Chầu Thánh Thể Chúa Nhật II Thường Niên- Năm B: HÃY Ở LẠI TRONG ĐỀN THỜ THIÊN CHÚA

HÃY Ở LẠI TRONG ĐỀN THỜ THIÊN CHÚA

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM B 2021 (17/01/2021) – (Ga 1, 35-42) - GIÁO XỨ TÂN VIỆT

I. Chủ Sự Đặt Mình Thánh Chúa

Hát: Thờ Lạy Chúa GiêsuLm Thái Nguyên

ĐK:Thờ lạy Chúa Giê-su trong hình bánh rượu. Thờ lạy Chúa Giê-su hiến mình cho thế nhân tội tình. Hy sinh thập hình để nhân loại được ơn tái sinh, lòng con cảm mến sống bên Ngài hạnh phúc muôn đời.

1.Lạy Chúa Giê-su Vua tình yêu đấng con tôn thờ Chúa là nơi chúng co nương nhờ, tình yêu không bờ không bến. Lạy Chúa Giê-su đây đời con vững tin nơi Ngài giữa đời bao lắng lo u hoài lòng mến yêu không nhạt phai.

2. Lạy Chúa Giê-su đây đời con phó dâng cho Ngài, đây đời con thiết tha van nài, được sống trong tình nhân ái. Lạy Chúa Giê-su suốt đời con hát ca Danh Ngài, với tình yêu dấn thân không ngại đẹp sáng tương lai ngày mai.

II.TÂM TÌNH ĐẦU

        Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Quỳ trước tôn nhan Chúa đây, chúng con xin dâng lên Chúa lời tôn vinh, chúc tụng và ngợi khen Chúa.

Ha-lê-lui-a!

Ca tụng Chúa đi, trong đền thánh Chúa,

ca tụng Người chốn cao thẳm uy linh.

Ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ,

ca tụng Người lẫm liệt uy phong.

 

Ca tụng Chúa đi, rập theo tiếng tù và,

ca tụng Người, họa tiếng cầm tiếng sắt.

Ca tụng Chúa, bằng vũ điệu trống đưa,

ca tụng Người, theo cung đàn nhịp sáo.

 

Ca tụng Chúa đi, với chũm chọe vang rền,

ca tụng Người cùng thanh la inh ỏi.

Hỡi toàn thể chúng sinh, ca tụng CHÚA đi nào!

Ha-lê-lui-a!

Hát: Chúc tụng Ngài là Chúa tể càn khôn, Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.

        Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con cảm tạ Chúa vì muôn ngàn hồng ân Chúa ban cho chúng con. Tạ ơn Chúa vì Chúa đã hiến thân mình vì yêu chúng con.

Hãy tung hô CHÚA, hỡi toàn thể địa cầu,

phụng thờ CHÚA với niềm hoan hỷ,

vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

 

Hãy nhìn nhận CHÚA là Thượng Ðế,

chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người,

ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

 

Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,

tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi,

tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

 

Bởi vì Chúa nhân hậu,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,

qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín.

Hát: Chúc tụng Ngài là Chúa tể càn khôn, Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.

        Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con là những người tội lỗi đang quỳ trước Nhan Thánh Chúa. Lạy Chúa là Đấng giàu lòng xót thương, con xin dâng lên Chúa lời cầu khẩn tha thiết:

Lạy CHÚA, Ngài đã tỏ lòng thương thánh điện,

tù nhân nhà Gia-cóp, Ngài dẫn đưa về.

Tội vạ dân Ngài, Ngài tha thứ, mọi lỗi lầm, cũng phủ lấp đi.

 

Ngài dẹp trận lôi đình và nguôi cơn thịnh nộ.

Lạy Chúa Trời, Ðấng cứu độ chúng con,

xin dẫn chúng con về, đừng hận chúng con nữa.

 

Phải chăng Ngài giận mãi không thôi,

đời lại đời cứ nuôi cơn thịnh nộ?

 

Nào chẳng phải chính Ngài

sẽ lại làm cho chúng con được sống

để dân riêng được hoan hỉ trong Ngài?

 

Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,

và ban ơn cứu độ cho chúng con.

Hát: Chúc tụng Ngài là Chúa tể càn khôn, Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.

        Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa luôn tuôn đổ hồng phúc trên cuộc đời chúng con. Chúng con xin dâng những ước nguyện của cuộc đời chúng con lên Chúa và khấn xin Chúa chúc lành cho cuộc sống chúng con.

Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái.

 

Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi

mong tới được khuôn viên đền vàng.

 

Cả tấm thân con cùng là tấc dạ

những hướng lên Chúa Trời hằng sống mà hớn hở reo mừng.

 

Lạy Chúa là khiên mộc chở che,

xin thương xem nhìn đến

gương mặt đấng Ngài đã xức dầu.

 

Một ngày tại khuôn viên thánh điện

quý hơn cả ngàn ngày.

 

Thà con ở cổng đền Thiên Chúa

vẫn còn hơn sống trong trại ác nhân!

 

Thiên Chúa là vầng thái dương, là thuẫn đỡ,

CHÚA tặng ban ân huệ với vinh quang.

Ai sống đời trọn hảo, Người chẳng nỡ từ chối ơn lành.

 

Lạy Chúa Tể càn khôn, phúc thay người tin tưởng vào Chúa!

Hát: Chúc tụng Ngài là Chúa tể càn khôn, Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.

 

-Nghe nhạc: Hoà Khúc Hiến Dâng – Đức Hữu

-Thinh lặng.

III. Suy Niệm Tin Mừng

Hát: Điệp khúc: XIN CHO CON BIẾT LẮNG NGHE – L.m Nguyễn Duy

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Tin Mừng theo thánh Gio-an (Ga 1, 35 – 42)

Khi ấy, Gio-an đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giê-su. Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo Mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế ?” Họ đáp: “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?” Người bảo họ: “Đến mà xem”. Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.

Ông An-rê, anh ông Si-mon Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: “Chúng tôi đã gặp Ðấng Mê-si-a” (nghĩa là Ðấng Ki-tô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: “Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phê-rô).

          SUY NIỆM

        Từ xưa tới nay, các Kitô hữu vốn có quan niệm về đền thờ khác với người Do Thái và dân ngoại. Dân Do Thái có Đền thờ Giêrusalem. Đây là nơi họ cất giữ Hòm bia Giao ước; là nơi Đức Chúa ngự trị và hiện ra. Hòm bia chính là dấu chỉ sự hiện diện thực sự của Thiên Chúa ở giữa dân Người. Cho tới thời kỳ lưu đày, Hòm bia Giao ước vẫn là đối tượng duy nhất được đặt trong nơi Cực Thánh. Điều này làm cho nơi Cực Thánh có một phẩm giá đặc biệt.

        Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vào thời đại này, trên thế giới có rất nhiều những (thánh đường) nhà thờ  rất nguy nga lộng lẫy nhưng rất ít người đến để cầu nguyện với Chúa. Một câu hỏi được đặt ra rằng tại sao con người xây nên những nhà thờ tuyệt đẹp nhưng lại chỉ để nhìn ngắm còn có được mấy ai đến để tôn thờ Thiên Chúa. Những nhà thờ tuyệt đẹp ấy dần dần trở thành một công trình kiến trúc mang tính lịch sử nơi mà người ta đến để nhìn ngắm vẻ đẹp của kiến trúc, điêu khắc và kĩ thuật xây dựng. Những nhà thờ đẹp đẽ ấy có còn là đền thờ của Thiên Chúa hay nó đã trở thành một địa điểm du lịch ?

        Trong thời kì hoàng kim của Kitô Giáo, các Kitô hữu muốn sử dụng tài năng của bản thân để dâng lên thiên Chúa một nơi thật nguy nga lộng lẫy để tôn thờ Thiên Chúa. Đó chính là những thánh đường  tuyệt đẹp và nổi tiếng trên khắp thế giới từ xưa đến nay. Qua dòng thời gian, những nhà thờ ấy dần trở nên vắng lặng. Con người chạy theo thời đại và chủ nghĩa thế tục nên đã quên mất Thiên Chúa. Con người biến Thiên Chúa thành một đối tượng để đáp ứng nhu cầu chứ không còn phải là một Đấng đáng được tôn thờ. Người ta xin được ơn thì người ta đến thánh đường, còn nếu không được thì họ chán nản và rời bỏ Chúa và thánh đường. Nhiều người còn bất chấp mọi thứ để đi xem bói rồi dần lấn sâu vào mê tín dị đoan.

        Lạy Chúa là Thiên Chúa Tối Cao, trước sự uy nghi của Chúa, vẻ huy hoàng, tráng lệ của các nhà thờ chẳng là gì, chẳng đem lại gì cho Chúa nhưng lại giúp chúng con có nơi để cầu nguyện, để gặp gỡ Chúa. Hơn thế nữa, Chúa hiện thân trong tấm bánh trắng tinh và chờ đợi con người đến viếng thăm và được nâng đỡ. Tuy nhiên, có những người đến viếng nhưng không thăm. Cũng có những người đến thăm mà lại không viếng. Xin cho chúng con biết đến viếng thăm Chúa như khi xưa Đức Mẹ khi viếng thăm bà Elisabet, người chị họ của Mẹ. Mẹ đã đến và ở lại với chị của Mẹ để sống và chăm sóc bà đang mang thai. Cũng giống như hai môn đệ của Gioan Tẩy Giả đã được ông dẫn đến với Đức Giêsu để xem chỗ ở của Đức Giêsu và ở lại với Người. Chính nơi ở đơn sơ của Đức Giêsu vào thời điểm ấy đã trở thành đền thờ của Thiên Chúa. Nơi đó, Thiên Chúa và con người gặp gỡ nhau.

        Đền thờ ở đây chính là đền thờ của tình yêu Thiên Chúa. Hai môn đệ kia đã để cho tình yêu của Thiên Chúa chiếm hữu lấy họ để họ ở lại với Chúa Giêsu. Chính nhờ vào tình yêu Chúa thúc đẩy mà ông An-rê đã gọi Simon em của ông đến và Đức Giêsu đã đặt tên lại cho ông là Phê-rô. Sự thôi thúc lên đường loan báo Tin Mừng phát xuất từ Chúa Giêsu đã khiến cho ông An-rê mau mắn lên đường để mời gọi em mình đến với Chúa. Thiên Chúa cũng kêu gọi mỗi người chúng ta bằng ơn gọi mà Ngài dành riêng cho mỗi người. Tiếng Thiên Chúa gọi Samuen trong đền thánh để ông trở thành ngôn sứ cho Thiên Chúa. Như thánh Phaolô đã viết: “anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa” (1Cr 6,19). Vì thế, mỗi người đều là đền thờ sống động của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần là Tình Yêu nối kết Chúa Cha và Chúa Con, và hiệp nhất mỗi người chúng con.

        Lạy Chúa, nơi nào còn có người nghĩ, ở lại trong Chúa thì nơi đó là đền thờ của Thiên Chúa. Từ trong những ngôi nhà thờ nguy nga lộng lẫy cho đên từng người Kitô hữu đều có Chúa ngự trị. Chúa  luôn luôn chờ đợi mọi người đên để kín múc nguồn mạch ân sủng. Thánh Phê-rô Juliano Eymard đã được tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể mời gọi và thúc đẩy Ngài trở thành Tông Đồ Thánh Thể. Cha Thánh đã nhận thức được sự hiện diện và quyền năng thực sự của Chúa Giêsu trong tấm bánh trắng tinh tuyền. Trong thời đại của ngài, người ta thờ ơ và thiếu lòng tôn sùng với Thánh Thể nên ngài đã cổ võ mọi người đến tôn thờ và ở lại với Chúa Giêsu Thánh Thể, hầu cảm nhận được tình yêu diệu kì của Thiên Chúa dành cho con người.

        Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin hướng dẫn để chúng con luôn biết rằng Chúa ở trong chúng con và chúng con ở trong Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa biến đổi tâm hồn chai đá của loài người để mọi người biết đến với các nhà thờ để viếng thăm Chúa và tôn thờ Chúa trong các thánh đường. Xin Chúa cho các thánh đường hiu quạnh được sống động trở lại để mọi người đến không phải chỉ để tham quan mà còn chiêm ngắm Chúa đang ngự nơi nhà tạm. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin đến và ở lại với trong tâm hồn mỗi người chúng con để chúng con được bình an và hạnh phúc như hai môn đệ đầu tiên đã được ở lại với Chúa. Lạy Chúa, xin cho con biết đến và ở lại trong đền thánh của Chúa. Amen.

Hát: Có Một Điều – Lm Ân Đức

ĐK. Có một điều con hằng ước mơ, hằng ước mơ, hằng ước mơ. Là được ở trong Nhà Chúa suốt đời con, suốt đời con. Để con được chung mối duyên tình với Đấng con hằng mến yêu. Với Đấng con đã tôn thờ, Đấng đã dựng con từ giữa hư không. Đấng đã cùng con, hôm nay hát câu sắt cầm.

1. Từ đây, đời con luôn thuộc về Chúa, và Chúa đã thuộc về con. Tình Chúa thương con vời vợi, mà tình con Chúa cũng biết rồi. Dầu là mong manh như hoa dại trên núi. Không hương không sắc âm thầm, lòng nguyện ước suốt đời hiến dâng.

2. Lạy Chúa hồn con vẫn hằng khao khát, được Chúa: tất cả của con. Đời con dẫu có hao mòn, con chỉ mong hai chữ vuông tròn. Một đời nên như câu ca và khúc hát. Cao rao Danh Chúa nhân từ, hằng dủ thương thân phận bé thơ.

IV. LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Lấy lời nguyện tín hữu ngày Chúa nhật

V. HÁT (QUỲ): ĐÂY NHIỆM TÍCH – PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH

 (khi cha hay phó tế ban phép lành Thánh thể thì cúi đầu và làm dấu thánh giá)

VI. HÁT KẾT (ĐỨNG)

Hát: Chúa Cất Tiếng Gọi Con – Việt Khôi

1. Đời con Chúa ơi sao quá mọn hèn mà Chúa đã gọi con bước lên. Sai con đi tới cuộc đời, trở nên như men giữa lòng người, sai con đi làm muối đất, làm muối đất ướp cho mặn đời

ĐK. Chúa cất tiếng gọi con, đi làm chứng nhân Nước Trời. Phút thánh hiến từ đây, suốt đời không bao giờ đổi thay