Chầu Thánh Thể Chúa Nhật II Mùa Chay- Năm A: Tình yêu và sự từ bỏ

Chủ đề: Tình yêu và sự từ bỏ

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

II. Cộng đoàn hát:

(Hát một bài về Thánh Thể)

III. Tâm Tình Đầu:

     Chúng con có là chi mà Chúa cần biết đến, chúng con có là gì mà Chúa phải lưu tâm? (Tv 144,3)

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!

     Chúng con biết rằng, Ngài vẫn luôn bận tâm đến kiếp sống lữ hành của chúng con, Ngài vẫn luôn yêu thương, nâng đỡ và đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Tình yêu Chúa đã ấp ủ chúng con từ khi chúng con chưa lọt lòng mẹ, Tình yêu ấy đã cho chúng con được sinh ra trong cuộc đời một cách đầy huyền nhiệm. Bởi thế, chúng con muốn ca lên ngàn khúc hát để tán tụng ngợi khen tình yêu Chúa. Tuy nhiên, trong cuộc sống của mình, có những lúc chúng con còn những yếu đuối, lỗi tội nên đã xúc phạm đến tình yêu Chúa cách này hay cách khác. Vì thế, trong hành trình 40 ngày chay thánh, chúng con xin dâng lên những lầm lỗi yếu đuối của mình. Xin Chúa rộng lòng xót thương, thanh tẩy hết mọi tội lỗi, để chúng con xứng đáng là những người con cái của Chúa.

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa!

IV. Thinh lặng giây lát trước Chúa Giêsu Thánh Thể

V. Đọc Tin Mừng và Suy niệm

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Tin Mừng (Mt 17, 1-9)

     1 Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao.

     2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.

     3 Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người.

     4 Bấy giờ ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng : “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay ! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.”

     5 Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng : “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người !”

     6 Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất.

     7 Bấy giờ Đức Giê-su lại gần, chạm vào các ông và bảo : “Trỗi dậy đi, đừng sợ !”

     8 Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-su mà thôi.

     9 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông rằng : “Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy.”

Suy niệm 

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!

     Hôm nay, Chúa Nhật II mùa Chay, thánh Matthêu thuật lại việc Chúa Giêsu đưa ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan đi lên núi. Sau đó, Người biến hình trước mắt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng.

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!

     Cuộc lữ hành trần gian còn nhiều bóng tối che phủ và còn nhiều thử thách mà chúng con phải vượt qua. Xin giúp chúng con đừng chán nản bỏ cuộc, mà luôn nhớ rằng con đường Chúa đã đi qua là con đường thập giá. Phải đi qua đau khổ mới tới vinh quang. Nhiều lần Chúa đã nhắc nhở chúng con: Thầy đây, đừng sợ.

     Lạy Chúa, cuộc sống với nhiều bóng tối bao phủ nên nhiều lúc đôi mắt của chúng con cũng trở nên mù lòa hay cách nhìn của chúng con với tha nhân trở nên lệch lạc. Nhiều lúc đôi mắt chúng con chỉ thích biến người hợp ý với mình trở thành những người tốt; những người thuận mắt, hợp tính với chúng con thì luôn hoàn hảo. Dù họ sai, chúng con vẫn thấy được ưu điểm của cái sai. Có lẽ vì thế mà người xưa thường nói: “thương nhau thì củ ấu cũng tròn”. Cũng lắm lúc đôi mắt của chúng con biến người không hợp ý thành những kẻ cản đường; những người đó dù tốt đến đâu, nhưng không hợp với nhãn quan và ý hướng của chúng con thì chúng con sẽ tìm cách loại trừ, nên người xưa mới nói thêm: “ghét nhau thì quả bồ hòn cũng méo”.

     Sau khi biến hình sáng chói, Chúa và các tông đồ phải đi xuống núi và trở về cuộc sống thực tế hằng ngày. Chúa đã không muốn đi theo con đường tắt dễ dàng. Ngài muốn đi trọn con đường và sứ mệnh mà Cha đã trao phó. Sứ mệnh cứu độ không chỉ qua việc giảng dạy và thực hành các phép lạ, nhưng là chấp nhận đau khổ và cái chết. Không có một hy lễ nào cao trọng hơn hy tế của Chúa trên thập giá. Con Thiên Chúa đã đi đến cùng tận trong tất cả mọi trạng huống của cuộc đời. Không có một con người nào dám bươc xuống thẳm sâu như Chúa. Chúa đã bước xuống và cứu con người lên.

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!

     Trong hành trình 40 ngày chay thánh, xin cho chúng con biết nhìn nhận việc chúng con không thể đi con đường tắt để đến ơn cứu độ. Chúng con phải cố gắng sống tốt từng phút giây mà Chúa đã ban; hoàn tất tốt giây phút hiện tại trong yêu thương, tha thứ và chia sẻ bác ái; biết ngước nhìn lên thập giá của Chúa để tìm nguồn ủi an và gắn kết yêu thương.

     Cũng xin Chúa biến đổi đôi mắt của chúng con, để mỗi khi nhìn tha nhân, chúng con luôn thấy họ là hình ảnh của Chúa. Từ đó, chúng con sẽ luôn nhìn đúng về tha nhân là quà tặng mà Chúa gửi đến. Ngõ hầu mỗi lần rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào tâm hồn, chúng con sẽ luôn cảm nhận được Chúa nói với mỗi chúng con: Con là con yêu dấu của Ta, Ta rất hài lòng về về con. Amen.

VI. Dâng Lời Cầu Khấn (như Lời Nguyện Tín Hữu ngày Chúa Nhật)

VII. Giờ Chầu Thánh Thể tiếp tục những phần còn lại như thường lệ.