Chầu Thánh Thể Chúa Nhật II Phục Sinh – Năm A: Lòng Thương Xót Của Chúa

 Chủ đề: Lòng Thương Xót Của Chúa

Lòng Chúa Thương Xót

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

II. Cộng đoàn hát:

(Hát một bài về Thánh Thể)

III. Tâm Tình Đầu:

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang ngự trong Bí tích cực trọng mà chúng con đang tôn thờ. Chúng con hân hoan thờ lạy, mến yêu và ngợi khen, vì Chúa đã bẻ gãy xiềng xích, đập tan thần chết và chiến thắng khải hoàn, để chúng con được tháp nhập vào Mầu nhiệm của Chúa. Lạy Chúa, mỗi lần hiện ra với các môn đệ, việc đầu tiên Chúa làm là ban bình an cho các ông. Cũng như, mỗi lần chúng con lỗi lầm, Chúa đều mở lòng thương xót, chờ đợi và kéo chúng con quay trở về. Lạy Chúa, thật hạnh phúc khi chúng con có thời gian và cơ hội ngồi lại bên Chúa. Trong thinh lặng sâu thẳm, xin Chúa ban cho chúng con bình an của Chúa, xin cho chúng con được gặp gỡ chính Chúa. Amen

IV. Thinh lặng giây lát trước Chúa Giêsu Thánh Thể

V. Đọc Tin Mừng và Suy niệm

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Tin Mừng (Ga 20, 19-31)

     19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em !”

     20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.

     21 Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em ! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”

     22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.

     23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha ; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

     24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến.

     25 Các môn đệ khác nói với ông : “Chúng tôi đã được thấy Chúa !” Ông Tô-ma đáp : “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.”

     26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em.”

     27 Rồi Người bảo ông Tô-ma : “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.”

     28 Ông Tô-ma thưa Người : “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con !”

     29 Đức Giê-su bảo : “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin !”

     30 Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này.

     31 Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Suy niệm 

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Mầu nhiệm Phục sinh là Mầu nhiệm lớn lao cao cả; là nền tảng của đức tin. Thánh Phaolô đã nói với dân thành Côrintô: “Nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng (1Cr 15,14).” Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã Phục sinh. Sau khi sống lại và hiện ra với các môn đệ, Chúa đã trao chuyển lòng thương xót của Thiên Chúa cho các môn đệ qua ơn ban bình an. Tin Mừng thuật lại, việc các môn đệ của Chúa đang sợ người Do Thái, sợ những nhà lãnh đạo tôn giáo đã kết án Chúa. Các ông sợ đến mức các cánh cửa đều phải đóng kín. Các ông lo sợ phải chịu chung số phận với Thầy mình. Chính lúc đó, Chúa đã hiện ra, cũng cố niềm tin, trao ban bình an cho các môn đệ, để họ vượt qua nỗi sợ hãi, khép kín mà mở ra với tha nhân. Các môn đệ đã nhận lãnh bình an của Chúa và bình an đã ở lại với các ông. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua cái chết và phục sinh của Chúa, để nhân loại được dìm mình, tháp nhập, và trở nên con cái Thiên Chúa, được kín múc lòng thương xót của Chúa ngang qua sự bình an sâu thẳm nơi tâm hồn. Lạy Chúa, xin cho chúng con mỗi ngày được sống lại trong Chúa phục sinh, vượt qua sợ hãi để đến nơi an toàn, vượt qua rụt rè để dám dấn thân. 

     Cũng vậy, lòng thương xót của Thiên Chúa cũng được thể hiện qua sự chờ đợi và củng cố đức tin cho thánh Tôma. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sau khi các Tông đồ kể lại việc thấy Chúa, ông Tôma đã không tin. Đối với ông, lời hứa của Chúa Giêsu, lời tiên báo về sự phục sinh của Ngài thì không đủ. Nên ông muốn tận mắt thấy, muốn đặt tay vào các dấu đinh và cạnh sườn của Người. Chúa đã kiên nhẫn, đã không bỏ mặc Tôma trong sự cứng lòng tin. Chúa đã cho ông thời gian, rồi hiện ra ban bình an và cũng cố niềm tin cho ông. Như thế, Tôma đã nhận ra sự mềm yếu trong đức tin của mình, ông đã phải thốt lên: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”. Thánh Tôma đã mau mắn đáp lại sự chờ đợi của Chúa Giêsu, ông đã để cho mình được bao bọc bởi lòng thương xót của Thiên Chúa; ông nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa trước mắt mình, nơi các thương tích ở tay, chân, cạnh sườn của Chúa Giêsu. Ông đã khám phá ra lòng tin và đã trở nên một người tin. Đức tin ấy chính là hoa trái của niềm vui Phục sinh. Lạy Chúa, xin mở rộng lòng thương xót Chúa mà biến đổi chúng con được vững mạnh trong đức tin.

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trên con đường lữ hành tiến về cùng Thiên Chúa, chúng con còn biết bao xao xuyến, sợ hãi, lo lắng, và thử thách. Lắm lúc chúng con cũng bị chao đảo giữa dòng đời, bị tác động bởi thế giới bên ngoài, làm cho tâm hồn chúng con trở nên khô cứng, chai lì. Xin Chúa ban cho chúng con niềm vui và bình an của Chúa, xin giúp chúng con vượt qua mọi trở ngại trên đường đời. Xin Chúa cũng chờ đợi sự quay về của chúng con trong những lầm lỗi. Lạy Chúa, xin cũng thương đến những người nghèo đói, người vô gia cư không nơi nương tựa, những người sống trong bất ổn, chiến tranh. Xin lòng thương xót của Thiên Chúa an ủi, ban bình an và niềm hy vọng cho họ. Chúng con cảm tạ Chúa vì ân huệ phục sinh của Chúa. Amen

VI. Dâng Lời Cầu Khấn (như Lời Nguyện Tín Hữu ngày Chúa Nhật)

VII. Giờ Chầu Thánh Thể tiếp tục những phần còn lại như thường lệ.