Chầu Thánh Thể Chúa Nhật IV Mùa Vọng- Năm A: “Chúa Đến Với Con” (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi)

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: “Chúa Đến Với Con”

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát):

Hát: Đây Phép Nhiệm Mầu – Hoài Chiên

1. Đây phép nhiệm mầu cực linh khôn sánh. Thiên Chúa cao quang bởi nơi thiên đình. Ngự trong hình bánh để nuôi trần gian. Chúng con ngày đêm mến yêu thành tâm.

ĐK. Ôi Cha nhân lành đoàn con kính thờ. Cha là thần lương ban cho con cái. Qua nơi lưu đầy về nơi mong chờ. Say nguồn tình Cha thiết tha suốt đời.

2. Con cái trên đời cùng ăn một bánh, thân xác Giêsu xuống muôn ơn lành. Đoàn con âu yếm kết hợp cùng nhau. Sống trong tình Cha đến muôn đời sau.

II. Thờ lạy và chúc tụng

(Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)

Người dẫn:

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ tình thương vô biên mà Chúa dành cho chúng con.
     Xưa, Chúa đã đến với chúng con qua gia đình thánh Nazaret, có mẹ là Đức Ma-ri-a và cha là thánh Giu-se. Trong tinh thần “xin vâng”, các ngài đã chu toàn sứ mạng mà Chúa giao phó. Nhờ đó, các ngài đã trở thành mẫu gương sáng ngời trong đức tin, đức cậy và đức mến.

     Giờ đây, Chúa đến với chúng con qua nhiệm tích Thánh Thể cực trọng, trên bàn thờ. Chúa đến với chúng con để chúng con được thờ lạy và yêu mến Chúa. Xin Chúa đón nhận những tâm tình đó của chúng con trong giờ chầu Thánh Thể này.

 (Cộng đoàn chia hai bè thay nhau đọc)

– Bè 1: Tôi xin hết lòng cảm tạ CHÚA,

            trong cộng đoàn chính nhân, giữa lòng đại hội.

– Bè 2:  Việc CHÚA làm quả thật lớn lao,

             người mộ mến ra công tìm hiểu.

– Bè 1: Sự nghiệp Chúa oai phong hiển hách,

            đức công chính của Người tồn tại thiên thu.

– Bè 2: Chúa đã truyền tưởng niệm những kỳ công của Người.

            CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu.

– Bè 1: Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn;

            giao ước đã lập ra, muôn đời Người nhớ mãi.

– Bè 2:  Sức mạnh việc Người làm, Người cho dân thấy rõ,

             khi tặng ban cho họ gia sản của chư dân.

– Bè 1: Những công trình tay Chúa thực hiện

            quả là chân thật và công minh.

            Huấn lệnh Người ban đều chắc chắn,

– Bè 2:  bền vững đến muôn đời muôn thuở,

             căn cứ vào sự thật lẽ ngay.

– Bè 1: Người đem lại cho dân ơn giải thoát,

            thiết lập giao ước đến muôn đời.

            Tôn danh Người thánh thiêng khả uý.

– Bè 2: Kính sợ CHÚA là đầu mối khôn ngoan.

            Sáng suốt thay kẻ thực hành như vậy.

            Mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen Người.

III. Thống hối

– Người dẫn:

     Lạy Chúa Giê-su! Chúa đến với Chúng con bằng tất cả tình yêu tự hiến và đầy lòng xót thương. Chúa như người cha luôn tha thứ những lầm lỗi của chúng con mỗi khi chúng con yếu đuối sa ngã.
Lạy chúa! Chúng con xin dâng lên Chúa những lầm lỗi của chúng con suốt thời gian qua. Lẫm lỗi khi không vâng lời cha mẹ; thiếu sót trong việc chăm sóc các em. Lầm lỗi khi thiếu yêu thương giúp đỡ bạn bè khi các bạn gặp khó khăn. Và cả những lỗi lầm khi chúng con thiếu thành thật lúc làm bài kiểm tra, thi cuối kỳ. Đặc biệt, nhiều lúc chúng con thờ ơ bỏ lễ Chúa Nhật và trốn học giáo lý.
Lạy Chúa! Còn rất nhiều lầm lỗi khác nữa mà chúng con chưa nói hết được. Xin Chúa thứ tha và tiếp tục yêu thương chúng con.

(Cộng đoàn chia hai bè thay nhau đọc)

– Bè 1: Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm.

– Bè 2: Xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

– Bè 1: Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.

– Bè 2: Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử.

– Bè 1: Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.

– Bè 2:  Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.

– Bè 1: Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền; xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết.

– Bè 2: Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng.

– Bè 1: Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm.

– Bè 2: Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.

 

– Bè 1: Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.

– Bè 2: Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con;

– Bè 1: Đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi, ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

– Bè 2: Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ, xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Ngài công chính.

– Bè 1: Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

– Bè 2: Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận.

– Bè 1: Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

– Bè 2: Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xi-on, thành lũy Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dựng lại.

– Bè 1: Bấy giờ, Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền, lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế. Bấy giờ, thiên hạ giết bò tơ dâng trên bàn thờ Chúa.

IV. Lắng nghe Lời Chúa:

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: ‘Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?”

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Tin Mừng (Mt 1, 18-24)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

     18Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.

     19Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.

     20Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.

     21Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.”

     22Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: 23Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta.”

     24Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.

V. Suy niệm

(Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)

– Người dẫn 1:

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể!
Cách đây hơn hai ngàn năm, Chúa đã đến và sống với nhân loại qua một gia đình nghèo, có cha là thánh Giu-se, có mẹ là Đức Ma-ri-a. Chúa bước vào cuộc đời và Chúa thay đổi hết những dự tính ban đầu của các ngài.
Chúa dắt các ngài theo đường lối của Chúa, một con đường mới, một hướng đi mới. Con đường đó, lối đi đó thật hoàn toàn mới mẻ và xa lạ.

– Người dẫn 2:

     Lạy Chúa! Đức Ma-ri-a đã đính hôn với thánh Giu-se. Có lẽ, đây là kết hoạch hạnh phúc mà hai ngài đã chọn lựa trong cuộc sống thường ngày. Một có hoạch an bình và hạnh phúc trong cuộc sống làm người.
Nhưng rồi Chúa đến; Chúa giao cho các ngài một sứ mạng cao cả hơn, vĩ đại hơn. Mặc dù theo cách nhìn của con người, có lẽ đó làm một kế hoạch xem ra kỳ cục và nghịch lý. Tuy vậy, đối với Chúa, kế hoạch đó là cách thức mà Chúa hành động trên những kẻ Ngài yêu thương cách riêng.

– Người dẫn 1:

     Chúa bước vào cuộc đời thánh Giu-se và Đức Ma-ri-a, Chúa không ép buộc các ngài nhưng Chúa luôn tôn trọng và chờ đợi “xin vâng” của các ngài trong tình yêu và tự do.

     Một tiếng “xin vâng” tự nguyện của Đức Maria, một thái độ sẵn sàng của thánh Giuse đã làm cho chương trình của Thiên Chúa được thực hiện cách trọn vẹn và tốt đẹp.

– Người dẫn 2:

     Lạy Chúa! Để có được thái độ mau mắn đó là nhờ là nhờ các ngài hết lòng tin tưởng và phó thác nơi Thiên Chúa của mình, không chút nghi ngờ hay tính toán hơn thua.
     Lạy Chúa! Thánh Giu-se và Đức Ma-ria đã để cho Chúa tự do hành động trên cuộc đời của mình, dù cho hành trình mà Chúa giao cho các ngài đầy cam go và thử thách, có lúc cũng đầy khổ cực và cay đắng, phải chịu và phải vượt qua những hy sinh và mất mát.

     Nhờ thái độ tin tưởng và phó thác đến cùng, Đức Ma-ri-a và thánh Giu-se đã hoàn thành sứ mạng mà Chúa giao phó. Cũng nhờ vậy mà các ngài trở thành những con người được “muôn đời chúc tụng”.

– Người dẫn 1: 

     Lạy Chúa! Cũng giống như Đức Ma-ri-a và thánh Giu-se, Chúa đã đến với từng cuộc đời chúng con. Chúa đến và ở trong mọi người chúng con. Hơn nữa, Chúa sống với chúng con khi chúng con đón nhận Mình và Máu Chúa, mỗi khi tham dự thánh lễ và chịu Mình Thánh Chúa.
     Và giờ đây, trong giây phút linh thiêng ngày, Chúa đang ở trước mặt chúng con, diện đối diện trên bàn thờ, dưới hình bánh trắng.

     Lạy Chúa! Khi xưa, khi Chúa đến trần gian, Đức Ma-ria đã đáp hai tiếng “xin vâng” một cách tự nguyện. Thánh Giu-se cũng sẵn sàng trọn vẹn bước theo thánh ý của Chúa.
     Xin cho chúng con cũng học theo gương của hai ngài mà đáp hai tiếng “xin vâng” trong cuộc sống mỗi ngày của chúng con. Xin Chúa làm chủ cuộc đời chúng con, biến đổi cuộc đời chúng con bước đi theo con đường của Chúa.

     Lạy Chúa Giê-su! Con yêu mến Chúa!

(Người dẫn mời các em thinh lặng khoảng 1 phút)

VI. Cầu nguyện

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

1.  Lạy Chúa! Chúng con xin dâng lên Chúa các vị chủ chăn của Chúa: các giám mục, linh mục, phó tế. Xin Chúa luôn ở bên các ngài, ban cho các ngài đầy tràn ân sủng của Chúa. Xin cho các ngài trở nên máng ân sủng chuyển ơn cứu rỗi cho dân thánh Chúa.

     – Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2.  Chúng con xin dâng lên Chúa các tín hữu đang sống trong tội lỗi, xa rời Hội Thánh Chúa, được ơn sám hối mà sống cuộc đời tin, yêu, phó thác. Sống một cuộc đời có ý nghĩa và hạnh phúc.

     – Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Chúng con xin dâng lên Chúa các gia đình, cách riêng là các gia đình trẻ. Xin Chúa cho các gia đình luôn sống tinh thần “xin vâng” của Đức Ma-ri-a và thánh Giu-se, luôn là tấm gương sáng trong việc thực thi thánh ý Chúa, hầu mẫu gương sống của gia đình là chứng nhân cho tình yêu của Chúa.

    – Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Chúng con xin dâng lên tất cả mọi thiếu nhi chúng con. Xin cho mỗi thiếu nhi chúng con luôn biết mở lòng đón Chúa ngự vào tâm hồn mình bằng đời sống thánh hiện, trong sạch, luôn vâng lời những người dưỡng dục chúng con.

    – Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

VII. Ban phép lành

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

     – Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

(Linh Mục Ban Phép Lành)

VIII. Kết

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát:  Xin Vâng – Lm. Mi Trầm

1. Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi! Ðường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây dó. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.

ÐK. Xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời.

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)