Chầu Thánh Thể Chúa Nhật II Thường Niên-Năm B: Ở LẠI VỚI THÁNH THỂ CHÚA (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi).

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: Ở Lại Với Thánh Thể Chúa

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM B 2021 (17/01/2021) – (Ga 1, 35-42) - GIÁO XỨ TÂN VIỆT

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát)

Hát: THÀNH TÂM THỜ KÍNH – Lm. Kim Long

1. Thành tâm thờ kính Chúa Giêsu suối mạch ân tình. Này rượu nho cùng bánh trắng tinh, Thịt Máu hiển vinh Vua uy linh.

ĐK. Một Tinh yêu bao la, tháng năm lần bước qua, khúc ca thân ái còn trầm hòa. Nguồn yêu mến không bờ bến, đoàn con lấy chi báo đền. Hiệp lòng xin dâng lên tấm linh hồn trắng trong, sắt son yêu Chúa nguồn dịu hiền, quyết tâm theo bươc Người trung kiên.

2. Vì yêu trần thế, Chúa ân ban chính Thịt Máu mình, làm thần lương truyền ban sức thiêng, ngàn năm dưỡng muôi bao sinh linh.

II. Tôn vinh Thánh Thể  

        “Lạy Chúa, công trình Ngài xiết bao vĩ đại,
        Tư tưởng Ngài thâm thuý lắm thay !” (Tv 92,6)

        Tạ ơn Chúa đã ở lại với chúng con trong nhiệm tích cao vời, nhiệm tích Thánh Thể. Qua Thánh Thể, Chúa đón nhận sự yếu hèn, bất toàn của cuộc đời chúng con, biến chúng con từ thụ tạo bé nhỏ trở thành nơi Chúa ngự.

        Ở lại bên Chúa giờ này, Chúa muốn chúng con ngày càng nghĩa thiết, thân tình với Chúa hơn. Xin Chúa đón nhận tâm tình chúc tụng, tạ ơn, thống hối và ban cho chúng con những ơn lành hầu cuộc đời chúng con được đổi mới trong ân sủng Chúa.
        Giờ đây, chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình chúc tụng tôn vinh của đoàn thiếu nhi chúng con:

(Cộng đoàn chia thành 2 bè: thay nhau đọc)
– Bè Nữ:
CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
– Bè Nam:
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
và bổ sức cho tôi.
– Bè Nữ:
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.
– Bè Nam:
Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.
– Bè Nữ:
Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa.
– Bè Nam:
Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những năm dài triền miên.

III. Đọc Tin Mừng và suy niệm

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

TIN MỪNG: Ga 1, 35-42
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gio-an

        “Khi ấy, Gio-an đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giê-su đang đi mà nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giê-su. Chúa Giê-su ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ: “Các ngươi tìm gì?” Họ thưa với Người: “Ráp-bi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Người đáp: “Hãy đến mà xem”. Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười.

An-rê, em ông Si-mon Phê-rô, (là) một trong hai người đã nghe Gio-an nói và đã đi theo Chúa Giê-su. Ông gặp Si-mon anh mình trước hết và nói với anh: “Chúng tôi đã gặp Ðấng Mê-si-a, nghĩa là Ðấng Ki-tô”. Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giê-su. Chúa Giê-su nhìn Si-mon và nói: “Ngươi là Si-mon, con ông Gio-an, ngươi sẽ được gọi là Kê-pha, nghĩa là Ðá”.

 (Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)   

    Suy Niệm

        Các môn đệ của thánh Gioan Tẩy Giả sau khi nghe Thầy của mình giới thiệu về Chúa chính là “Chiên Thiên Chúa, là Đấng Xóa Tội Trần Gian”. Họ đã vội vàng bước theo Chúa. Họ đã ở lại với Chúa, cùng ăn, cùng ở với Chúa. Giây phút được ở với Chúa, các ông không bao giờ quên. Đến nỗi sau này, họ vẫn nhớ khoảnh khắc vô cùng linh thiêng ấy. Tin Mừng thuật lại “lúc đó độ chừng giờ thứ mười”.

        Lạy Chúa Giê-su! Thật hạnh phúc cho chúng con, giống như các môn đệ thánh Gioan Tẩy Giả năm xưa, giờ đây chúng con đang được ở bên Thánh Thể Chúa. Đây là giây phút vô cùng linh thiêng của cuộc đời chúng con. Ở lại trong Thánh Thể, chúng con được chiêm ngắm mầu nhiệm cao cả của Chúa, được lắng nghe Lời Chúa, được ân sủng thần linh Chúa ban cho chúng con. Còn gì hạnh phúc nào hơn.

        Xin cho chúng con mỗi lần đến với Thánh Thể Chúa là mỗi lần chúng con biết yêu mến Chúa hơn, biết tôn thờ và chúc tụng hồng ân bao la của Chúa, biết quyết tâm sống xứng đáng và chuẩn bị tâm hồn sốt sắng – giữ lòng thanh sạch mỗi khi dâng lễ và rước Chúa Thánh Thể trong lòng.

        Xin Chúa đón nhận tâm tình yêu mến nhỏ bé của đoàn thiếu nhi chúng con. Xin làm cho con ngày một nên giống Chúa hơn, trong tình yêu mến bạn bè con và hết mọi người, như Chúa đã yêu thương con và đã chết vì con, để cho con được sống, được an vui và hạnh phúc.

IV. Ban phép lành

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

V. Kết thúc

     (Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: THẮP SÁNG TRONG CON Sr. Trầm Hương (FMSR)

ÐK: Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.

1. Ðể con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn, mưa hồng ân Chúa trên trần đời.

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)