Chầu Thánh Thể Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi-Năm A: Trở Nên Gia Đình Ba Ngôi Thiên Chúa (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi)

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: Trở Nên Gia Đình Ba Ngôi Thiên Chúa

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát)

Hát: CHÚA YÊU CON – Lm. Nguyễn Duy

1. Giê-su Chúa con ơi yêu thương phút giây này Ngài đến viếng thăm con trao ban muôn hồng ân. Giê-su sống trong con thông chia những vui buồn, tình yêu Chúa cho con mênh mông như mưa nguồn.
ĐK. Con xin tin kính khiêm nhường thờ lạy Chúa mến cảm tạ tình yêu Chúa. Qua bao năm tháng ân tình Chúa cao vời. Cho con yêu Chúa yêu người yêu mãi thôi.
2. Giê-su Chúa con ơi cho con mến yêu Ngài. Dù năm tháng phôi phai con xin yêu Ngài luôn. Con mong bước chân vui đi loan báo danh Ngài tình yêu Chúa khôn vơi. Chúa tín trung muôn đời.

II. Tôn vinh Thánh Thể

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa đang hiện diện giữa chúng con dưới hình Bánh đơn sơ bé nhỏ trên bàn thờ. Chúng con tin Chúa là Ngôi Hai đã xuống thế làm người cứu độ chúng con. Chúa là Con Chúa Cha hằng sống cùng hiển trị với Chúa Thánh Thần. Và trong ngày lễ ngũ tuần, chính Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho các tông đồ, để Thánh Thần Chúa cùng hoạt động, hướng dẫn Hội Thánh Chúa đi trên con đường Chúa Thánh Thể đã đi. Giờ đây, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa, chúc tụng và tạ ơn Danh cao cả của Chúa. Xin ban cho chúng con lòng sốt mến Thánh Thể Chúa mà mến yêu Chúa và mọi người suốt cả đời con.

(Cộng đoàn chia thành 2 bè Bè 1 và Bè 2, thay nhau đọc)

– Bè 1:

     Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa,

     muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

     Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,

     chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.

– Bè 2: 

     Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,

     chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới,

     Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,

     chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn.

– Bè 1: 

     Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả,

     chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông,

     chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng,

     chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.

– Bè 2: 

     Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn,

     chúc tụng Chúa đi, kìa thời đông tiết giá.

     Chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi,

     chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi.

– Bè 1: 

     Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối,

     chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi,

     chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất,

     muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

– Bè 2: 

     Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,

     chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây,

     chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy,

     chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.

– Bè 1: 

     Chúc tụng Chúa đi, kình ngư cùng thủy tộc,

     chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc,

     chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng,

     muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

– Bè 2: 

     Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế,

     chúc tụng Chúa đi, dòng dõi Israen,

     chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa,

     chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người.

III. Đọc Tin Mừng và Suy niệm

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Tin Mừng (Ga 3,16-18) 

16“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.”

   Suy niệm

     (Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể!

     Hôm nay Phụng vụ Giáo Hội cho chúng con được mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Mầu nhiệm trọng tâm của Hội Thánh Chúa. Khi Chúa còn ở dương thế, chính Chúa đã tỏ cho các tông đồ biết về mầu nhiệm trọng đại này. Mầu nhiệm vượt trên mọi trí hiểu và suy nghĩ của chúng con.

     Bài Tin Mừng mà chúng con vừa được nghe, thánh Gioan tường thuật về cuộc đối thoại giữa Chúa và ông Ni-cô-đê-mô. Ông Ni-cô-đê-mô thuộc nhóm lãnh đạo Do-thái thời bấy giờ. Tin Mừng thánh Gioan đã kể về ba lần xuất hiện của ông. Lần đầu là lần ông lén lút đến gặp Chúa mà Tin Mừng thánh Gio-an vừa thuật lại cho chúng con. Lần thứ hai, thánh Gioan kể lúc ông xuất hiện trong cuộc họp “ban lãnh đạo” Do-thái và ông đã không tán thành việc kết án Chúa. Lần thứ ba, đó là lúc ông xuất hiện trong lúc táng xác Chúa.

     Thực vậy, hôm nay ông Ni-cô-đê-mô lén lút đến gặp Chúa vào ban đêm vì sợ “ban lãnh đạo” biết thì sẽ ảnh hưởng tới chức vị của ông trong thượng hội đồng. Ông đã thưa với Chúa rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy.”  Có lẽ, ông Ni-cô-đê-mô và cả lãnh đạo Do-thái tin nhận Chúa là Con Thiên Chúa nhưng vì sợ mất địa vị, quyền lợi nên đã không giám công khai tin nhận Chúa trước mặt mọi người. Họ đã chọn địa vị, quyền lợi thay vì chọn Chúa. Bởi vậy, trong đêm đến gặp Chúa, đối diện với Chúa, ông Ni-cô-đê-mô đã thừa nhận niềm tin yếu kém của mình. Chúa không trách móc ông. Trái lại, Chúa rất yêu thương ông. Và lại, đây là dịp để Chúa nâng đỡ niềm tin và tình yêu cho ông. Chúa mặc khải cho ông về gia đình của Chúa. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời.”

     Chúa mặc khải cho ông Ni-cô-đê-mô về tình yêu trong gia đình của Chúa. Tình yêu của Chúa Cha. Thực vậy, Chúa Cha vì yêu mà đã tạo dựng muôn loài muôn vật và hơn hết Chúa Cha chỉ có Người Con Một là chính Chúa nhưng vì yêu thế gian đã ban tặng cho thế gian chính Con một Chúa Cha là chính Chúa. Thật hạnh phúc cho chúng con làm sao! Khi chúng con đón trước Chúa Thánh Thể vào lòng, thì chính chúng con cũng được đón lấy tình yêu và sự sống của Chúa Cha. Tình yêu và sự quảng đại của Chúa Cha một lần nữa mời gọi chúng con sống yêu thương và trao ban yêu thương đến hết mọi người.

     Diện đối diện với chúng con giờ này là Chúa Thánh Thể. Chúa đã vì yêu Chúa Cha và vì yêu chúng con, nên chúa đã vâng phục Chúa Cha mà đến với chúng con trong gia đình Na-gia-rét. Chúa đón nhận con người làm cha và làm mẹ của Chúa. Chúa sống và làm việc như mọi người chúng con. Sau ba năm rao giảng Tin Mừng cứu độ, Chúa đã hiến tế chính mình trên thập giá. Và để ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế, Chúa đã trở nên hình bánh trắng nhỏ trên bàn thờ. Mẫu gương tuyệt hảo của Chúa mời gọi chúng con vâng phục, luôn vui vẽ đón nhận những khó khăn trong cuộc sống, nhờ đó, chúng con nên như tấm bánh thơm ngon trao tặng cho niềm vui mọi người.

     Ở với chúng con giờ này, Chúa Thánh Thần là đấng dục lòng chúng con yêu mến Chúa, là người mở lòng chúng con hiểu và yêu mến lời Chúa. Chúa Thánh Thần là tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con mà ra. Chúa Thánh Thần luôn ở trong tâm hồn chúng con. Chúa Thánh Thần yêu thích sự đơn sơ bé nhỏ và trong trắng của chúng con. Nhờ Chúa Thánh Thần mà ý định Chúa Cha qua Chúa Con được hoàn tất. Nhìn lên Chúa Thánh Thần, chúng con luôn nỗ lực học tập và giúp đỡ công việc trong gia đình bằng tất cả lòng mến yêu. Nhờ đó, dù việc khó đến đâu nhưng vì lòng mến mà chúng con chiến thắng tất cả.

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! con yêu mến thờ lạy Chúa. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được sống trong Gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa. Thật hạnh phúc cho chúng con vì được Ba Ngôi Thiên Chúa yêu thương. Chúng con biết rằng chính vì muốn chúng con được hạnh phúc mà Ba Ngôi Thiên Chúa đã chi sẽ tình yêu và sự sống cho chúng con. Giờ đây, xin Chúa tiếp tục đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con để chúng con sống thân tình hơn với Chúa và bước ra sống yêu thương những người mà chúng con gặp gỡ.

IV. Cầu nguyện

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

1. Chúa Cha vì yêu thế gian mà ban tặng Chúa Thánh Thể cho chúng con. Xin Chúa tiếp tục an ơn sức mạnh, soi sáng và dẫn dắt Đức Giáo Hoàng Phanxicô, các Giám mục, Linh mục để các ngài luôn dẫn dắt Giáo Hội đi trên con đường mà Thánh Thể Chúa đã đi.

– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Chúa Giê-su đã tự nguyện hiến tế chính mình để trở thành lương thực thần linh cho nhân loại. Xin cho các nhà lãnh đạo các dân tộc biết quan tâm và lo đến các nhu cầu hạnh phúc của nhân loại giúp mọi người sống xứng đáng với phẩm giá con người mà Chúa đã dựng nên.

– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Chúa Thánh Thần hiệp nhất nên nhân loại nên một trong Chúa Cha và Chúa con. Xin cho những người tin Chúa Kitô được hợp nhất với nhau, để tất cả cùng nỗ lực tiến tới sự hiệp nhất trong Chúa Ba Ngôi, hầu xây dựng một đời sống mới thánh thiện, trở nên chứng tá sống động về tình yêu của Người.

– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Chúa Ba Ngôi là luôn hiệp nhất trong tình yêu. Xin cho mỗi thiếu nhi chúng con luôn trở nên khí cụ tình yêu qua việc chăm lo tham dự thánh lễ, học tập giáo lý, chu toàn bổn phận mỗi ngày, trở nên người con ngoan trong gia đình.

– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

V. Ban phép lành

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

     Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

     (Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

VI. Kết thúc

     (Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: THẮP SÁNG TRONG CON – Sr. Trầm Hương

ÐK: Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.

1. Ðể con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn, mưa hồng ân Chúa trên trần đời.

2. Ðể con say mê tim reo vang rộn ràng đi tới. Niềm tin cao dâng, ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời.

3. Trần gian hôm nay ôi bao nhiêu mây mờ giăng lối. Tựa như cơn mê, tâm hồn con quá xa tình Người.

4. Rồi hôm mai đây khi lâm nguy con thuyền tan vỡ. Hồn con chơi vơi, xin tình thương Chúa luôn hộ phù.

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)