Chầu Thánh Thể Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh-Năm B: BƯỚC THEO ÁNH SÁNG TIN MỪNG (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi).

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: BƯỚC THEO ÁNH SÁNG TIN MỪNG

Lời Chúa: Chúa Nhật Lễ Hiển Linh – Năm B – Giáo phận Hà Tĩnh

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát)

Hát: Con Mến Yêu (T- Phụng- Tam Thảo)

1. Con mến yêu tin thờ trong lòng, cùng chút tình ngây thơ ngắm trông, trong Thánh Thể Chúa cả càn khôn hằng náu thân tù hãm vì con.
ĐK: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con, Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn, Lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa, Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn.

II. Tôn vinh Thánh Thể  

      Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! chúng con thờ lạy và yêu mến Chúa. Tạ ơn Chúa đã ở lại với chúng con trong Bí Tích Cực Thánh trên bàn thờ. Để chúng con được chiêm ngắm, được ở lại trong tình yêu của Chúa, được Chúa ban ân sủng thần linh cho chúng con.

      Được ở bên Chúa còn hạnh phúc nào hơn. Thiên đàng chính là nơi Chúa đang ngự với chúng con đây. Trong giây phút thiêng liêng này, chúng con xin dâng lên Chúa những tâm tình nhỏ bé, những lời ca tôn vinh chúc tụng Danh Thánh Chúa. Xin Chúa chúc lành cho những ước nguyện của chúng con.
(Cộng đoàn chia thành 2 bè: thay nhau đọc)
– Bè Nữ:
CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
– Bè Nam:
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
và bổ sức cho tôi.
– Bè Nữ:
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.
– Bè Nam:
Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.
– Bè Nữ:
Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa.
– Bè Nam:
Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những năm dài triền miên.

III. Đọc Tin Mừng và suy niệm

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

TIN MỪNG: Mt 2, 1-12
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mattheu

      “Khi Chúa Giê-su sinh hạ tại Bê-lem thuộc xứ Giu-đa, trong đời vua Hê-rô-đê, có mấy nhà đạo sĩ từ Ðông phương tìm đến Giê-ru-sa-lem. Các ông nói: “Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người”. Nghe nói thế, vua Hê-rô-đê bối rối, và tất cả Giê-ru-sa-lem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Ðức Ki-tô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: “Tại Bê-lem thuộc xứ Giu-đa, vì đó là lời do Ðấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bê-lem, đất Giu-đa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giu-đa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta”.
Bấy giờ Hê-rô-đê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bê-lem và dặn rằng: “Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người”. Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Ðông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Ma-ri-a Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và một dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hê-rô-đê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.”

 (Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)   

    Suy Niệm

      Lạy Chúa Giê-su! Ba nhà chiêm tinh trong Tin Mừng hôm nay đã theo ánh sáng của ngôi sao lạ, tìm đến cung điện của vua Hê-rô-đê để thờ lạy kính bái, vì họ nghĩ rằng nếu có vị vua mới sinh thì ắt vua đó phải sinh ra nơi cung vàng điện ngọc, nơi chốn cao sang. Chính nhà vua và cả triều thần của vua đều không biết về sự hạ sinh của Chúa Hài Đồng.

      Lật lại Kinh Thánh và chính nhờ ánh sáng từ Kinh Thánh soi sáng mà vua Hê-rô-đê, cả triều thần của vua cũng như ba nhà chiêm tinh biết được nơi Đấng Cứu Độ giáng sinh nơi quê mùa heo hút, nơi làng Bê-lem là phần đất nhỏ bé của miền Giu-đa. Cũng nhờ ánh sáng này, ba nhà chiêm tinh tiếp tục đến tận nơi để thờ lạy và dâng lễ vật cho Chúa

      Hôm nay, không có ngôi sao lạ nào xuất hiện trên bầu trời để soi đường cho chúng con đi tìm Chúa, nhưng chúng con lại có một ánh sáng khác rực rỡ hơn để tìm gặp Ngài. Đó là ánh sáng của Lời Chúa, như lời Thánh Vịnh: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.” (Thánh vịnh 119, câu 105). Đó là Thánh Thể Ngài, mà giờ đây chúng con đang được chiêm ngắm Chúa trên bàn thờ. Đó là nơi những người đói khát đầu đường xó chợ. Đó là nơi những ai cho người rách rưới hoặc mình trần một manh áo, thì Chúa nói là họ đã cho Người mặc….Chúa đã tự đồng hóa mình với mọi người chung quanh. Khi chúng con yêu thương họ là chúng con yêu mến Chúa.

      Lễ vật của chúng con dâng Chúa hôm nay không phải là vàng, nhũ hương và mộc dược nhưng là những cử chỉ yêu thương mọi người, là sự vâng lời cha mẹ và những người giáo dục chúng con. Đó là sự quan tâm chăm lo cho anh chị em trong nhà. Đó là những việc chúng con giúp đỡ bạn bè trong học tập. Những lễ vật đó thật quý báu mà Chúa luôn thiết tha chờ đợi chúng con. Chúa luôn mong ước chúng con mau mắn và quảng đại hiến dâng cho Ngài.

IV. Cầu nguyện

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

      Lạy Chúa Giê-su! Thật hạnh phúc cho mỗi thiếu nhi chúng con khi được Ánh Sáng Lời Chúa soi dẫn, được đụng chạm tới Thánh Thể Chúa mỗi khi tham dự Thánh Lễ và Chầu Thánh Thể. Xin cho mỗi chúng con biết siêng năng đọc Lời Chúa và đón nhận Thánh Thể Chúa. Xin dâng lên Chúa mỗi việc nhỏ bé hy sinh âm thầm của chúng con. Xin dâng lên Chúa việc học và tất cả đời sống của chúng con. Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ đức tin, đức cậy, đức mến trong mỗi chúng con. Để ngày mỗi ngày, chúng con thêm yêu mến Chúa ơn, biết vâng lời chăm ngoan trong việc học tập. Biết giúp đỡ mọi người trong khả năng của chúng con. Đó là món quà mà chúng con dâng lên Chúa quý như vàng, hương, mộc dược mà ba nhà chiêm tinh dâng lên Chúa trong Tin Mừng hôm nay. Amen!

V. Ban phép lành

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

VI. Kết thúc

     (Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: LOÀI NGƯỜI ƠI – Văn Thiều

ĐK. Loài người ơi tới Belem kính thờ Ngôi Hai Chúa cao sang, Người sinh xuống cứu muôn dân đang lầm than. Nào Sion hãy ca lên nhịp nhàng tung hô, Chúa vinh quang, vì yêu thương đã sinh ra trong cảnh âm thầm.

1. Belem năm ấy ánh sao chiếu soi giữa trời mùa đông. Vang trong tuyết sương bao nhiêu đàn ca dâng lên du dương. Bên trong hang đá khó khăn thấp hèn giữa trời đầy sương. Ngôi Hai giáng sinh làm người chuộc tội vì lòng xót thương.

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)