Chầu Thánh Thể Chúa Nhật IV Thường Niên-Năm B: SỨC MẠNH CỦA LỜI CHÚA (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi).

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: Sức Mạnh Của Lời Chúa

SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN_B

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát)

Hát: Lòng Chúa Ái Tuất -Nguyễn Ban Hanh

1- Đây lòng chúa ái tuất không bến bờ, thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót máu thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.

2- Trong hình bánh Chúa náu thân khó hèn con dù không thấy luôn vững niềm tin. Đây chính máu thịt con Đức Chúa Trời. Là Vua trên hết các vua trần ai.

ĐK: Con xin kính tin sấp Mình thờ lạy Chúa, và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa , ở nơi thế gian và trên chốn Thiên Đình.

II. Tôn vinh Thánh Thể        

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, chúc tụng và tôn vinh Chúa. Tạ ơn Chúa đã ở lại với chúng con trong Thánh Thể và trong chính Lời Ngài.

          Có Thánh Thể và Lời Chúa mà chúng con được sống và sống dồi dào. Lời Chúa đã hướng dẫn chúng con đón nhận lấy Thánh Thể Chúa, để chúng con được kết hợp nên một với Ngài. Và nhờ đó, chúng con được lớn lên trong tình yêu và sự khôn ngoan mà Chúa ban tặng.

          Giờ đây, trước Thánh Thể Chúa, với lòng tin yêu, chúng con xin đồng thanh chúc tụng, ngợi khen quyền năng Chúa.

(Cộng đoàn chia thành 2 bè: thay nhau đọc)
– Bè Nữ:
CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.

– Bè Nam:
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
và bổ sức cho tôi.
– Bè Nữ:
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.
– Bè Nam:
Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.
– Bè Nữ:
Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa.
– Bè Nam:
Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những năm dài triền miên.

III. Đọc Tin Mừng và suy niệm

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

TIN MỪNG: Mc 1, 21-28
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô

         “(Ðến thành Ca-phác-na-um) ngày nghỉ lễ, Chúa Giê-su vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ.
Ðang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần ô uế ám, nên thét lên rằng: “Hỡi ông Giê-su Na-da-rét, có chuyện gì giữa chúng tôi và ông? Ông đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết ông là ai, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”. Chúa Giê-su quát bảo nó rằng: “Hãy im đi và ra khỏi người này!” Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy. Mọi người kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Cái gì vậy? Ðấy là một giáo lý mới ư? Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả thần ô uế và chúng vâng lệnh Người”. Danh tiếng Người liền đồn ra khắp mọi nơi, và lan tràn khắp vùng lân cận xứ Ga-li-lê-a.”

 (Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)   

    Suy Niệm

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Lời của Chúa đầy uy quyền và sức mạnh. Là Đấng Cứu Độ, Chúa có quyền năng trên hết mọi loài, mọi vật. Chúa truyền lệnh cho thần ô uế và chúng phải nghe theo.

          Lời Chúa đã đẩy lui bóng tối và giải thoát chúng con khỏi ách thống trị của sự dữ. Phép lạ Chúa thực hiện càng khiến cho mọi người thêm kinh ngạc. Chúa đã từng bước khơi dậy lòng tin nơi chúng con.

          Thật hạnh phúc cho chúng con khi được: Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.”

          Ma quỷ cám dỗ chúng con sống xa cách Chúa, xa cách tha nhân. Ma quỷ xui khiến chúng con đắm chìm trong những niềm vui chóng qua. Ma quỷ thúc đẩy chúng con nói những điều sai trái, gây bất hoà chia rẽ. Thì có Lời Chúa là ánh sáng để xua tan đi bóng tối nơi mỗi người chúng con. Khi chúng con biết tin tưởng, biết cậy nhờ vào Lời Chúa và Thánh Thể Chúa để chúng con có thể xa lánh dịp tội và sửa đổi bản thân mỗi ngày nên giống Chúa hơn.

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể dấu yêu! Lời Chúa đầy uy quyền và sức mạnh. Thánh Thể Chúa ngập tràn tình yêu và ân sủng. Phận người chúng con thật mong manh, yếu đuối xin Chúa dùng Lời Chúa thanh tẩy, dẫn dắt chúng con. Xin Thánh Thể Chúa ban ân sủng xuống trên gia đình chúng con, cho cha mẹ và những người thân yêu của chúng con, để chúng con được biến đổi nên giống Chúa hơn. Xin Chúa chúc lành cho ước mơ nhỏ bé của chúng con. Amen!

IV. Ban phép lành

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

V. Kết thúc

     (Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Tạ ơn Chúa với Mẹ – Thy Yên

ĐK. Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng tình yêu Chúa nào biết chi báo đền. Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất ngàn vinh quang cao chiếu hiển trị đời đời

1.  Vì tình Chúa đã chất chứa trong trái tim Mẹ hiền luôn trìu mến mãi cứu giúp chở che nguyện cầu. Ngàn phúc ân vẫnnhờ Mẹ, ngàn khổ đau cũng nhờ Mẹ, nhờ Mẹ thương dâng Chúa trót đời tạ ơn.

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)