Chầu Thánh Thể Chúa Nhật IV Thường niên-Năm A: Để Chúa Sống Trong Em (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi)

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: Để Chúa Sống Trong Em

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

II. Cộng đoàn hát:

Hát: Thờ Lạy Chúa – Lm. Hoài Đức

ĐK: Thờ lạy Chúa. Thờ lạy Chúa, uy quyền khả ái trong hình bánh hiến thân. Thờ lạy Chúa. Thờ lạy Chúa, uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần.

1. Hồi tưởng xưa kia, khi Chúa hy sinh nằm Thánh Giá. Lòng nhân ái bao la, tựa trời thẳm cao xa. Mà đem thân đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ. Này của nuôi quý giá thần lương đây sẵn chờ. chúng con xin tạ ơn thiết tha. Chúng con xin thành tâm kính thờ

2. Và tổ tông xưa, thu tích Man-na dành sức sống. Đường quê có lâu công, mà không quản long đong. Thần lương nuôi dưỡng, khiến trên dương gian đầy gai chông. Ngàn hiểm nguy chất đống, hồn con bước tới cùng. Tới quê Thiên Đàng con ước mong. Chúa thương lẽ nào con ngã lòng.

3. Rồi trải bao lâu, Thiên Chúa không quên lời đã phán. Rằng ai mắc gian nan, tìm an ủi ân ban. Thì nay con đến với phép Thánh Thể đầy khoan nhân. Mà kể cơn túng bấn, cầu mong Chúa đỡ đần. Chúa Thánh Thể ngự nơi thế gian. Xót thương nhân loại không có ngần.

III. Tâm tình thờ lạy

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Để thực hiện việc cứu độ chúng con, Chúa đã đến với chúng con trong kiếp làm người. Chúa đến để sống và đồng hành với chúng con. Và để ở mãi với chúng con, Chúa đã trở nên Mình và Máu Thánh. Và giờ đây, chúng con đang được diện đối diện với Chúa. Chúng con xin thờ lạy Chúa.

– Kinh: Kinh Kính Mình Thánh

(Cộng đoàn cùng đọc chung)

     Chúng con kính lạy và ngợi khen sự mầu nhiệm Mình Thánh rất sang trọng / Máu Thánh rất châu báu vô cùng / bởi lòng Đức Mẹ Maria đồng trinh sạch sẽ mà ra / đã để mình trong phép mầu nhiệm này cho được ở cùng chúng con : / là đêm sau hết khi Người còn ngồi cùng các đầy tớ mà ăn bữa tối / là bữa trọng trên hết các bữa ; / khi đã giữ cho đủ các phép đạo cũ truyền lại mà ăn bữa này, / đoạn mới phó mình cho mười hai đầy tớ làm của ăn.

     Ngôi thứ Hai ra đời làm người phán một lời phép tắc vô cùng mà làm cho bánh thật trở nên Mình Người, / cùng làm cho rượu nho hóa nên Máu Người thật, / vì vậy dù con mắt chúng con xem chẳng thấy, / thì phải có đức tin cho được vững lòng. / Vậy chúng con phải thờ lạy Phép Rất Thánh rất trọng dường ấy, / vì các phép trong đạo cũ chẳng bằng phép này, / thì chúng con phải có lòng tin cho bền thay vì con mắt chúng con xem thấy, / chúng con phải ngợi khen Đức Chúa Cha / Đức Chúa Con / Đức Chúa Thánh Thần, / cùng thờ lạy kính mến ngợi khen và hát mừng sự mầu nhiệm Rất Thánh này đời đời chẳng cùng. Amen.

IV. Tâm tình thống hối

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Chúa luôn mời gọi chúng con: “hãy ăn năn sám hối vi Nước Trời đã đến gần”. Sám hối là tự mình ăn năn, hổ thẹn những lỗi lầm trước đây đã tạo, nguyện sửa đổi không dám tái phạm những lỗi lầm đó nữa. Nhờ việc sám hối, chúng con nhận biết hơn về bản thân chúng con. Nhờ biết sám hối, chúng con xứng đáng ơn khi đến với Chúa. Nhờ biết sám hối,, chúng con biết mình bé nhỏ, và cần lòng thương xót Chúa. Nhờ biết sám hối, chúng con nhận ra Chúa đấng tốt lành, và luôn yêu thương chúng con.

     Lạy Chúa! Xin tha thứ cho tất cả những yếu đối, lầm lỗi của chúng on. Xin tha thứ cho sự thiếu thành kính đối với Chúa. Xin tha thứ cho những tư tưởng, lời nói, việc làm của chúng con đối với những người sống với chúng con, những người mà chúng con cùng gặp gỡ mỗi ngày.

1. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa, niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha.
ĐK. Con luôn trông cậy Chúa khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên lời âu yếm. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.
2. Giữa tháng năm đời sống nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Những ánh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời, tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tin vui.
3. Nếu Chúa không gọi nắng thì hoa đâu nở trong vườn. Con không tựa vào Ngài thì con như lá úa phai. Yếu đuối trong cuộc sống, đời con tay trắng hư không, đường đi sông núi mênh mông, làm sao qua hết long đong.
4. Đã thấy trong đời sống, thời gian trôi dạt vô tình, ai tin được cuộc đời ngày mai vẫn mãi thế thôi. Xin trao muôn đổi thay vào tay Thiên Chúa an bài, Ngài đưa con bước hôm nay, còn thương con mãi tương lai.

V. Tâm tình Chúc tụng – tạ ơn

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Thật hạnh phúc cho chúng con, vì phận loài người yếu đuối thấp hèn mà được chúc tụng và tạ ơn Chúa.

     Lạy Chúa! Việc chúc tụng – tạ ơn Chúa, không mang thêm gì cho Chúa mà thêm ích lợi cho ơn cứu độ của chúng con. Giờ đây, chúng con xin mượn lời thánh vịnh 34 mà dâng lên lời chúc tụng – tạ ơn Chúa:

Bè 1:

     Tôi sẽ không ngừng chúc tụng CHÚA,

     câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi.

Bè 2:

     Linh hồn tôi hãnh diện vì CHÚA

     xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.

Bè 1:

     Hãy cùng tôi ngợi khen ĐỨC CHÚA,

     ta đồng thanh tán tụng danh Người.

Bè 2:

     Tôi đã tìm kiếm CHÚA, và Người đáp lại,

     giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.

Bè 1:

     Ai nhìn lên CHÚA sẽ vui tươi hớn hở,

     không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi.

Bè 2:

     Kẻ nghèo này kêu lên và CHÚA đã nhậm lời,

     cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.

Bè 1:

     Sứ thần của CHÚA đóng trại chung quanh

     để giải thoát những ai kính sợ Người.

Bè 2:

     Hãy nghiệm xem CHÚA tốt lành biết mấy :

     hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người !

Bè 1:

     Kính sợ CHÚA đi, đoàn dân thánh hỡi,

     vì ai kính sợ Người chẳng thiếu thốn chi.

Bè 2:

     Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ,

     còn ai tìm kiếm CHÚA chẳng thiếu của gì.

Bè 1:

     Các con ơi, hãy đến mà nghe,

     ta sẽ dạy cho biết đường kính sợ CHÚA.

Bè 2:

     Ai là người thiết tha được sống,

     ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc chứa chan ?

Bè 1:

     Phải giữ mồm giữ miệng, đừng nói lời gian ác điêu ngoa ;

     hãy làm lành lánh dữ, tìm kiếm bình an, ăn ở thuận hoà.

Bè 2:

     CHÚA đối đầu với quân gian ác,

     xoá nhoà tên tuổi chúng trên đời,

Bè 1:

     nhưng để mắt nhìn người chính trực

     Họ kêu xin, và CHÚA đã nhậm lời,

     giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn.

Bè 2:

     CHÚA gần gũi những tấm lòng tan vỡ,

     cứu những tâm thần thất vọng ê chề.

Bè 1:

     Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân,

     nhưng CHÚA giúp họ luôn thoát khỏi.

Bè 2:

     Xương cốt họ đều được CHÚA giữ gìn,

     dầu một khúc cũng không giập gãy.

Bè 1:

     Quân gian ác chết vì tội ác,

     kẻ ghét người lành chuốc án phạt vào thân.

Bè 2:

     CHÚA cứu mạng các người tôi tớ,

     ai ẩn thân bên Chúa không bị phạt bao giờ.

VI. Đọc Tin Mừng và Suy niệm

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Tin Mừng (Mt 5, 1-12a)

     1Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2Người mở miệng dạy họ rằng: 

     3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 

     4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 

    5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 

    6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 

    7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 

    8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 

    9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 

    10Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. 

    11Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. 

    12aAnh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

     Suy niệm

     (Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể!

     Chúa dựng nên chúng con để mong ước cho chúng con được hạnh phúc. Nhìn lại hành trình trong cuộc đời, chúng con nhận thấy cuộc sống luôn đan xen niềm vui và nỗi buồn. Vui được cha mẹ và mọi người yêu thương, chăm sóc. Vui vì trong năm mới, chúng con có được nhiều điều mới: có quần áo mới, có sách vở mới. Vui vì trong học tập, chúng con đạt được nhiều thành tích cao.

     Song song, cuộc sống chúng con cũng có nhiều nỗi niềm buồn đau: Buồn bị bạn bè chê bai, kiểm tra bị điểm kém, và nhiều ước muốn mà không có được.

     Lạy Chúa!

     Những niềm vui, nỗi buồn đó làm tăng thêm thi vị cho cuộc sống. Buồn, vui đến rồi sẽ đi. Bài tin mừng mà chúng con vừa nghe, Chúa hứa với chúng con được Nước Trời, được Đất Hứa, được thấy Thiên Chúa, được Ngài ủi an, thương xót và làm cho no thỏa.

     Thực vậy, khi chúng con sống thân tình với Chúa, để Chúa luôn ở với chúng con, để Lời Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng con, để Mình Máu Chúa đi vào xương thịt chúng con, thì ngay lúc đó chúng con có được Chúa và có hạnh phúc trọn vẹn ngay trong trần gian nay, ngay trong cả khi chúng con vui hay buồn đau.

     Khi chúng con có chính Chúa rồi, chúng con mang Chúa đi trao ban cho những người mà chúng con gặp gỡ: một nụ cười rạng rỡ, một lời nói yêu thương, một cử chỉ thân thiện và bác ái, một lời khích lệ khi bạn bè đang gặp thất bại…khi chúng con thực hiện điều đó là chính chúng con trao ban chính Chúa cho mọi người.

(Cộng đoàn thinh lặng trong giây lát)

VII. Cầu nguyện

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

1. Chúng con xin dâng lên Chúa các vị chủ chăn trong giáo hội. Xin Chúa ban cho các ngài trở nên thành trì kiên vững để nâng đỡ đức tin cho dân Chúa.

– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con. 2. Chúng con xin dâng lên Chúa các nhà truyền giao đang gặp nhiều khó khăn trong việc truyền giảng tin mừng. Xin Chúa ban ơn trở lực cho các ngài, để những hạt giống mà các ngài gieo trồng sớm ngày sinh hoa kết trái.

– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Chúng con xin dâng lên Chúa những người đang đau khổ, thử thách về đức tin. Xin Chúa ban ơn cho họ, để dẫu đang họ thử thách, họ luôn luôn cây trông tín thác vào Chúa.

– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Chúng con xin dâng lên Chúa mọi người trong giáo xứ chúng con. Xin Chúa cho mọi người biết đem bình an đến cho nhau bằng những cử chỉ yêu thương, bác ái.

– Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

VIII. Ban phép lành

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

     Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

     (Linh Mục Ban Phép Lành)

IX. Kết thúc

     (Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

     Hát: Tạ ơn Chúa với Mẹ  – Thy Yên

ĐK. Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng tình yêu Chúa nào biết chi báo đền. Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất ngàn vinh quang cao chiếu hiển trị đời đời.
1. Vì tình Chúa ôi miên man muôn tháng năm không tàn, dâng triều sóng vỗ lớp lớp biển khơi vang rền. Lòng Chúa thương ôi huyền diệu, quyền Chúa trên muôn thần lực, nguồn an vui chan chứa thánh ân không vơi.
2. Vì tình Chúa đã chất chứa trong trái tim Mẹ hiền luôn trìu mến mãi cứu giúp chở che nguyện cầu. Ngàn phúc ân vẫn nhờ Mẹ, ngàn khổ đau cũng nhờ Mẹ, nhờ Mẹ thương dâng Chúa trót đời tạ ơn.