Chầu Thánh Thể Chúa Nhật III Thường Niên- Năm B: HÃY THEO THẦY

HÃY THEO THẦY

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 3 Thường niên năm B

I. Chủ Sự Đặt Mình Thánh Chúa

Hát: GIÊ-SU TÌNH YÊU – Lm. Thái Nguyên

1/ Trước Thánh thể nhiệm mầu, ai người nào đâu suy thấu, tình yêu Chúa thật cao siêu. Sấp mình kính yêu tôn thờ tình Chúa vô bờ, thương con ở lại với con.

2/ Chúa đến với con hằng ngày buồn vui nhân thế, đời con vững dạ an tâm, lo gì những nỗi thăng trầm vì Chúa trong đời, tim con dâng lời mến yêu.

ĐK: Ôi Giê-su tình yêu, lòng con cảm mến thật nhiều, ở lại cùng con Chúa ơi. Lòng con tri ân suốt đời tình Chúa cao vời, ngàn năm sẽ chẳng hề vơi.

II.TÂM TÌNH ĐẦU

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, thật hạnh phúc khi chúng con được chìm đắm trong đại dương bao la tình yêu Chúa. Vì yêu chúng con, Ngài đã không ngại mặc lấy xác phàm để cùng chung sống với chúng con là những tội nhân. Vì yêu chúng con, Thiên Chúa quyền năng ở trên cao nay nghiêng trời ngự xuống nơi tấm bánh bé nhỏ trên bàn thờ. Và vì yêu chúng con, Ngài đã để Thân Mình một lần nữa bị bẻ ra để nhờ đó mà nhân loại chúng con được no say tình Ngài. Lạy Chúa, xin hãy ở lại với chúng con. Amen

-Thinh lặng.

II. Suy Niệm Tin Mừng

Hát: Điệp khúc: XIN CHO CON BIẾT LẮNG NGHE – L.m Nguyễn Duy

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Tin Mừng theo thánh Mac- cô (Mc 1, 14-20)

Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. 15 Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin mừng.”

16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá.

17 Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” 18 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.

19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền.

20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

          SUY NIỆM

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Tin Mừng hôm nay trình thuật lại khung cảnh Chúa kêu gọi bốn vị tông đồ đầu tiên và cách thức đáp trả lời mời gọi đó của các tông đồ.

          Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa muốn con người tham dự vào công trình cứu chuộc của Ngài. Thiên Chúa không phải là một Đấng xa cách ở trên cao nhưng Ngài gần gũi với con người, Ngài muốn cho con người gặp gỡ, đụng chạm, và ở lại với Ngài để con người có kinh nghiệm sống với Ngài để nên giống Ngài, và thi hành sứ mạng chứng nhân như Ngài.

Như các tông đồ năm xưa, mọi người chúng ta đều có một ơn gọi. Ơn gọi đó phát xuất từ Thiên Chúa, là ơn ban nhưng không, mặt khác con người cần biết tự do đón nhận với lòng chân thực biết ơn và với cả xác hồn. “Không phải các con đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn các con”.

Để diễn tả sự tác động của Thiên Chúa lên nhận thức của con người. Triết gia Descartes đã đặt một trật tự rõ ràng trong tiến trình nhận thức đó như sau: Linh hồn-Thiên Chúa-Vũ trụ. Nghĩa là: khi suy tư về chính mình, chắc chắn là chúng ta không thể chối bỏ được chủ thể suy tư, và trong sự hiện hữu của chúng ta như một hữu thể tinh thần, linh hồn (tinh thần) có vẻ dễ nhận biết hơn thân xác. Sau đó, lý trí chúng ta khám phá ra ý tưởng về cái siêu việt (cái vô cùng) thì ắt hẳn phải có một thực tại ứng với ý tưởng đó; từ đó ông tiến đến chấp nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa. Và như vậy, sự chân thật của Thiên Chúa thiết lập cho ta quyền tự hoạt động không bị bó buộc để tìm thấy thế giới vật chất. Hay như thánh Tôma Aquino viết: mọi tri thức đều bắt nguồn từ giác quan, nghĩa là: nhờ kinh nghiệm của giác quan, lý trí thực hiện một tác động tổng hợp để có tri thức về các thực tại. Nhưng lý trí chỉ có thể khám phá ra Chân lí (như Thiên Chúa hay linh hồn) đằng sau các thực tại đó thì phải nhờ đến Ánh Sáng của đức tin soi chiếu vào. Chúng ta thấy, dù Descartes hay thánh Tôma, mọi tri thức của chúng ta đều bắt nguồn từ Thiên Chúa. Như thế mới nói, ơn gọi của chúng ta là bắt nguồn từ chính Thiên Chúa.

          Có một điều không bao giờ mâu thuẫn rằng: một lời mời gọi tha thiết thì một lời đáp trả cũng phải hết sức thiết tha. Chúa Giêsu gọi ông Simôn và anh ông là Anrê, lập tức hai ông “bỏ” chài lưới mà theo Ngài. Rồi Chúa Giêsu thấy ông Giacôbê và người em ông là Gioan, hai ông “bỏ” cha mình lại mà đi theo Ngài.

          Lời Chúa bao giờ cũng là lời mời gọi tha thiết, bởi Lời ấy có sức lay động và biến đổi lòng người. Bỏ sự nghiệp, bỏ cả cha cả mẹ thì làm sao mà lời đáp trả ấy lại không thiết tha được. Như thế, lời đáp trả đó mời gọi con người bước vào “một mối tâm giao nghĩa thiết” không phải giữa con người với con người, nhưng giữa con người với Thiên Chúa, mời gọi con người đi vào chiều kích của sự hiện hữu mới, sự hiện hữu với Thiên Chúa. Một mối tâm giao lạ lùng là như thế, tưởng chừng như là mâu thuẫn: một Thiên Chúa trên cao, con người không thể đụng chạm nhưng nay hạ mình xuống ở giữa con người để những gì là mâu thuẫn, khó hiểu trở thành bất mâu thuẫn, hiể nhiên. Bởi vì lời mời gọi và lời đáp trả của con người đã trở nên một và đồng nhất nơi Đức Giêsu Kitô.

         Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ước gì mỗi người chúng con luôn biết khiêm tốn, lắng nghe và cậy dựa vào Chúa để can đảm đón nhận ơn gọi của mình, và ra đi loan báo Tin Mừng như cách mà bốn môn đệ đầu tiên Simôn – Anrê và Giacôbê – Gioan đã dứt khoát đáp trả lời mời gọi của Chúa. Ước gì mỗi người chúng con dầu trong hoàn cảnh nào, cũng không buông xuôi bỏ cuộc nhưng luôn lắng nghe, luôn tin tưởng rằng: Chúa sẽ dẫn chúng con đi qua những thăng trầm của cuộc đời. Amen

Hát: Bỏ Ngài con biết theo ai

1. Bỏ Ngài con biết theo ai đời lộng gió cánh chim ngàn khơi. Trùng trùng sóng nước mênh mông thuyền buông lái biết trôi về đâu. Bỏ Ngài con biết theo ai bên đời kia tương lai khuất mờ, bước đi không Ngài đời con buồn tênh.

ÐK. Bỏ Ngài con đi với ai vì Ngài có lời ban sự sống. Bỏ Ngài thân con héo hon đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ Ngài con đi với ai đường xa lắc tương lai mịt mờ nào ai dẫn con trên đường dài bỏ Ngài con đi với ai.

2. Ngài ơi sao bỏ rơi con để sầu héo tháng năm ngẩn ngơ, ngoài kia đời vẫn xanh mơ mặc con chết hắt hiu hồn thơ. Ngài ơi sao bỏ rơi con hỡi Ngài ơi thân con máu đào chết treo thập hình nào ai buồn thương.

III. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Lấy lời nguyện tín hữu ngày Chúa nhật

IV. GIỜ CHẦU TIẾP DIỄN NHƯ THƯỜNG LỆ