con luôn là lời ca tụng Ngài.

    – Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

VII. Ban phép lành

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

     – Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

(Linh Mục Ban Phép Lành)

VIII. Kết

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: HANG BÊ-LEM – Hải Linh & Minh Châu

ÐK. Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời. Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Bê – lem ánh sáng tỏa lan tưng bừng. Nghe trên không trung tiếng hát Thiên thần vang lừng. Ðàn hát (réo rắt tiếng hát). Xướng ca (dư âm vang xa). Ðây Chúa thiên tòa giáng sinh vì ta. Người hỡi (hãy kíp bước tới). Ðến xem (nơi hang Bê – lem). Ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn.

1. Nửa đêm mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ơn phúc xuống cho muôn dân lầm than. Nơi hang Bê – lem Thiên thần xướng ca. Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an hòa.

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)