Chầu Thánh Thể Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh- Năm A: “Chúa Dẫn Con Đi” (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi)

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: “Chúa Dẫn Con Đi”

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát):

Hát: Đây Phép Nhiệm Mầu – Hoài Chiên

1. Đây phép nhiệm mầu cực linh khôn sánh. Thiên Chúa cao quang bởi nơi thiên đình. Ngự trong hình bánh để nuôi trần gian. Chúng con ngày đêm mến yêu thành tâm.

ĐK. Ôi Cha nhân lành đoàn con kính thờ. Cha là thần lương ban cho con cái. Qua nơi lưu đầy về nơi mong chờ. Say nguồn tình Cha thiết tha suốt đời.

2. Con cái trên đời cùng ăn một bánh, thân xác Giêsu xuống muôn ơn lành. Đoàn con âu yếm kết hợp cùng nhau. Sống trong tình Cha đến muôn đời sau.

II. Thờ lạy và chúc tụng

(Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)

Người dẫn:

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, hôm nay Giáo Hội cho chúng con được mừng lễ Hiển Linh – lễ Chúa tỏ mình cho dân ngoại, mà đại diện là các đạo sĩ từ phương đông. Họ là những người khao khát tìm kiếm Chúa.

     Lạy Chúa! Để cứu độ chúng con, khi xưa Chúa đã trở nên Hài Nhi bé nhỏ và hôm nay, ngay bây giờ, Chúa đang ở với chúng con diện đối diện. Chúa trở nên và là tấm bánh nhỏ trên bàn thờ. Chúa luôn tỏ hiện với những ai thành tâm tìm kiếm Chúa.

     Thật hạnh phúc cho chúng con, hôm nay Chúa dẫn chúng con đến với Chúa, để được Chúa tỏ hiện, để được Chúa ban ơn thần linh cho chúng con.

     Chúng con xin thờ lạy và chúc tụng Chúa.

 (Cộng đoàn chia hai bè thay nhau đọc)

– Bè 1:       

     Thú vị thay được tạ ơn CHÚA,

     được mừng hát danh Ngài, lạy Đấng Tối Cao,

– Bè 2:      

     được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm,

     và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya,

– Bè 1:      

     hoà điệu sắt cầm gieo trầm bổng,

     nhè nhẹ vấn vương khúc tỳ bà.

– Bè 2:      

     Lạy CHÚA, sự nghiệp Ngài khiến con mừng rỡ,

     thấy việc tay Ngài làm, con phải reo lên:

– Bè 1:      

     Lạy CHÚA, công trình Ngài xiết bao vĩ đại,

     tư tưởng Ngài thâm thuý lắm thay!

– Bè 2:      

     Người khờ dại nào đâu có biết,

     kẻ ngu si chẳng hiểu điều này:

– Bè 1:      

     Bọn bất nhân dầu sởn sơ như cỏ,

     phường gian ác có đua nở khoe tươi,

     cũng là để bị diệt trừ vĩnh viễn.

– Bè 2:  

     Còn CHÚA, Ngài cao cả đến muôn đời.

– Bè 1:      

     Kìa những kẻ thù Ngài, lạy CHÚA,

     kìa những kẻ thù Ngài tiêu vong,

III. Lắng nghe Lời Chúa:

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Tin Mừng (Mt 2,1-12)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

     1Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, 2 và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.”

     3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao.

     4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu.

     5 Họ trả lời: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: 6 Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.”

     7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện.

     8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.”

     9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.

     10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.

     11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.

     12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

IV. Suy niệm

(Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! bài Tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng con về việc ông Gioan giới thiệu Chúa cho mọi người: ““Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi”.
Trước thời ông Gioan, ngôn sứ Isai cũng đã loan báo về Chúa: “Như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng (Is 53,7). Tiếp sau ngôn sứ Isaia, ngôn sứ Giê-rê-mi-a cũng tiên báo về Ngài: “Tôi giống như con chiên trung tín bị đem đi giết, và tôi không hề biết họ đang trù tính những điều ác chống lại tôi”.

     Lạy Chúa! Các ngôn sứ đều tiên báo về Chúa là con chiên hiền lành và khiêm nhường. Và hôm nay, vị đại ngôn sứ Gioan giới thiệu Chúa trực tiếp cho mọi người. Chúa là Đấng xóa bỏ tội trần gian. Chúa đến sau Gioan nhưng là trổi vượt trên thánh nhân.

     Trong đạo Do Thái người ta cần có những con chiên gánh tội. Khi người ta có tội, người ta đem một con chiên đến Đền thờ, đặt tay trên đầu nó, tỏ ý trút hết tội của mình xuống nó, rồi giết chết nó hoặc đuổi nó vào sa mạc. Kể như nó đã mang hết tội của người ta và chịu phạt tội thay cho người ta.

     Thánh Gioan giới thiệu Chúa là Chiên Thiên Chúa. Chúa làm Con Chiên gánh tội trần gian. Là Đấng mà sẽ tự hiến mình trên thập giá. Là Đấng ban chính Thịt và Máu cho chúng con mỗi khi chúng con tham dự thánh lễ và đón lấy Mình Thánh Chúa.

      Lạy Chúa, thật hạnh phúc cho chúng con khi Chúa trở thành Chiên gánh tội cho chúng con. Ước gì chúng con luôn biết thờ lạy, chúc tụng Chúa mỗi ngày trong cuộc đời chúng con. Ước gì chúng con luôn biết năng tham dự thánh lễ để đón lấy Chúa mỗi ngày. Ước gì chúng con biết trở nên con ngoan của Chúa, biết luôn vâng lời cha mẹ, thầy cô, các trưởng, những người yêu thương, dưỡng dục chúng con. Để từ đó, chúng con được trở nên như thánh Gioan, luôn giới thiệu Chúa bằng đời sống vâng lời, thảo hiền của chúng con.

(Người dẫn mời các em thinh lặng khoảng 1 phút)

V. Cầu nguyện

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

1. Chúng con xin dâng lên Chúa các vị lãnh đạo các quốc gia trên thế giới. Xin cho họ luôn có một tâm hồn lắng nghe tiếng Chúa, để họ luôn biết dùng quyền hành của minh để thực thi công bằng, sự thật, và tôn trọng nhân phẩm của mỗi người. Để nhờ đó, thế giới luôn được an bình thịnh vượng.

     – Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Chúng con dâng lên Chúa các nhà giáo dục. Xin cho họ trở nên chứng nhân đáng tin cậy, biết dạy về tình đệ hơn là mọi thứ khác, biết ưu tiên giúp đỡ nhưng ai bé nhỏ và dễ bị tổn thương nhất.

     – Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Chúng con xin dâng lên Chúa những người vì nhiều lý do mà chưa tin nhận Chúa. Xin cho họ được ơn soi sáng, biết nghe theo tiếng lương tâm làm lành tránh dữ. xin cho họ nhảy bén trước những dấu chỉ Nước Trời, và mở lòng ra để đón nhận niềm vui Tin Mừng cứu độ của Đức Kitô.

     – Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Chúng con xin dâng lên Chúa tất mọi người trong giáo xứ chúng con lên Chúa, xin cho mọi người tín hữu luôn biết dùng đời sống bác ái yêu thương như là anh sao dẫn đường để mọi người nhận ra Thiên Chúa Tình Yêu.

     – Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những hy sinh của chúng con, việc học, những bổn phận mỗi ngày của chúng con lên Chúa. Xin cho những lễ vật của chúng con như là của lễ làm đẹp lòng Chúa.

     – Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

VI. Ban phép lành

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

     – Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

(Linh Mục Ban Phép Lành)

VII. Kết

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Loài Người Ơi – Văn Thiều

ĐK. Loài người ơi tới Belem kính thờ Ngôi Hai Chúa cao sang, Người sinh xuống cứu muôn dân đang lầm than. Nào Sion hãy ca lên nhịp nhàng tung hô, Chúa vinh quang, vì yêu thương đã sinh ra trong cảnh âm thầm.

1. Belem năm ấy ánh sao chiếu soi giữa trời mùa đông. Vang trong tuyết sương bao nhiêu đàn ca dâng lên du dương. Bên trong hang đá khó khăn thấp hèn giữa trời đầy sương. Ngôi Hai giáng sinh làm người chuộc tội vì lòng xót thương.

2. Ta theo sao sáng dẫn đưa soi đường khác chi bình minh. Vui theo tiếng ca thiên thần hòa vang nhịp nhàng uy linh. Ta mau mau tới kính dâng tôn thờ cất cao lời kinh, noi theo tấm gương khiêm nhường nghèo hèn và luôn khiết trinh.

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)