Chầu Thánh Thể Chúa Nhật III Mùa Vọng- Năm A: “Nhận Biết Môn Đệ Của Chúa” (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi)

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề:  “Nhận Biết Môn Đệ Của Chúa

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát):

Hát: Phút Linh Thiêng  – Lm. Thành Tâm

ĐK. Người ơi! Nào mau tới thờ lạy Chúa! Qùy dâng lòng tôn kính Chúa trên cao. Linh thiêng ôi phút giây giờ đây khi đoàn con được chiêm ngắm nhan thánh Chúa chí nhân quyền uy.

Người ơi! Nào mau tới thờ lạy Chúa! Đồng thanh hợp chung tiếng hát ca khen. Cảm mến ơn Chúa ban tràn lan cho trần gian mình Máu Thánh nên nguồn sống tuôn ngày đêm.

1. Này đây Ta ban cho thân xác Ta làm của ăn Máu Ta, Ta ban cho làm của uống. Này ai, ai ăn Ta uống Máu Ta trong tin yêu thì sẽ sống, sẽ sống mãi muôn đời liên.

2. Người ơi! Không như xưa tổ tiên ngươi thời Mô-sê đã ăn, ăn Man-na và đã chết. Ngày nay ai tin Ta ăn bánh đây Ta ban cho thì sẽ sống, sẽ sống mãi trong tình Ta.

II. Thờ lạy và chúc tụng

(Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)

Người dẫn:

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con tin thật Chúa đang hiện diện ở giữa chúng con. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con yêu mến Chúa. Chúa ở thật gần với chúng con. Chúa đang nhìn mỗi người chúng con diện đối diện. Chúng con xin thờ lạy và chúc tụng Chúa.

(Cộng đoàn chia hai bè thay nhau đọc)

– Bè 1: Tôi xin hết lòng cảm tạ CHÚA,

            trong cộng đoàn chính nhân, giữa lòng đại hội.

– Bè 2:  Việc CHÚA làm quả thật lớn lao,

             người mộ mến ra công tìm hiểu.

– Bè 1: Sự nghiệp Chúa oai phong hiển hách,

            đức công chính của Người tồn tại thiên thu.

– Bè 2: Chúa đã truyền tưởng niệm những kỳ công của Người.

            CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu.

– Bè 1: Ai kính sợ Người, Người ban phát của ăn;

            giao ước đã lập ra, muôn đời Người nhớ mãi.

– Bè 2:  Sức mạnh việc Người làm, Người cho dân thấy rõ,

             khi tặng ban cho họ gia sản của chư dân.

– Bè 1: Những công trình tay Chúa thực hiện

            quả là chân thật và công minh.

            Huấn lệnh Người ban đều chắc chắn,

– Bè 2:  bền vững đến muôn đời muôn thuở,

             căn cứ vào sự thật lẽ ngay.

– Bè 1: Người đem lại cho dân ơn giải thoát,

            thiết lập giao ước đến muôn đời.

            Tôn danh Người thánh thiêng khả uý.

– Bè 2: Kính sợ CHÚA là đầu mối khôn ngoan.

            Sáng suốt thay kẻ thực hành như vậy.

            Mãi đến thiên thu còn vang tiếng ngợi khen Người.

III. Thống hối

– Người dẫn:

    Lạy Chúa Giê-su! Chúa luôn yêu thương và chăm sóc từng bước đi trên cuộc đời chúng con. Dẫu cho có lúc chúng con lầm lỗi, Chúa luôn thứ tha như Chúa đã tha thứ cho thánh Phê-rô, dù thánh nhân đã ba lần chối Chúa. Lạy Chúa, xin tiếp tục yêu thương và thứ tha cho cho chúng con:

(Cộng đoàn chia hai bè thay nhau đọc)

– Bè 1: CHÚA làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài, làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư.

– Bè 2: Nền trái đất, Người dựng trên biển cả, đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.

– Bè 1: Ai được lên núi CHÚA? Ai được ở trong đền thánh của Người?

– Bè 2: Đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng, không thề gian thề dối.

– Bè 1: Người ấy sẽ được CHÚA ban phúc lành, được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng.

– Bè 2:  Đây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người, tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.

– Bè 1: Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, cao lên hỡi cửa đền cổ kính, để Đức Vua vinh hiển ngự vào.

– Bè 2: Đức Vua vinh hiển đó là ai? Là ĐỨC CHÚA mạnh mẽ oai hùng ĐỨC CHÚA oai hùng khi xuất trận.

– Bè 1: Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, cao lên hỡi cửa đền cổ kính, để Đức Vua vinh hiển ngự vào.

– Bè 2: Đức Vua vinh hiển đó là ai? Là Chúa Tể càn khôn: chính Người là Đức Vua vinh hiển.

IV. Lắng nghe Lời Chúa:

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: ‘Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?”

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Tin Mừng (Mt 11, 2-11)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

 2 Đang ngồi tù, ông Gio-an nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: 3 “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?”

     4 Đức Giê-su trả lời: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: 5 Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin mừng, 6 và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”

     7 Họ đi rồi, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng?

     8 Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua.

     9 Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa.

    10 Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến.

   11 “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.”

V. SUY NIỆM

(Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)

– Người dẫn 1:

     Lạy Chúa Giê-su! Thánh Gioan Tẩy Giả đã từng loan báo về Đấng Cứu Thế sẽ đến như vị thẩm phán uy nghi đáng sợ. Thánh nhân cũng loan báo việc Chúa đến để xét xử và trừng trị nghiêm khắc những lỗi phạm của con người.

     Thánh Gioan đã gióng lên những lời răn đe nẩy lửa: “Chiếc rìu đã kề sẵn gốc cây, cây nào không sinh trái sẽ bị chặt đi và quăng vào lửa… Ngài cầm nia trong tay mà sẩy sân lúa của Ngài, lúa tốt thì cho vào kho, còn lúa lép thì đốt đi trong lửa không hề tắt” (Mt 3, 10.12).

     Thế nhưng khi Chúa xuất hiện, thánh nhân chưa từng thấy Chúa trừng phạt bất cứ tội nhân nào; chưa thấy Chúa kê “rìu” để đốn hạ những “cây không sinh trái”; chưa từng thấy Chúa loại trừ phường gian ác như những thứ “lúa lép” và “thiêu đốt họ trong lửa không hề tắt”…

– Người dẫn 2:

     Ở trong ngục tù, thánh Gioan đã phát sinh một nghi vấn. Vì vậy, thánh nhân đã sai các môn đệ đến gặp và hỏi Chúa: “Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?”

     Và Chúa đã trả lời họ:  “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng…”

     Từ ngàn xưa, Ngôn Sứ I-sa-i-a cũng đã tiên báo rằng khi Đấng Thiên Sai đến, Ngài sẽ cho “người mù được thấy, người điếc được nghe, người què sẽ nhảy như nai…” (Is 35, 10…).

     Thánh Gioan là người am hiểu lời các lời ngôn sứ tiên báo về Đấng Thiên Sai và thấy rằng Chúa Giêsu đã thực hiện đúng như lời ngôn sứ I-sa-i-a đã tiên báo.

     Lạy Chúa, chính việc làm của Chúa đã minh chứng cho biết Ngài là Đấng cứu thế.

– Người dẫn 1:

     Hôm nay, nhiều người ngoại giáo, những bạn bè cùng trường, cùng lớp và những người trong thôn xóm chúng con, cũng chất vấn chúng con như xưa kia, môn đệ của thánh Gioan đã chất vấn Chúa. Họ hỏi chúng con:  “Bạn có phải là người công giáo phải không? Bạn là môn đệ của Chúa Giêsu không?”

     Trước câu hỏi đó, chúng con học gương Chúa mà trả lời với họ:  “Các bạn hãy xem công việc mình làm… Các bạn cứ nhìn vào lối sống của mình thì biết…

– Người dẫn 2:

     Lạy Chúa, chỉ có nếp sống yêu thương, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Và chính lối sống thành thật trong mọi lời nói cũng như việc làm của của chúng con lúc ở trường cũng như ở gia đình và nơi lối xóm, mới chứng tỏ cho mọi người chúng con thực sự là môn đệ của Chúa, như Chúa từng dạy chúng con: “Người ta cứ dấu nầy mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau” (Ga13, 35).

(Người dẫn mời các em thinh lặng khoảng 1 phút)

VI. CẦU NGUYỆN

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

1.  Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa các vị mục tử của Chúa. Xin cho các ngài luôn là hiện thân của một mục tử nhân lành như lòng Chúa mong nước.

     – Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2.  Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa các vị lãnh đạo các quốc gia trên thế giới, xin Chúa cho họ luôn tìm kiếm cho nhân loại con đường hòa bình, yêu thương, thịnh vượng:

     – Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa mọi thánh phần trong giáo xứ chúng con. Xin Chúa cho mọi người biết hiệp nhất với Chúa qua cha xứ, để cùng nhau xây dựng một giáo xứ yêu thương và hiệp nhất.

    – Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Lạy Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa mọi thiếu nhi trong giáo xứ chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết sống yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ người khác; luôn biết sống trong sự thật, lời nói cũng như việc làm, hầu mọi người nhận biết chúng con là môn đệ của Chúa.

    – Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

VII. Ban phép lành

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

     – Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

(Linh Mục Ban Phép Lành)

VIII. Kết

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát:  Để Chúa Đến – Lm. Nguyễn Duy

1. Xin cho lòng chúng con luôn sẵn sàng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao luôn ước ao một thế giới sướng vui dạt dào một thế giới không còn khổ đau.

ĐK. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn Trời, nguồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)