Chầu Thánh Thể Chúa Nhật III Mùa Vọng-Năm B: HÃY VUI LÊN (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi).

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: Hãy Vui Lên

Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 3 mùa Vọng năm B

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát)

Hát: Con Mến Yêu (T- Phụng- Tam Thảo)

1. Con mến yêu tin thờ trong lòng, cùng chút tình ngây thơ ngắm trông, trong Thánh Thể Chúa cả càn khôn hằng náu thân tù hãm vì con.
ĐK: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con, Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn, Lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa, Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn.

II. Tôn vinh Thánh Thể  

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa, con tin thật Chúa yêu thương chúng con. Chúa muốn chúng con luôn sống trong tình thương của Chúa và sống yêu thương nhau.

       Trong giây phút linh thiêng ở bên Thánh Thể Chúa giờ này, xin cho mỗi thiếu nhi chúng con cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc khi ở bên Chúa. Chúa như người cha, người mẹ luôn dõi theo và chăm sóc từng người chúng con. Xin cho chúng con trong giây phút này được lòng sống mến, nghiêm trang mà chúc tụng – thờ lạy Chúa.

(Cộng đoàn chia thành 2 bè: thay nhau đọc)
– Bè Nữ:
CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
 – Bè Nam:
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
và bổ sức cho tôi.
– Bè Nữ:
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.
 – Bè Nam:
Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.
– Bè Nữ:
Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa.
 – Bè Nam:
Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những năm dài triền miên.

III. Đọc Tin Mừng và suy niệm

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Phúc Âm: Mc 1, 6-8. 19-28
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gio-an

       “Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gio-an. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của Gio-an, khi những người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem sai các vị tư tế và các thầy Lê-vi đến hỏi ông: “Ông là ai?” Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: “Tôi không phải là Ðấng Ki-tô”. Họ liền hỏi: “Thế là gì? Ông có phải là Ê-li-a chăng?” Gio-an trả lời: “Tôi không phải là Ê-li-a”. – “Hay ông là một đấng tiên tri?” Gio-an đáp: “Không phải”.

Họ liền bảo: “Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?” Gio-an đáp: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri I-sai-a đã loan báo”.

Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gio-an rằng: “Nếu ông không phải là Ðức Ki-tô, cũng không phải là Ê-li-a hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?” Gio-an trả lời: “Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết. Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”. Việc này xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sống Gio-đan, nơi Gio-an làm phép rửa.”

 (Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)   

Suy niệm

       Thánh Gioan dành cả cuộc đời để làm chứng cho Chúa. Thánh nhân không những làm chứng bằng lời nói, mà còn làm chứng bằng hành động và gương sáng.

       Thánh Gioan kêu gọi người ta ăn năn sám hối, trở về với Chúa. Lời giảng của ông đi đôi với hành động.

       Ông kêu gọi người ta thực hành bác ái và chính ông đã thực sự yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Ông kêu gọi người ta hy sinh và chính ông đã sống khắc khổ và hy sinh vì người khác.

       Lời nói và việc làm của ông luôn đi đôi với nhau nên mọi người kéo nhau đến để xin nghe lời ông dạy bảo. Gương sống của ông đã làm cho nhiều người sám hối và sửa đi những sai phạm trong quá khứ

       Sau hết, thánh Gioan đã làm chứng cho Chúa bằng cái chết anh dũng để hoàn thành sứ vụ mà Chúa trao phó cho ông.

IV. Cầu nguyện

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

        Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể!
       Qua gương sống của thánh Gioan, Chúa mời gọi mỗi thiếu nhi chúng con can đảm ra khỏi con người ích kỷ, nhỏ bé của mình để Lời Chúa ngày càng lớn lên trong mỗi chúng con. Nhờ đó, tâm hồn chúng con được đổi mới và chúng con trở nên chứng nhân cho Chúa bằng chính đời sống yêu thương, bác ái của mình.

       Xin cho mỗi chúng con, dám chết đi những tật xấu, lười biếng, biết siêng năng học tập, siêng năng cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể.

       Xin củng cố lòng mến trong mỗi chúng con, thêm đức tin để chúng con luôn sống vui, sống tin yêu vào tình yêu Thiên Chúa. Amen.

V. Ban phép lành

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

VI. Kết thúc

     (Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: ĐỂ CHÚA ĐẾN (LM. NGUYỄN DUY)

1. Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao một thế giới sướng vui dạt dào, một thế giới không còn khổ đau.

ÐK: Ðể Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn Trời, nguồn hạnh phúc cho con người, nguồn cứu rỗi cho mọi nơi.

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)