Chầu Thánh Thể Chúa Nhật III Thường Niên-Năm B: SÁM HỐI ĐỂ THEO CHÚA (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi).

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: Sám Hối Để Theo Chúa

Các bài suy niệm Chúa Nhật 3 Thường Niên B (Nhiều tác giả)

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát)

Hát: Ta Là Bánh Hằng Sống-Lm. Kim Long

ĐK. Ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống bởi trời. Ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời.

1. Đây Mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống. Người ăn bánh này không còn đói khát chi, người uống máu này sẽ được trường sinh.

2. Đây Mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống. Người không lãnh nhận ăn Thịt uống Máu Ta, sẽ chết hao mòn muôn đời trầm luân.

II. Tôn vinh Thánh Thể       

         Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Trong Hình Bánh trắng nhỏ trên bàn thờ, Chúa đang hiện diện và hằng ở cùng chúng con. Chúa ở với chúng con để sẻ chia thân phận kiếp người với chúng con, để Chúa gần gũi và lắng nghe những tâm tình nhỏ bé của đoàn con.

         Thật hạnh phúc khi chúng con được ở bên Chúa là Chúa cả muôn loài. Ở bên Chúa, chúng con cảm nhận được giây phút dịu ngọt của tình yêu thương. Trong giây phút linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình thờ lạy – chúc tụng và yêu mến của chúng con. Xin dâng lên Chúa giáo xứ, gia đình cùng những người thân yêu của chúng con. Xin Chúa chúc lành cho mọi người được bình an, hạnh phúc trong ân nghĩa của Chúa.

         Giờ đây, trước Thánh Thể Chúa, với lòng tin yêu, chúng con xin đồng thanh chúc tụng, ngợi khen quyền năng Chúa.

(Cộng đoàn chia thành 2 bè: thay nhau đọc)
– Bè Nữ:
CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.

– Bè Nam:
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
và bổ sức cho tôi.
– Bè Nữ:
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.
– Bè Nam:
Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.
– Bè Nữ:
Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa.
– Bè Nam:
Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những năm dài triền miên.

III. Đọc Tin Mừng và suy niệm

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

TIN MỪNG: Mc 1,14-20
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô

         “Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”

Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.”

 (Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)   

    Suy Niệm

         Lạy Chúa Giêsu, khởi đầu sứ vụ, Chúa mời gọi dân Israel hãy sám hối. Hôm nay, Chúa cũng mời gọi mỗi chúng con để theo Chúa, trước hết phải biết sám hối. Ngang qua sám hối mà chúng con nhìn lại được những yếu đuối bất toàn của chúng con. Nhờ sám hối mà chúng con đã biết bao nhiêu lần chúng con thiếu vâng lời, thiếu hy sinh, cũng biết bao lần chúng con tham dự thánh lễ thiếu nghiêm trang, cũng biết bao lần chúng con trốn học.

         Đặt mình trước Thánh Thể, chúng con biết Chúa luôn yêu thương tha thứ cho những người thành tâm hoán cải. Chúa muốn chúng con biết luôn đặt niềm tin vào Chúa, nhận biết tình thương xót của Chúa.

         Sau lời rao giảng mời gọi dân chúng sám hối, Chúa cất lời mời gọi để Chúa tuyển chọn các môn đệ. Chúa không đi rao giảng một mình nhưng Chúa cần những cộng sự viên để các ngài cộng tác với Chúa. Chúa chọn các Tông đồ, và phần lớn các ngài là những người đánh bắt cá. Các ngài sẽ ở với Chúa, được Chúa dạy bảo và được Chúa sai đi. Từ đây, các ngài sẽ là những ngư phủ chinh phục người ta về cho Chúa.

         Giờ đây, Chúa cũng mời gọi chúng con và cho chúng con được làm môn đệ của Chúa. Cuộc đời của người môn đệ là cuộc đời biết sám hối, biết hoán cải và sống tốt hơn mỗi ngày. Cuộc đời người môn đệ là sống minh chứng cho Chúa bằng tất cả đời sống của mình qua lời nói và việc làm.

         Thật hạnh phúc cho mỗi chúng con khi được làm môn đệ của Chúa, được làm chứng nhân cho Chúa. Xin cho mỗi chúng con luôn ý thức thân phận yếu đuối của mình, mà quyết tâm với ơn Chúa giúp vượt thắng những cám dỗ, can đảm như các môn đệ xưa, bỏ đi những đam mê tật xấu, biết siêng năng cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể, siêng năng học giáo lý, biết vâng lời những người dạy bảo chúng con. Dẫu biết rằng con đường phía trước nhiều bấp bênh, nhiều gian khổ, nhưng chúng con tin rằng Chúa luôn đồng hành và ban ơn trợ lực cho chúng con để biến chúng con thành những môn đệ nhiệt thành của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho những nguyện ước của chúng con. Amen!

IV. Ban phép lành

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

V. Kết thúc

     (Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: THẮP SÁNG TRONG CON Sr. Trầm Hương (FMSR)

ÐK: Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.

1. Ðể con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn, mưa hồng ân Chúa trên trần đời.

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)