Chầu Thánh Thể Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm B: THIÊN CHÚA YÊU THẾ GIAN (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi).

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: THIÊN CHÚA YÊU THẾ GIAN

Hiệp Sống Tin Mừng: Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm B - DÒNG ĐỨC MARIA NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát)

Hát: Con Mến Yêu (T- Phụng- Tam Thảo)

1. Con mến yêu tin thờ trong lòng, cùng chút tình ngây thơ ngắm trông, trong Thánh Thể Chúa cả càn khôn hằng náu thân tù hãm vì con.

ĐK: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con, êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn, lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa, trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn.

2. Con khấn xin cho đoàn chiên lành, hằng quyết đường noi gương ái nhân, yêu Chúa cả lánh bỏ lợi danh, vì Chúa không hề chút từ nan .

II. Tôn vinh Thánh Thể          

        Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa, con tin thật Chúa luôn yêu thương chúng con. Chúa muốn chúng con luôn sống trong tình thương của Chúa và sống yêu thương nhau.

        Trong giây phút linh thiêng ở bên Thánh Thể Chúa giờ này, xin cho mỗi thiếu nhi chúng con cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc khi ở bên Chúa. Chúa như người cha, người mẹ luôn dõi theo và chăm sóc từng người chúng con. Xin cho chúng con trong giây phút này được lòng sốt mến, nghiêm trang mà chúc tụng – thờ lạy Chúa.

(Cộng đoàn chia thành 2 bè: thay nhau đọc)
– Bè Nữ:
CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.

– Bè Nam:
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
và bổ sức cho tôi.
– Bè Nữ:
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.
– Bè Nam:
Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.
– Bè Nữ:
Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa.
– Bè Nam:
Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những năm dài triền miên.

III. Đọc Tin Mừng và suy niệm

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: ‘Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?’

ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai. 

TIN MỪNG: Ga 3, 14-21
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gio-an

        “Khi ấy, Chúa Giê-su nói với Ni-cô-đê-mô rằng: “Như Mô-sê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời.

Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa; và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa.

Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách; nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa”.

 (Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)   

    Suy Niệm   

        Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể!

        Dân Do Thái xưa trong sa mạc đã được chữa lành nhờ tin tưởng nhìn lên con rắn đồng treo trên cây gỗ. Ngày nay, chúng con được cứu độ, được sự sống đời đời nhờ tin tưởng vào Chúa, là Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trần gian, và chết trên thập giá để cứu chuộc thế gian. Cái chết của Chúa trên thập giá là biểu lộ tình yêu tuyệt vời với chúng con.

        Chúa mời gọi chúng con bước theo con đường thập giá, không phải bước theo con đường của đau khổ mà bước theo con đường của tình yêu. Chúa Cha đã yêu nhân loại mà ban cho chúng con Con Một Yêu Dấu. Chúa vì yêu chúng con mà sẵn sàng hiến tặng mạng sống mình. Và ngày mỗi ngày, trong nhiệm tích Thánh Thể, Chúa hiến dâng chính Chúa qua việc Chúa trở nên bánh trắng, để nuôi dưỡng linh hồn chúng con.

        Lạy Chúa Giê-su! Trước Thánh Thể Chúa giờ này, xin giúp chúng con kết hợp mật thiết với Chúa và bước đi với Ngài trên con đường dẫn đến sự sống mới.

        Mùa Chay đã được một nửa chặng đường, xin Chúa cho mỗi chúng con biết đáp lại tình Chúa yêu chúng con, qua việc dám chết đi những tật xấu, lười biếng, biết siêng năng học tập, siêng năng cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể. Xin củng cố lòng mến, thêm đức tin cho chúng con để chúng con luôn sống vui, sống tin yêu vào tình yêu Thiên Chúa. Amen.

IV. Ban phép lành

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

V. Kết thúc

     (Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG Lm. Vinh Hạnh

ĐK. Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui.

1. Nài xin tha thiết Thượng Đế muôn tình lân ái. Xin hãy đổ tràn linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng hết sức, hết cả trí khôn. Cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)