Chầu Thánh Thể CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM B: “SỐNG TÌNH YÊU CHÚA BA NGÔI” (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi).

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: “SỐNG TÌNH YÊU CHÚA BA NGÔI”

 

I. CHỦ SỰ ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát)

Hát: Con Thờ Lạy (Hoài Chiên)

  1. Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong phép Thánh. Yêu quí nhân loại hiến thân trong hình bánh. Nuôi hồn con tháng ngày, cho lòng con vui say: Dâng Chúa nhân lành khúc hoan ca tràn đầy.

ÐK. Lòng con hân hoan mến tin ngợi ca, trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ở Chúa giúp con mau vượt qua. Hiệp thông tin yêu thế trần gần xa, ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.

  1. Nay ngự trong phép mầu, Chúa vì ơn thương mến. Ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin tháng ngày, thương đoàn con yếu đuối: Xin Chúa tha tội lỗi xưa nay tràn đầy.

II. TÔN VINH THÁNH THỂ
     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!

Chúng con thờ lạy Chúa đang hiện diện giữa chúng con dưới hình Bánh đơn sơ bé nhỏ. Chúa cũng chính là Ngôi Hai muôn trùng cao cả, là Con của Chúa Cha hằng hữu, cùng hiển trị với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

Vì yêu thương nhân loại, Chúa đã vâng lời Chúa Cha, đã nhập thể làm người, đã chết trên thập giá và đã sống lại hiển vinh để cứu độ chúng con.

Vì không để chúng con mồ côi trên trần thế, Chúa đã ở lại với chúng con trong Nhiệm Tích Thánh Thể, mà chúng con đang chiêm ngưỡng trên bàn thờ.

Biết lấy chi đền đáp ân tình Chúa, chúng con chỉ biết dâng lên lời chúc tụng – tạ ơn và yêu mến Chúa đến muôn đời.

(Cộng đoàn chia thành 2 bè Bè 1 và Bè 2, thay nhau đọc)

THÁNH VỊNH 32, 1-12

Bè Nữ:

Người công chính, hãy reo hò mừng CHÚA,

kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.

Bè Nam:

Tạ ơn CHÚA, gieo vạn tiếng đàn cầm,

kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt.

Bè Nữ:

Nào dâng Chúa một khúc tân ca,

rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng.

Vì lời CHÚA phán quả là ngay thẳng,

mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin.

Bè Nam:

Chúa yêu thích điều công minh chính trực,

tình thương CHÚA chan hoà mặt đất.

Bè Nữ:

Một lời CHÚA phán làm ra chín tầng trời,

một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú.

Bè Nam:

Chúa dồn đại dương về một chỗ,

Người đem biển cả trữ vào kho.

Bè Nữ:

Cả địa cầu phải kính sợ CHÚA,

mọi thế nhân hãy khiếp oai Người.

Bè Nam:

Vì Người đã phán, và muôn loài xuất hiện,

Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên.

Bè Nữ:

CHÚA đảo lộn chương trình muôn nước,

Người phá tan ý định chư dân.

Bè Nam:

Chương trình CHÚA ngàn năm bền vững,

ý định của lòng Người vạn kiếp trường tồn.

Bè Nữ:

Hạnh phúc thay quốc gia được CHÚA làm Chúa Tể,

hạnh phúc thay dân nào Người chọn làm gia nghiệp.

III. ĐỌC TIN MỪNG VÀ SUY NIỆM
(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)
Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy
1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: ‘Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?’
ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Phúc Âm: Mt 28, 16-20

Bài kết thúc Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

SUY NIỆM

(Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)

Lạy Chúa Giê-su!

Hôm nay, Chúa tỏ cho chúng con về gia đình của Chúa. Chúa Cha yêu thế gian, và yêu mến từng người chúng con, nên đã tạo dựng nên muôn loài muôn vật. Hơn thế nữa, con ban cho nhân loại chúng con Con Một, là Chúa Giê-su. Khi đón nhận Thánh Thể, là chúng con được kết hợp với tình yêu, sự sống của Chúa Cha.

Tình yêu Chúa Cha thúc dục chúng con có lòng yêu thương và sẵn sàng trao ban yêu thương cho hết mọi người.

Thánh Thể Chúa chính là Ngôi Hai – Chúa Con. Vì yêu chúng con mà Chúa đã vâng lời Chúa Cha xuống thế làm người, sống như con người, tự nguyện chết trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Chúa đã trở nên Thánh Thể để nuôi dưỡng và thánh hoá chúng con. Tình yêu Thánh Thể Chúa mời gọi chúng con biết sống vâng phục và sẵn sàng đón nhận mọi khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt trong việc học tập.  Trở nên giống Thánh Thể Chúa, là trở nên bánh thơm ngon, trao tặng niềm vui cho mọi người.

Nơi Chúa Thánh Thần, Đấng không ngừng làm việc ngày đêm để thánh hoá nhân loại, làm cho nhân loại được đổi mới, để nhân loại bước theo chương trình yêu thương của Chúa Cha, để công trình cứu chuộc của Chúa con được sinh ích cho nhân loại. Tình yêu Chúa Thánh Thần mời gọi chúng con, không ngại hy sinh, nhẫn nại để sống yêu thương hết mọi người, đón nhận sự khác biệt nơi những bạn bè chúng con. Tất cả để danh Ba Ngôi Thiên Chúa được cả sáng.

Giờ đây, trước Thánh Thể Chúa, chúng con xin thân thưa với Chúa bằng tất cả lòng yêu mến của chúng con.

IV. CẦU NGUYỆN
(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)
     Lạy Chúa Giê-su!

Tạ ơn Chúa, đã cho chúng con được sống trong Gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa, đã mặc khải tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa cho chúng con. Tạ ơn Chúa đã chia sẽ sự sống của Chúa cho chúng con.

Chúa đã cho chúng con được làm người, được làm con trong gia đình có cha có mẹ. Qua tình yêu của Cha mẹ, chúng con cảm nhận được phần nào tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Tạ ơn Chúa đã tái sinh chúng con, cho chúng con được bước vào trong gia đình Giáo Hội, nhận biết về Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Giây phút này đây, chúng con chỉ biết ngợi khen, chúc tụng, tạ ơn về tình yêu của Chúa dành cho chúng con.

Xin dâng lên Chúa Cha xứ, Cha phó, quý thầy, quý Dì, ông bà cha mẹ, thầy cô và tất cả mỗi thiếu nhi. Xin Chúa cho chúng con biết luôn yêu thương, phục vụ mọi người, trở thành thành viên tốt trong gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa.

Xin Chúa chúc lành cho những nguyện ước của chúng con. Amen!

V. BAN PHÉP LÀNH
Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức
1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù
Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Cộng đoàn đáp: Amen.
Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.
1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.
Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.
Cộng đoàn đáp: Amen.
(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)
VI. HÁT KẾT

Tạ Ơn Chúa Với Mẹ

ĐK: Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng tình yêu Chúa nào biết chi báo đền, Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất ngàn vinh quang cao chiếu hiển trị đời đợi.

Vì tình Chúa đã chất chứa trong trái tim Mẹ hiền, luôn trìu mến mãi cứu giúp chở che nguyện cầu, ngàn phúc ân vẫn nhờ Mẹ, ngàn khổ đau cũng nhờ Mẹ, nhờ Mẹ thương dâng Chúa trót đời tạ ơn.

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)

Tải file tại đây!