Chầu Thánh Thể, Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm B: VINH DANH CHÚA BA NGÔI

VINH DANH CHÚA BA NGÔI

I. Chủ Sự Đặt Mình Thánh Chúa

Hát: TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG – Lm. Kim Long

ĐK. Ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống bởi trời. Ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời.

1. Đây Mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống. Người ăn bánh này không còn đói khát chi, người uống máu này sẽ được trường sinh.

2. Đây Mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống. Người không lãnh nhận ăn Thịt uống Máu Ta, sẽ chết hao mòn muôn đời trầm luân.

II.TÂM TÌNH ĐẦU                                  

         Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa vì Chúa đã quy tụ chúng con trước Thánh Thể để chúng con cùng nhau tôn thờ và tạ ơn Chúa.

         Lạy Chúa, chính nơi đây, mỗi ngày, chúng con được cử hành lễ Bẻ Bánh, để dâng lên Chúa tấm bánh trắng tinh tuyền, rượu nho thơm nồng và giọt nước tinh khiết để với ơn Chúa, bánh và rượu đã trở nên Mình và Máu Thánh Chúa. Chúa còn mời gọi chúng con rước lấy Chúa vào lòng để tham dự vào sự sống thần linh của Chúa. Giờ đây, nơi Tấm Bánh Thánh thể, Chúa hiện diện để nuôi dưỡng và bổ sức cho chúng con. Đây là tặng ân mà Chúa dành cho chúng con.

         Lạy Chúa, thế nhưng, đôi lúc chúng con quên mất đó là tặng ân, phần phúc Chúa ban, nên chúng con đến với Chúa bằng một thể xác và tâm hồn uể oải, lo ra chia trí, nên chúng con không ý thức được Chúa đang hiện diện đích thật nơi đây. Đôi lúc, trước Thánh thể, chúng con có những hành vi và suy nghĩ làm mất lòng Chúa nữa. Thì lúc này đây, chúng con thật lòng xin lỗi Chúa, xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm, và ban thêm sức mạnh, sự khôn ngoan để chúng con biết ý thức và siêng năng chạy đến với Thánh Thể. Để mỗi lần đến với Chúa chúng con kín múc được ơn lành và ra đi làm chứng cho tình yêu Chúa, hầu làm sáng danh Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen

HÁT: TÌNH CHÚA CAO VỜI – Lm. Duy Thiên

ĐK. Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi.

1/ Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời, Người yêu con từ ngàn xưa. Từ khi chưa có đồi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có vầng trăng với ngàn sao. Gọi con giữa muôn muôn người, tìm con giữa nơi bùn nhơ.

2/ Ôi vì thương con Chúa quên mình, vì yêu nên hiến thân mình gọi con nên bạn tình Cha. Dù bao sóng gió hiểm nguy, dìu con trên bước đường đi, ơn Chúa ngày đêm ủ ấp con. Vì con Chúa quên thân mình, đời con dám mơ gì hơn.

(thinh lặng)

III. Suy Niệm Tin Mừng

Hát: Xin cho con biết lắng nghe – L.m Nguyễn Duy

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Bài kết thúc Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 28,16-20)

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

SUY NIỆM

         Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ân sủng là ơn ban của Thiên Chúa, là hồng ân Chúa trao cho chúng con để chúng con được hiện hữu, và chính hồng ân này đã giúp chúng con hiện hữu cách sống động, xứng đáng là hình ảnh Thiên Chúa. Mỗi khi đến dịp kỷ niệm sinh nhật, mỗi người chúng con luôn dâng lên Chúa lời cảm tạ về hồng ân sự sống, hồng ân làm con Chúa, hồng ân về những gì chúng con đang có và đang là. Như lời thánh vịnh 138: “Tảng phụ con chính ngài cấu tạo, Dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con”. Hồng ân Chúa đi theo chúng con suốt cả cuộc đời. “Mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự”.

         Bên cạnh đó, chúng con cảm ơn Chúa vì được làm con Chúa khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Bí tích này là bí tích cần thiết cho ơn cứu độ. Nhờ bí tích rửa tội, chúng con được mang danh Chúa. Nhờ đó, chúng con được lãnh nhận sự sống mới, được dìm trong cái chết của Chúa Kitô và được phục sinh với Ngài. Cũng nhờ đó, chúng con đi vào mối tương quan tình yêu với Chúa Ba Ngôi. Ba Ngôi nhưng lại hiệp nhất nên một, như Chúa Cha ở trong Chúa Con và Chúa Con ở trong Chúa Cha, và Chúa Thánh Thần là Tình Yêu liên kết, hiệp nhất Chúa Cha và Chúa Con. Do đó, chúng con cũng được thông chia, dự phần vào tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa, được tham dự bản tính thần linh, đi vào chiều kích của sự hiện hữu mới, hiện hữu với Ba Ngôi Thiên Chúa.

         Lạy Chúa, Tin mừng hôm nay một lần nữa nói với chúng con: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần”. Đây là lệnh truyền của Đức Giêsu cho chúng con trước khi Người về Trời. Lệnh truyền này vẫn vang vọng trong Giáo hội hơn 2000 năm và vang vọng trong mỗi kitô hữu từ lúc lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Tiếng vọng là lời nhắc nhở chúng con trở lại với căn tính của mình, theo bước chân Đức Kitô lên đường thực hiện sứ mạng được giao, để đem mọi người trở về, gia nhập đoàn chiên duy nhất của Ngài. Tiếng vọng ấy mời gọi chúng con trở thành chứng nhân cho Tin Mừng Đức Kitô, là sống và làm theo những gì Đức Kitô dạy. Tiếng gọi ấy mời gọi chúng con quy tụ lại thành một cộng đoàn, dâng lên Đức Kitô những lời cầu nguyện cho sứ vụ Giáo hội, vì “nơi nào có hai hoặc ba người họp lại nhân danh Đức Kitô, nơi đó có Chúa hiện diện”.

         Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, để thực hiện sứ mạng Chúa trao cho chúng con, thì chúng con cần phải sống tình yêu của Chúa như Chúa yêu chúng con. Tình yêu khiến Người “bẻ Mình” ra để cứu độ chúng con. Tình yêu mời gọi chúng con trở thành nhà truyền giáo loan báo Tin Mừng. Như Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi chúng con trong sứ điệp ngày thế giới truyền giáo 2023: “người truyền giáo phải trở nên tấm bánh cho đời”. Ngài diễn giải thêm, “theo đó, mọi môn đệ được sai đi trở nên giống Chúa Giêsu và trong Người, nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần, trở nên người bẻ bánh và là tấm bánh được bẻ ra cho thế giới” (Sacramentum Caritatis 8). Qua đó, tình yêu thúc bách chúng con lên đường, đi ra đến vùng ngoại biên, nơi có những người nghèo, người khổ đau về phần hồn cũng như phần xác, những người tật nguyền, lớn tiếng nói với họ về một Đức Giêsu đã yêu mọi người như thế nào? Và mọi người phải làm thế nào để có được ơn cứu độ? Tình yêu Đức Kitô không cho phép chúng con tự xây cho mình những bức tường của sự tự kiêu và cao ngạo, loại trừ và chia rẽ nhau. Nhưng chúng con được mời gọi đến với mọi người và loan báo danh Ba Ngôi Thiên Chúa. Sự hy sinh dấn thân cho cánh đồng truyền giáo là sứ mạng rất cần thiết và cấp bách cho mỗi Kitô hữu. Xã hội càng hiện đại, thách đố của việc truyền giáo càng lớn. Do đó, để danh Ba Ngôi Thiên Chúa luôn vang vọng trong thế giới này và ở mọi nơi thì Giáo hội luôn cần đến sự cộng tác của mọi người, nhất là qua việc sống bác ái, đồng cảm, sẻ chia với những người xung quanh.

         Lạy Giêsu Thánh Thể, để nói về Chúa, chúng con cần có Chúa trong chính tâm hồn mình. Do đó, chúng con cần có một tâm hồn trong sạch, sốt sắng tham dự các giờ phụng vụ, nhất là tham dự thánh lễ. Trong thánh lễ, chúng con kín múc trực tiếp Lời Hằng Sống và Bánh Thánh Thể. Qua thánh lễ, chúng con nhận được ơn sủng của Chúa. Từ thánh lễ, chúng con được Hội Thánh sai đi, thực hiện sứ mạng của Chúa.

         Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con ý thức được sứ vụ Chúa trao khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Chúng con biết, chúng con còn yếu đuối, bất toàn; chúng con còn ngại dấn thân và hy sinh. Xin Chúa ban Thánh Thần cho chúng con, để chúng con có được sức mạnh, lòng can đảm, sự hướng dẫn, sáng tạo và khôn ngoan, để chúng con luôn sẵn sàng làm sáng danh Chúa ở mọi nơi. Amen.

HÁT: CHỨNG NHÂN TÌNH YÊU – Lm. Nguyễn Duy

1. Khi con nghe tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin mới, con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi rắc gieo tin vui cho muôn người.

ÐK: Này đây Chúa ơi con hiến dâng cho Ngài niềm tin tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài trung kiên làm chứng nhân Nước Trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.

2. Con say sưa với tháng ngày tình yêu cho con nguồn sức sống. Con hân hoan bước trên đường, hồng phúc bát ngát xanh đồi nương, để tìm lại những tình thương quá khứ héo úa trong muôn lòng. Cho quên đi những sầu vương, Chúa ơi, xin thương ai đoạn trường.

IV. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế: Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi tuy vượt xa sự hiểu biết của con người, nhưng cũng rất gần gũi với chúng ta. Trong niềm tin tưởng yêu mến, chúng ta hãy dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa những lời nguyện xin:

1. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành viên trong đại gia đình Hội Thánh, biết dùng đời sống bác ái yêu thương, mà trình bày khuôn mặt đích thực của Hội Thánh cho mọi người.

2. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa soi sáng, và hướng dẫn những nhà lãnh đạo các quốc gia, để họ biết dẹp bỏ mọi ghanh đua, chân thành cộng tác với hau, hầu mang lại hòa bình thực sự cho nhân lọai.

3. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những nhà Truyền giáo, các anh chị em đang ngày đêm giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn trên thế giới. Xin cho các vị được bình an, luôn cháy lửa tình yêu mà Đức Ki-tô đã khơi lên trong họ.

4. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta, luôn chân thành yêu thương nhau, cũng như hiệp nhất và nâng đỡ nhau trong mọi tình huống của đời sống thường ngày.

Chủ tế: Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa là nguồn mạch tình yêu và hạnh phúc. Xin soi mở lòng trí để chúng con luôn tin nhận có sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình, và đáp trả bằng cách sống hiệp nhất yêu thương, góp phần xây dựng gia đình, giáo xứ trở thành hiện thân của tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

V. PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH

Hát: NÀY CON LÀ ĐÁ 

Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung. 

Ta hãy cầu xin cho Ðức Giáo Hoàng Gioan Phanxico, Chúa gìn giữ người tăng sức sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc, đừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

Hát: Đây Nhiệm Tích – Hồng Trần- Phạm Đình Đài

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý. Nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký. Phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và con Chúa, Lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá. Tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu. Khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A – men.

VI. HÁT KẾT

ĐK. Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui.

1. Nài xin tha thiết Thượng Đế muôn tình lân ái. Xin hãy đổ tràn linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng hết sức, hết cả trí khôn. Cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.

Tải file PDF  tại đây